Een luchtfoto van de hemel vanuit de lucht

DE WEG NAAR KLIMAATNEUTRAAL

7 oktober 2022

Coca‑Cola in Nederland heeft als doel om tegen 2040 klimaatneutraal te opereren. Deze ‘Net Zero’ belofte over de hele keten speelt een belangrijke rol in de manier waarop wij kijken naar een duurzamere wereld en hoe we de weg vooruitzien.

Wij willen bijdragen aan een duurzamere planeet en dat betekent dat we anders moeten werken, produceren en ondernemen. Denk aan minder suiker en duurzamere verpakkingen. Bewust omgaan met water en energie. Nieuwe afspraken met partners en leveranciers in onze waardeketen. Kortom: in brede zin onze voetafdruk verkleinen. 

Ook als Coca‑Cola in Europa, streven we ernaar om tegen 2040 klimaatneutraal te kunnen zijn in de gehele Europese waardeketen. Als eerste belangrijke tussendoel verlaagt Coca‑Cola in Nederland de uitstoot met 30 procent ten opzichte van het jaar 2019.

Wanneer mag een bedrijf zich klimaatneutraal noemen? 

Een bedrijf is klimaatneutraal als het netto geen negatief effect meer heeft op de verandering van het klimaat. Klimaatneutraliteit kan worden bereikt door: 

  • Het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen, waarbij je probeert om de uitstoot die je als bedrijf hebt te voorkomen waar mogelijk. 
  • Het compenseren van de uitstoot. Dit betekent dat op het moment dat reductie niet (meer) mogelijk is, een bedrijf investeert in projecten die positief zijn voor het klimaat.

Binnen de doelstellingen van Coca‑Cola in Nederland wordt eerst sterk gefocust op reductie en daarna zal gestart worden met compensatie waar nodig.    

Waar moet je op letten als een bedrijf aankondigt dat het klimaatneutraal wil worden? 

Dat heeft vooral te maken met welke uitstoot je als bedrijf meerekent. In vaktermen heet dat scope 1,2,3 waarbij:  

  • Scope 1 aangeeft wat de directe uitstoot is (bijv. van een fabriek). 
  • Scope 2 gaat over de uitstoot van het type energie dat je inkoopt en wat het gebruik veroorzaakt. 
  • Scope 3 de indirecte uitstoot is, gekoppeld aan jouw product of service. Dat kan zijn vóórdat jij ermee aan de slag gaat maar ook nádat de productie is afgerond. Denk in het geval van Coca‑Cola aan ingrediënten, verpakkingen en koelingen die uiteindelijk in een restaurant staan, maar bijvoorbeeld ook zakenreizen van collega’s.  

Jan Burger, Climate & Water Sustainability Director voor Coca‑Cola Europe stelt: “Om klimaatneutraal te worden is het belangrijk om duidelijk in kaart te hebben vanuit welke aspecten van je bedrijf de meeste uitstoot komt. Op die manier kun je gerichte plannen maken. In ons geval werken we met vijf pijlers, namelijk: ingrediënten, verpakkingen, transport, koelingen en onze fabriek. Uiteraard kijken we naast deze ambities ook naar andere belangrijke onderwerpen, zoals waterbeheer.”

Voor Coca‑Cola in Nederland zijn alle pijlers van belang. Eén van de grootste uitstootfactoren is echter de verpakking. Dat was een belangrijke reden voor Coca‑Cola in Nederland om in september 2021 volledig over te stappen op 100% gerecycled plastic voor onze PET-flessen.* De eerste stappen richting een CO2-neutrale fabriek zijn ook gezet; zo zijn de oude heftrucks vervangen door de nieuwe, volledig elektrische heftrucks. We maken gebruik van zonne- en windenergie uit de buurt en reduceren CO2 in ons transport door te rijden op HVO100 biodiesel. Onze leveranciers spelen uiteraard ook een belangrijke rol in de transitie, dus Coca‑Cola in Nederland maakt daar nieuwe afspraken mee, ook om stappen goed te kunnen meten. 

Eva Amsterdam, Sustainability Manager Coca‑Cola Europacific Partners Nederland: “Als marktleider voelen we de verantwoordelijkheid om het juiste voorbeeld te geven, maar streven naar klimaatneutraliteit is ook gewoon ‘the right thing to do’. Ik denk dat iedereen het leuker vindt om voor een bedrijf te werken dat iets toevoegt aan de wereld in plaats van iets uitstoot. We willen nog steeds mensen heel blij maken met lekkere drankjes maar het liefst op een manier die positief is.” 

Een uitzicht van buiten de Coca-Cola fabriek in Nederland

Stappen om klimaatneutraal te worden in heel Europa 

Er moeten aanvullende stappen worden gezet, op meerdere terreinen, om klimaatneutraal te zijn in de gehele Europese waardeketen. Dit zijn enkele acties die we nemen: 

  • De uitstoot van verpakkingen is goed voor 41% van de uitstoot van broeikasgassen in de Europese Coca‑Cola waardeketen. In meerdere Europese markten - waaronder Nederland - wordt gebruik gemaakt van flessen van 100% gerecycled PET, waardoor er geen nieuw plastic meer wordt gebruikt voor het maken van deze flessen. Aangezien 100% rPET een tot 70% lagere koolstofvoetafdruk heeft dan PET gemaakt van aardolie, besparen we in vergelijking met 2015 in totaal 120.000 ton CO2 per jaar en nemen we afstand van plastic uit fossiele grondstoffen. Om dit voor elkaar te krijgen moeten we al het kwalitatieve plastic in onze flessen steeds terugkrijgen. In 2018 stelden we als doel om in 2030 evenveel flessen en blikjes in te zamelen en te recyclen als we verkopen. 
  • Verhogen van de energie-efficiëntie: we gaan door met het vervangen van oude koelapparatuur door energiezuinigere koelapparatuur bij verkooppunten. Dit doen we om de uitstoot door koelingen en apparatuur – op dit moment goed voor 27% van onze uitstoot – te verlagen. 
  • Samen met leveranciers gaan we de uitstoot door ingrediënten – goed voor 21% van onze uitstoot – verlagen. Dat doen we door te kijken naar energiebesparing van onze leveranciers en naar het gebruik van minder suiker.  
  • Een aantal Coca‑Cola fabrieken opereren nu al CO2-neutraal. Dat is ook de ambitie om zo snel mogelijk te realiseren voor onze fabriek in Dongen. Ook schakelen we over op klimaatvriendelijkere vormen van vervoer, zoals de overstap naar elektrische vorkheftrucks in de fabrieken en magazijnen.  
  • Verantwoord gebruik van water blijft een belangrijke duurzame bedrijfsprioriteit, omdat dit een cruciale rol speelt bij het beperken van de gevolgen van klimaatverandering voor gemeenschappen. Coca‑Cola blijft waterprojecten ontwikkelen en natuurprojecten steunen om biodiversiteit en bebossing te bevorderen en regeneratieve landbouwprojecten te stimuleren. Vooral natuurprojecten en regeneratieve landbouw zullen helpen CO2 op te slaan in de bodem.  

 
* Exclusief dop en etiket. Deze zijn wel 100% recyclebaar.   

Meer weten over onze duurzaamheidsdoelstellingen? Lees meer

Heb je nog steeds vragen?