Recycling: Taking Lessons From The Cosmos

Hver flaske teller

Selv om Norge har et av verdens beste pantesystemer, er det fortsatt en av ti flasker og bokser som ikke samles inn. Ifølge Infinitum, som driver det norske pantesystemet, utgjør dette rundt 150 millioner enheter hvert år. Det betyr at det fortsatt er en jobb å gjøre. Sammen med resten av bransjen vil vi bidra der vi kan. 

I flere år har internasjonale delegasjoner besøkt Norge for å lære mer om pantesystemet vårt, og forstå hvordan panting har blitt en del av det norske folks «DNA».  Og det er ingen tvil om at folk flest er flinke til å pante i Norge.  

Den grunnleggende mekanikken i det norske pantesystemet er enkel – du blir belønnet for å pante. Når du kjøper en flaske eller en boks med drikke, betaler du samtidig et depositum for selve emballasjen. Depositumet får du tilbake når du legger emballasjen i panteautomaten.  

Siden alle som selger drikkeflasker og bokser er pliktig å ta imot pant blir det enkelt for forbrukerne. Resultatet er at de aller fleste av oss har panting som en del av våre faste rutiner.

Samle inn de siste flaskene  

Samtidig er det altså fremdeles slik at rundt hver tiende flaske ikke pantes. Og det må vi alle gjøre noe med. Infinitum er selskapet som drifter det norske pantesystemet. I deres årsrapport for 2022 kan du se at nordmenn det året pantet over halvannen milliard (!) flasker og bokser, over 90 % av antallet som ble solgt. Dette vet de fordi de leser av alle strekkoder på bokser og flasker. Slik telles hver enkelt enhet, og det kan sammenligne med det som er solgt.

På deres hjemmeside kan du benytte en pantekalkulator som viser hvor mye energi som ligger i hver eneste flaske du panter – og ikke panter. Ganske spennende, faktisk, og den understreker et viktig poeng når vi snakker om pant: Hver flaske teller!

Global utfordring

Internasjonalt er problemet knyttet til å samle inn pant mye større. I land som ikke har et pantesystem ser man ofte brusflasker og ølbokser som flyter rundt i parker og langs veiene. I tillegg til at det er å kaste bort en verdifull ressurs, er det et stort miljøproblem. 

Et pantesystem som gir alle disse tomflaskene verdi, etter modell av det norske, kan derfor være et viktig bidrag for å redusere et globalt miljøproblem. Vi håper pantesystemet vi er så godt vant til her hjemme, kan inspirere enda flere aktører verden over i årene som kommer.

     

Visste du at …

… når du panter én flaske sparer du nok energi til å fullade mobilen din 70 ganger?

… når du panter to flasker har du spart nok energi til å høre på musikk fra mobilen 40 døgn i strekk?

… de nesten tre millioner flasker og bokser som ikke pantes hver uke i Norge, tilsvarer nok energi til at en el-bil kan kjøre én million mil.

(Kilde: Infinitum) 

Det norske pantesystemet

Slik gjenvinnes flasker og bokser

Alle som selger drikkevarer i Norge er forpliktet til å ta imot flasker og bokser med pant. Flaskene og boksene blir presset sammen inne i panteautomaten og går videre til Infinitums anlegg. Her blir de sortert og presset til store terninger, og deretter går det til materialgjenvinning.

Infinitum AS

Infinitum AS er et norsk aksjeselskap som driver panteordning for drikkevareemballasje i aluminium, stål og plast. Selskapet ble etablert i 1999 og eies av bedrifter og organisasjoner innen industri og handel. Infinitums pantesystem har blitt kåret til verdens beste og mest effektive pantesystem i en LCA rapport.  

Related Content

RESIRKULERT PLAST SIDEN 2021

Coca‑Cola har i mange år jobbet med å redusere forbruket av ny, fossil plast i Norge, og bruker i dag 100 % rPET på hele vår portefølje (gjelder ikke etikett og kork).

rpet

SAMARBEID FOR BEVARING AV VANN

Les om Coca‑Colas arbeid for bevaring av vann – alle dråper teller! Se hvordan samarbeid som The Living Danube skaper varige endringer.