MAKING RIPPLES THAT CAN BECOME WAVES

Samarbeid for bevaring av vann

 
Det er vanskelig å forestille seg en dag uten vann. Det er en viktig naturressurs som er essensiell for økosystemer, gir liv til biodiversitet og regulerer klimaet. Denne dyrebare ressursen tilhører naturen selv, og de mange lokale samfunn som er avhengig av denne. 

Det er også en ressurs som nå må behandles varsomt, siden den står overfor betydelig risiko flere steder. Mer enn halvparten av verdens våtområder er forsvunnet. Elver og innsjøer som tørker inn, eller er så forurenset at vannet derfra ikke kan brukes*, gjør at vannmangel har blitt en realitet for mange.

Vi tar grep for å adressere disse utfordringene når det gjelder å redusere vårt eget fotavtrykk på vannforbruk. Vann er hovedingrediensen i våre drikkevarer. Vi bruker det også til rengjøring og kjøling på hvert eneste tapperi, og i landbruket som produserer våre råvarer. Det er også en nødvendighet i hverdagen i de lokale samfunn vi er en del av. Her i Norge bruker vi kun 1,26 liter vann per produsert liter av ferdig drikke, dette gjør Norge til et av de landene i Coca‑Cola Europacific Partners (vår bottler), som bruker minst vann totalt per liter produsert.

     

MAKING RIPPLES THAT CAN BECOME WAVES

     

The Living Danumbe

Et av våre viktigste mål når det gjelder vann er å returnere totalt 2 billioner liter vann til naturen og lokalsamfunn globalt mellom 2021 og 2030.

En av måtene vi gjør dette på er gjennom The Living Danube. Det er et partnerskap mellom WWF Verdens naturfond (WWF-CEE) og ICPDR** som finansieres av The Coca‑Cola Foundation***. Det norske navnet på Danube er Donau. Dette er verdens mest internasjonale elvebasseng, og en livsnerve i Europa, der den renner gjennom 19 land med 83 millioner innbyggere. 
Dette partnerskapet har gjennom nesten et tiår bidratt til at en vannmengde tilsvarende 4 800 olympiske svømmebasseng er levert tilbake til naturen og lokalsamfunnene. Det har gjenopprettet et areal tilsvarende 7 422 fotballbaner av vitale vannområder, elver og flomområder på 11 steder i Østerrike, Ungarn, Kroatia, Serbia, Bulgaria og Romania.

Denne konserveringen har gitt ringvirkninger i naturen, ved at lokale fugler og pattedyr har vendt tilbake til sine habitater. Det har også bidratt positivt til lokalsamfunn; når vansårbarheten adresseres, støttes den lokale økonomien og levebrødet kan opprettholdes for fiskere og bønder i elvens nærområder. 

Dette partnerskapet er et av flere tiltak vi gjennomfører. Det er bare starten på en lang reise, der vi vil bidra til å håndtere utfordringene knyttet til forbruk av, og sikker tilgang til, vann. 

 

* WWF: https://www.worldwildlife.org/threats/water-scarcity

** International Commission for the Protection of the Danube River

*** The Coca Cola Foundation is the philanthropic arm of The Coca‑Cola Company.

Related Content

STØRRE VALGFRIHET

Coca Cola er opptatt av å gi valgfrihet, samtidig som vi gjør det stadig enklere å kunne velge sukkerfrie alternativer. God informasjon, ansvarlig markedsføring, og reformuleringer er blant våre viktigste bidrag.

Header Lorem Ipsum Dolor sit Amet

HVER FLASKE TELLER

Selv om Norge har et av verdens beste pantesystemer, er det fortsatt en av ti flasker og bokser som ikke samles inn. Ifølge Infinitum, som driver det norske pantesystemet, utgjør dette rundt 150 millioner enheter hvert år. Det betyr at det fortsatt er en jobb å gjøre. Sammen med resten av bransjen vil vi bidra der vi kan.

Sammen for godt