It Starts With A Bottle

Resirkulert plast siden 2021

Coca‑Cola har i mange år jobbet med å redusere forbruket av ny, fossil plast i Norge, og bruker i dag 100 % rPET* på hele vår portefølje. 
 

Allerede i 2013 introduserte vi flasker som delvis var laget av både resirkulert og plantebasert plast. Og i 2021 kom den viktigste milepælen så langt. Da gikk vi over til å bruke 100 % resirkulert plast¹ i alle flasker vi produserer her i landet.

I løpet av det første året reduserte de nye flaskene vårt årlige forbruk av fossil plast med over 5 100 tonn** – og våre klimautslipp med opptil 70 %. Vi brukte over 7 300 tonn plast i 2021, av dette var over 6 600 tonn resirkulert (inkludert krympeplast). Det vil si at 90 % av plasten som Coca‑Cola brukte i Norge i 2021 var resirkulert; en kraftig økning fra 22 % i 2020. 

Norge var et av de første landene i verden der Coca‑Cola gikk over til 100 % resirkulert plast*** i hele porteføljen. Det var en naturlig konsekvens av at Norge har en av verdens mest effektive løsninger for innsamling av drikkevareemballasje, det norske pantesystemet.  

Coca‑Cola har globale mål for resirkulert plast: Vi vil at 100 % av vår emballasje skal være gjenvinnbar innen 2025, og at minst 50 % av vår emballasje skal være resirkulert materiale innen 2030.   

Her hjemme jobber vi sammen med partnere i næringsliv, myndigheter og samfunn for å skape og videreutvikle et sirkulære modeller for innsamling og gjenvinning av drikkevare emballasje.

 

 

*100 % resirkulert plast i hele plastporteføljen (bortsett fra etikett og kork).

**Sammenlignet med flasker av 100 % ny, fossil plast.

***Beregnet basert på det totale volumet av plast brukt til flaskene våre, ekskludert etikett og kork.

 

     

It Starts With A Bottle

     

Related Content

HVER FLASKE TELLER

Selv om Norge har et av verdens beste pantesystemer, er det fortsatt en av ti flasker og bokser som ikke samles inn. Ifølge Infinitum, som driver det norske pantesystemet, utgjør dette rundt 150 millioner enheter hvert år. Det betyr at det fortsatt er en jobb å gjøre. Sammen med resten av bransjen vil vi bidra der vi kan.

Sammen for godt

STØRRE VALGFRIHET

Coca Cola er opptatt av å gi valgfrihet, samtidig som vi gjør det stadig enklere å kunne velge sukkerfrie alternativer. God informasjon, ansvarlig markedsføring, og reformuleringer er blant våre viktigste bidrag.

Header Lorem Ipsum Dolor sit Amet