Pogoji uporabe storitev družbe Coca‑Cola

Datum začetka veljavnosti: 17.06.2023

Dobrodošli v Pogojih uporabe storitev družbe Coca‑Cola (»Pogoji«). 

POGOJE POZORNO PREGLEJTE, SAJ PREDSTAVLJAJO PRAVNI SPORAZUM MED DRUŽBO COCA-COLA IN NJENIMI PODRUŽNICAMI (SKUPAJ COCA-COLA ALI MI) TER VAMI. 

TI POGOJI VPLIVAJO NA REŠEVANJE VAŠIH SPOROV Z DRUŽBO COCA-COLA. 

1. UOD

Ti Pogoji določajo pravila in pogoje, ki veljajo za dostop in uporabo spletnih mest družbe Coca‑Cola, mobilnih aplikacij (aplikacije), gradnikov in drugih spletnih in nespletnih storitev, ki jih upravlja družba Coca‑Cola (skupaj storitve). Ponudnik storitev je družba The Coca‑Cola Company, One Coca‑Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313.

Ti Pogoji veljajo ne glede na to, ali ste registriran uporabnik ali samo brskate. 

VAŠA UPORABA STORITEV IN DOSTOP DO NJIH STA POGOJENA Z VAŠO SKLADNOSTJO IN SPREJETJEM TEH POGOJEV. Če se s temi pogoji ne strinjate, storitev ne uporabljajte.

Preberite tudi Obvestilo o zasebnosti potrošnikov družbe Coca‑Cola (ali kateri koli drug pravilnik o zasebnosti ali obvestilo, ki vam je na voljo), če želite izvedeti, kako družba Coca‑Cola ravna z osebnimi podatki, ki jih pridobimo od uporabnikov ali o njih. 

2. KDAJ TI POGOJI VELJAJO?

Za nove uporabnike začnejo ti Pogoji veljati na zgoraj navedeni datum začetka veljavnosti. Za vse, ki uporabljajo storitve pred zgoraj navedenim datumom začetka veljavnosti, veljajo prejšnje različice Pogojev do deset (10) dni po datumu začetka veljavnosti. 

KO USTVARITE RAČUN, DOSTOPATE DO STORITEV IN JIH UPORABLJATE ALI SE Z NJIMI STRINJATE, DRUŽBI COCA-COLA IZJAVLJATE, DA STE UPRAVIČENI DO UPORABE STORITEV IN SE STRINJATE, DA VAS TI POGOJI ZAVEZUJEJO. 

Za uporabo naših storitev morate v kraju stalnega prebivališča biti vsaj polnoletni in drugače pravno sposobni skleniti zavezujočo pogodbo z družbo Coca‑Cola. 

Če v kraju svojega stalnega prebivališča še niste polnoletni ali kako drugače niste pravno sposobni skleniti zavezujoče pogodbe, se mora vaš starš ali zakoniti skrbnik s temi Pogoji strinjati, preden začnete uporabljati storitve. Preden začnete uporabljati storitve, svojega starša ali skrbnika prosite, da vam pojasni te Pogoje.

STARŠI IN ZAKONITI SKRBNIKI: če te Pogoje sprejemate v imenu mladoletne osebe, družbi Coca‑Cola izjavljate, da ste starši ali zakoniti skrbniki otroka; potrjujete, da sprejemate te Pogoje in se strinjate z Obvestilom o zasebnosti potrošnikov družbe Coca‑Cola Coca‑Cola (ali katerega koli drugega pravilnika o zasebnosti ali obvestila, ki vam je na voljo) v imenu svojega otroka; in sprejemate vso odgovornost za otrokovo uporabo storitev in skladnost s temi Pogoji.

Če niste upravičeni do uporabe storitev ali se ne strinjate s temi Pogoji, niste pooblaščeni za uporabo storitev.

3. KJE VELJAJO TI POGOJI? 

Ti Pogoji veljajo za storitve, v katerih so ti Pogoji povezani ali objavljeni.

Za spletne storitve za zaposlene, kandidate za zaposlitev in poslovne stranke ter partnerje družbe Coca‑Cola in za dele spletnih mest družbe Coca‑Cola veljajo drugačni Pogoji. Drugačni Pogoji veljajo tudi za storitve tretjih oseb, povezane s storitvami oz. ki se na storitve navezujejo (npr. Whats App). Glejte točko 12 spodaj.

Za nekatere funkcije storitev, kot so aplikacije, promocije, prodajni pogoji ali uporaba storitev besedilnih sporočil, lahko veljajo dodatni pogoji (»dodatni pogoji«). Vsi dodatni pogoji so del teh Pogojev (in so vključeni v te pogoje s sklicevanjem nanje). Ko so vam ti dodatni pogoji predstavljeni, se morate z njimi strinjati preden začnete uporabljati funkcije storitev, na katere se nanašajo. Ti Pogoji in dodatni pogoji veljajo enako, razen če je kateri koli del dodatnih pogojev nepreklicno neskladen s temi Pogoji; v tem primeru veljajo dodatni pogoji, vendar izključno v obsegu neskladnosti. 

Storitve besedilnih sporočil

Nekatere storitve ponujajo storitve besedilnih sporočil (SMS ali MMS). Ko se odločite za prejemanje naših besedilnih sporočil, je pogostost besedilnih sporočil, ki vam jih pošljemo, odvisna od vaših transakcij z nami. Storitve prejemanja besedilnih sporočil lahko prekinete tako, da na določeno mobilno številko, povezano s storitvami, pošljete besedo STOP. PREJEMANJE SPOROČIL IN PRENOS PODATKOV STA MORDA PLAČLJIVA. Vse nastale stroške zaračuna vaš ponudnik brezžičnih storitev in njemu jih morate tudi plačati. Za cenik in podrobnosti se obrnite na svojega ponudnika brezžičnih storitev. Storitve besedilnih sporočil se zagotavljajo po načelu "kakor so" in morda ne bodo vedno na voljo na vseh območjih. 

S PRIVOLITVIJO V PREJEMANJE BESEDILNIH SPOROČIL RAZUMETE IN SE STRINJATE, DA DRUŽBA COCA-COLA ZA POŠILJANJE BESEDILNIH SPOROČIL UPORABLJA SISTEM SAMODEJNEGA IZBIRANJA IN DA VAŠE SOGLASJE ZA PREJEMANJE BESEDILNIH SPOROČIL NI POGOJ ZA NAKUP BLAGA ALI STORITEV.

4. BO DRUŽBA COCA-COLA SPREMENILA STORITVE?

Družba Coca‑Cola si nenehno prizadeva izboljšati storitve. Družba Coca‑Cola lahko uvede nove funkcije in funkcionalnosti, ki izboljšajo storitve in prej niso bile del storitev (»Nove funkcije«). Prav tako lahko družba Coca‑Cola občasno uvede posodobitve, popravke napak in druge spremembe storitev, ki izboljšajo funkcionalnost uporabniške izkušnje (»Posodobitve«). Družba Coca‑Cola si pridržuje pravico, da Nove funkcije doda ali ne doda ali da izvede Posodobitve ali ne. Če Nove funkcije vključujejo pristojbine, vam bo družba Coca‑Cola omogočila izbiro, ali Nove funkcije želite uporabljati. Če družba Coca‑Cola izvede posodobitve, soglašate in družbo Coca‑Cola pooblaščate, da posodobitve opravi z vašo vednostjo ali brez nje. 

Družba Coca‑Cola vam lahko Novo funkcijo ponudi izključno v preizkus, preden je splošno dostopna javnosti. Kadar so vam Nove funkcije na voljo za preizkus, preden do njih dobijo dostop drugi, se Nove funkcije imenujejo »Preskusne storitve«. V zameno za pravico do dostopa do Poskusnih storitev se strinjate, da boste na razumno zahtevo družbe Coca‑Cola zagotovili povratne informacije o Poskusnih storitvah. Družba Coca‑Cola si pridržuje pravico do spreminjanja Poskusnih storitev brez predhodnega obvestila, dokler Poskusne storitve ne postanejo del storitev, in do odločitve, da Poskusne storitve ne postanejo del storitev. 

NE GLEDE NA DRUGE TOČKE TEH POGOJEV O NAŠI ODGOVORNOSTI DO VAS SO POSKUSNE STORITVE ZAGOTOVLJENE "KOT SO" BREZ KAKRŠNEGA KOLI JAMSTVA IN STRANKE DRUŽBE COCA-COLA (KOT SO OPREDELJENE V TOČKI 13) NIMAJO NOBENE ODGOVORNOSTI, KI BI IZHAJALA IZ VAŠE ODLOČITVE ZA UPORABO POSKUSNIH STORITEV. ČE KATERA KOLI IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI V ZVEZI S POSKUSNIMI STORITVAMI PO VELJAVNI ZAKONODAJI NI IZVRŠLJIVA, JE EDINA ODGOVORNOST STRANK DRUŽBE COCA-COLA V ZVEZI S POSKUSNIMI STORITVAMI VAŠA NEPOSREDNA ŠKODA DO ZNESKA, KI STE GA PLAČALI ZA POSKUSNE STORITVE. 

Nič v tej točki 4 družbi Coca‑Cola ne omejuje pravice, da kadar koli omeji dostop do določenih delov storitev ali prekine storitve ali katero koli vsebino, ki jo zagotavljamo prek storitev, brez predhodnega obvestila ali odgovornosti do vas. Po svojih najboljših močeh si prizadevamo, da so storitve vedno v celoti delujoče, vendar vam družba Coca‑Cola ni odgovorna, če storitve iz kakršnegakoli razloga niso na voljo. 

5. BO DRUŽBA COCA-COLA SPREMENILA TE POGOJE?

Datum začetka veljavnosti teh Pogojev je naveden na vrhu te spletne strani. 

Družba Coca‑Cola bo morda morala te Pogoje spremeniti, da bodo odražali posodobitve ali Nove funkcije ali spremembe veljavne zakonodaje. Če družba Coca‑Cola uvede bistvene spremembe teh Pogojev, ki zmanjšujejo zakonske pravice, bomo obvestila objavili v storitvah in uporabnike vsaj trideset (30) dni vnaprej obvestili po e-pošti z e-poštnimi naslovi v njihovih računih. Če se s spremenjenimi Pogoji ne strinjate, morate svoj račun preklicati in storitve prenehati uporabljati pred koncem odpovednega roka. Nadaljnja uporaba storitev po izteku roka za obvestilo, določenega v obvestilu, pomeni, da se strinjate s spremenjenimi Pogoji. 

Brez predhodnega obvestila ne bomo izvedli sprememb, ki bi bistveno in retroaktivno zmanjšale vaše zakonske pravice, razen če to od nas zahteva zakon ali če želimo zaščititi pravice drugih uporabnikov storitev. 

Spremenjeni Pogoji nadomestijo vse prejšnje različice naših pogodb, obvestil ali izjav o teh Pogojih. 

 

6. JE RAČUN POTREBEN?

Za brskanje po javnih spletnih mestih družbe Coca‑Cola vam računa ni treba ustvariti, vendar ga boste morda potrebovali, če boste želeli storitve izkoristiti v celoti, na primer za dostop do ponudb in drugih promocij ali za uporabo delov storitev, namenjenih »samo članom«. 

​​​Če želite ustvariti račun, morate navesti vsaj svoj e-poštni naslov. Družba Coca‑Cola lahko od vas zahteva tudi datum rojstva in kraj prebivališča, če je to potrebno za preverjanje, ali ste pravno sposobni skleniti zavezujočo pogodbo z družbo Coca‑Cola, ali zahteva, da se s temi Pogoji v vašem imenu strinjajo vaši starši ali zakoniti skrbniki. 

Družba Coca‑Cola vas lahko zaprosi tudi za dodatne informacije, kot so vaše ime, telefonska številka, želje, mnenja in druge podrobnosti o vas, ki jih želite deliti v postopku ustvarjanja računa. Če želite izvedeti več o tem, kako zberemo, ko ustvarite račun, preberite tudi Obvestilo o zasebnosti potrošnikov družbe Coca‑Cola (ali kateri koli drug pravilnik o zasebnosti ali obvestilo, za katerega ste dali soglasje, ko ste ustvarili svoj račun).

Kot je navedeno v Politiki odgovornega trženja družbe Coca‑Cola, ne izvajamo neposrednega trženja pri otrocih, mlajših od 13 let (ali najnižje starosti, ki jo določajo zakoni v vaši državi). Storitve zato niso namenjene otrokom, mlajšim od 13 let (ali najnižje starosti, ki jo določajo zakoni v vaši državi), niti niso namenjene njihovi uporabi. 

Strinjate se, da računa ne boste ustvarili za nikogar drugega kot zase, ga ne boste ustvarili z namenom, da bi se izdajali za drugo osebo, ali ponaredili kateri koli element postopkov preverjanja upravičenosti družbe Coca‑Cola. Družba Coca‑Cola si pridržuje pravico, da kadar koli zavrne registracijo ali prekliče ali začasno prekliče račun, če odkrije ali sumi kršitev teh Pogojev. Računa ne smete ustvariti, če ste v preteklosti že imeli začasno onemogočeno uporabo storitev oziroma storitev niste smeli več uporabljati. 

Obljubljate, da so vsi podatki, ki jih posredujete družbi Coca‑Cola, resnični, točni in popolni, ter soglašate, da bodo vedno takšni.

Če morate pri ustvarjanju računa izbrati geslo, mora biti vaše geslo osebno. Strinjate se, da svojega gesla, drugih varnostnih informacij ali dostopa do storitev ne boste posredovali nobeni drugi osebi. Ko dostopate do svojega računa iz javnega računalnika ali računalnika v skupni rabi, oziroma ko delite svojo napravo, bodite še posebej previdni, da drugi ne bodo videli ali zabeležili vašega gesla ali drugih osebnih podatkov. Odgovorni ste za vse dejavnosti, ki se izvajajo z uporabo vašega gesla.

Soglašate, da nas boste na https://www.coca-colacompany.com/contact-us nemudoma obvestili, če odkrijete ali sumite na nepooblaščen dostop ali uporabo vašega gesla, računa ali drugo kršitev varnosti. 

7. ALI DRUŽBA COCA-COLA RAČUNA ZA STORITVE?

Na splošno so storitve brezplačne. V primeru, da je za določeno funkcijo storitev potrebno plačilo, vam bo družba Coca‑Cola ponudila možnost izbire glede uporabe plačljivih funkcij.

Določene storitve vam omogočajo nakup izdelkov Coca‑Cola. Nakupe urejajo ločeni pogoji prodaje, ki so vam predstavljeni ob nakupu – skrbno jih preberite. 

Sami ste odgovorni za vse stroške, pristojbine in druge stroške, povezane z uporabo storitev, vključno z opremo in internetno povezavo ali mobilno telefonsko storitvijo, ki je potrebna za dostop do storitev in njihovo uporabo. Če do storitev dostopate in jih uporabljate v mobilni napravi, se strinjate, da ste izključno odgovorni za vse stroške, ki jih zaračuna vaš ponudnik mobilnih storitev.

8. KDO JE LASTNIK STORITEV?

Med družbo Coca‑Cola in vami velja, da družba Coca‑Cola in njeni tretji dajalci licenc so in bodo ostali edini in izključni lastniki vseh pravic, naslovov in deležev v storitvah, vključno z vso vsebino, ki je na voljo prek storitev, in njeno zasnovo, izbiro in ureditvijo ter vsemi pravicami intelektualne lastnine v zvezi z njimi (vsebina storitev). To pomeni, da je Coca‑Cola lastnica storitev in lastnica ali imetnica licence za vsebino storitev, vi pa ste lastnik vse svoje uporabniške vsebine, kot je opisano spodaj. 

Vsebina storitev vključuje ime Coca‑Cola in vsa povezana imena, logotipe, imena izdelkov in storitev, dizajne in slogane (znamke Coca‑Cola). Znamk Coca‑Cola ne smete uporabljati brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Coca‑Cola. Vsa druga imena, logotipi, imena izdelkov in storitev, zasnove, slogani, oglasni trakovi ali avtorske vrstice družbe Coca‑Cola ali tretjih oseb, ki se pojavljajo na ali v storitvah, so blagovne znamke njihovih lastnikov. 

V zvezi z vsebino storitev nimate nobene pravice, licence ali pooblastila, razen kot je izrecno določeno v teh Pogojih. Storitve so zaščitene z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah, blagovnih znamkah, patentih, poslovnih skrivnostih in drugih veljavnih zakonih o intelektualni lastnini ali lastninskih pravicah. Zaradi jasnosti soglašate, da ne boste (in ne boste dovolili nobeni tretji osebi): 

 • odstranili nobenega obvestila o avtorskih pravicah, blagovnih znamkah ali drugih lastniških pravicah, ki jih vsebujejo storitve.

 • brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja Coca-Cole ustvarili in/ali objavili lastne podatkovne zbirke, ki vsebuje dele storitev.

 • reproducirali, distribuirali, spreminjali, predelali, javno prikazovali, javno izvajali, ponovno objavili, prenašali, shranjevali ali oddajali katere koli vsebine storitev, razen kot je izrecno dovoljeno v teh Pogojih.

 • uporabili robotov, pajkov, iskalnih aplikacij ali drugih avtomatiziranih naprav, postopkov ali sredstev za dostop, iskanje, strganje ali indeksiranje katerega koli dela storitev.

 • v zvezi z vsebino storitev kakor koli drugače kršili lastniških pravic družbe Coca‑Cola ali njenih tretjih dajalcev licence.

Ste lastnik svoje uporabniške vsebine, vendar dajete družbi Coca‑Cola pravico do njene uporabe.

Storitve lahko vsebujejo forume in druge interaktivne funkcije, ki vam in drugim uporabnikom omogočajo navedbo, oddajo, objavo, prikaz ali prenos vsebine ali materiala (skupaj Uporabniška vsebina). Uporabniška vsebina, ki jo ustvarite, je vaša last, razen če pogoji, ki veljajo za vašo predložitev Uporabniške vsebine, določajo drugače. 

Razumete in potrjujete, da ste odgovorni za svojo Uporabniško vsebino, vključno z njeno zakonitostjo, zanesljivostjo, točnostjo in ustreznostjo.

Ne glede na to, ali Uporabniško vsebino pošljete prek storitev ali strani družabnih medijev družbe Coca‑Cola, podjetju Coca‑Cola (vključno z našimi dobavitelji, ki nam pomagajo upravljati storitve, in vsakemu od naših zadevnih naslednikov ter pooblaščencev) podelite neomejeno, trajno, svetovno, neizključno, brezplačno, v celoti plačano pravico in licenco (in pravico do podlicenciranja na več ravneh) za uporabo, gostovanje, shranjevanje, reprodukcijo, spreminjanje, javno prikazovanje, izvajanje, prevajanje, distribucijo in kakršno koli drugačno razkritje vaše uporabniške vsebine tretjim osebam, v celoti ali delno, za kateri koli namen in v katerem koli mediju, ki je bodisi znan zdaj bodisi razvit pozneje, v obsegu, ki ga dovoljuje zakon (Licenca za uporabniško vsebino). Z Licenco za uporabniško vsebino, ki jo v teh Pogojih podeljujete družbi Coca‑Cola, se ne prenese nobena moralna pravica. ČE DRUŽBI COCA-COLA NE ŽELITE PODELITI LICENCE ZA UPORABNIŠKO VSEBINO, POTEM UPORABNIŠKE VSEBINE NE ODDAJTE.

Ko posredujete Uporabniško vsebino, družbi Coca‑Cola izjavljate in jamčite, da:

 • Imate v lasti ali nadzorujete vse pravice do svoje Uporabniške vsebine in imate pravico, da družbi Coca‑Cola podelite pravice in licence, ki so navedene zgoraj v teh Pogojih.

 • Vaša Uporabniška vsebina ne krši pravic katere koli druge osebe ali subjekta, kot je pravica do zasebnosti in javnosti ter pravica do intelektualne lastnine.

 • Vaša Uporabniška vsebina je pravilna in točna. 

 • Vsa vaša Uporabniška vsebina je v skladu s temi Pogoji in vsemi veljavnimi zakoni, pravili in predpisi.

Vaša Uporabniška vsebina mora biti v skladu z vsemi v nadaljevanju navedenimi predpisi:

 • Uporabniška vsebina ne sme vsebovati materiala, ki je obrekovalen, obscen, nespodoben, neprimeren, žaljiv, nadlegujoč, nasilen, sovražen, hujskaški ali kako drugače sporen.

 • Uporabniška vsebina ne sme spodbujati spolno nazornega ali pornografskega materiala, nasilja ali diskriminacije, ki temelji na rasi, veri, narodnosti, invalidnosti, spolu, spolni usmerjenosti, spolni identiteti ali starosti.

 • Uporabniška vsebina ne sme nikogar zavajati ali nameravati zavajati.

 • Uporabniška vsebina ne sme promovirati nobene nezakonite dejavnosti ali zagovarjati, spodbujati ali pomagati morebitnim nezakonitim dejanjem.

 • Uporabniška vsebina ne sme napačno predstavljati vaše identitete ali povezanosti s katero koli osebo ali organizacijo ali dajati vtisa, da vašo Uporabniško vsebino podpira družba Coca‑Cola oziroma katera koli druga oseba ali subjekt, če to ne drži.

Če menite, da Uporabniška vsebina krši te pogoje, nas obvestite na https://www.coca-colacompany.com/contact-us, vključno z opisom določene Uporabniške vsebine in njene lokacije v storitvah ali prisotnosti v družabnih medijih Coca-Cole. V obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, se strinjate, da boste družbi Coca‑Cola povrnili vsakršno škodo za vse zahtevke, ki jih tretja oseba vloži proti družbi Coca‑Cola, ki izhajajo iz ali so v povezavi z vašo Uporabniško vsebino.

Poleg Uporabniške vsebine lahko družbi Coca‑Cola občasno posredujete tudi ideje, predloge in druge povratne informacije glede storitev (povratne informacije). Če želite oddati svojo idejo, obiščite naše spletno mesto na https://www.coca-colacompany.com/contact-us/submit-an-idea in preglejte tamkajšnje informacije. Vaše povratne informacije so vaša last, vendar se s tem, ko jih posredujete družbi Coca‑Cola, strinjate in s tem družbi Coca‑Cola za vašo povratno informacijo podelite pravico, ki je v celoti plačana, brezplačna, stalna, nepreklicna, globalna, neizključna in v celoti podlicencirana pravica in licenca za uporabo, reprodukcijo, izvajanje, prikazovanje, distribucijo, prilagajanje, spreminjanje, ponovno oblikovanje in ustvarjanje izvedenih del ter drugo izkoriščanje vseh vaših povratnih informacij na kateri koli način. Prav tako priznavate in se strinjate, da lahko družba Coca‑Cola brez vašega predhodnega pisnega dovoljenja uporabi povratne informacije v storitvah, če niste neposredno identificirani. Vse vaše povratne informacije veljajo za nezaupne in nezaščitene.

 

9. KATERE SO DOVOLJENE UPORABE TEH STORITEV?

Družba Coca‑Cola vam pod pogojem, da izpolnjujete te Pogoje, izključno za vašo nekomercialno uporabo podeljuje osebno, omejeno, neizključno, neprenosljivo, preklicno in omejeno pravico do dostopa in uporabe storitev ter do prenosa ene (1) kopije vsake aplikacije.

Storitve smete uporabljati samo za zakonite, osebne in nekomercialne namene in ne za goljufive namene ali v povezavi z nezakonito dejavnostjo. Ne da bi omejili zgoraj navedeno, ne smete in se strinjate, da ne boste poskušali, spodbujali ali dovolili nobeni tretji osebi, da:

 • pridobi (ali poskusi pridobiti) nepooblaščen dostop do storitev ali računalniških sistemov ali omrežij družbe Coca‑Cola z vdiranjem, rudarjenjem gesel ali na druge načine ali krši varnost katerega koli računalnika ali varnostnega omrežja.

 • uporablja storitve na tak način, za katerega veste ali bi morali vedeti, da lahko poškoduje, onemogoči, preobremeni ali okvari strežnike ali omrežja družbe Coca‑Cola.

 • diskriminira, nadleguje, grozi, zavaja, spravlja v zadrego, škoduje ali povzroči nevšečnosti, neprijetnosti ali zaskrbljenost drugim ali kako drugače ovira (ali poskušati ovirati) uporabo in uživanje storitev katere koli druge stranke.

 • uporablja storitve v imenu katere koli druge osebe razen sebe.

 • kopira, spreminja, prilagaja, prevaja, izvaja obratni inženiring, dekodira ali kako drugače poskuša izpeljati ali pridobiti dostop do katerega koli dela storitev.

 • odstrani katero koli obvestilo o avtorskih pravicah, blagovnih znamkah ali drugih lastniških pravicah, ki jih vsebujejo storitve, ali kako drugače krši pravice intelektualne lastnine katere koli tretje osebe.

 • uporabi robota, pajka, aplikacije za iskanje/pridobivanje ali druge avtomatizirane naprave, postopkov ali sredstva za dostop, iskanje, strganje ali indeksiranje katerega koli dela storitev. 

 • daje v najem, zakupi, posoja, proda, podlicencira, dodeli, distribuira, objavi, prenese ali drugače daje na voljo storitev ali katere koli funkcije ali funkcionalnosti storitev kateri koli tretji osebi iz katerega koli razloga.

 • preoblikuje ali oblikuje kateri koli del spletnih strani, ki so del storitev, vključno z namenom nadaljnje prodaje ali distribucije izdelkov. 

 • uporabi storitve za pošiljanje kakršnih koli nepooblaščenih ali nezaželenih komercialnih ali promocijskih vsebin. 

Družba Coca‑Cola si pridržuje pravico do spremljanja in beleženja dejavnosti v storitvah v največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja in v skladu z Obvestilom o zasebnosti družbe Coca‑Cola (ali katerim koli drugim pravilnikom o zasebnosti ali obvestilom, ki ste ga prejeli).

Družba Coca‑Cola lahko po lastni presoji brez predhodnega obvestila prekine vaš dostop do storitev (poleg vseh drugih razpoložljivih pravnih sredstev), če družba Coca‑Cola utemeljeno meni, da storitve uporabljate v nasprotju s temi Pogoji.

 

10. ALI KATERI POGOJI VELJAJO POSEBEJ ZA UPORABO APLIKACIJ?

Razen če ni izrecno navedeno v tem razdelku 10, ti Pogoji veljajo za vaš prenos in uporabo naših aplikacij. 

Za razliko od spletnega mesta je mobilna aplikacija programska oprema, ki jo prenesete in namestite na svojo mobilno napravo. Čeprav so aplikacije prenesene na vašo mobilno napravo, so licencirane in vam niso prodane. V aplikacijah ne pridobite nobenega lastniškega deleža ali katere koli druge pravice, razen pravice do uporabe aplikacij v skladu s temi Pogoji. 

Na mobilno napravo, ki je v vaši lasti ali jo drugače nadzirate, lahko prenesete eno kopijo aplikacije izključno za vašo osebno, nekomercialno uporabo. Nekatere aplikacije morajo za zagotavljanje določenih funkcij dostopati do različnih funkcij in podatkov v vaši mobilni napravi. Za več informacij o tem, kako aplikacije ravnajo z osebnimi podatki, si preberite Obvestilo o zasebnosti družbe Coca‑Cola (ali drug pravilnik o zasebnosti ali obvestilo, ki je bilo na voljo, ko ste prenesli aplikacijo).

Aplikacije in preostale storitve morda nimajo popolnoma enake vsebine.

Za aplikacijo lahko občasno razvijamo in zagotavljamo posodobitve (kot so opredeljene v točki 4) Ko je vaša mobilna naprava povezana z internetom, aplikacija samodejno prenese in namesti vse razpoložljive posodobitve, odvisno od nastavitev vaše mobilne naprave, ali pa boste prejeli obvestilo ali poziv za prenos in namestitev razpoložljivih posodobitev. Strinjate se, da boste vse posodobitve prenesli in namestili ter potrjujete in se strinjate, da aplikacija morda ne bo pravilno delovala, če tega ne storite. Vse posodobitve aplikacije se štejejo za del aplikacije in storitev ter zanje veljajo ti Pogoji.

Družba Coca‑Cola si pridržuje in ohranja vse pravice, naslove in interese do aplikacij, vključno z vsemi znamkami družbe Coca‑Cola (opredeljenimi pod točko 8) in, med družbo Coca‑Cola in vami, vsemi drugimi avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami in drugimi pravicami intelektualne lastnine v njih ali v zvezi z njimi, razen če vam je to izrecno odobreno v teh Pogojih.

Ko prenesete katero koli aplikacijo iz trgovine App Store ali Google Play (vsaka je platforma za aplikacije), potrjujete in se strinjate z naslednjim:

 • V razmerju med družbo Coca‑Cola in platformo aplikacij je družba Coca‑Cola izključno odgovorna za aplikacije.

 • V zvezi z aplikacijo ni platforma za aplikacije dolžna zagotavljati nobenih storitev vzdrževanja in podpore.

 • Če naša aplikacija ni skladna s katero koli veljavno garancijo: (i) lahko obvestite platformo za aplikacije in platforma za aplikacije lahko povrne kupnino za aplikacijo (če je primerno), (ii) v največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, platforma za aplikacije nima v zvezi z aplikacijami nobene druge garancijske obveznosti, in (iii) za druge zahtevke, izgube, obveznosti, škodo, stroške ali izdatke, povezane z neskladnostjo z garancijo, je med družbo Coca‑Cola in platformo za aplikacije odgovorna družba Coca‑Cola.

 • Platforma za aplikacije ni odgovorna za obravnavo kakršnih koli zahtevkov, ki jih imate v zvezi z aplikacijami ali vašim posedovanjem in uporabo aplikacij.

 • Če tretja oseba trdi, da aplikacija krši pravice intelektualne lastnine druge osebe, je družba Coca‑Cola odgovorna za preiskavo, obrambo, poravnavo in razrešitev takega zahtevka za kršitev pravic intelektualne lastnine med platformo za aplikacije in družbo Coca‑Cola.

 • Platforma za aplikacije in njene hčerinske družbe so tretje osebe, upravičene do veljavnih pogojev uporabe, ki se nanašajo na vašo licenco za uporabo aplikacije. Ko sprejmete pogoje naših pogojev uporabe, ima platforma za aplikacije pravico (in šteje se, da jo je sprejela), da uveljavlja pogoje uporabe v zvezi z vašo licenco za aplikacijo zoper vas kot tretjo osebo, ki je upravičena do te licence.

 • Pri uporabi aplikacije morate upoštevati tudi vse pogoje tretjih oseb, ki veljajo prek platforme za aplikacije.

Če želite izvedeti več o posebnih podatkih, ki jih zbira izbrana aplikacija, preverite nastavitve svoje mobilne naprave ali preglejte razkritja na platformi za aplikacije, s katere ste aplikacijo prenesli. Če želite ustaviti zbiranje vseh podatkov prek aplikacije, jo odstranite.

S tem izjavljate in zagotavljate, da: (i) se ne nahajate v državi, za katero velja embargo vlade ZDA oz. jo je vlada ZDA označila kot državo, ki »podpira terorizem«; in (ii) niste navedeni na nobenem seznamu vlade ZDA prepovedanih ali omejenih strank.

11. KDAJ ZAČNEJO VELJATI TI POGOJI? KDAJ PRENEHAJO VELJATI?

Ti Pogoji veljajo, ko jih potrdite v okviru ustvarjanja računa, prenosa aplikacije ali uporabe katere koli storitve, s katero so ti Pogoji povezani (ob upoštevanju izjeme, navedene pod točko 2). Ti Pogoji veljajo, dokler jih ne prekinete vi ali Coca‑Cola. 

Storitve lahko prenehate uporabljati kadar koli in iz katerega koli razloga. Če želite izbrisati svoj račun, se obrnite na družbo Coca‑Cola s kontaktnimi podatki, navedenimi pod točko 15, in/ali odstranite katero koli ali vse aplikacije. 

Če želite popraviti ali izbrisati osebne podatke, povezane z vašim računom, si oglejte razdelek »Vaše izbire« v Obvestilu o zasebnosti za potrošnike družbe Coca-Cole (ali v drugem pravilniku o zasebnosti ali obvestilu, ki vam je bilo posredovano ali dano na voljo). 

Družba Coca‑Cola lahko vaš račun ukine brez obvestila takoj in samodejno, če kršite kateri koli zakon, ki velja za uporabo storitev. Družba Coca‑Cola si pridržuje pravico do ukinitve računa in dostopa do storitev z obvestilom ali brez njega, če družba Coca‑Cola utemeljeno meni, da uporabnik dostopa do storitev ali jih uporablja v nasprotju s temi Pogoji.

Družba Coca‑Cola lahko po lastni presoji kadar koli in brez predhodnega obvestila prekine vaš dostop do storitev, prekliče vaš račun ali prekine te Pogoje, če zazna ali sumi na kršitev varnosti ali če družba Coca‑Cola preneha ponujati ali podpirati katero koli storitev.

Pred ukinitvijo dostopa do storitev vas bomo poskušali vnaprej obvestiti, da boste lahko pridobili vse pomembne uporabniške podatke (v obsegu, ki ga dovoljujejo zakon in ti Pogoji), vendar tega ne smemo storiti, če ugotovimo, da bi bilo to nepraktično, nezakonito, ni v interesu varnosti ali zaščite drugih oseb ali kako drugače škodljivo za pravice ali lastnino družbe Coca‑Cola.

Ko ti Pogoji prenehajo veljati, prenehajo veljati tudi pravice, ki jih je podelila Coca‑Cola in morate zato prenehati uporabljati storitve in iz svoje mobilne naprave izbrisati vse kopije aplikacij.

Vsaka določba teh Pogojev, ki bi po svoji naravi morala ostati veljavna tudi po prenehanju teh Pogojev, ostane veljavna tudi po prenehanju. Na primer, vse naslednje določbe ostanejo v veljavi tudi po prenehanju pogodbe: omejitve naše odgovornosti, pogoji v zvezi z lastništvom ali pravicami intelektualne lastnine, obveznosti, ki jih morate plačati, in pogoji v zvezi s spori med nami. Prekinitev ne omejuje in ne bo omejila nobenih zakonskih ali pravnih sredstev družbe Coca‑Cola ali vaših pravic in pravnih sredstev.

12. KDO JE ODGOVOREN ZA POVEZANE STORITVE?

Storitve vsebujejo povezave do drugih spletnih mest in virov, ki jih zagotavljajo tretje osebe (vključno s partnerji naših marketinških agencij in platformami družabnih medijev), storitev sporočanja tretjih oseb (npr. Whats App) in za oglaševanje (skupaj povezane storitve). Coca‑Cola ne more nadzorovati in ne nadzoruje povezanih storitev, čeprav vam nekatere povezane storitve dovoljujejo, da jim posredujete svoje podatke, na primer funkcije »všečkaj« ali »deli« na družabnih medijih. Skrbno pregledate politike zasebnosti in druge pogoje uporabe za vse povezane storitve. Če se odločite za dostop do katere koli od povezanih storitev, to počnete na lastno odgovornost in v skladu s pogoji, ki veljajo za povezane storitve, in ne v skladu s temi Pogoji.

Storitve lahko vključujejo programsko opremo tretjih oseb, ki je na splošno na voljo brezplačno pod odprtokodnimi ali podobnimi licencami (programska oprema tretjih oseb). Čeprav za storitve, ki so vam na voljo, veljajo ti Pogoji, lahko za programsko opremo tretjih oseb, vključeno v storitve, veljajo druge licence ali pogoji uporabe, ki vam bodo predstavljeni po potrebi.

13. KAKO JE ODGOVORNOST DRUŽBE COCA-COLA POD TEMI POGOJI OMEJENA?

Zavrnitev jamstev družbe Coca‑Cola

KJER TO VELJAVNA ZAKONODAJA DOVOLJUJE, SO STORITVE ZAGOTOVLJENE »TAKŠNE, KOT SO«, Z VSEMI NAPAKAMI IN OKVARAMI TER BREZ KAKRŠNEGA KOLI JAMSTVA. 

DRUŽBA COCA-COLA V NAJVEČJEM MOŽNEM OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA, V SVOJEM IMENU IN V IMENU SVOJIH PODRUŽNIC TER SVOJIH IN NJIHOVIH DAJALCEV LICENC TER DOBAVITELJEV VSEBIN IN STORITEV (SKUPAJ STRANKE DRUŽBE COCA-COLA) IZRECNO ZAVRAČA VSA JAMSTVA, IZRECNA, IMPLICITNA, ZAKONSKA ALI DRUGA, V ZVEZI S STORITVAMI, VKLJUČNO Z VSEMI IMPLICITNIMI JAMSTVI O PRODAJNOSTI, PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, NASLOVU IN NEDOTAKLJIVOSTI TER JAMSTVI, KI LAHKO IZHAJAJO IZ NAČINA POSLOVANJA, IZVAJANJA, UPORABE ALI POSLOVNE PRAKSE. BREZ OMEJITVE ZGORAJ NAVEDENEGA NOBENA OD STRANK DRUŽBE COCA-COLA NE DAJE NIKAKRŠNEGA JAMSTVA ALI ZAVEZE ALI KAKRŠNE KOLI IZJAVE, DA BODO STORITVE IZPOLNJEVALE VAŠE ZAHTEVE, DOSEGALE PREDVIDENE REZULTATE, BILE ZDRUŽLJIVE ALI DELOVALE S KATERO KOLI DRUGO PROGRAMSKO OPREMO, SISTEMI ALI STORITVAMI, DELOVALE BREZ PREKINITEV, IZPOLNJEVALE STANDARDE DELOVANJA ALI ZANESLJIVOSTI, BILE BREZ NAPAK ALI DA JE ALI BO KATERA KOLI NAPAKA ALI POMANJKLJIVOST ODPRAVLJENA.

NEKATERE JURISDIKCIJE NE DOVOLJUJEJO IZKLJUČITVE ALI OMEJITVE IMPLICITNIH JAMSTEV ALI OMEJITVE VELJAVNIH ZAKONSKIH PRAVIC POTROŠNIKA, ZATO NEKATERE ALI VSE ZGORNJE IZKLJUČITVE IN OMEJITVE MORDA NE VELJAJO ZA VAS.

Omejitve odgovornosti družbe Coca‑Cola

Družba Coca‑Cola je odgovorna za razumno neposredno in predvidljivo škodo, ki jo povzroči bistvena kršitev teh Pogojev s strani družbe Coca‑Cola, ob upoštevanju določb teh Pogojev. 

V največji možni meri, ki jo dovoljuje veljavna zakonodaja, družba Coca‑Cola ni in ne bo odgovorna za: 

 • škodo, ki je ni mogoče predvideti, vključno s posledično škodo.

 • primerno ali kaznovalno odškodnino.

 • kakršno koli izgubo dobička, izgubo posla, izgubo pogodbe, prekinitev poslovanja, pričakovane prihranke, dobro ime ali izgubo poslovne priložnosti v povezavi z vašo uporabo storitev.

 • viruse ali drugo zlonamerno programsko opremo, pridobljeno z dostopom do storitev ali napake, težave, zamude ali motnje v storitvi.

 • izgube, povezane z ravnanjem katere koli tretje osebe, vključno z uporabo ali nezmožnostjo uporabe povezanih storitev.

RAZEN ČE TO IZRECNO ZAHTEVA VELJAVNA ZAKONODAJA, SKUPNA ODGOVORNOST STRANK DRUŽBE COCA-COLA DO VAS ZA VSE ZAHTEVKE, KI IZHAJAJO IZ UPORABE ALI NEZMOŽNOSTI UPORABE STORITEV ALI KAKO DRUGAČE IZHAJAJO IZ TEH POGOJEV ALI SO Z NJIMI POVEZANI, NE GLEDE NA TO, ALI GRE ZA POGODBO, PREKRŠEK ALI KAJ DRUGEGA, V NOBENEM PRIMERU NE BO PRESEGLA SKUPNO STO AMERIŠKIH DOLARJEV (100,00 USD).

Nobena določba teh Pogojev ni namenjena izključevanju ali omejevanju odgovornosti na nezakonit način, vključno z odgovornostjo za smrt ali telesno poškodbo zaradi naše malomarnosti ali za goljufivo zavajanje ali drugo namerno ravnanje. ČE SE UGOTOVI, DA JE KATERA KOLI OD ZGORNJIH OMEJITEV NEVELJAVNA, JE CELOTNA ODGOVORNOST STRANK DRUŽBE COCA-COLA ZA VSO ŠKODO, IZGUBE ALI RAZLOGE ZA TOŽBO KATERE KOLI VRSTE ALI NARAVE OMEJENA NA NAJVEČJI OBSEG, KI GA DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA.

KOT POTROŠNIK IMATE KORISTI OD VSEH OBVEZNIH DOLOČB ZAKONODAJE DRŽAVE JURISDIKCIJE, V KATERI PREBIVATE. NOBENA DOLOČBA TEH POGOJEV NE VPLIVA NA VAŠE PRAVICE KOT POTROŠNIKA, DA SE SKLICUJETE NA OBVEZNE DOLOČBE LOKALNE ZAKONODAJE.

14. KAKO BO DRUŽBA COCA-COLA KOMUNICIRALA S POTROŠNIKI?

Ko uporabljate storitve ali nam pošljete e-pošto, z nami komunicirate elektronsko. Glede na vaše izbire in nastavitve računa bomo z vami elektronsko komunicirali na različne načine, na primer z e-pošto, besedilnim sporočilom ali potisnim obvestilom aplikacije, z objavo sporočila v aplikaciji ali kako drugače prek storitev. Nekatera od teh sporočil so samodejna, druga pa so kot del storitev poslana privzeto. Občasno lahko določene vrste sporočil dodamo ali odstranimo. V nastavitvah računa lahko prilagodite, ali želite prejemati določena elektronska sporočila. Čeprav lahko določena sporočila onemogočite, vam lahko še vedno pošiljamo obvestila, če je to potrebno, da vam lahko zagotovimo določene dele storitev, na primer vas obvestimo o varnostnem incidentu.

Strinjate se, da vse pogodbe, obvestila, razkritja in druga sporočila, ki vam jih posredujemo v elektronski obliki, izpolnjujejo vse zakonske zahteve, da morajo biti takšna sporočila v pisni obliki, razen če obvezni veljavni zakoni izrecno zahtevajo drugačno obliko komunikacije. Vaš operater ali ponudnik storitev lahko za nekatere elektronske komunikacije zaračuna pristojbine ali stroške. 

Če se vaš e-poštni naslov ali drugi kontaktni podatki spremenijo, morate družbo Coca‑Cola o tem obvestiti. Spremembe vašega e-poštnega naslova bodo veljale za vsa vaša sporočila z nami.

Določena sporočila lahko vključujejo informacije o vašem računu, kot je na primer zahteva za ponastavitev gesla. Vsebino teh sporočil si lahko ogleda vsak, ki ima dostop do vašega e-poštnega računa ali mobilne naprave.

Pri pošiljanju tržnih ali promocijskih sporočil to počnemo na podlagi vašega soglasja, kadar je to potrebno. Naša e-poštna tržna sporočila lahko nadzorujete tudi tako, da kliknete povezavo za odjavo v nogi vsakega tržnega e-poštnega sporočila. 

 

15. KAKO STOPIM V STIK Z DRUŽBO COCA-COLA?

Če želite družbo Coca‑Cola kontaktirati glede teh Pogojev, Obvestila o zasebnosti potrošnikov družbe Coca‑Cola ali obdelave osebnih podatkov družbe Coca‑Cola, nam pišite na https://www.coca-colacompany.com/contact-us/contact-us-form

Lahko nam tudi pišete na naslov The Coca‑Cola Company, P.O. Box 1734, Atlanta, GA 30301, ali nas pokličete na 1.800.GET.COKE (1.800.438.2653), ali uporabite vse druge informacije o pristojnosti, ki so na voljo prek storitev.

Če želite z družbo Coca‑Cola stopiti v stik glede našega Obvestila o zasebnosti in ravnanja z osebnimi podatki, ki jih zbiramo od uporabnikov ali o njih, uporabite kontaktne podatke, navedene v Obvestilu o zasebnosti potrošnikov podjetja Coca‑Cola.

16. RAZNO

 1. Ti Pogoji (vključno z Obvestilom o zasebnosti za potrošnike Coca-Cole ali katerim koli drugim pravilnikom o zasebnosti ali obvestilom, ki ste ga prejeli) vsebujejo edini in celoten dogovor med družbo Coca‑Cola in vami v zvezi s storitvami in tukaj navedenimi zadevami ter nadomeščajo vse predhodne in sodobne pisne in ustne dogovore in sporazume v zvezi s storitvami.

 2. Strinjate se, da vaša uporaba tipkovnice, miške ali druge naprave za izbiro gumba, ikone ali podobnega dejanja ali za drugo potrditev ali privolitev družbe Coca‑Cola pomeni vaš elektronski podpis, ki je enakovreden vašemu pisnemu podpisu. Strinjate se tudi, da za potrditev vašega elektronskega podpisa ni potrebno preverjanje s strani tretjih oseb. Poleg tega se strinjate, da vsaka uporaba vašega elektronskega podpisa v povezavi s storitvami pomeni vašo privolitev, da vas zavezujejo ti Pogoji storitev, kot veljajo na dan vašega elektronskega podpisa.

 3. Ti Pogoji koristijo družbi Coca‑Cola ter vašim naslednikom in prevzemnikom ter so zanje zavezujoči.

 4. Družba Coca‑Cola lahko te Pogoje prenese na interesnega naslednika (v celoti ali delno), vendar Pogojev ne smete prenesti brez predhodnega izrecnega pisnega soglasja družbe Coca‑Cola. 

 5. Če sodišče ali drugo pristojno sodišče ugotovi, da je katera koli določba teh Pogojev neveljavna, nezakonita ali neizvršljiva iz katerega koli razloga, se ta določba odpravi ali omeji v minimalnem obsegu, tako da bodo ostale določbe ostale z enakim učinkom, kot če taka neizvršljiva ali neveljavna določba ne bi bila uporabljena.

 6. Nobena opustitev Coca-Cole glede katerega koli od teh določb ali pogojev, določenih v teh Pogojih, ne šteje za nadaljnjo opustitev te določbe ali pogoja oziroma katerega koli drugega pogoja. Če družba Coca‑Cola ne uveljavlja pravice ali določbe v skladu s temi Pogoji, to ne pomeni odpovedi taki pravici ali določbi.

 7. Nič v teh Pogojih ne ustvarja partnerstva, skupnega podjetja, agencije ali drugega podobnega razmerja med družbo Coca‑Cola in vami.

 8. Če družba Coca‑Cola ali vi ne morete ali ne zmorete izpolniti katere koli obveznosti v skladu s temi Pogoji zaradi vzroka, na katerega stranka, ki se sklicuje na to določbo, nima razumnega vpliva, se izpolnjevanje obveznosti prizadete stranke podaljša za obdobje zamude ali nezmožnosti izpolnitve zaradi takega vzroka. 

 9. Naslovi in podnaslovi so navedeni zgolj zaradi prikladnosti. Če ni drugače določeno ali jasno razvidno iz konteksta, je treba uporabo besed ali besednih zvez vključno, vključuje, zlasti, na primer, kot je, ali drugih podobnih izrazov razumeti kot ponazoritev, kar ne omejuje pomena besed, opisov, opredelitev, besednih zvez ali izrazov, ki so pred temi besedami ali za njimi. 

17. REŠEVANJE SPOROV 

Družba Coca‑Cola bi cenila priložnost, da neposredno z vami reši kakršno koli vprašanje v zvezi s storitvami. Če nas želite opozoriti na kakšno zadevo, se obrnite na nas na naslednjem naslovu https://www.coca-colacompany.com/contact-us/contact-us-form.

Strinjate se, da boste spore, zahtevke in razloge za tožbe, ki izhajajo iz vaše uporabe storitev ali so z njo povezani (posamezno: spor) reševali, kot to določa ta točka 17. V skladu s spodnjimi določbami o pristojnosti se za te Pogoje in vašo uporabo storitev uporabljajo zakoni zvezne države Georgia, ZDA, ne glede na določbe o izbiri prava.

Uporaba konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga je izrecno izključena.

V NAJVEČJEM OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA. STRINJATE SE, DA SE MORA VSAK VZROK ZA TOŽBO, KI IZHAJA IZ STORITEV ALI JE Z NJIMI POVEZAN, ZAČETI V ENEM (1) LETU PO NASTANKU VZROKA ZA TOŽBO; SICER JE ZAHTEVEK TRAJNO ZASTARAL.

Za kanadske potrošnike: Vi in družba Coca‑Cola soglašate, da se ti Pogoji urejajo in razlagajo v skladu z zakoni province Ontario in tam veljavnimi zakoni Kanade. Strinjate se, da se vse tožbe po zakonu ali pravici, ki izhajajo iz teh Pogojev ali so z njimi povezane, vložijo samo na provincialnih ali zveznih sodiščih v Torontu v Ontariu, pri čemer se strinjate in podrejate izključni osebni pristojnosti teh sodišč za namene sojenja v zvezi s takimi tožbami. 

Za potrošnike iz EU: Če ste prebivalec EU, lahko v zvezi s temi Pogoji v državi članici EU, v kateri prebivate, vložite zahtevek za uveljavljanje svojih pravic do varstva potrošnikov. Evropska komisija ponuja tudi spletno platformo za reševanje sporov, do katere lahko dostopate tukaj: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Več informacij o vaših pravicah kot potrošniku je na voljo tukaj.

Za italijanske potrošnike: Vse spore med vami in nami v zvezi s temi Pogoji bodo obravnavala le sodišča v kraju vašega stalnega ali začasnega prebivališča. Za reševanje sporov v zvezi s temi Pogoji lahko uporabite tudi izvensodni mehanizem (v skladu z razdelki 141–141 italijanskega potrošniškega kodeksa, z dne 6. septembra 2005, št. 206). Uporabite lahko na primer zgoraj navedeno evropsko platformo za spletno reševanje sporov ali se posvetujete z njo.

Za potrošnike v Bangladešu, Butanu, Indiji, Nepalu, na Maldivih in Šrilanki: Te Pogoje in vašo uporabo storitev urejajo zakoni kraja vašega običajnega prebivališča, ne glede na določbe o izbiri prava. Sodišča v kraju običajnega prebivališča so izključno pristojna za vse spore, ki izhajajo iz teh Pogojev, so z njimi povezani ali jih zadevajo.

Za potrošnike iz ZK: Te Pogoje in njihovo vsebino urejajo in razlagajo zakoni Anglije in Walesa. Vi in mi se strinjamo, da so izključno pristojna sodišča v Angliji in Walesu (razen če imate stalno prebivališče na Severnem Irskem, lahko postopek sprožite tudi na Severnem Irskem, in če imate stalno prebivališče na Škotskem, lahko postopek sprožite tudi na Škotskem).

Za potrošnike v ZDA:

Izbira arbitra in pravila. Spor je treba predložiti izključno Ameriškemu arbitražnemu združenju (AAA), ki ga obravnava v skladu s svojimi pravili arbitraže za potrošnike. Če AAA iz kakršnega koli razloga ne more ali ne želi izvesti arbitraže v skladu s temi pogoji, bomo vi in mi izbrali drugega arbitra v skladu s 5. členom 9. zakonika ZDA.

Obvezna (individualna) arbitraža. Strinjate se, da se morebitni spori med nami rešujejo izključno z individualno (neskupinsko) arbitražo. Stranki se nameravata zavezati zveznemu zakonu o arbitraži, 9. zakonik ZDA, čl. 1 in naslednji. Arbitraža pomeni, da ne bo porote in ne sodnika.

Obseg arbitraže Arbiter izključno odloča o vseh vprašanjih v zvezi s sporom, pri čemer uporablja te Pogoje. Arbiter odloči tudi o vprašanju, ali je morebitni spor ali težava predmet arbitraže. Arbiter ni pristojen za obravnavo spora kot skupinske tožbe, množične tožbe ali zastopniške tožbe. Arbiter ni pooblaščen za dodelitev odškodnine nikomur drugemu razen vam ali nam.

Izjema glede arbitraže (Sodišče za spore majhne vrednosti). Spori, ki jih je mogoče v celoti rešiti na sodišču za spore majhne vrednosti, niso predmet arbitraže.

Izbira kraja (okrožje Fulton, Georgia). Strinjate se, da se vsi spori obravnavajo izključno v okrožju Fulton, Georgia, razen če se stranki ne dogovorita drugače ali če arbiter ne določi drugače. Soglašate s pristojnostjo zvezne države Georgia za vse namene.

Izbira zakonodaje (Georgia). Te pogoje in vašo uporabo storitev urejajo zakoni zvezne države Georgia, ZDA, ne glede na določbe o izbiri prava. Vendar pa vse odločitve o tem, ali je spor predmet arbitraže oziroma o poteku arbitraže ureja izključno zvezni zakon o arbitraži, 9. zakonik ZDA, čl. 1 in naslednji.

Pravna sredstva, na voljo v arbitraži. Arbiter lahko v skladu z zakoni, ki veljajo za zadevo, odobri katero koli pravno sredstvo, olajšavo ali izid, ki bi ga stranke lahko prejele na sodišču, vključno z odvetniškimi honorarji in stroški, razen sodne odredbe.

Sodna odredba. Arbiter ne sme izdati sodne odredbe. Če katera koli stranka v sporu zahteva sodno odredbo, arbiter zaključi arbitražo spora, izda odločbo o denarnem nadomestilu (če obstaja), nato pa lahko stranka, ki zahteva sodno odredbo, vloži novo tožbo na državnem ali zveznem sodišču v okrožju Fulton, Georgia, in sicer izključno za sodno odredbo. Ugotovljena dejstva in pravni zaključki arbitra se v tej poznejši tožbi ne predložijo kot dokaz ali precedens.

OPUSTITEV SKUPINSKE TOŽBE

Družba Coca‑Cola in vi se strinjamo, da se vsi postopki reševanja sporov, kjer to dovoljuje veljavna zakonodaja v Združenih državah Amerike, vodijo le individualno in ne kot skupinska, konsolidirana ali reprezentativna tožba. Oboji se odpovemo pravici do sojenja pred poroto. 

18. POSEBNI POGOJI JURISDIKCIJ 

V NADALJEVANJU SO NAVEDENE INFORMACIJE O PRAVICAH POTROŠNIKOV IN MOŽNOSTIH IZBIRE V POSAMEZNIH JURISDIKCIJAH. SVETUJEMO VAM, DA PREBERETE USTREZNE RAZDELKE.

Za potrošnike iz Kalifornije: Če ste mlajši od 18 let in prebivate v Kaliforniji, imate morda pravico zahtevati odstranitev uporabniške vsebine, ki ste se jo odločili objaviti v storitvah. Če želite zahtevati odstranitev vaše uporabniške vsebine, družbi Coca‑Cola pišite na naslov privacy@coca-cola.com z zadevo »California Minor User Content Removal«. Upoštevajte, da pravica do odstranitve ni absolutna – pravica velja za vašo prvotno objavo uporabniške vsebine, ne pa tudi za kasnejšo skupno rabo ali objavo s strani drugih in ne za vsebino o vas, ki jo delijo druge osebe. Pravica do odstranitve prav tako ne velja, če ste za objavo uporabniške vsebine prejeli plačilo ali kakšno drugo nadomestilo. Družba Coca‑Cola ne more zagotoviti popolne odstranitve uporabniške vsebine iz interneta. 

Če ste prebivalec zvezne države Kalifornije in želite od družbe Coca‑Cola zahtevati izbris osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas, si oglejte razdelek o Kaliforniji v pravilniku o zasebnosti družbe Coca‑Cola.

Če storitve kadar koli štejejo za elektronsko komercialno storitev (kot je opredeljeno v civilnem zakoniku zvezne države Kalifornije, člen 1789.3), so prebivalci zvezne države Kalifornije upravičeni do naslednjih specifičnih informacij o pravicah potrošnikov:

Ponudnik storitev je: The Coca‑Cola Company, One Coca‑Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313.

Če storitve štejejo za elektronsko komercialno storitev, lahko v zvezi s storitvami vložite pritožbo ali zaprosite za dodatne informacije o uporabi storitev tako, da pošljete e-pošto na https://www.coca-colacompany.com/contact-us/contact-us-form. Lahko nam tudi pišete na naslov The Coca‑Cola Company, P.O. Box 1734, Atlanta, GA 30301, ali nas pokličete na 1.800.GET.COKE (1.800.438.2653)

Za vse potrošnike iz ZDA: Za informacije o tem, kako vložiti zahtevek v zvezi s kršitvijo avtorskih pravic v skladu z Zakonom o elektronskih avtorskih pravicah iz leta 1998 »Digital Millennium Copyright Act« ali »DMCA«), si preberite našo politiko DMCA.

Za potrošnike iz Nemčije: Nič v teh pogojih ne omejuje ali izključuje odgovornosti družbe Coca‑Cola za hudo malomarnost v zvezi z uporabniki s sedežem v Nemčiji. Družba Coca‑Cola v skladu s pravili Nemške oglaševalske zveze (Deutscher Werberat, ZAW) ne izvaja oglaševalskih ali tržnih dejavnosti, namenjenih potrošnikom, mlajšim od 14 let. Zato storitve niso namenjene ali namenjene uporabi osebam, mlajšim od 14 let.