Zásady ochrany osobných údajov spotrebiteľov spoločnosti Coca‑Cola

Spoločnosť The Coca‑Cola Company a jej pridružené spoločnosti (spoločne Coca‑Cola alebo my) berú vaše právo na súkromie vážne. Vážime si, že nám zverujete svoje osobné údaje, a rešpektovanie vášho súkromia je jadrom našich interakcií s vami.

Spoločnosť Coca‑Cola zaobchádza s vašimi osobnými údajmi podľa týchto zásad:

 • Transparentnosť 
 • Úcta 
 • Dôvera 
 • Férovosť 

Datum účinnosti: 17. júla/augusta 2023

Tieto Zásady ochrany osobných údajov opisujú osobné údaje, ktoré spoločnosť Coca‑Cola zhromažďuje od používateľov alebo o používateľoch webových stránok, mobilných aplikácií (Aplikácie), miniaplikácií a iných online a offline služieb, ktoré spoločnosť Coca‑Cola prevádzkuje (spoločne, Služby), a ako tieto osobné údaje používame a chránime. Tieto Zásady ochrany osobných údajov tiež vysvetľujú, ako sa používatelia môžu o svojich osobných údajoch rozhodovať.

Keď v týchto Zásadách ochrany osobných údajov odkazujeme na osobné údaje, máme na mysli informácie, ktoré identifikujú alebo môžu byť použité na identifikáciu konkrétnej osoby. To znamená, že osobné údaje zahŕňajú priame identifikátory (napríklad meno) a nepriame identifikátory (napríklad ID počítača alebo mobilného zariadenia a IP adresu). Keď odkazujeme na vás alebo používateľa, máme na mysli niekoho, kto používa ktorúkoľvek zo Služieb. Keď hovoríme o prevádzkovateľovi, máme na mysli osobu alebo subjekt, ktorý určuje, aké osobné údaje sa zhromažďujú od vás alebo o vás a ako sa tieto osobné údaje používajú a chránia.

Spôsob, akým zhromažďujeme, používame a chránime vaše osobné údaje, podlieha zákonom na miestach, kde pôsobíme. To znamená, že na rôznych miestach môžeme mať rôzne postupy. Ďalšie informácie nájdete v časti Práva a možnosti ochrany osobných údajov, ktorá obsahuje ďalšie opisy vašich práv a našich povinností v určitých kľúčových jurisdikciách a koho kontaktovať.

AK MÁTE OTÁZKY O TOM, AKO SPOLOČNOSŤ COCA-COLA SPRACÚVA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE, OBRÁŤTE SA NA ADRESU PRIVACY@COCA-COLA.COM.

ČO JE V TÝCHTO ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú rozdelené do nasledujúcich častí:

1. KEDY PLATIA TIETO ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Tieto Zásady ochrany osobných údajov boli zverejnené a sú účinné pre nových používateľov dňa 17. júla/augusta 2023.

Predchádzajúce verzie zásad ochrany osobných údajov spoločnosti Coca‑Cola platia do 17. júla/augusta 2023 a sú k dispozícii na požiadanie na adrese Privacy@coca-cola.com.

2. KDE PLATIA TIETO ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Zásady ochrany osobných údajov sa uplatňujú na osobné údaje zhromaždené od používateľov Služieb, v ktorých sú Zásady ochrany osobných údajov zverejnené alebo s ktorými sú prepojené, keď sú Pravidlá ochrany osobných údajov výslovne uvedené v Službách alebo keď vás spoločnosť Coca‑Cola požiada o ich potvrdenie. Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú aj na osobné údaje, ktoré zhromažďujeme od spotrebiteľov, ktorí nás kontaktujú e-mailom, telefonicky a offline, napríklad počas osobného podujatia.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa môžu vzťahovať aj na osobné údaje, ktoré nám poskytli spotrebitelia, ktorí s nami komunikujú prostredníctvom sociálnych médií. Ak máte otázky o tom, či sa tieto Zásady ochrany osobných údajov vzťahujú na konkrétne osobné údaje spojené so sociálnymi médiami, kontaktujte nás na adrese Privacy@coca-cola.com.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na webové stránky a iné online služby prevádzkované inými organizáciami. Tieto ostatné webové stránky a služby sa riadia svojimi vlastnými zásadami ochrany osobných údajov, nie týmito Zásadami ochrany osobných údajov. Nezabudnite skontrolovať tieto zásady ochrany osobných údajov, aby ste vedeli, ako sa zaobchádza s vašimi údajmi.

3. AKÉ TYPY OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSŤ COCA-COLA ZHROMAŽĎUJE A PREČO?

a. Údaje, ktoré sa nám rozhodnete poskytnúť

Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré sa s nami rozhodnete zdieľať. 

Osobné údaje, ktoré sa nám rozhodnete poskytnúť, zvyčajne zahŕňajú nasledujúce typy osobných údajov. Nižšie sa dozviete viac o kategóriách osobných údajov, ktoré spoločnosť Coca‑Cola zhromažďuje, a o tom, prečo ich zhromažďuje:

Kontaktné informácie o informácie o účte

Spoločnosť Coca‑Cola požaduje vaše meno a priezvisko, e-mailovú adresu alebo číslo mobilného telefónu a dátum narodenia na vytvorenie účtu v Službách. Môže tiež zhromažďovať používateľské meno a heslo, vek, poštovú adresu, identifikáciu vydanú vládou a podobné kontaktné informácie na nasledujúce účely.

 • Na udržiavanie vášho online účtu, ak sa ho rozhodnete vytvoriť

 • Na overenie totožnosti a oprávnenosti na určité Služby

 • Na prispôsobenie prostredia Služieb

 • Na ponúkanie prístupu k exkluzívnemu obsahu, zľavám a ďalším príležitostiam

 • Na spravovanie lotérií, súťaží alebo iných propagačných akcií či vernostného programu

 • Na dokončenie nákupu a dodanie produktov 

 • Na odosielanie informácií, o ktorých si myslíme, že vás budú zaujímať, a ktoré sú niekedy prispôsobené podľa informácií spojených s vaším účtom

 • Na vyžiadanie spätnej väzby, napríklad prostredníctvom prieskumu o novom produkte

 • Na zodpovedanie vašich otázok a poskytovanie zákazníckeho servisu

 • Na výskum a inovácie

 • Keď sa zúčastníte osobného podujatia, ako sú podujatia organizované spoločnosťou Coca‑Cola, alebo vzorkovania produktov

 

Obsah vytváraný používateľmi (OVP) 

Spoločnosť Coca‑Cola zhromažďuje príspevky, komentáre, názory, hlasové nahrávky, fotografie a videá, ktoré sa rozhodnete odoslať prostredníctvom Služieb, na nasledujúce účely.

 • Na monitorovanie online komunít 

 • Na zaznamenávanie vašich komentárov a názorov a reagovanie na ne, napríklad v prieskumoch, otázkach týkajúcich sa služieb zákazníkom a iných textových poliach s voľným textom

 • Na správu vašej účasti na propagačných akciách, ktoré zahŕňajú odosielanie obsahu vytváraného používateľmi

 • Na zhromažďovanie fotografií používateľov v súvislosti s účasťou na konkrétnych propagačných akciách alebo iných Službách

 

Informácie spojené s účtom na platforme sociálnych médií

Keď sa pripojíte alebo prihlásite do Služieb prostredníctvom svojho účtu na sociálnych médiách, ako sú Meta a Twitter, zhromažďujeme osobné údaje povolené platformou sociálnych médií a povoleniami vášho účtu, ako je profilová fotografia, e-mail, označenia páči sa mi, záujmy, zoznamy priateľov, sledovateľov alebo podobné zoznamy, na nasledujúce účely.

 • Na prispôsobenie prostredia Služieb

 • Na odpovedanie na vaše komentáre a otázky zverejnené na platforme sociálnych médií a na analýzu komunikácií (napríklad tweetov alebo príspevkov) so spoločnosťou Coca‑Cola alebo o nej, aby sme lepšie pochopili, ako spotrebitelia vnímajú spoločnosť Coca‑Cola

 

(Ak sa neskôr rozhodnete, že nám nechcete poskytnúť informácie zo svojho účtu na sociálnych médiách, upravte nastavenia ochrany osobných údajov vo svojom účte sociálnych médií.)

Údaje o polohe

Presná geolokácia (GPS), ak je to povolené prostredníctvom operačného systému mobilného zariadenia

Približná poloha z IP adresy alebo pripojení k sieti Wi-Fi, Bluetooth alebo službe bezdrôtovej siete, ktorá sa automaticky zhromažďuje, keď používate Služby

 • Na prispôsobenie prostredia Služieb

 • Na informovanie, keď sú vo vašom okolí k dispozícii produkty, propagačné akcie alebo podujatia, alebo aby sme umožnili iným používateľom vidieť vašu polohu, keď túto možnosť povolíte

 • Na odosielanie geograficky relevantnej reklamy

 

Ďalšie osobné údaje zdieľané prostredníctvom Služieb

 • Na správu online komunít 

 • Na správu propagačných akcií a ďalších funkcií Služieb, ktoré vám umožňujú zdieľať vaše osobné údaje

 • Na zhromažďovanie fotografií používateľov v súvislosti s účasťou na konkrétnych propagačných akciách alebo iných Službách, ako sú napríklad inteligentné chladiace boxy spoločnosti Coca‑Cola

b. Informácie o používaní našich Aplikácií

Keď si stiahnete a nainštalujete niektorú z našich Aplikácií, informácie, ktoré zhromažďujeme, závisia od operačného systému a povolení vášho mobilného zariadenia. Naše Aplikácie musia používať určité funkcie a údaje z vášho mobilného zariadenia, aby fungovali. Ak napríklad chcete hladké prepojenie online s Aplikáciou, musíme zhromažďovať a prepojiť informácie z vášho webového prehliadača.

Ak sa chcete dozvedieť viac o konkrétnych informáciách zhromažďovaných Aplikáciou, skontrolujte nastavenia zariadenia alebo informácie o povoleniach dostupné na konkrétnej platforme (napr. Google Play a App Store), z ktorej ste si Aplikáciu stiahli. Niektoré Aplikácie vám tiež umožňujú skontrolovať alebo zmeniť stav zhromažďovania určitých údajov v nastaveniach Aplikácie. Ak zmeníte nastavenia, niektoré funkcie Aplikácie nemusia fungovať správne.

Ak chcete zastaviť zhromažďovanie všetkých informácií prostredníctvom Aplikácie, Aplikáciu odinštalujte.

c. Informácie automaticky zhromažďované počas používania Služieb

Automaticky zhromažďujeme určité informácie zo Služieb alebo o používaní Služieb z počítačov a mobilných zariadení používateľov. Niektoré automaticky zhromažďované informácie sú podľa určitých zákonov osobnými údajmi. Tieto informácie sa automaticky zhromažďujú pomocou súborov cookie, pixelov, webovej signalizácie a podobných technológií zhromažďovania údajov (spoločne technológie zhromažďovania údajov).

Informácie, ktoré automaticky zhromažďujeme, zahŕňajú:

 • informácie o vašom počítači alebo mobilnom zariadení, ako je typ zariadenia a identifikačné číslo, typ prehliadača, poskytovateľ internetových služieb, mobilná sieť a operačný systém,

 • IP adresu a širokú geografickú polohu (napr. poloha na úrovni krajiny alebo mesta), 

 • spôsob interakcie počítača alebo mobilného zariadenia so Službami vrátane dátumu a času prístupu k Službám, požiadaviek a výsledkov vyhľadávania, kliknutí a pohybov myšou, konkrétnych navštívených webových stránok, kliknutí na odkazy a sledovaných videí, 

 • merania návštevnosti a používania,

 • údaje o stránkach alebo službách tretích strán, ku ktorým ste pristupovali pred interakciou so Službami, ktoré sa používajú na zvýšenie relevantnosti reklamy pre používateľov,

 • interakcie s našou marketingovou komunikáciou, napríklad či a kedy je otvorený e-mail od spoločnosti Coca‑Cola.

d. Informácie zhromaždené od tretích strán

Z času na čas dostávame osobné údaje od tretích strán, ktoré používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o našich používateľoch, personalizovali používateľskú skúsenosť a efektívnejšie propagovali a zlepšovali Služby.

Typy osobných údajov, ktoré dostávame od tretích strán, sú nasledujúce.

 • Osobné údaje spojené s nákupmi. Nákupy platobnou kartou spracovávajú spracovatelia platieb tretích strán. Spoločnosť Coca‑Cola nemá prístup k úplným číslam bankových účtov, číslam kreditných kariet ani číslam debetných kariet. 

 • Osobné údaje, ktoré sú komerčne dostupné od poskytovateľov marketingových služieb alebo zhromaždené marketingovými partnermi prostredníctvom kampaní a podujatí, ktoré sa používajú na identifikáciu jednotlivcov, ktorí by mohli mať záujem dozvedieť sa viac o spoločnosti Coca‑Cola, a na doplnenie osobných údajov, ktoré už máme

 • Osobné údaje, ktoré dostávame od reklamných partnerov tretích strán, ktoré nám pomáhajú poskytovať relevantnejšiu reklamu 

 • Osobné údaje zdieľané so spoločnosťou Coca‑Cola stáčajúcimi partnermi

 • Osobné údaje z verejne dostupných zdrojov

 • Osobné údaje od orgánov činných v trestnom konaní a iných štátnych orgánov (ale len v zriedkavých prípadoch)

Môžeme kombinovať informácie, ktoré o vás spoločnosť Coca‑Cola má, alebo kombinovať údaje zo zdrojov údajov tretích strán. Požadujeme, aby každý poskytovateľ údajov tretej strany potvrdil, že jeho zdieľanie osobných údajov so spoločnosťou Coca‑Cola je pre spotrebiteľov transparentné a inak zákonné.

e. Ďalšie informácie zhromažďované s vaším súhlasom

Môžeme vás požiadať o súhlas so zhromažďovaním konkrétnych typov osobných údajov, aby ste sa mohli zúčastňovať na nových aktivitách, dostávať exkluzívny obsah alebo testovať nové funkcie. Podľa niektorých zákonov o ochrane osobných údajov je spoločnosť Coca‑Cola povinná získať súhlas pred zhromažďovaním a používaním osobných údajov. Podrobnosti nájdete v oddiele 9.

4. AKO SPOLOČNOSŤ COCA-COLA POUŽÍVA OSOBNÉ ÚDAJE?

Spoločnosť Coca‑Cola používa osobné údaje na poskytovanie a zlepšovanie Služieb, riadenie svojho podnikania, ochranu používateľov a presadzovanie svojich zákonných práv. 

Osobné údaje používame na poskytovanie, personalizáciu a zlepšovanie Služieb (v každom prípade v súlade s platnými právnymi predpismi) vrátane nasledujúcich účelov:

 • na vytváranie a aktualizáciu používateľských účtov a plnenie požiadaviek používateľov,

 • na centralizáciu osobných údajov spotrebiteľov v databáze spravovanej treťou stranou v našom mene a pripájanie informácií získaných od tretích strán,

 • na odosielanie marketingových a nemarketingových komunikácií používateľom, 

 • na umožnenie komunikácie medzi používateľmi, napríklad v online komunite,

 • pre cielené reklamy (niekedy označované aj ako prispôsobené reklamy alebo reklamy založené na záujmoch) založené na informáciách generovaných online aktivitou používateľa, ako je návšteva webových stránok, ktoré obsahujú reklamy alebo súbory cookie našich reklamných partnerov, z ktorých niektoré sú založené na geografickej polohe,

 • na zisťovanie viac o našich používateľoch, aby sme mohli odporučiť obsah, o ktorom si myslíme, že bude zaujímať konkrétnych používateľov,

 • na propagáciu a správu vernostného programu, 

 • pre zákaznícky servis, 

 • na analyzovanie toho, ako používatelia interagujú so Službami, a analyzovanie trendov aktivít, aby sme mohli vyvíjať nové funkcie a obsah, ktoré spĺňajú očakávania našich spotrebiteľov,

 • na zlepšenie Služieb a skúseností používateľov s nimi,

 • na analyzovanie údajov, výskum, vývoj produktov a strojové učenie, ktoré nám umožňujú lepšie porozumieť našim spotrebiteľom a ponúkať im inovácie, 

 • na monitorovanie a testovanie Služieb vrátane riešenia prevádzkových problémov,

 • na vytváranie anonymizovaných údajov, ktoré nepodliehajú týmto Zásadám ochrany osobných údajov a ktoré sa používajú na zlepšovanie produktov a služieb spoločnosti Coca‑Cola a na podobné obchodné a iné účely, ako to umožňuje zmluva a zákony,

 • na odhaľovanie a ochranu pred podvodom, zneužívaním a neoprávneným používaním Služieb,

 • na riadenie rizík a podobné administratívne účely, ako je monitorovanie a presadzovanie dodržiavania užívateľských zmlúv a iné dodržiavanie zákonov platných pre spoločnosť Coca‑Cola.

5. POUŽÍVA SPOLOČNOSŤ COCA-COLA SÚBORY COOKIE A INÉ TECHNOLÓGIE ZHROMAŽĎOVANIA ÚDAJOV?

Súbory cookie a iné technológie zhromažďovania údajov používame na rozpoznanie vás a/alebo vašich zariadení pri používaní Služieb a na zhromažďovanie osobných údajov o vás.

Niektoré webové stránky, ktoré sú súčasťou Služieb, majú osobitné oznámenia o súboroch cookie a iných technológiách zhromažďovania údajov, ktoré sa vzťahujú na konkrétne webové stránky a spotrebiteľov. Ak navštívite webovú stránku spoločnosti Coca‑Cola s oznámením o súboroch cookie, potom sa uplatní oznámenie o súboroch cookie tejto webovej stránky.

Čo sú súbory cookie?

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa odosielajú do vášho webového prehliadača či pevného disku vášho počítača alebo sa k nim odtiaľ pristupuje. Súbor cookie zvyčajne obsahuje názov domény (internetové umiestnenie), z ktorej súbor cookie pochádza, jeho „životnosť“ (t. j. kedy vyprší jeho platnosť) a náhodne vygenerované jedinečné číslo alebo podobný identifikátor. Súbor cookie môže obsahovať aj informácie o vašom počítači alebo zariadení, ako sú nastavenia, história prehliadania a aktivity vykonávané počas používania Služieb.

Spoločnosť Coca‑Cola tiež používa „pixely“ (niekedy nazývané webová signalizácia). Pixely sú priehľadné obrázky, ktoré môžu zhromažďovať informácie o otvorení e-mailov a používaní webových stránok na webových stránkach a v priebehu času.

Súbory cookie, ktoré spoločnosť Coca‑Cola nastavuje v Službách, sa nazývajú súbory cookie prvej strany. Súbory cookie nastavené v Službách akoukoľvek inou stranou sa nazývajú súbory cookie tretích strán. Súbory cookie tretích strán umožňujú funkcie alebo funkcionality tretích strán v Službách alebo prostredníctvom nich, ako je napríklad automatizácia analýzy a marketingu. Strany, ktoré nastavujú súbory cookie tretích strán, môžu rozpoznať vaše zariadenie, keď ho používate na prístup k Službám, aj keď ho používate na návštevu určitých iných webových stránok. Ďalšie všeobecné informácie o súboroch cookie nájdete na stránke www.allaboutcookies.org

Niektoré webové prehliadače (vrátane prehliadačov Safari, Internet Explorer, Firefox a Chrome) obsahujú funkciu „Do Not Track“ (DNT, Nesledovať) alebo podobnú funkciu, ktorá signalizuje webovým stránkam, že používateľ nechce, aby bola jeho online aktivita a správanie sledované. Ak webová stránka, ktorá reaguje na konkrétny signál DNT, prijme signál DNT, prehliadač zablokuje zhromažďovanie určitých informácií z vyrovnávacej pamäte prehliadača. Nie všetky prehliadače ponúkajú možnosť DNT a signály DNT ešte nie sú jednotné. Preto mnohí prevádzkovatelia webových stránok, vrátane spoločnosti Coca‑Cola, zatiaľ na signály DNT nereagujú.

Prečo spoločnosť Coca‑Cola používa súbory cookie a ďalšie technológie zhromažďovania údajov?

Niektoré súbory cookie sú potrebné na fungovanie Služieb. Ďalšie súbory cookie nám umožňujú sledovať záujmy používateľov na účely cielenej reklamy a zlepšovania prostredia Služieb.

Typy súborov cookie poskytovaných prostredníctvom Služieb a ich účely sú nasledujúce:

 • Nevyhnutné súbory cookie: vyžadujú sa, aby fungovali Služby.

 • Analytické súbory cookie alebo súbory cookie súvisiace s výkonom: zhromažďujú informácie o tom, ako sa Služby používajú, aby sme ich mohli analyzovať a zlepšovať. Analytické súbory cookie alebo súbory cookie súvisiace s výkonom zvyčajne zostávajú vo vašom počítači aj po zatvorení prehliadača, kým ich neodstránite.

 • Reklamné súbory cookie: používajú sa na to, aby boli reklamné správy pre vás relevantnejšie, a to tak, že nám pomáhajú zobrazovať reklamy, ktoré sú založené na vašich odvodených záujmoch, bránia príliš častému zobrazovaniu tej istej reklamy a zabezpečujú správne zobrazovanie reklám pre inzerentov.

 • Súbory cookie sociálnych médií: umožňujú používateľom jednoduchšiu interakciu s platformami sociálnych médií. Súbory cookie sociálnych médií nekontrolujeme a neumožňujú nám získať prístup k vašim účtom sociálnych médií bez vášho súhlasu. Informácie o používaných súboroch cookie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov príslušnej platformy sociálnych médií.

Technológie zhromažďovania údajov umožňujú spoločnosti Coca‑Cola monitorovať vzorce návštevnosti z jednej webovej stránky na druhú, doručovať súbory cookie alebo s nimi komunikovať, pochopiť, či používatelia navštevujú Služby po zobrazení našej online reklamy na webovej stránke tretej strany, zlepšovať výkonnosť Služieb a merať úspešnosť našich e-mailových marketingových kampaní. Zásady používania súborov cookie spoločnosti Coca‑Cola (dostupné v niektorých jurisdikciách) opisujú, ako spoločnosť Coca‑Cola používa technológie zhromažďovania údajov.

Ak to povoľujú príslušné zákony, Služby používajú službu Google Analytics na cielenú reklamu (ktorú spoločnosť Google niekedy označuje ako „remarketing“). Spoločnosť Google používa súbory cookie, ktoré spoločnosť Google rozpozná, keď spotrebitelia navštívia rôzne webové stránky. Údaje zhromaždené prostredníctvom súborov cookie spoločnosti Google pomáhajú spoločnosti Coca‑Cola analyzovať, ako sa Služby používajú, a pre niektoré Služby, prípadne niektoré jurisdikcie, prispôsobiť marketingovú komunikáciu a digitálnu reklamu.

Služby tiež vkladajú videá zo služby YouTube (spoločnosť Google) prostredníctvom rámovania. To znamená, že po kliknutí na tlačidlo na prehratie videa YouTube prostredníctvom Služieb sa vytvorí spojenie medzi Službami a servermi YouTube. Potom sa do kódu Služieb vloží odkaz HTML poskytnutý službou YouTube na vytvorenie rámca prehrávania. Video uložené na serveroch YouTube sa potom prehrá v rámci v Službách. Služba YouTube tiež získava údaje, ktoré informujú službu YouTube o tom, že momentálne používate Služby: vašu IP adresu, informácie o prehliadači, operačný systém a nastavenia zariadenia, ktoré používate, adresu URL aktuálnej webovej stránky, predtým navštívené webové stránky, ak ste klikli na odkaz, a videá, ktoré ste sledovali. Ak ste prihlásení do svojho účtu YouTube, informácie môžu byť priradené k vášmu používateľskému profilu služby YouTube. Tomuto priradeniu môžete zabrániť tak, že sa pred použitím Služieb odhlásite zo svojho účtu YouTube a vymažete príslušné súbory cookie.

Ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť Google zhromažďuje, používa a zdieľa vaše informácie, nájdete na stránke Pravidlá ochrany súkromia spoločnosti Google.

Ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť Google používa súbory cookie v reklame, nájdete na stránke Inzercia spoločnosti Google.

Ak chcete službe Google Analytics zabrániť v používaní vašich údajov, môžete si nainštalovať doplnok prehliadača opt-out od spoločnosti Google.  

Ak chcete deaktivovať reklamy v službách Google zacielené na vaše záujmy, použite nastavenia služby Google Ads.

Ak sa nachádzate v EHP, Švajčiarsku alebo Spojenom kráľovstve, berte na vedomie najmä to, že ak povolíte súbory cookie spoločnosti Google v centre preferencií ochrany osobných údajov spoločnosti Coca‑Cola, informácie generované týmito súbormi cookie o používaní Služieb spoločnosť Google prenáša a ukladá na servery v Spojených štátoch. Spoločnosť Coca‑Cola použila technologické nástroje, vrátane nástroja spoločnosti Google na anonymizáciu IP adries, aby sa pred prenosom údajov spoločnosťou Google do Spojených štátov vylúčila posledná časť vašej IP adresy, ako aj nástroje spoločnosti Google na deaktiváciu zdieľania údajov a signálov spoločnosti Google a nastavení identifikátora používateľa v službe Google Analytics pre určité jurisdikcie. Spoločnosť Google nebude spájať IP adresu so žiadnymi inými údajmi, ktoré má spoločnosť Google k dispozícii.

Spoločnosť Google v mene spoločnosti Coca‑Cola použije vyššie uvedené údaje na zostavenie správ, ktoré spoločnosti Coca‑Cola pomôžu prevádzkovať a poskytovať Služby.

Vaše voľby ohľadom súborov cookie

Máte právo rozhodnúť sa, či súbory cookie prijmete, alebo odmietnete. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby odmietal všetky súbory cookie alebo aby označil, kedy je súbor cookie nastavený. (Väčšina prehliadačov prijíma súbory cookie automaticky, ale umožňuje vám ich zakázať. Upozorňujeme však, že niektoré funkcie Služieb nemusia bez súborov cookie fungovať správne.)

Ako je uvedené vyššie, spoločnosť Google vyvinula doplnok opt-out prehliadača, ak sa chcete odhlásiť zo súborov cookie používaných pre službu Google Analytics. Doplnok pre webový prehliadač si môžete stiahnuť a nainštalovať tu. Používanie týchto súborov cookie môžete odmietnuť výberom príslušných nastavení vo svojom prehliadači.

Niektoré jurisdikcie majú tiež zásady používania súborov cookie, ktoré sú oddelené od týchto Zásad ochrany osobných údajov a dopĺňajú ich, ako aj nástroje na správu súborov cookie. Podrobnosti nájdete v oddiele 9

6. AKO SPOLOČNOSŤ COCA-COLA ZDIEĽA OSOBNÉ ÚDAJE?

Spoločnosť Coca‑Cola zdieľa osobné údaje s ľuďmi a spoločnosťami, ktoré pomáhajú prevádzkovať Služby a vykonávať naše podnikanie, a ak nám to zákon povoľuje, prípadne to od nás vyžaduje. Osobné údaje zdieľame aj vtedy, keď o to používateľ požiada. Požadujeme, aby príjemcovia osobných údajov od nás dodržiavali tieto Zásady ochrany osobných údajov, pokiaľ a kým používatelia nebudú upozornení, že sa budú uplatňovať odlišné zásady ochrany osobných údajov alebo iné oznámenie.

Spoločnosť Coca‑Cola zdieľa osobné údaje s nasledujúcimi kategóriami príjemcov:

 • Profesionálni poradcovia, ako sú právnici, účtovníci, poisťovatelia a odborníci v oblasti informačnej bezpečnosti a forenznej analýzy

 • Marketingoví dodávatelia, ktorí pomáhajú propagovať Služby (napríklad prostredníctvom e-mailového marketingu) a príležitostne dopĺňajú osobné údaje, ktoré už máme. Spoločnosť Meta napríklad prijíma a používa určité údaje súvisiace s používaním Služieb, ktoré nám pomáhajú poskytovať personalizovanú reklamu na jej platforme a vyhodnocovať účinnosť tejto reklamy.

 • Poskytovatelia služieb, ktorí im umožňujú poskytovať služby v našom mene, vrátane analýzy údajov, bezpečnosti údajov, operácií elektronického obchodu, prieskumov, výskumu, správy propagačných akcií, ponúk a vernostných programov, a inak, aby nám pomohli vykonávať našu podnikateľskú činnosť.  Niektorí z týchto poskytovateľov služieb majú globálnu zodpovednosť.

 • Poskytovatelia cloudového úložiska

 • Potenciálni alebo skutoční nadobúdatelia či investori a ich profesionálni poradcovia v súvislosti s akoukoľvek skutočnou, prípadne navrhovanou fúziou, akvizíciou alebo investíciou do celého nášho podnikania či ktorejkoľvek jeho časti. Urobíme všetko pre to, aby sme zabezpečili, že podmienky týchto Zásad ochrany osobných údajov sa budú vzťahovať na osobné údaje po transakcii alebo že používatelia dostanú predbežné oznámenie o zmenách v spracovaní osobných údajov.

 • Pridružené spoločnosti a stáčajúci partneri spoločnosti Coca‑Cola

 • Kompetentné orgány činné v trestnom konaní, vládne regulačné orgány a súdy, keď sa domnievame, že zverejnenie je potrebné (i) na dodržanie zákona, (ii) na uplatnenie, stanovenie alebo obranu zákonných práv alebo (iii) na ochranu životne dôležitých záujmov používateľov, obchodných partnerov, poskytovateľov služieb alebo inej tretej strany 

 • Iné tretie strany s vaším súhlasom

Ak zdieľame osobné údaje, požadujeme, aby príjemcovia zaobchádzali s osobnými údajmi v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov a našimi požiadavkami na dôvernosť a zabezpečenie. 

7. AKO SPOLOČNOSŤ COCA-COLA CHRÁNI OSOBNÉ ÚDAJE?

Spoločnosť Coca‑Cola dbá o zabezpečenie a ochranu osobných údajov, ktoré nám boli zverené. Používame rôzne opatrenia, ktoré nám pomáhajú chrániť osobné údaje pred neoprávneným prístupom a použitím.

Spoločnosť Coca‑Cola používa technické, fyzické a administratívne bezpečnostné opatrenia určené na ochranu osobných údajov, ktoré spracúvame. Naše ochranné prvky sú navrhnuté tak, aby poskytovali úroveň zabezpečenia primeranú riziku spojenému so spracúvaním vašich osobných údajov, a zahŕňajú (podľa potreby) opatrenia na zabezpečenie nepretržitej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracovania, ako aj postup pravidelného testovania a hodnotenia účinnosti technických aj organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracovania osobných údajov. Spoločnosť Coca‑Cola však nemôže úplne eliminovať bezpečnostné riziká spojené so spracovaním osobných údajov.

Vy nesiete zodpovednosť za udržiavanie bezpečnosti prihlasovacích údajov svojho účtu. Spoločnosť Coca‑Cola bude zaobchádzať s prístupom k Službám prostredníctvom prihlasovacích údajov k vášmu účtu tak, ako ste to schválili. 

Spoločnosť Coca‑Cola môže pozastaviť vaše používanie všetkých Služieb alebo ich časti bez predchádzajúceho upozornenia, ak máme podozrenie alebo zistíme akékoľvek porušenie bezpečnosti. Ak si myslíte, že informácie, ktoré ste poskytli spoločnosti Coca‑Cola, prípadne váš účet, už nie sú v bezpečí, okamžite nám to oznámte na adrese Privacy@coca-cola.com.

Ak sa dozvieme o porušení, ktoré má vplyv na bezpečnosť vašich osobných údajov, upozorníme vás v súlade s platnými právnymi predpismi. Ak to povoľujú platné zákony, spoločnosť Coca‑Cola vás upozorní pomocou e-mailovej adresy spojenej s vaším účtom alebo iným povoleným spôsobom spojeným s vaším účtom.

NEOPRÁVNENÝ PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM A K SLUŽBÁM – VRÁTANE VYŤAHOVANIA – JE ZAKÁZANÝ A MÔŽE VIESŤ K TRESTNÉMU STÍHANIU.

8. AKO DLHO SPOLOČNOSŤ COCA-COLA UCHOVÁVA OSOBNÉ ÚDAJE?

Osobné údaje o používateľovi uchovávame tak dlho, kým je účet používateľa aktívny, alebo tak dlho, ako je to potrebné na účely uvedené vyššie. Osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je potrebné na splnenie zákonných povinností, vyriešenie sporov a presadzovanie našich dohôd. 

Naším cieľom je, aby vaše osobné údaje boli presné a aktuálne. Osobné údaje, s ktorými nakladáme v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov, uchovávame v súlade s našimi zásadami uchovávania údajov. Pri určovaní obdobia uchovávania berieme do úvahy rôzne kritériá, ako napríklad typ produktov a služieb, ktoré požadujete alebo ktoré vám poskytujeme, povahu a dĺžku nášho vzťahu s vami a povinné lehoty uchovávania podľa platných právnych predpisov. Na konci príslušného obdobia uchovávania osobné údaje buď odstránime, alebo anonymizujeme, prípadne ak osobné údaje nemôžeme odstrániť ani anonymizovať, oddelíme ich a bezpečne uložíme, kým nebude možné ich odstrániť alebo anonymizovať.

Keď osobné údaje anonymizujeme, už to nie sú osobné údaje. Anonymizované údaje používame v súlade s platnými právnymi predpismi a zmluvami.

9. AKÉ MOŽNOSTI SÚ K DISPOZÍCII PRE OSOBNÉ ÚDAJE?

Môžete sa rozhodnúť, ako bude spoločnosť Coca‑Cola zaobchádzať s vašimi osobnými údajmi. Svoje práva na ochranu osobných údajov si môžete uplatniť tak, že sa obrátite na spoločnosť Coca‑Cola, ako je opísané v tomto oddiele 9, alebo pomocou rôznych nástrojov, ktoré spoločnosť Coca‑Cola sprístupňuje. V niektorých prípadoch je vaša schopnosť pristupovať k vašim osobným údajom alebo ich kontrolovať obmedzená platnými zákonmi.

Predvoľby mobilného zariadenia

Mobilné operačné systémy a platformy aplikácií (napr. Google Play, App Store) majú nastavenia pre konkrétne typy údajov o mobilných zariadeniach a upozornenia, napríklad pre prístup ku kontaktom, geografické lokalizačné služby a oznámenia push. Pomocou nastavení vo svojom mobilnom zariadení môžete odsúhlasiť alebo odmietnuť určité zhromažďovanie informácií a/alebo oznámenia push. Niektoré Aplikácie môžu mať tiež nastavenia, ktoré vám umožňujú meniť povolenia a oznámenia push. V prípade niektorých Aplikácií môže zmena nastavení spôsobiť, že určité aspekty Aplikácie nebudú fungovať správne.

Zhromažďovanie všetkých informácií z Aplikácie môžete zastaviť odinštalovaním Aplikácie. Ak Aplikáciu odinštalujete, zvážte aj kontrolu nastavení operačného systému, aby ste sa uistili, že jedinečný identifikátor a ďalšia aktivita spojená s vaším používaním Aplikácie sa z vášho mobilného zariadenia odstránia. 

Odhlásenie sa z e-mailov a textových správ spoločnosti Coca‑Cola

Ak už nechcete dostávať propagačné e-maily od spoločnosti Coca‑Cola, kliknite na odkaz „Zrušiť odber“ v dolnej časti e-mailu. Aj keď sa odhlásite, môžeme vám naďalej posielať nepropagačné oznámenia, ako sú potvrdenia o nákupoch alebo administratívne informácie o vašom účte.

Nastavenia vášho účtu vám tiež môžu umožniť zmeniť predvoľby upozornení, napríklad oznámenia push z Aplikácie.

Ak už nechcete dostávať propagačné textové správy (SMS alebo MMS), pošlite spoločnosti Coca‑Cola späť textovú správu, v ktorej uvediete, že si želáte prestať od nej dostávať propagačné textové správy. Okrem toho nám môžete dať vedieť tak, ako je uvedené nižšie v časti „Kontaktujte nás“. Uveďte, aké typy komunikácie si už neželáte dostávať, a príslušné telefónne číslo, adresu a/alebo e-mailovú adresu. Ak sa odhlásite z prijímania marketingových správ od nás, stále vám môžeme posielať dôležité administratívne správy, napríklad e-maily o vašich účtoch alebo nákupoch

INFORMÁCIE O PRÁVACH A MOŽNOSTIACH OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE KONKRÉTNE JURISDIKCIE SÚ UVEDENÉ NA KONCI TÝCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV. ODPORÚČAME VÁM PREČÍTAŤ SI PRÍSLUŠNÉ ČASTI.

AK SA NACHÁDZATE V JURISDIKCII SO ZÁKONMI O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV, KTORÉ VÁM PONÚKAJÚ PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV, KTORÉ NIE SÚ OPÍSANÉ V TÝCHTO ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV, KONTAKTUJTE NÁS NA ADRESE PRIVACY@COCA-COLA.COM. Rešpektujeme vaše práva na ochranu osobných údajov a urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme vyhoveli vašim požiadavkám.

10. AKO SPOLOČNOSŤ COCA-COLA CHRÁNI OSOBNÉ ÚDAJE DETÍ?

Niektoré Služby majú vekové obmedzenia, čo znamená, že môžeme klásť otázky na overenie vášho veku, kým vám umožníme používať tieto Služby.

V súlade s našimi Zásadami zodpovedného marketingu spoločnosť Coca‑Cola nezacieľuje marketing svojich produktov priamo na deti mladšie ako 13 rokov. Rovnako nezhromažďuje osobné údaje online od detí, pokiaľ to nepovoľujú platné zákony. Ak sa dozviete, že nám dieťa poskytlo osobné údaje bez súhlasu rodičov alebo inak, ako to povoľujú platné zákony, obráťte sa na našu kanceláriu ochrany osobných údajov na adrese privacy@coca-cola.com. Keď sa o tom dozvieme, podnikneme kroky na odstránenie osobných údajov dieťaťa v súlade s platnými právnymi predpismi.

11. PRENÁŠA SPOLOČNOSŤ COCA-COLA OSOBNÉ ÚDAJE DO INÝCH KRAJÍN?

Spoločnosť Coca‑Cola môže prenášať osobné údaje cez hranice na ktorékoľvek z miest, kde podnikáme my, naši dodávatelia a partneri. Tieto iné miesta môžu mať zákony na ochranu údajov, ktoré sa líšia od zákonov v mieste vášho bydliska (a v niektorých prípadoch poskytujú nižšiu úroveň ochrany).

Ak sú vaše osobné údaje prenášané cez hranice nami alebo v našom mene, používame na ich ochranu vhodné bezpečnostné opatrenia, ktoré sú v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov a platnými zákonmi. Tieto záruky zahŕňajú súhlas so štandardnými zmluvnými doložkami alebo vzorovými zmluvami na prenos osobných údajov medzi pridruženými spoločnosťami spoločnosti Coca‑Cola a medzi našimi dodávateľmi a partnermi. Ak sú tieto zmluvy uplatňované, vyžadujú, aby naše pridružené spoločnosti, dodávatelia a partneri chránili osobné údaje v súlade s platnými zákonmi o ochrane osobných údajov.

Ak chcete požiadať o informácie o našich štandardných zmluvných doložkách alebo iných zárukách pre cezhraničné prenosy osobných údajov, obráťte sa na našu kanceláriu ochrany osobných údajov na adrese privacy@coca-cola.com

12. KEDY SA TIETO ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV MENIA?

Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať v reakcii na meniaci sa právny, technický alebo obchodný vývoj. Najaktuálnejšia verzia je vždy k dispozícii prostredníctvom Služieb.

Keď aktualizujeme tieto Zásady ochrany osobných údajov, zverejníme aktualizovanú verziu a zmeníme dátum účinnosti uvedený vyššie. Tiež prijmeme vhodné opatrenia, aby sme vás vopred informovali o významných zmenách, o ktorých sa domnievame, že ovplyvňujú vaše práva na ochranu osobných údajov, aby ste mali možnosť skontrolovať zmenené Zásady ochrany osobných údajov, kým nadobudnú účinnosť. Ak platné zákony o ochrane osobných údajov vyžadujú váš súhlas so zmenami, získame ho, skôr ako sa na vás budú vzťahovať zmenené Zásady ochrany osobných údajov. Pravidelne kontrolujte tieto Zásady ochrany osobných údajov, aby ste zaistili, že budete vedieť o aktualizáciách.

13. OCHRANA SÚKROMIA A VOĽBY PRE KONKRÉTNE JURISDIKCIE

Obyvatelia Južnej Afriky. Osobné údaje, ktoré sa od vás zhromažďujú, sú potrebné na to, aby ste mali prístup k Službám. Neposkytnutie týchto osobných údajov vám môže zabrániť v prístupe alebo používaní niektorých alebo všetkých Služieb. Podľa Zákona o ochrane osobných údajov 4 z roku 2013 (POPIA) sú chránené aj osobné údaje právnických osôb; preto ak sa k aplikáciám alebo webovým stránkam pristupuje v mene právnickej osoby, osobné údaje takejto právnickej osoby by mali byť chránené.

Priamy marketing: Všetka elektronická priama marketingová komunikácia vám bude odoslaná (kým sa neodhlásite), keď:

 • súhlasíte so zasielaním priamej marketingovej komunikácie v súlade so zákonom POPIA; alebo

 • sme vaše osobné údaje získali v súvislosti s predajom ktoréhokoľvek z našich produktov alebo služieb, aby sme s vami mohli komunikovať o našich ďalších produktoch alebo službách. Môžete sa rozhodnúť odhlásiť sa z prijímania tejto marketingovej komunikácie v danom čase pomocou odkazu „odhlásiť sa“, prípadne nás môžete kontaktovať pomocou kontaktných údajov nižšie.

Vaše práva: Máte právo podať nasledujúce žiadosti týkajúce sa svojich osobných údajov:

 • Bezplatne sa opýtať, či má spoločnosť Coca‑Cola vaše osobné údaje

 • Žiadosť o záznam alebo opis vašich osobných údajov, ktoré o vás spoločnosť Coca‑Cola uchováva, v súlade s postupom stanoveným v príručke PAIA, ktorá je k dispozícii na adrese coca-cola.co.za 

 • Žiadosť, aby spoločnosť Coca‑Cola aktualizovala alebo opravila nepresné alebo neúplné osobné údaje o vás

 • Žiadosť, aby spoločnosť Coca‑Cola prestala používať vaše osobné údaje z akéhokoľvek dôvodu

 • Námietka proti spracovaniu vašich osobných údajov

 • Žiadosť, aby spoločnosť Coca‑Cola vymazala vaše osobné údaje

 • Žiadosť, aby spoločnosť Coca‑Cola obmedzila spôsob, akým sú vaše osobné údaje používané, zdieľané a inak spracúvané

 • Žiadosť, aby spoločnosť Coca‑Cola odovzdala kópiu vašich osobných údajov vám alebo tretej strane, ktorú ste si vybrali.

Môžeme (a v niektorých prípadoch sa to vyžaduje) overiť vašu totožnosť, kým budeme môcť konať na základe vašej žiadosti o uplatnenie vašich práv na ochranu osobných údajov.

Ako nás môžete kontaktovať, aby ste mohli uplatniť svoje práva na ochranu osobných údajov: Ak chcete uplatniť svoje práva na ochranu osobných údajov, kontaktujte spoločnosť Coca‑Cola pomocou jednej z týchto možností:

 • Pošlite nám e-mail na nasledujúcu adresu: CCSAINFO@COCA-COLA.COM.

 • Zavolajte nám na 0860112526.

 • Napíšte na nasledujúcu poštovú adresu: Coca‑Cola Africa (Proprietary) Limited, Oxford and Glenhove, 116 Oxford Road, Houghton Estate, Johannesburg, 2198 for the attention of the Legal Team.

Máte právo podať sťažnosť regulačnému orgánu pre informácie (Južná Afrika) prostredníctvom e-mailu na adrese POPIAComplaints@inforegulator.org.za.

Ďalšie podrobnosti o spracovaní: Automaticky zhromažďujeme aj nasledujúce informácie:

• Údaje o správaní: informácie odvodené z kombinácie ID zariadenia a systémových udalostí, ktoré sa môžu použiť na identifikáciu trendov a vzorcov správania a na zasielanie marketingovej komunikácie súvisiacej s podujatiami, na ktorých ste sa zúčastnili, s výhradou požiadaviek priameho marketingu v zmysle zákona POPIA, ako je napríklad získanie vášho predchádzajúceho súhlasu.

• Údaje o účasti: osobné údaje týkajúce sa účasti dotknutej osoby v propagačnej súťaži, na výhre, v ankete, na propagácii okamžitej výhry, v súťaži a v iných typoch akcií (napr. typ akcie, dátum a čas účasti na propagačnej akcii, výsledok účasti na propagačnej akcii, informácie potrebné na plnenie ceny).

• Analytické informácie: môžeme zhromažďovať analytické údaje alebo používať analytické nástroje tretích strán, ako je Google Analytics, ktoré nám pomáhajú merať návštevnosť a trendy používania Služieb a lepšie porozumieť demografickým údajom aj správaniu našich používateľov.

Povoľujeme tiež online reklamným sieťam tretích strán, spoločnostiam sociálnych médií a iným službám tretích strán zhromažďovať informácie o používaní Služieb používateľom v priebehu času, aby mohli prehrávať alebo zobrazovať reklamy v Službách používaných používateľom a na iných zariadeniach, ktoré môže používateľ používať.

Služby môžu zahŕňať funkcie sociálnych médií, ako napríklad tlačidlo „Páči sa mi to“ spoločnosti Meta, LinkedIn, Snapchat, Instagram, Twitter alebo iné miniaplikácie. Tieto spoločnosti sociálnych médií môžu rozpoznať používateľa a zhromažďovať informácie o jeho návšteve v Službách, môžu tiež nastaviť súbor cookie alebo použiť iné technológie sledovania. Interakcie používateľa s týmito funkciami sa riadia zásadami ochrany osobných údajov tých spoločností, nad ktorými nemáme kontrolu. Cielenú reklamu používateľovi zobrazujeme prostredníctvom platforiem sociálnych médií, ako sú Meta, Twitter, Google+ a ďalšie, s predchádzajúcim súhlasom používateľa. Meta, Twitter a Google majú reklamné programy založené na záujmoch, ktoré nám umožňujú smerovať reklamy používateľom, ktorí prejavili záujem o Služby, kým sú títo používatelia na platforme sociálnych médií, alebo skupinám iných používateľov, ktorí zdieľajú podobné črty, ako sú pravdepodobné obchodné záujmy a demografické údaje. Tieto reklamy sa riadia zásadami ochrany osobných údajov tých spoločností sociálnych médií, ktoré ich poskytujú.

Pri niektorých Službách používame nástroje tretích strán na monitorovanie informácií o používateľskej skúsenosti. Tieto nástroje automaticky zhromažďujú informácie o používaní vrátane kliknutí a pohybov myšou, posúvania stránok a akéhokoľvek textu zadaného do formulárov webových stránok. Zhromaždené informácie nezahŕňajú heslá, platobné údaje ani iné citlivé osobné údaje. Tieto informácie používame na analýzu, optimalizáciu a zlepšenie použiteľnosti webových stránok. Nedovoľujeme, aby tieto informácie boli zdieľané alebo používané tretími stranami na ich vlastné účely.

Naši predajcovia súvisiaci s online a e-mailovou reklamou môžu v spojení so Službami používať pixelové značky, webovú signalizáciu, priehľadné súbory GIF alebo iné podobné technológie, aby pomohli spravovať naše online a e-mailové reklamné kampane a posilniť efektívnosť takýchto kampaní. Napríklad, ak predajca umiestnil jedinečný súbor cookie do počítača používateľa, môže použiť pixelové značky, webovú signalizáciu, priehľadné súbory GIF alebo iné podobné technológie na rozpoznanie súboru cookie počas návštevy používateľa v Službách a na zistenie, ktoré z našich online reklám zrejme priviedli používateľa k Službám. Predajca nám potom môže takéto ďalšie informácie poskytnúť na naše použitie. Takéto ďalšie informácie, ktoré nám poskytli naši dodávatelia, môžeme prepojiť s osobnými údajmi o používateľovi, ktoré sme predtým zhromaždili.

Na zobrazovanie reklám v Službách môžeme využívať reklamné spoločnosti tretích strán. Tieto spoločnosti môžu používať informácie (okrem mena, adresy, e-mailovej adresy alebo telefónneho čísla používateľa) o návštevách používateľa v Službách na poskytovanie reklám na tovar a služby, ktoré sú pre používateľa zaujímavé.

Aktivity používateľa a informácie zhromaždené od používateľa prostredníctvom Služieb môžeme prepojiť alebo kombinovať s informáciami, ktoré zhromažďujeme automaticky prostredníctvom sledovacích technológií. To nám umožňuje poskytnúť používateľovi personalizovaný zážitok bez ohľadu na to, ako s nami používateľ komunikuje prostredníctvom Služieb.

 • Obyvatelia Kene 

Služby poskytované jednotlivcom v Keni nezhromažďujú, neukladajú ani nečítajú údaje o polohe prostredníctvom triangulácie GPS, Wi-Fi alebo bezdrôtovej siete. Anonymizované, náhodne vygenerované ID aplikácie sa zhromažďuje a používa na zisťovanie blízkosti používateľov k predajným miestam a odosielanie propagačných správ a zliav ponúkaných v okolitých miestach.

Agentúra pre prístup k verejným informáciám je vo svojej úlohe regulačného orgánu zákona 25.326 zodpovedná za prijímanie sťažností a správ od obyvateľov Argentíny, ktorí sa domnievajú, že boli porušené ich práva na súkromie.

Vlastník osobných údajov má právo uplatniť právo na prístup v intervaloch najmenej šiestich mesiacov, pokiaľ sa na tento účel nepreukáže oprávnený záujem v súlade s článkom 14 ods. 3 zákona č. 25.326. 

Zainteresované strany môžu uplatniť svoje právo na prístup, opravu alebo vymazanie podaním žiadosti na adrese: Servicios y Productos para Bebidas Refrescantes SRL – Vedia 4090 – C.A.B.A. – Argentina- Attn: Responsable de Bases de Datos. 

Fyzické osoby musia priložiť kópiu svojho národného preukazu totožnosti a právni zástupcovia musia priložiť dokumentáciu, ktorá preukazuje platnosť právneho zastúpenia. V každej žiadosti musí byť vysvetlený dôvod žiadosti. Spoločnosť Coca‑Cola odpovie na žiadosť o prístup do desiatich (10) kalendárnych dní a v prípade žiadostí o opravu, aktualizáciu alebo vymazanie osobných údajov odpovie do piatich (5) pracovných dní.

Zatiaľ čo vaše osobné údaje sú vo všeobecnosti uložené v centrálnej databáze spotrebiteľov na serveroch umiestnených v Austrálii, spoločnosť Coca‑Cola môže z času na čas uchovávať vaše osobné údaje aj v systémoch našich pridružených a dodávateľských spoločností v iných krajinách, ako sú Spojené štáty americké, Nový Zéland, Singapur a ďalšie.

Požadujeme, aby tretie strany, ktoré uchovávajú osobné údaje, dodržiavali austrálske zákony o ochrane osobných údajov a tieto Zásady ochrany osobných údajov a používali vaše osobné údaje iba na účely, na ktoré ste ich poskytli.

Ak chcete získať prístup k svojim osobným údajom alebo ich opraviť, prípadne máte otázky či obavy týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov, alebo ak máte obavy, že mohlo dôjsť k porušeniu vášho súkromia, kontaktujte nás ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov: 

E-mail: privacyofficerau@coca-cola.com
Telefón: Zavolajte do nášho spotrebiteľského informačného centra na číslo 1800 025 123 (v rámci Austrálie)
Poštová adresa: Attn: Privacy Officer
Coca Cola South Pacific Pty Limited
GPO Box 388
North Sydney, NSW 2059 

Online: Použite sekciu „Contact Us“ na stránke https://cokeurl.com/ofdogj a uveďte, že vaša správa sa týka témy „privacy“ (ochrana osobných údajov).

Odpovieme vám hneď, ako to bude možné, a v každom prípade do 30 dní od prijatia vašej úvodnej žiadosti.

Ak má spoločnosť Coca‑Cola oprávnené dôvody nevyhovieť vašej žiadosti týkajúcej sa vašich osobných údajov, poskytneme vám písomné vysvetlenie a mechanizmy, ktoré môžete uplatniť, ak sa chcete na odmietnutie sťažovať.

Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je:
Coca Cola South Pacific Pty Limited
E-mail: privacyofficerau@coca-cola.com
Telefón: Zavolajte do nášho spotrebiteľského informačného centra na číslo 1800 025 123 (v rámci Austrálie)
Poštová adresa: Attn: Privacy Officer 
Coca Cola South Pacific Pty Limited 
GPO Box 388 
North Sydney, NSW 2059

Regulátorom ochrany údajov je:
Úrad austrálskeho informačného komisára
Poštová adresa: GPO Box 5218 Sydney NSW 2001
Adresa: 175 Pitt Street Sydney NSW 2000
Telefón: 1300 363 992
Fax: 61 2 9284 9666
E-mai: foi@oaic.gov.au
Webová stránka: https://www.oaic.gov.au/

Vaše práva na ochranu osobných údajov podľa zákona LGPD sú popísané na stránke https://cokeurl.com/3vyz08.

Ak chcete uplatniť svoje práva na ochranu osobných údajov, využite nasledujúce prostriedky.

 • Pošlite list na adresu Praia de Botafogo, 374, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, ZIP Code: 22.250-907, attn: Flavio Mattos dos Santos.

Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je spoločnosť Recofarma Indústria do Amazonas Ltda.

Regulátorom ochrany údajov je Autoridade Nacional de Proteção de Dados, https://www.gov.br/anpd/pt-br.

Pre svoje webové stránky zamerané na obyvateľov Brazílie má spoločnosť Coca‑Cola zásady používania súborov cookie oddelené od týchto Zásad ochrany osobných údajov. Pozrite si príslušnú webovú stránku spoločnosti Coca‑Cola.

Obyvatelia Kalifornie. Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov v Kalifornii (Oznámenie o ochrane osobných údajov v Kalifornii) sa vzťahuje na spracovanie osobných údajov obyvateľov amerického štátu Kalifornia (Spotrebitelia v Kalifornii) spoločnosťou Coca‑Cola podľa požiadaviek kalifornského Zákona o ochrane súkromia spotrebiteľov z roku 2018 v znení neskorších predpisov (CCPA).

Ak ste Spotrebiteľom v Kalifornii, toto Oznámenie o ochrane osobných údajov v Kalifornii je navrhnuté tak, aby vám pomohlo porozumieť kategóriám osobných údajov, ktoré o vás zhromažďujeme, odkiaľ tieto osobné údaje získavame, prečo ich spracovávame, s kým ich zdieľame a právam, ktoré máte na poznanie a kontrolu svojich osobných údajov. Ak je toto Oznámenie o ochrane osobných údajov v Kalifornii a akékoľvek ustanovenie vo zvyšku našich Zásad ochrany osobných údajov v rozpore, potom je pre spracovanie osobných údajov Spotrebiteľov v Kalifornii rozhodujúce toto Oznámenie o ochrane osobných údajov v Kalifornii. Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov v Kalifornii sa nevzťahuje na zamestnancov, zmluvných partnerov, dočasných pracovníkov alebo uchádzačov o zamestnanie spoločnosti Coca‑Cola. 

Oznámenie o zhromažďovaní

Na účely zákona CCPA vystupuje spoločnosť Coca‑Cola vo vzťahu k vašim osobným údajom vo všeobecnosti ako „Spoločnosť“. Spoločnosť je podobná Prevádzkovateľovi údajov, čo znamená, že spoločnosť Coca‑Cola určuje, ako a prečo sa zaobchádza s osobnými údajmi, ktoré spoločnosť Coca‑Cola zhromažďuje od vás alebo o vás.

Toto Oznámenie o zhromažďovaní osobných údajov opisuje naše postupy zhromažďovania osobných údajov, keď konáme ako Spoločnosť, vrátane zoznamu kategórií osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, účelov, na ktoré osobné údaje zhromažďujeme, a zdrojov, z ktorých osobné údaje zhromažďujeme.

Hoci už vyššie v týchto Zásadách ochrany osobných údajov vysvetľujeme, aké osobné údaje zhromažďujeme a prečo, zákon CCPA vyžaduje, aby sme určité informácie sprístupnili pomocou kategórií osobných údajov používaných v definícii osobných údajov v zákone CCPA.

Kategória: identifikátory
Zdroj: priamo od vás
Účel: vykonávanie reklamných a marketingových služieb
Tretie strany: poskytovatelia Služieb vrátane marketingových dodávateľov, Pridružených spoločností a stáčajúcich partnerov aj Iné tretie strany

Kategória: kategórie osobných údajov uvedené v Zákone o záznamoch kalifornských zákazníkov (kal. civ. zákonník, § 1798.80 písm. e)
Zdroj: priamo od vás
Účel: vykonávanie reklamných a marketingových služieb
Tretie strany: poskytovatelia Služieb vrátane marketingových dodávateľov, Pridružených spoločností a stáčajúcich partnerov aj Iné tretie strany

Kategória: chránené klasifikačné charakteristiky podľa kalifornských alebo federálnych zákonov
Zdroj: priamo od vás
Účel: vykonávanie reklamných a marketingových služieb
Tretie strany: poskytovatelia Služieb vrátane marketingových dodávateľov, Pridružených spoločností a stáčajúcich partnerov aj Iné tretie strany

Kategória: obchodné informácie
Zdroj: priamo od vás
Účel: vykonávanie Služieb
Tretie strany: poskytovatelia Služieb vrátane marketingových dodávateľov, Pridružených spoločností a stáčajúcich partnerov aj Iné tretie strany

Kategória: biometrické údaje, čo sú informácie o vašich fyziologických, biologických alebo behaviorálnych charakteristikách
Zdroj: spoločnosť Coca‑Cola nezhromažďuje tieto údaje k Dátumu účinnosti
Účel: spoločnosť Coca‑Cola nezhromažďuje tieto údaje k Dátumu účinnosti
Tretie strany: spoločnosť Coca‑Cola nezhromažďuje tieto údaje k Dátumu účinnosti

Kategória: činnosť na internete alebo inej elektronickej sieti
Zdroj: priamo od vás, automaticky zhromažďované počas používania Služieb
Účel: vykonávanie Služieb
Tretie strany: poskytovatelia Služieb vrátane marketingových dodávateľov, Pridružených spoločností a stáčajúcich partnerov aj Iné tretie strany

Kategória: geolokačné údaje
Zdroj: priamo od vás, automaticky zhromažďované počas používania Služieb
Účel: vykonávanie Služieb
Tretie strany: poskytovatelia Služieb, iné tretie strany

Kategória: zvukové, elektronické, vizuálne alebo podobné informácie
Zdroj: priamo od vás
Účel: vykonávanie Služieb
Tretie strany: pskytovatelia Služieb

Kategória: odborné informácie alebo informácie týkajúce sa zamestnania
Zdroj: priamo od vás, od tretích strán
Účel: vykonávanie Služieb, reklama a marketing
Tretie strany: poskytovatelia Služieb vrátane marketingových dodávateľov, Pridružených spoločností a stáčajúcich partnerov aj Iné tretie strany

Kategória: závery vyvodené z iných kategórií na vytvorenie profilu o Spotrebiteľovi v Kalifornii
Zdroj: Coca-cola
Účel: reklama a marketing
Tretie strany: poskytovatelia Služieb vrátane marketingových dodávateľov, Pridružených spoločností a stáčajúcich partnerov aj Iné tretie strany

Keď zhromažďujeme presné údaje o geografickej polohe na účely vykonávania Služby, o ktorú ste požiadali, predpokladá sa, že zhromažďujeme údaje, ktoré sú podľa kalifornských zákonov považované za „citlivé“. Naše používanie týchto údajov na vykonávanie Služby, o ktorú ste požiadali, je v súlade s povolenými obchodnými účelmi kalifornského občianskeho zákonníka §1798.100 et seq. a vykonávacích predpisov.

Aj keď sme osobné údaje zverejnili tretím stranám, nemáme žiadnu skutočnú vedomosť o tom, že by sme predali alebo zdieľali takéto informácie o niekom mladšom ako 16 rokov.

Vaše práva na ochranu osobných údajov Spotrebiteľa v Kalifornii
Zákon CCPA ponúka Spotrebiteľom v Kalifornii nasledujúce kľúčové práva na ochranu osobných údajov:

 • Právo na prístup k informáciám: máte právo požiadať o prístup k osobným údajom zhromaždeným o vás a informáciám týkajúcim sa zdroja týchto informácií, účelov, na ktoré ich zhromažďujeme, a tretích strán a poskytovateľov služieb, s ktorými ich zdieľame.

 • Právo požiadať o vymazanie: máte právo požadovať, aby sme určité osobné údaje, ktoré sme od vás zhromaždili, vymazali.

 • Právo na opravu: máte právo na opravu nepresných osobných údajov o vás. Upozorňujeme, že žiadosti o opravu podliehajú určitým obmedzeniam a za určitých okolností sa môžeme rozhodnúť vaše osobné údaje skôr vymazať, ako opraviť.

 • Právo odhlásiť sa z predaja osobných údajov tretím stranám: naše zverejnenie vašich osobných údajov poskytovateľom reklamy a analytiky tretích strán môže podľa určitých štátnych zákonov predstavovať predaj a podľa zákonov v Kalifornii tiež môže predstavovať „zdieľanie“ (čo je termín používaný na označenie zdieľania informácií na reklamné účely). V rozsahu, v akom naše používanie predstavuje predaj alebo zdieľanie vašich osobných údajov, máte právo odhlásiť sa (a) povolením signálu preferencie odhlásenia alebo globálnej kontroly ochrany osobných údajov vo svojom prehliadači, ktorý rozpoznajú naše webové stránky orientované na USA, (b) odhlásením sa z používania súborov cookie pre naše webové stránky orientované na USA v našom centre preferencií súborov cookie alebo (c) odoslaním žiadosti o odhlásenie na adrese https://cokeurl.com/0y7811.

 • Právo proti diskriminácii:: nebudeme vás diskriminovať za uplatňovanie vašich práv podľa zákona CCPA. Neodoprieme vám tovar alebo služby za uplatnenie vašich práv; nebudeme vám účtovať odlišné ceny alebo sadzby za tovar alebo služby, a to ani prostredníctvom poskytovania zliav alebo iných výhod alebo ukladania sankcií, pretože ste uplatnili svoje práva; nebudeme vám poskytovať inú úroveň alebo kvalitu tovaru či služieb, pretože ste uplatnili svoje práva; ani nebudeme naznačovať, že v dôsledku uplatnenia svojich práv môžete dostať inú cenu alebo sadzbu za tovar či služby, prípadne inú úroveň alebo kvalitu tovaru či služieb.

Ak chcete odoslať žiadosť o uplatnenie svojich práv na ochranu osobných údajov v Kalifornii, urobte nasledujúce kroky.

Ak chcete odoslať svoju žiadosť, pripravte si meno, e-mailovú adresu a miesto bydliska. Môžete splnomocniť inú osobu (svojho zástupcu), aby odoslala žiadosť vo vašom mene. 

Snažíme sa vybaviť žiadosti hneď, ako je to primerane možné a v súlade so všetkými platnými zákonmi. Upozorňujeme, že overenie a splnenie požiadaviek odoslaných zástupcom môže trvať dodatočný čas. Ak u nás máte účet, určité zmeny môžete vykonať aj priamo prostredníctvom stránky profilu svojho účtu. Upozorňujeme, že zmeny, ktoré vykonáte na stránke profilu svojho účtu prostredníctvom Služieb, sa nemusia vždy prejaviť v častiach Služieb, ktoré prevádzkujeme.

Upozorňujeme:

 • môžeme (a v niektorých prípadoch sa to vyžaduje) overiť vašu totožnosť, kým budeme môcť konať na základe vašej žiadosti o uplatnenie vašich práv na ochranu osobných údajov v Kalifornii. Po prijatí a spracovaní vašej žiadosti vás budeme kontaktovať pomocou e-mailovej adresy, uvedenej vo vašej žiadosti s pokynmi na overenie vašej totožnosti, a potom skontrolujeme, či sa tieto informácie zhodujú s našimi záznamami.

 • Nemusíme vyhovieť časti alebo celej vašej žiadosti – napríklad niektoré informácie, ktoré zhromažďujeme, môžu byť vyňaté z tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov v Kalifornii, napríklad verejné informácie sprístupnené vládnym subjektom alebo informácie, na ktoré sa vzťahuje iný zákon o ochrane osobných údajov. V týchto situáciách vám vysvetlíme, prečo vašej žiadosti nevyhovieme.

Oznámenie o finančnom stimule
Môžeme ponúkať zľavy alebo iné výhody spotrebiteľom zaregistrovaným v určitých programoch na odmeny alebo propagačných programoch, okrem iného, vrátane nasledujúcich možností: (1) Spotrebitelia sa môžu prihlásiť na odber e-mailových propagačných akcií spoločnosti CocaCola odoslaním svojej e-mailovej adresy prostredníctvom stránky. Sú tam zverejnené ďalšie zmluvné podmienky. (2) Spotrebitelia môžu zachytiť a nahrať kódy sip & scan, aby získali prístup k odmenám, lotériám a iným zážitkom. Spotrebitelia, ktorí sú prihlásení do svojho účtu Coke.com počas účasti na akciách sip & scan, si môžu takéto odmeny uložiť a uplatniť. Ďalšie informácie sú k dispozícii na adrese https://cokeurl.com/xbv6bl. (3) Spotrebitelia si môžu vytvoriť účet CocaCola a získať 15 % zľavu na svoju prvú objednávku v obchode CocaCola. (4) Spotrebitelia sa môžu zaregistrovať na účet a získať bezplatné alebo zľavnené produkty. (5) Spotrebitelia sa môžu zúčastňovať sociálnych propagačných akcií, súťaží alebo lotérií spoločnosti Coca‑Cola, aby mali šancu získať výhody opísané v každej takejto propagačnej akcii.

Spoločnosť Coca‑Cola vo všeobecnosti nepripisuje osobným údajom spotrebiteľov peňažnú ani inú hodnotu a naše propagačné aktivity sa neustále menia. V rozsahu, v akom kalifornské zákony vyžadujú, aby bola takýmto programom priradená hodnota alebo rozdiely v cenách či službách, ktoré zahŕňajú, spoločnosť Coca‑Cola oceňuje osobné údaje zhromaždené a používané v rámci každého programu ako rovnajúce sa hodnote zliav alebo iných finančných stimulov poskytovaných v každom takomto programe, a to na základe praktického úsilia a v dobrej viere vyhodnotiť súhrnne všetky zhromaždené informácie: (1) typ osobných údajov zhromaždených v každom programe (napr. e-mailová adresa), (2) použitie týchto informácií spoločnosťou CocaCola v súvislosti s jej marketingovými aktivitami, (3) rozsah poskytovaných zliav (ktorý môže závisieť od nákupov každého spotrebiteľa v rámci takýchto ponúk), (4) počet jednotlivcov zapísaných do príslušných programov a (5) produkty, na ktoré sa môžu vzťahovať výhody (napríklad cenový rozdiel). Tieto hodnoty sa môžu časom meniť. Upozorňujeme, že tento opis neznamená vzdanie sa žiadnych vlastníckych ani obchodných dôverných informácií, vrátane obchodného tajomstva, a nepredstavuje žiadne vyhlásenia vo vzťahu k všeobecne uznávaným účtovným zásadám alebo finančným účtovným štandardom.

Iný kalifornský zákon umožňuje obyvateľom Kalifornie požiadať o oznámenie s uvedením kategórií osobných údajov, ktoré sme zdieľali s tretími stranami na účely ich priameho marketingu počas predchádzajúceho kalendárneho roka. V súčasnosti spoločnosť Coca‑Cola nezdieľa osobné údaje s tretími stranami na účely ich priameho marketingu.

Obyvatelia Colorada, Connecticutu, Utahu a Virgínie. Zákony o ochrane súkromia v týchto štátoch poskytujú spotrebiteľom určité práva, pokiaľ ide o ich osobné údaje. Spoločnosť Coca‑Cola bude rešpektovať tieto práva pre každého obyvateľa USA. Zahŕňajú:

 • Právo na prístup k informáciám: máte právo na prístup k svojim osobným údajom a na ich kópiu.

 • Právo požiadať o vymazanie: máte právo požadovať, aby sme vymazali osobné údaje, ktoré ste nám poskytli alebo ktoré sme o vás získali.

 • Právo na opravu: máte právo na opravu nepresností vo vašich osobných údajoch.

 • Právo na odhlásenie: naše zverejnenie vašich osobných údajov poskytovateľom reklamy a analytiky tretích strán môže podľa určitých štátnych zákonov predstavovať predaj. Okrem toho používame súbory cookie na zobrazovanie cielených reklám. Máte právo odhlásiť sa z týchto aktivít (a) povolením signálu preferencie odhlásenia alebo globálnej kontroly ochrany osobných údajov vo svojom prehliadači, ktorý rozpoznajú naše webové stránky orientované na USA, (b) odhlásením sa z používania súborov cookie pre naše webové stránky orientované na USA v našom centre preferencií súborov cookie alebo (c) odoslaním žiadosti o odhlásenie na adrese https://cokeurl.com/0y7811.

 

Okrem toho sa obyvatelia Colorada, Connecticutu a Virgínie môžu odvolať proti rozhodnutiu týkajúcemu sa ich žiadostí o ochranu osobných údajov spotrebiteľov tak, že nás kontaktujú e-mailom na adrese privacy@coca-cola.com

Spoločnosť Coca‑Cola zhromažďuje, používa a zverejňuje Osobné údaje na účely uvedené v našich Zásadách ochrany osobných údajov a na akékoľvek ďalšie účely, ako to povoľuje zákon, s upozornením a vaším výslovným alebo implicitným súhlasom.

V súvislosti so svojimi informáciami máte určité práva. Ak chcete získať prístup k svojim Osobným údajom alebo ich opraviť, vyplňte formulár na nasledujúcom odkaze: https://cokeurl.com/0y7811. Upozorňujeme, že kým budeme môcť konať na základe vašej žiadosti, môžeme overiť vašu totožnosť. 

Pre obyvateľov Quebecu: osobou zodpovednou za ochranu osobných údajov o osobách s bydliskom v Quebecu je Larissa Barbara Lourenco, ktorú môžete kontaktovať e-mailom na adrese privacy@coca-cola.com.

Ako vyžaduje čilský zákon o ochrane údajov, súhlas sa bude získavať pre každú činnosť vykonávanú spoločnosťou Coca‑Cola v súvislosti s jednotlivcami chránenými čilským zákonom o ochrane údajov.

Čilský zákon o ochrane údajov poskytuje nasledujúce práva na ochranu osobných údajov:

 • Žiadať o informácie o spracovaní osobných údajov

 • Žiadať o opravu nesprávnych alebo neúplných osobných údajov

 • Žiadať o vymazanie osobných údajov, ak sú uložené bez právneho základu, alebo ak sú neaktuálne

 • Žiadať o vymazanie alebo zablokovanie osobných údajov (ak sa uplatňuje), ak boli osobné údaje poskytnuté dobrovoľne, alebo ak sa používajú na obchodné komunikácie a jednotlivec si už neželá byť zapísaný v príslušnom registri, či už trvale alebo dočasne

 • Namietať proti používaniu osobných údajov na účely reklamy, prieskumu trhu alebo prieskumu verejnej mienky

 • Kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov s účinnosťou do budúcnosti. Upozorňujeme však, že odvolanie súhlasu môže znamenať, že ďalšie používanie niektorých alebo všetkých Služieb nemusí byť možné.

Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je spoločnosť Recofarma Indústria do Amazonas Ltda.

Pozrite si naše samostatné zásady ochrany osobných údajov na adrese https://cokeurl.com/cgs82t.

Prevádzkovateľ údajov

Prevádzkovateľ údajov (t. j. subjekt spoločnosti Coca‑Cola, ktorý určuje účel a prostriedky spracovania vašich osobných údajov) pre osobné údaje zhromaždené v súvislosti s používaním Služieb v Európskom hospodárskom priestore, Švajčiarsku a Spojenom kráľovstve, je spoločnosť NV Coca‑Cola Services SA so sídlom na adrese Chaussée de Mons 1424, 1070 Brusel.

Spracovanie

Spracovanie vašich osobných údajov spoločnosťou Coca‑Cola je opísané vyššie v týchto Zásadách ochrany osobných údajov vrátane nasledujúcich bodov:

 • Zhromažďované osobné údaje a prečo sa zhromažďujú (časť 2)

 • Ako spoločnosť Coca‑Cola používa vaše osobné údaje (časť 4) a zdieľa vaše osobné údaje (časť 6)

 • Ako dlho spoločnosť Coca‑Cola uchováva vaše osobné údaje (časť 8) 

Právne základy spracovania spoločnosťou Coca‑Cola

Právne základy pre spracovanie vašich osobných údajov spoločnosťou Coca‑Cola závisia od kontextu, v ktorom sa osobné údaje zhromažďujú a spracúvajú. Vo všeobecnosti zhromažďujeme osobné údaje iba vtedy, keď (i) spoločnosť Coca‑Cola potrebuje osobné údaje na plnenie zmluvy s vami (ako sú naše podmienky používania), v takom prípade vám povieme, či je poskytnutie vašich osobných údajov povinné a aké sú možné dôsledky, ak svoje osobné údaje neposkytnete; 

(ii) ak na to máme súhlas (tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať pomocou kontaktných údajov uvedených nižšie); alebo 

(iii) keď je spracovanie v našich legitímnych obchodných záujmoch a nie je prevýšené právom na súkromie alebo inými základnými právami a slobodami používateľov (napríklad keď spracúvame osobné údaje, aby sme zabránili podvodnému používaniu Služieb).

Ak zhromažďujeme a používame osobné údaje v závislosti od našich oprávnených záujmov (alebo záujmov akejkoľvek tretej strany), týmto záujmom je poskytovať Služby a komunikovať s vami o Službách a odpovedať na dopyty, zlepšovať Služby, informovať používateľov o nových funkciách či údržbe alebo vykonávať marketingové aktivity a podobné obchodné záujmy s cieľom sprístupniť vám Služby. Môžeme mať iné legitímne záujmy a ak je to vhodné, v príslušnom čase naše legitímne záujmy objasníme.

V niektorých prípadoch môžeme mať aj zákonnú povinnosť zhromažďovať osobné údaje od používateľov. Ak vás požiadame o poskytnutie osobných údajov, aby sme splnili zákonnú požiadavku, objasníme to v príslušnom čase a informujeme vás, či je poskytnutie vašich osobných údajov povinné a aké sú možné dôsledky, ak svoje osobné údaje neposkytnete.

Ak máte otázky alebo potrebujete ďalšie informácie týkajúce sa právneho základu, na ktorom zhromažďujeme a používame vaše osobné údaje, kontaktujte nás na adrese privacy@coca-cola.com.

Zásady používania súborov cookie

V EHP, Švajčiarsku a Spojenom kráľovstve má spoločnosť Coca‑Cola zásady používania súborov cookie oddelené od týchto Zásad ochrany osobných údajov. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke spoločnosti Coca‑Cola, ktorú používate.

Práva dotknutých osôb

V rozsahu stanovenom Všeobecným nariadením o ochrane údajov máte v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré sa vás týkajú, nasledujúce práva:

 • Právo na prístup k svojim osobným údajom

 • Právo na nápravu (t. j. opravu, aktualizáciu)

 • Právo na vymazanie 

 • Právo na obmedzenie spracúvania 

 • Právo na prenosnosť údajov (t. j. dostať elektronickú kópiu svojich osobných údajov na účely ich prenosu inej organizácii)

 • Právo kedykoľvek odvolať súhlas 

Ak by ste chceli získať prístup, opraviť, aktualizovať, vymazať, obmedziť, namietať alebo odstrániť osobné údaje, ktoré ste predtým poskytli spoločnosti Coca‑Cola, alebo ak by ste chceli získať elektronickú kópiu svojich osobných údajov na účely ich prenosu inej spoločnosti (ak vám toto právo na prenosnosť poskytuje zákon), svoju žiadosť nám odošlite nasledovne:

Vo svojej žiadosti objasnite, aké osobné údaje by ste chceli zmeniť, či by ste chceli, aby boli vaše osobné údaje vymazané z našej databázy, alebo chcete zaviesť iné obmedzenia na naše používanie vašich osobných údajov. Na vašu ochranu pred splnením vašej požiadavky overíme vašu totožnosť a geografický pobyt. Vašej žiadosti vyhovieme hneď, ako to bude primerane uskutočniteľné, a v lehotách požadovaných platnými zákonmi.

Upozorňujeme, že často potrebujeme uchovávať určité osobné údaje na účely vedenia záznamov a/alebo na dokončenie akejkoľvek transakcie, ktorú ste začali pred odoslaním svojej žiadosti (napr. keď uskutočníte nákup alebo sa zúčastníte propagačnej akcie, možno nebudete môcť zmeniť alebo vymazať poskytnuté osobné údaje, kým sa nákup alebo propagačná akcia neskončí). Niektoré osobné údaje nesmieme vymazať z právnych dôvodov.

Ako kontaktovať orgány zameriavajúce sa na ochranu údajov

Orgány EÚ na ochranu údajov

Máte právo podať sťažnosť na to, ako spracúvame vaše osobné údaje, príslušnému orgánu EÚ na ochranu údajov. Kliknutím zobrazíte ďalšie informácie.

Švajčiarsky regulátor ochrany údajov
Office of the Federal Data Protection and Information Commissioner (FDPIC)
Feldeggweg 1
CH - 3003 Berne
Tel: 41 (0)58 462 43 95 (pondelok – piatok, 10 – 12 hod.)
Fax: 41 (0)58 465 99 96
https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home/the-fdpic/contact/address.html

Regulačný orgán Spojeného kráľovstva na ochranu údajov
Information Commissioner's Office (ICO)
Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow Cheshire SK9 5AF
Telefón: 0303 123 1113
Fax: 01625 524510
https://ico.org.uk/global/contact-us/

Príslušným zákonom riadiacim politiku ochrany osobných údajov je zákon o IT z roku 2000 a pravidlá Primerané bezpečnostné postupy a procedúry a citlivé osobné údaje alebo informácie z roku 2011 a nahrádzajúce 
pravidlá pre informačné technológie (smernice pre sprostredkovateľov) z roku 2011 vydané na základe zákona o IT z roku 2000.

E-mailová adresa úradníka pre sťažnosti vymenovaného spoločnosťou Coca Cola India Private Limited (CCIPL): grievanceofficerprivacyindia@coca-cola.com

Sídlo CCIPL: Plot No. 1109-1110, Village Pirangut, Taluka Mulshi, Distt. Pune

Korporátna kancelária CCIPL: 1601-1701, One Horizon Center, DLF Golf Course Road, Phase V, Sector 43, Gurgaon, Haryana

Pozrite si naše samostatné zásady ochrany osobných údajov na adrese https://cokeurl.com/rb7p5c.

Oznámenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Coca‑Cola v Mexiku sa vzťahuje na spracovanie osobných údajov obyvateľov Mexika, ako to vyžaduje mexický zákon LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.

Pozrite si naše samostatné zásady ochrany osobných údajov, ktoré sú k dispozícii na adrese https://cokeurl.com/4utd7g.

Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je: Servicios Integrados de Administración y Alta Gerencia, S. de R.L de C.V., The Coca‑Cola Export Corporation, Sucursal En México, Rubén Darío 115, Col. Bosque de Chapultepec, CP 11580, CDMX. Telefón: +5255.5262.200

Regulátor ochrany údajov je Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

Ak sa chcete dozvedieť viac o Oznámení o ochrane osobných údajov spoločnosti Coca‑Cola v Mexiku, kontaktujte nás e-mailom na adrese: avisodeprivacidad@coca-cola.com.mx.

Spoločnosť Coca‑Cola nezhromažďuje úplné dátumy narodenia od spotrebiteľov na Filipínach. Spoločnosť Coca‑Cola získa súhlas rodičov, ak vedome spracúva osobné údaje osôb mladších ako 18 rokov. 

Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je spoločnosť Coca‑Cola Far East Ltd. (regionálne prevádzkové ústredie Filipín) a The Coca‑Cola Export Corporation (filipínska pobočka).

Pozrite si naše samostatné zásady ochrany osobných údajov, ktoré sú k dispozícii na adrese https://cokeurl.com/eljncr. [ADD LINK TO S.KOREA’S PRIVACY NOTICE]

Thajský zákon o ochrane osobných údajov z roku 2019 sa vzťahuje na spracovanie osobných údajov obyvateľov Thajska. 

Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je spoločnosť Coca‑Cola (Thailand) Ltd. V prípade otázok napíšte na adresu privacythailand@coca-cola.com.

Nasleduje zhrnutie vašich práv na ochranu údajov:

Vaše právo na prístup k osobným údajom
Máte právo získať potvrdenie o tom, či spracúvame osobné údaje o vás, dostať kópiu svojich osobných údajov držaných u nás ako u prevádzkovateľa a získať určité ďalšie informácie o tom, ako a prečo spracovávame vaše osobné údaje.

Vaše právo na opravu/zmenu osobných údajov
Máte právo požiadať o zmenu alebo opravu svojich osobných údajov, ak sú nepresné (napríklad ak zmeníte svoje meno alebo adresu) a na doplnenie neúplných osobných údajov.  Ak je to prakticky možné, hneď ako budeme informovaní, že akékoľvek osobné údaje, ktoré spracúvame, už nie sú presné, vykonáme príslušné aktualizácie na základe vašich aktualizovaných informácií. 

Vaše právo na vymazanie/právo na zabudnutie
Máte právo na vymazanie svojich osobných údajov v nasledujúcich prípadoch: 

 • Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené a spracované. 

 • Naším právnym základom na spracovanie je súhlas. Ak odvoláte súhlas, nebudeme mať žiadny iný právny základ na spracovanie. 

 • Naše právne dôvody na spracovanie sú, že spracovanie je nevyhnutné pre oprávnené záujmy, ktoré sledujeme my alebo tretia strana. Ak namietnete proti nášmu spracovaniu, nebudeme mať prevažujúce oprávnené dôvody. 

 • Namietate voči nášmu spracovaniu na účely priameho marketingu. 

 • Vaše osobné údaje boli spracované nezákonne. 

 • Vaše osobné údaje musia byť vymazané, aby boli v súlade s právnymi predpismi, ktorým podliehame.

Vaše právo na obmedzenie spracovania 
Máte právo obmedziť naše spracovanie vašich osobných údajov v nasledujúcich prípadoch: 

 • Spochybňujete presnosť osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Musíme obmedziť spracovanie sporných informácií, kým nebudeme môcť overiť presnosť vašich osobných informácií. 

 • Osobné údaje budú vymazané alebo zničené, ale namiesto toho požadujete obmedzenie používania týchto osobných údajov.

 • Už nie je potrebné uchovávať osobné údaje na účely zhromažďovania, ale žiadate nás, aby sme tieto osobné údaje uchovávali na účely preukázania, plnenia alebo výkonu právnych nárokov alebo obhajoby právnych nárokov.

 • Pre osobné údaje sa čaká na overenie oprávnených dôvodov na ich spracovanie, ich nevyhnutnosti pre právne nároky (preukazovanie, dodržiavanie, uplatňovanie alebo obrana) alebo ich nevyhnutnosti, aby sme mohli vykonať úlohu vo verejnom záujme. 

Vaše právo namietať proti spracovaniu
Máte právo namietať proti nášmu spracovaniu vašich osobných údajov v nasledujúcich prípadoch: 

 • Osobné údaje boli zhromaždené pre potrebu: 

 • plnenie úlohy, ktorú vykonávame vo verejnom záujme, alebo plnenie verejnej moci, ktorá nám bola zverená, a oprávnených záujmov spoločnosti Coca‑Cola,

 • zhromažďovanie, používanie alebo zverejňovanie takýchto osobných údajov na účely priameho marketingu, 

 • zhromažďovanie, používanie alebo zverejňovanie osobných údajov na účely vedeckého, historického alebo štatistického výskumu. 

Poznámka: Vyhradzujeme si právo odmietnuť vašu žiadosť, ak môžeme preukázať, že (i) existujú presvedčivé oprávnené dôvody na spracovanie týchto osobných údajov, alebo je to nevyhnutné na preukazovanie, dodržiavanie, výkon alebo obranu právnych nárokov, alebo (ii) spracovanie vašich osobných údajov na účely vedeckého, historického alebo štatistického výskumu je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej z dôvodov verejného záujmu. 

Vaše právo na prenosnosť informácií
Máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, a máte právo poslať tieto informácie inej organizácii (alebo nás o to požiadať, ak je to technicky možné), ak:

 • naším právnym základom na spracovanie osobných údajov je súhlas alebo nevyhnutnosť na plnenie našej zmluvy s vami a

 • spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami. 

Vaše právo odvolať súhlas
Ak spracúvame osobné údaje na základe súhlasu, jednotlivci majú právo súhlas kedykoľvek odvolať. Vo všeobecnosti nespracúvame osobné údaje na základe súhlasu (keďže sa zvyčajne môžeme spoľahnúť na iný právny základ).

Regulátorom ochrany údajov je:
Thajská komisia pre ochranu osobných údajov
Ministerstvo digitálnej ekonomiky a spoločnosti
Adresa: No. 120, Moo 3, The Government Complex, Tower B, Changwattana Road, Lak Si, Bangkok, Thailand, Bangkok
Telefón: 662-142-1033, 662-141-6993
E-mail: pdpc@mdes.go.th
Webová stránka: https://www.mdes.go.th/mission/82

Spoločnosť Coca‑Cola vám poskytuje možnosť skontrolovať, opraviť, aktualizovať alebo upraviť osobné údaje, ktoré ste predtým poskytli. Ak chcete uplatniť tieto práva, urobte nasledujúce kroky.

Vo svojej žiadosti objasnite, aké osobné údaje by ste chceli zmeniť, či by ste chceli, aby boli vaše osobné údaje vymazané z našej databázy, alebo chcete zaviesť iné obmedzenia na naše používanie vašich osobných údajov. Na vašu ochranu možno budeme musieť pred splnením vašej žiadosti overiť vašu totožnosť a geografické bydlisko. Vašej žiadosti vyhovieme hneď, ako to bude primerane uskutočniteľné, a v lehotách požadovaných platnými zákonmi. 

* * * * *

Nižšie sú uvedené ďalšie informácie o subjekte Coca‑Cola, ktorý koná ako prevádzkovateľ vašich osobných údajov v závislosti od miesta vášho obvyklého pobytu:

Bangladéš
Coca‑Cola Bangladesh Beverages Limited
Crystal Palace (11th Floor), Rd 140, Dhaka 1212, Bangladesh

Bhutánske kráľovstvo
TASHI BEVERAGES LIMITED
POST BOX # 267, PASAKHA BHUTAN.
00975-77190300 (O)

Čile
Coca‑Cola de Chile S.A
Avenida Presidente
Kennedy 5757 Piso 12
Las Condes, Santiago

Kolumbia
Coca‑Cola Bebidas de Colombia, S.A.
AK45 #103-60. Piso 8.
Bogotá, Colombia.
Telefón: 638-6600

Regulátor ochrany údajov:
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)
https://www.sic.gov.co
Carrera 13 No. 27 - 00, Pisos 1 y 3
Línea Gratuita Nacional: 01 8000 910165
contactenos@sic.gov.co

Kostarika
Coca‑Cola Industrias SRL
Plaza Tempo, Oficinas Corporativas, Escazú, Sab José, Costa Rica

Regulátor ochrany údajov:
Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (PRODHAB).
prodhab.go.cr.
San Pedro de Montes de Oca, Alameda, Avenida 7 y calle 49, edificio Da Vinci.
Sistema Costarricense de Información Jurídica (pgrweb.go.cr)

Dominikánska republika
Distrito La Hispaniola Compañía De Servicios, S.R.L.,
Avenida Winston Churchill, Torre Acrópolis, Piso 12, Ensanche Piantini
Attn: Santiago Carrasco

Ekvádor
Coca‑Cola de Ecuador. S.A.
Republica de El Salvador N36.230 y Naciones Unidas. Edificio Citibank Piso 1.
Quito, Ecuador
Telefón: 593 2 382 622
Attn: Mariana Rosalba

Indonézia
PT Coca‑Cola Indonesia
South Quarter Tower B, Penthouse Floor, Jl. R. A. Kartini Kav. 8, Cilandak Barat, Jakarta Selatan

Maldivská republika
Male Aerated Water Company
5GH7+CG8, Boduthakurufaanu Magu, Malé, Maldives

Nepál
Bottlers Nepal Limited and Bottlers Nepal
Bottlers Nepal Limited,
Balaju Industrial District, Balaju,
Kathmandu, Nepal, P.O. Box: 2253
+977-01-4352986, +977-01-4352988

Bottlers Nepal (Terai) Limited, 
Gondrang, Bharatpur-9, Chitwan, 
Nepal, P.O. Box: 20
+977-056420216

Peru
Coca‑Cola Servicios de Perú, S.A.
República de Panamá 4050. Surquillo. Lima, Perú.
Telefón: (511) 411-4200
Attn: Maria Sol Jares

Regulátor ochrany údajov:
Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales
https://www.gob.pe/anpd
Scipión Llona 350 Miraflores - Lima - Perú
protegetusdatos@minjus.gob.pe

Filipíny
Coca‑Cola Far East Ltd. (Philippines Regional Operating Headquarters)
24th Floor, Six/NEO Bldg., 5th Ave cor. 26th Street, Bonifacio Global City, Taguig

The Coca‑Cola Export Corporation (Philippines Branch)
24th Floor Net Lima
Building 5th Avenue corner 26th
Street Bonifacio Global City Taguig,
Manila, 1634 Philippines

Sri Lanka
Coca‑Cola Beverages Sri Lanka Limited
B214, Biyagama Road, Colombo, Sri Lanka

Ukrajina
Coca‑Cola Ukraine Limited LLC
139 Velyka Vasylkivska Street, 13 floor
Velyka Vasylkivska Kyiv, 03150
Ukraine

Vietnam
Coca‑Cola Southeast Asia, Inc.
235 Dong Khoi Street, District 1, Ho Chi Minh City