Akými krokmi Coca‑Cola v Európe prispieva k zdravším trendom v oblasti stravovania?

Naším dlhodobým poslaním je Refresh the World and Make a Difference/ Osviežovať svet a prinášať zmenu. Náš úspech ako popredného výrobcu nápojov tak závisí predovšetkým od pochopenia toho, čo ľudia chcú. 

O čo sa naši zákazníci zaujímajú dnes, je jasné. Prajú si nápoje s nižším obsahom cukru a lepšími výživovými hodnotami. Predovšetkým však všetci chceme, aby nám nápoje chutili.

Spoločnosť Coca‑Cola v Európe podporuje ciele Európskej komisie stanovené stratégiou „Od poľnohospodára k spotrebiteľovi“. Konkrétnymi krokmi sa preto snažíme prispievať k napĺňaniu vízie EÚ o zdravších možnostiach výživy. Ide najmä o pomoc pri riešení dôležitých otázok týkajúcich sa zdravia vrátane nárastu obezity a ďalších neprenosných chorôb. 

V tomto ohľade je potrebné, aby sme všetci spoločne – od zákonodarcov cez odborníkov na verejné zdravie až po spotrebiteľov – našli pre najbližšiu budúcnosť správnu spoločnú cestu. 
Aj preto sme pri podpise Kódexu EÚ pre zodpovedné podnikanie v potravinárstve a zodpovedný marketing prijali nové záväzky v oblasti znižovania spotreby cukru či marketingovej komunikácie. 

Naše budúce kroky v oblasti zdravej výživy sa dajú rozdeliť do piatich pilierov: 1) Menej cukru, viac možností 2) Nové a odlišné nápoje 3) Rozhodovanie podložené informáciami 4) Žiadny marketing cielený na deti a 5) Propagácia nápojov s nízkym či nulovým obsahom cukru. 

Menej cukru, viac možností

Všetci vieme, že nadbytok cukru ľuďom neprospieva. To je hlavný dôvod, prečo plne podporujeme víziu EÚ o rozšírení ponuky zdravších možností výživy. Okrem toho sami aktívne prijímame zmysluplné opatrenia založené na doterajších skúsenostiach, ktoré sa osvedčili v praxi, a to vrátane zmien zloženia a kontroly veľkosti porcií výrobkov.* 

Plne stojíme za odporúčaniami popredných odborníkov na ľudské zdravie, podľa ktorých by ľudia mali získavať z cukru najviac 10 % ich celkového denného kalorického príjmu. Medzi naše priority preto patrí znižovanie obsahu cukru v nápojoch. Spoločne s ďalšími výrobcami nápojov združenými v asociácii UNESDA Soft Drinks Europe sme od roku 2000 dosiahli zníženie priemerného obsahu pridaných cukrov o 28,6 %.

Príjem cukru z našich nápojov pomáhame ľuďom lepšie strážiť tým, že znižujeme obsah cukru v receptúrach, inovujeme a prinášame nové nápoje s nízkym obsahom cukru či dokonca úplne bez neho. Zároveň ponúkame menšie balenie pre lepšiu kontrolu množstva prijatého cukru a podporujeme zodpovednú konzumáciu nápojov vrátane propagácie Coke Zero ako našej „vlajkovej lode“. V súčasnej dobe je už 45 % celkového objemu našej produkcie v Európe tvorených nízkokalorickými alebo nekalorickými nápojmi a našou ambíciou je do roku 2025 dosiahnuť pri tomto ukazovateli 50 %.** 

O znižovanie obsahu cukru v našich nápojoch sa usilujeme v celej Európe už niekoľko rokov. Boli sme to my, kto nasmeroval celý tento segment potravinárskej výroby k rozšíreniu ponuky nízkokalorických či nekalorických alternatív. Spoločne s našimi kolegami UNESDA Soft Drinks Europe sme sa zaviazali, že do roku 2025 znížime obsah cukru v celkovom portfóliu našich nápojov o ďalších 10 %, čo predstavuje celkové zníženie obsahu cukru oproti roku 2000 o 33 %. Podľa kontrolného reportu UNESDA 2023, potravinársky a nápojový sektor dosiahol 7,6% zníženie množstva pridaného cukru v rokoch 2019 až 2022 v EÚ a UK dohromady.

Nové a odlišné nápoje

Hoci sme sa pôvodne dostali do povedomia zákazníkov vďaka našej ikonickej značke Coca‑Cola, v súčasnosti sme komplexným výrobcom nápojov s viac ako 200 značkami po celom svete. Prostredníctvom nových nápojov ponúkame väčší pôžitok, viac hydratácie, výraznejší vplyv na výkon a priaznivejšie výživové hodnoty. Či už ide o nápoje na rastlinnej báze, ovocné či zeleninové koktaily, vodu, kávu, čaj alebo perlivé nealkoholické nápoje, vždy ponúkame výrobky, ktoré uspokoja potreby našich zákazníkov počas celého dňa.

Zároveň neustále hľadáme spôsoby, ako niektoré z našich ďalších nápojov ešte nadrobno vylepšiť a inovovať ich zloženie, aby boli o trochu menej sladké a stále chutili skvelo.

Rozhodovanie podložené informáciami

Chceme, aby naši zákazníci mali dostatočné a relevantné informácie, na základe ktorých sa budú môcť kvalifikovane rozhodnúť, aký nápoj zvolia. Preto poskytujeme jasné a zmysluplné výživové údaje vypovedajúce o obsahu našich výrobkov.

V tomto ohľade zároveň podporujeme umiestňovanie vysvetľujúceho nutričného značenia na vonkajšiu stranu obalov našich produktov, ktoré predstavuje ďalší prvok uľahčujúci zákazníkom výber vhodného nápoja. Sme presvedčení, že najväčší vplyv majú také etikety, ktoré sú harmonizované naprieč EÚ a sú v súlade s jednotnými právnymi predpismi. Tie by sa mali zakladať na najnovších vedeckých výskumoch a poznatkoch a čo najviac motivovať výrobcov k úprave zloženia.

Žiadny marketing cielený na deti

Málokto to vie, ale už od roku 1956 sa riadime zásadou, že žiadny náš marketing nebude cieliť na deti. Čo pre nás znamená zodpovedná marketingová komunikácia? Ide o to, že naše reklamy ani iná komerčná komunikácia nesmú byť zamerané na deti mladšie ako 13 rokov. Nezáleží pritom na nutričnom profile výrobku ani na tom, či ide o vodu, perlivý nealkoholický nápoj alebo džús.

Sme presvedčení, že o tom, čo deti pijú, by mali rozhodovať ich rodičia. To znamená, že sa náš marketing v žiadnych médiách nezameriava na deti mladšie ako 13 rokov, a to vrátane televízie, online médií či sociálnych sietí, kde táto veková skupina tvorí najmenej 30 % užívateľov. Tieto zásady sa vzťahujú aj na obaly našich výrobkov, maloobchodné predajne či stojany v nich. Zároveň nespolupracujeme s celebritami, filmovými a seriálovými postavami či influencermi na sociálnych sieťach, ktorí sú zaujímaví predovšetkým pre deti mladšie ako 13 rokov.

Ďalej si tiež myslíme, že v školách by nemali byť žiadne reklamy. Preto nepodporujeme žiadny marketing ani reklamu na základných či stredných školách.

Svoj záväzok žiadneho marketingu zameraného na deti berieme vážne. V EÚ každoročne sledujeme dodržiavanie zásad zodpovedného marketingu prostredníctvom záväzku EÚ Pledge, ktorý sa práve na túto oblasť zameriava.

Všetci, ktorí sa podieľajú na našom marketingu a komunikácii, sú povinní dodržiavať naše globálne zásady zodpovedného marketingu. Týka sa to nielen našich vlastných zamestnancov a partnerov v oblasti stáčania a distribúcie nápojov, ale aj spolupracujúcich agentúr a mediálnych partnerov. 

Propagácia nápojov s nízkym či nulovým obsahom cukru

Podporujeme ciele Európskej komisie stanovené stratégiou „Od poľnohospodára k spotrebiteľovi“, ktorá sa zameriava na zdravý a udržateľný potravinový systém. Zároveň sa riadime Kódexom EÚ pre zodpovedné obchodovanie s potravinami a zodpovedný marketing. Ten okrem ďalšieho vyzýva výrobcov aj maloobchodníkov k zmenám zloženia výrobkov, podpore kontroly veľkosti porcií a zodpovednému predaju.

Na to, aby sme propagovali nápoje s nízkym obsahom cukru alebo úplne bez cukru, využívame tiež našu marketingovú silu a strategické partnerstvá s maloobchodníkmi a ďalšími zákazníkmi. Naprieč Európou sme už upravili mnoho našich marketingových kampaní tak, aby sme viac podporovali nápoje s nízkym obsahom cukru alebo úplne bez neho. V Európe tak teraz už viac ako 98 % marketingovej komunikácie značky Coca‑Cola zahŕňa aj produkt Coca‑Cola Zero Sugar.

* Agentúra McKinsey Global Institute (MGI) vydala v roku 2014 správu nazvanú „Prekonávanie obezity: Vstupná ekonomická analýza“, ktorá mapuje riešenia, ktoré má ľudská spoločnosť k dispozícii, aby zmenila svoje kolektívne správanie a znížila obezitu. MGI vyhodnotila potenciálny vplyv a nákladovú efektivitu 74 možných zásahov a potvrdila, že dvoma najúčinnejšími nástrojmi sú kontrola porcií a zmena zloženia.

** Na základe údajov o celosvetovom objeme predajov za rok 2021. Okrem Multon, Global Ventures.

Viac informácií o tom, ako prispievame k zdravšiemu prostrediu pre výživu v celej Európe, nájdete tu: