Ľudia rôznych etnických skupín reprezentujúci rozmanitosť a inklúziu

Na ľuďoch záleží

Veríme, že rozmanité, spravodlivé a inkluzívne pracovisko nás ako spoločnosť posilní, umožní nám vytvoriť lepšiu spoločnú budúcnosť pre zamestnancov aj komunity, zlepší prístup k rovnakým príležitostiam a buduje spolupatričnosť na našich pracoviskách aj v spoločnosti.

 

Už dlho vieme, že sila nášho podnikania pramení zo sily našich komunít, ktorým hrdo slúžime. Okrem našich vlastných zamestnancov sa snažíme ovplyvniť aj životy spotrebiteľov, zákazníkov a spoločností na celom svete.

Prijímame opatrenia na vytvorenie lepšej spoločnej budúcnosti, a to investovaním do ekonomického posilnenia, rozmanitosti, rovnosti a inklúzie, či pomáhaním cez nadáciu The Coca‑Cola Foundation.

Nadácia Coca-Cola sponzorovala solárne spotrebiče pre ľudí v núdzi

Sociálne oblasti, ktorým sa venujeme

Naše globálne ciele udržateľnosti, iniciatívy a pokrok

Správa o environmentálnych, sociálnych a riadiacich kritériách za rok 2021

Prinášame značky a produkty, ktoré ľudia milujú, a zároveň budujeme udržateľnejšiu budúcnosť pre svoje podnikanie a našu planétu. Popri tom zostávame verní nášmu cieľu: osviežovať a zlepšovať svet.

Záleží nám na planéte, ľuďoch aj komunitách

Centrum zdrojov pre udržateľnosť

'V tomto zdroji nájdete prehľad nášho úsilia o vytvorenie udržateľnejšieho podnikania a lepšej spoločnej budúcnosti, ktoré zmenia životy ľudí, komunity a našu planétu k lepšiemu.

Etiópsky muž zbiera zemiaky z poľa na farme