Žiadosť o právo na zdieľanie

Zdravíme! Poslali sme vám odkaz na túto stránku, pretože sme videli váš obsah na sociálnych sieťach a chceli by sme ho použiť.

S vaším zvolením by sme radi zdieľali vami vytvorený obsah na webových stránkach našej spoločnosti a/alebo na našich vlastných sociálnych kanáloch – samozrejme, že vás zmienime ako tvorcu! Úplné podmienky nájdete na prečítanie nižšie. Ak súhlasíte, stačí odpovedať na náš pôvodný komentár pomocou hashtagu, ktorý je relevantný pre značku (#CocaColaAno, #SpriteAno, #FantaAno, #CappyAno, #KinleyAno, #NaturaAno, #FuzeTeaAno, #RomerquelleAno, #SmartwaterAno) – a to je všetko!

Ďakujeme za zdieľanie!

 

Pravidlá a podmienky zdieľaného obsahu

Tým, že na správu odpoviete relevantným hastagom pre danú značku (#CocaColaAno, #SpriteAno, #FantaAno, #CappyAno, #KinleyAno, #NaturaAno, #FuzeTeaAno, #RomerquelleAno, #SmartwaterAno) súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami.

Povoľujete a licencujete spoločnosť The Coca‑Cola Company, jej dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti a stáčiarne, jej zástupcov, všetkých príslušných nástupcov, zmocnencov a osoby konajúce na základe ich zvolenia (súhrnne „licencované strany“) na zdieľanie, spracovávanie a rozosielanie vášho obsahu spolu s vaším menom a portrétom do všetkých médií po celom svete, ktoré sú známe alebo novovzniknuté, a to trvale na akýkoľvek účel zahŕňajúci aj reklamu.

Vyhlasujete a zaručujete, že máte viac ako 18 rokov a ste oprávnený udeľovať zvolenie, že obsah nebude porušovať práva žiadnej tretej strany a žiadnej strane nie sú ani nebudú splatné žiadne platby.

Ste uzrozumení s tým, že licencované strany nie sú povinné používať taký obsah a že licencované strany môžu upravovať alebo inak odvodzovať a prispôsobovať taký obsah ako súčasť licencovaného rozosielania licencovaných strán bez akéhokoľvek vášho súhlasu s konečným produktom.