Coca‑Cola pracuje na udržateľnom využívaní plastov

Plastové obaly sú z hľadiska uhlíkovej stopy pre životné prostredie menšou záťažou ako tie sklené. Kľúčom je však správny prístup k nakladaniu s nimi a recyklácia použitých fliaš na výrobu nových.

20/10/2021

Bratislava, 20. októbra  2021 – Plastové obaly sú z hľadiska uhlíkovej stopy pre životné prostredie menšou záťažou ako tie sklené. Kľúčom je však správny prístup k nakladaniu s nimi a recyklácia použitých fliaš na výrobu nových. Spoločnosť Coca‑Cola smeruje k cirkularite plastových obalov, čím znižuje ich vplyv na životné prostredie.

Plastové obaly sú pri preprave potravín a nápojov často najlepším možným riešením aj z hľadiska ekológie. Plasty ako obaly v skutočnosti značne znižujú celkovú uhlíkovú stopu, lebo oproti iným materiálom sú ľahšie a pri ich preprave sa spotrebuje menej fosílnych palív,“ hovorí prof. Ing. Pavol Alexy, PhD., z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorý sa výskumu plastov venuje už viac ako 20 rokov.

Aj pri recyklácii majú plasty omnoho nižšiu energetickú náročnosť ako sklo, ktoré mnohí považujú za vhodnejší nápojový obal. „Sklo má podstatne vyššie energetické nároky na recykláciu ako plasty. Taví sa pri približne 1600 °C, pričom plastom stačí teplota okolo 200 – 250 °C,“ dodáva profesor Alexy.

Okrem ich dobrých vlastností však majú plasty svoje negatíva. Spoločnosť Coca‑Cola si uvedomuje problém plastového odpadu aj svoju zodpovednosť v tejto otázke. „Je nevyhnutné, aby zodpovedné spoločnosti, ako je Coca‑Cola, išli príkladom v udržateľných riešeniach. Veríme, že jedným z riešení, ako spotrebu plastov obmedziť, je využívanie recyklovaných materiálov,“  hovorí Dan Timotin, generálny riaditeľ Coca‑Cola HBC Česko a Slovensko.

Z hľadiska recyklácie plastových fliaš je veľmi efektívnym riešením materiál rPET, teda recyklovaný polyetyléntereftalát. Vzniká rozomletím PET fľaše na vločky, ktoré sa vyčistia a vyrobí sa z nich rPET granulát. Ten sa následne použije na výrobu nového nápojového obalu. Výhodou tohto typu plastu je, že sa dá recyklovať viackrát. Fľaša vyrobená zo 100 % materiálu rPET je vďaka tejto recyklácii vyrobená z už existujúceho PETu. Spoločnosť Coca‑Cola sa zaviazala, že do roku 2025 bude polovica jej plastových fliaš vyrobená z rPET.

Prvá lastovička tejto prichádzajúcej zmeny sa už objavila aj na slovenskom trhu. Voda Römerquelle v 100 % rPET fľaši je ukážkou, ako zabezpečiť cirkularitu v nápojových obaloch, je vyrobená z recyklovaných fliaš a dá sa ďalej recyklovať,“ vysvetľuje Michal Čubrík, manažér pre vonkajšie vzťahy v spoločnosti Coca‑Cola HBC Česko a Slovensko. Slovensko sa tak zaradilo medzi 30 svetových krajín, kde má Coca‑Cola v portfóliu aspoň jeden výrobok v plne recyklovanom obale. Už čoskoro však pribudne ďalší.

„Naším cieľom je, aby sa použité obaly čo najviac recyklovali a vyrábali sa z nich nové – tak chápeme cirkularitu. Očakávame, že pripravovaný zálohový systém na PET fľaše a plechovky tomu výrazne pomôže,“ dodáva Michal Čubrík. 

Spoločnosť taktiež postupne mení spôsoby, ako navrhuje a vyrába fľaše a plechovky. Snaží sa používať menej materiálu a robiť ich ľahšie, aby mali menšiu uhlíkovú stopu pri preprave. Vďaka inováciám sa spoločnosti v súčasnosti darí ušetriť na slovenskom trhu 150 ton plastu ročne.

Záväzky spoločnosti Coca‑Cola, smerujúce k cirkularite plastových obalov, zhŕňa celosvetová iniciatíva World Without Waste s environmentálnym programom, ktorá určuje smerovanie spoločnosti už od roku 2018. Jedným zo záväzkov je, že do roku 2025 bude 100 % nápojových obalov naprieč celým portfóliom Coca‑Cola plne recyklovateľných. Na Slovensku je tento cieľ už splnený.

Ďalšou snahou iniciatívy je vytvoriť taký kolobeh nakladania s plastovými obalmi, ktorý zanechá čo najmenej odpadu. Práve preto sa Coca‑Cola zaviazala, že do roku 2030 celosvetovo vyzbiera toľko fliaš a plechoviek, koľko ich vyrobí.

Kontakt pre médiá:

Tomáš Kočí, tel.: +421 917 103 119, e-mail: koci@seesame.com

Kamila Márföldy, tel.: +421 905 967 995, e-mail: marfoldy@seesame.com

 

O spoločnosti The Coca‑Cola Company

The Coca‑Cola Company je najväčším výrobcom nápojov na svete, ktorý svojim spotrebiteľom vo viac ako 200 krajinách ponúka vyše 500 značiek perlivých aj neperlivých nápojov. Coca‑Cola neustále vyvíja a vylepšuje svoje portfólio, napríklad znížením cukru v nápojoch alebo uvádzaním nových inovatívnych výrobkov na trh. Spoločnosť sa usiluje aj o zníženie dopadu na životné prostredie obnovou vody používanej vo výrobe a podporou recyklácie. Spoločne so stáčacími spoločnosťami zamestnáva viac ako 700 000 ľudí a pomáha prinášať ekonomické príležitosti miestnym komunitám po celom svete. Viac informácií nájdete na adrese https://www.coca-colacompany.com a sledovať môžete Twitter, Instagram, Facebook a LinkedIn.

O spoločnosti Coca‑Cola HBC Česko a Slovensko

Coca‑Cola HBC Česko a Slovensko je členom skupiny Coca‑Cola HBC (Hellenic Bottling Company), pôsobiacej v 29 krajinách Európy, Ázie a Afriky a zamestnáva takmer 1 000 zamestnancov. Vyrába a predáva komplexné portfólio nealkoholických nápojov spoločnosti Coca‑Cola vo všetkých kategóriách (vyrába, distribuuje a predáva sýtené nealkoholické nápoje Coca‑Cola, Coca‑Cola Zero, Coca‑Cola Light, Fanta, Sprite, Kinley, balené a ochutené vody Natura, Römerquelle a Smartwater, džúsy a ovocné nápoje  Cappy, Cappy Pulpy, Cappy Junior a Cappy Lemonade, ľadové čaje FUZETEA, športové nápoje Powerade a energetické nápoje Monster. Od roku 2018 distribuuje Coca‑Cola HBC Česko a Slovensko aj značky skupiny Gruppo Campari (Aperol, Cinzano a Gin Bulldog) a značky skupiny Edrington Brugal 1888, Brugal, The Macallan, Highland Park, Naked Grouse, The Famous Grous, Glenrothes. V roku 2020 uviedla na český a slovenský trh produkty slávnej svetovej značky CostaCoffee. Viac informácií nájdete na https://cz.coca-colahellenic.com/sk/.