Coca‑Cola vydala pravidelnú správu o udržateľnosti

 

27/07/2022

Bratislava, 27. júla 2022 – Coca‑Cola zverejnila na Slovensku a v Česku správu o udržateľnom rozvoji za rok 2021. Správa obsahuje konkrétne ukazovatele udržateľnosti za uplynulý rok a predstavuje aj budúce záväzky udržateľného rozvoja. Coca‑Cola zoradila minuloročné témy udržateľného rozvoja podľa prieskumu, ktorý usporiadala medzi svojim kľúčovými stakeholdermi spoločnosť IPSOS. Informácie tak radí podľa relevantnosti a znovu sa spája s cieľmi udržateľného rozvoja OSN. Medzi najdôležitejšie témy správy patrí záväzok k uhlíkovej neutralite do roku 2040, podpora projektov ochrany vody a nakladanie s odpadmi.

 

Report tento rok prináša hneď niekoľko noviniek. Ku každoročnému prieskumu materialit– dôležitosti tém, ktoré prebieha na medzinárodnej úrovni,- pribudlo aj porovnanie názorov kľúčových partnerov z Česka aj zo Slovenska. Medzi respondentmi nechýbali zákazníci spoločnosti, dodávatelia, zástupcovia neziskového sektora, štátnych organizácií, akademickej obce i médií. Prieskum okrem iného podtrhol aj dôležitosť programu ochrany vody. Prvýkrát je k správe priložený prieskum vplyvu skupiny Coca‑Cola HBC na prírodný kapitál. Vďaka dôrazu na tento prieskum sa správa venuje najrelevantnejším témam.

Medzi najdôležitejšie témy reportu patrí uhlíková neutralita. K nej sa Coca‑Cola v Česku a na Slovensku zaviazala v celom svojom hodnotovom reťazci najneskôr do roku 2040. „Krok po kroku sa k tomuto strategickému cieľu približujeme. Minulý rok sme napríklad vymenili ďalších 136 áut za CNG flotilu, alebo 5458 chladničiek za energeticky úspornejšie modely,“ spomína v úvodnom slove k správe Dan Timotin, riaditeľ Coca‑Cola HBC Česko a Slovensko.

V rámci starostlivosti o vodu popisuje správa realizáciu mokrade pri svojom sídle v Prahe-Kyjích, venuje sa aj podpore projektu adaptácie na klimatickú zmenu v regióne Broumovska. Dôležitým čiastkovým úspechom pri ceste k udržateľnejším obalom s nižšou hmotnosťou je minuloročný prechod na 100% recyklované PET fľaše v portfóliu značiek vôd Römerquelle a Natura. „V roku 2021 sme spoločne s ďalšími výrobcami v Česku vytvorili iniciatívu pre zálohovanie. Na Slovensku sme pomáhali implementovať  zálohový systém a v rámci českej iniciatívy ju navrhujeme zaviesť aj u našich susedov v ČR. Sme presvedčení, že tento model je najefektívnejším riešením zberu PET fliaš a plechoviek pre dosiahnutie úplnej cirkularity týchto obalov,“ uviedol Michal Dyttert, riaditeľ vonkajších vzťahov a udržateľnosti.

Pri podpore komunít pokračovala Coca‑Cola v programe To dáš!, kde v roku 2021 pomohla 4239 mladým ľuďom na ceste za nájdením pracovného uplatnenia. Ľuďom v prvej covidovej línii, predovšetkým lekárom, Coca‑Cola poskytovala aj naďalej pitný režim. „Byť dobrým susedom je neoddeliteľnou súčasťou nášho rozhodovania a fungovania. V roku 2021 sme oslávili 50 rokov od začiatku výroby nápoja Coca‑Cola v Česku a na Slovensku. Pri tejto príležitosti sme v spolupráci s Červeným krížom preškolili zamestnancov päťdesiatich neziskoviek na poskytovanie prvej pomoci. Pomáhali sme pri tornáde na Morave a rozdávali radosť seniorom počas Vianoc. Aj preto nás Český červený kríž ocenil na pôde českého Senátu diplomom za humanitárnu pomoc,“ zhŕňa podporu komunít Zbyněk Kovář, riaditeľ Coca‑Cola CZ/SK. Na Slovensku sme vďaka asignácii dane podporili neziskovou organizáciu Úsmev ako dar.

Správa o udržateľnosti vychádza v troch jazykoch; češtine, slovenčine a angličtine. Je opäť publikovaná v el. podobe ako webová stránka. Vďaka tejto forme obsahuje i videa, ktoré názorne dopĺňajú jednotlivé témy. K nahliadnutiu je V TOMTO ODKAZE.

Kontakt pre média:

Václav Koukolíček, vaclav.koukolicek@cchellenic.com

 

O společnosti The Coca‑Cola Company

The Coca‑Cola Company je největším výrobcem nápojů na světě, který svým spotřebitelům ve více než 200 zemích nabízí více než 500 značek perlivých i neperlivých nápojů. Coca‑Cola neustále vyvíjí a vylepšuje svoje portfolio, například snížením cukru v nápojích anebo tím, že na trh uvádí nové inovativní výrobky. Společnost usiluje i o snížení dopadu na životní prostředí, a to obnovou vody používané ve výrobě a podporou recyklace. Společně se stáčecími společnostmi zaměstnává více jak 700 000 lidí a pomáhá přinášet ekonomické příležitosti místním komunitám po celém světě. Více informací naleznete na adrese https://www.coca-colacompany.com a také můžete sledovat Twitter, Instagram, Facebook a LinkedIn.

O společnosti Coca‑Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o.

Coca‑Cola HBC Česko a Slovensko je členem skupiny Coca‑Cola HBC (Hellenic Bottling Company), působící v 29 zemích Evropy a Afriky. V České republice a na Slovensku zaměstnává téměř 1 000 pracovníků. Vyrábí a prodává komplexní portfolio nealkoholických nápojů společnosti Coca‑Cola ve všech kategoriích (sycené nealkoholické nápoje Coca‑Cola, Coca‑Cola Zero, Coca‑Cola Light, Fanta, Sprite, Kinley, balené vody Natura, Römerquelle a Smartwater, džusy Cappy, ovocné nápoje Cappy Pulpy, Cappy Junior a Cappy Lemonade, ledové čaje Fuzetea, sportovní nápoje Powerade a energetické nápoje Monster). Od roku 2018 distribuuje Coca‑Cola HBC Česko a Slovensko i značky skupiny Edrington – the Macallan, Highland Park, The Glenrothes a The Famous Grouse a Brugal. V roce 2020 uvedla na český a slovenský retailový trh produkty prémiové značky Costa Coffee. Více informací na coca-colahellenic.com.