Zálohový systém pomôže spoločnosti Coca‑Cola uzavrieť kruh života nápojových obalov

Od januára 2022 sa na Slovensku spustí zálohový systém na PET fľaše a plechovky. Spoločnosť Coca‑Cola ako najväčší svetový výrobca nealkoholických nápojov to považuje za krok správnym smerom.

11/11/2021

BRATISLAVA, 11. novembra 2021 – Od januára 2022 sa na Slovensku spustí zálohový systém na PET fľaše a plechovky. Spoločnosť Coca‑Cola ako najväčší svetový výrobca nealkoholických nápojov to považuje za krok správnym smerom. Zálohový systém pomôže spoločnosti plniť aj jej vlastné ambiciózne záväzky voči životnému prostrediu.

Zálohový systém prinesie na Slovensko od januára 2022 zmeny v nakladaní s nápojovými obalmi, ako sú PET fľaše a plechovky. Po novom za ne budeme spolu s cenou za nápoj platiť aj zálohu 15 centov. Dostaneme ju však naspäť, ak nepoškodený prázdny obal prinesieme nepoškodený naspäť do obchodu so zálohovacím automatom. Podobne to už teraz funguje so sklenenými fľašami. Zálohované plastové fľaše a plechovky spoznáte podľa symbolu s výrazným Z.

Coca‑Cola sa ako najväčší svetový výrobca podieľala spolu s inými výrobcami, obchodníkmi a štátnymi orgánmi na príprave zálohovacieho systému v našej krajine. Je to krok správnym smerom pre životné prostredie a cirkulárnu ekonomiku na Slovensku. Od začiatku celého procesu sme boli pri nastavovaní jednotlivých parametrov. Naším cieľom bolo, aby bol výsledný systém maximálne transparentný, efektívny a orientovaný na spotrebiteľa,“ hovorí Michal Čubrík, manažér pre vonkajšie vzťahy Coca‑Cola HBC Česko a Slovensko.

Ako zálohovanie pomôže Slovensku?

Zaplatením zálohy za fľaše a plechovky sa zvýši motivácia ľudí získať tieto peniaze späť. To pomôže nielen zberu PET fliaš a plechoviek, z ktorých recykláciou znova vzniknú nové obaly, ale najmä životnému prostrediu.

Zo skúseností v zahraničí sa ukázalo, že sa vďaka zálohovému systému sa môže vyzbierať až 90 % týchto druhov obalov, čo zároveň významne zníži množstvo voľne pohodeného odpadu v prírode. Enviromentalistka Petra Csefalvayová z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky predpokladá, že takéto číslo by sme na Slovensku mohli dosiahnuť ešte pred rokom 2029, čo je cieľom Správcu zálohového systému. „Sledovaním vývoja systémov v zahraničí predpokladám pri správne cielenej osvetovej kampani v celku rýchlu nábehovú krivku. Slovenské zelené svedomie sa prebúdza, je to v spoločnosti citeľné,“ hovorí odborníčka.

Systém zálohovania PET fliaš funguje už v 10 európskych krajinách: na Islande, vo Fínsku, Švédsku, Nórsku, Dánsku, Nemecku, Litve, Estónsku, Chorvátsku a Srbsku. Na Slovensku sme sa inšpirovali pobaltskými a škandinávskymi systémami, ktoré majú aj najlepšie výsledky.

„Zálohový systém podporuje aj vývoj EU legislatívy, podľa ktorej do roku 2025 musíme vyzbierať minimálne 77 % všetkých plastových  fliaš a každá nová fľaša musí obsahovať minimálne 25 % recyklátu. Týmto systémom si zabezpečíme nielen vysokú efektivitu zberu, ale aj získanie povinnej suroviny pre recykláciu,“ vysvetľuje prínosy systému Petra Csefalvayová.

Viac fliaš z recyklovaných materiálov

Výhodou PET fliaš je to, že ide o jednodruhový materiál a nie zmes rôznych plastov. V procese recyklácie sa dá ľahko vyčisti a opätovne využiť, napríklad na výrobu novej nápojovej fľaše. V zálohovacom systéme sa PET fľaše dajú recyklovať aj opakovane a so zlepšovaním technológií sa počet takýchto cyklov zvyšuje. Pri plechovkách vyrobených z hliníku sa materiál roztaví a dá sa recyklovať prakticky donekonečna. Z použitých PET fliaš sa v súčasnosti vyrábajú aj iné produkty, ako napr. oblečenie, koberce či pneumatiky. Tie sa už ale následne nedajú stopercentne recyklovať.

Spoločnosť Coca‑Cola chce zabezpečiť plnú cirkularitu svojich nápojových obalov, preto má už dnes všetky PET fľaše a plechovky v Európe plne recyklovateľné. „Vďaka rPET technológiám máme pri nápojových plastových fľašiach možnosť recyklovať ich na výrobu nových fliaš a eliminovať tak množstvo nových plastov. Touto cestou chce Coca‑Cola ísť, pretože tak chápeme cirkulárnu ekonomiku,“ hovorí Michal Čubrík.

Na Slovensku dnes používa Coca‑Cola v priemere takmer 20 % recyklovaného materiálu a v najbližších rokoch sa bude tento podiel výrazne zvyšovať. Do roku 2025 bude mať naprieč celým portfóliom nápojov v PET fľašiach minimálne 50 % recyklátu. Už dnes v obchodoch nájdete minerálnu vodu Römerquelle, ktorej fľaše sú zo 100 % recyklovaného materiálu.

Okrem toho sa Coca‑Cola celosvetovo zaviazala do roku 2030 prispieť k vyzbieraniu a zrecyklovaniu rovnakého množstva všetkých obalov, ako uvedie na trh. Zavedenie zálohového systém na Slovensku je nástroj, ktorý im tento cieľ u nás pomôže dosiahnuť.

Kontakt pre médiá:
Tomáš Kočí, tel.: +421 917 103 119, e-mail: koci@seesame.com

Kamila Márföldy, tel.: +421 905 967 995, e-mail: marfoldy@seesame.com

 

O spoločnosti The Coca‑Cola Company

The Coca‑Cola Company je najväčším výrobcom nápojov na svete, ktorý svojim spotrebiteľom vo viac ako 200 krajinách ponúka vyše 500 značiek perlivých aj neperlivých nápojov. Coca‑Cola neustále vyvíja a vylepšuje svoje portfólio, napríklad znížením cukru v nápojoch alebo uvádzaním nových inovatívnych výrobkov na trh. Spoločnosť sa usiluje aj o zníženie dopadu na životné prostredie obnovou vody používanej vo výrobe a podporou recyklácie. Spoločne so stáčacími spoločnosťami zamestnáva viac ako 700 000 ľudí a pomáha prinášať ekonomické príležitosti miestnym komunitám po celom svete. Viac informácií nájdete na adrese https://www.coca-colacompany.com a sledovať môžete TwitterInstagramFacebook a LinkedIn.

O spoločnosti Coca‑Cola HBC Česko a Slovensko

Coca‑Cola HBC Česko a Slovensko je členom skupiny Coca‑Cola HBC (Hellenic Bottling Company), pôsobiacej v 29 krajinách Európy, Ázie a Afriky a zamestnáva takmer 1 000 zamestnancov. Vyrába a predáva komplexné portfólio nealkoholických nápojov spoločnosti Coca‑Cola vo všetkých kategóriách (vyrába, distribuuje a predáva sýtené nealkoholické nápoje Coca‑Cola, Coca‑Cola Zero, Coca‑Cola Light, Fanta, Sprite, Kinley, balené a ochutené vody Natura, Römerquelle a Smartwater, džúsy a ovocné nápoje  Cappy, Cappy Pulpy, Cappy Junior a Cappy Lemonade, ľadové čaje FUZETEA, športové nápoje Powerade a energetické nápoje Monster. Od roku 2018 distribuuje Coca‑Cola HBC Česko a Slovensko aj značky skupiny Gruppo Campari (Aperol, Cinzano a Gin Bulldog) a značky skupiny Edrington Brugal 1888, Brugal, The Macallan, Highland Park, Naked Grouse, The Famous Grous, Glenrothes. V roku 2020 uviedla na český a slovenský trh produkty slávnej svetovej značky CostaCoffee. Viac informácií nájdete na https://cz.coca-colahellenic.com/sk/.