Phân loại

Coca-Cola Truyền Thống

Coca‑Cola Truyền Thống

Thức uống có ga sảng khoái, với vị Cola đặc trưng và chút caffein; giúp bạn không chỉ cảm thấy thật sảng khoái mà còn làm những giây phút nghỉ ngơi, những bữa ăn thêm hứng khởi. 

Dinh dưỡng
GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG TRONG 100ml
NĂNG LƯỢNG 42 kcal
CHẤT ĐẠM 0 g​
CHẤT BÉO 0 g
CARBOHYDRATE 10,5 g​
ĐƯỜNG 10,5 g
NATRI ≤ 23 mg​

Thành phần

NƯỚC BÃO HÒA CO₂, ĐƯỜNG HFCS, ĐƯỜNG MÍA, MÀU TỰ NHIÊN (150d),  CHẤT ĐIỀU CHỈNH ĐỘ ACID (338), HƯƠNG LIỆU TỰ NHIÊN, CAFFEINE.​

Coca‑Cola Không Đường

Thức uống có ga sảng khoái, với vị Cola đặc trưng và chút caffein; giúp bạn không chỉ cảm thấy thật sảng khoái mà còn làm những giây phút nghỉ ngơi, những bữa ăn thêm hứng khởi. Cho bạn thêm lựa chọn với dòng sản phẩm không đường, không calorie.

Dinh dưỡng
GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG TRONG 100 ml​
NĂNG LƯỢNG 0 kcal
CHẤT ĐẠM 0 g
CHẤT BÉO 0 g
CARBOHYDRATE 0 g
ĐƯỜNG 0 g
NATRI ≤ 26 mg

Thành phần

NƯỚC BÃO HÒA CO₂, MÀU TỰ NHIÊN (150d), chất điều chỉnh độ acid (338, 331(iii)), chất tạo ngọt tổng hợp (955, 950), hương liệu tự nhiên, chất bảo quản (211), caffeine.

Coca-Cola Không Đường
Coca-Cola Light

Coca‑Cola Light

Thức uống có ga sảng khoái, với vị Cola đặc trưng và chút caffein; giúp bạn không chỉ cảm thấy thật sảng khoái mà còn làm những giây phút nghỉ ngơi, những bữa ăn thêm hứng khởi. Cho bạn thêm lựa chọn với dòng sản phẩm không đường, không calorie.

Dinh dưỡng
GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG TRONG 100 ml
NĂNG LƯỢNG 0 kcal​
CHẤT ĐẠM 0 g​
CHẤT BÉO 0 g​
CARBOHYDRATE 0 g​
ĐƯỜNG 0 g​
NATRI ≤ 26 mg​

Thành phần

Nước bão hòa CO₂, hương liệu tự nhiên, màu tự nhiên (150d), chất điều chỉnh độ acid (338, 331(iii)), chất tạo ngọt tồng hợp (955, 950), chất bảo quản (211), caffeine.​

Coke Plus Fiber

Dinh dưỡng
GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG TRONG 100ml
NĂNG LƯỢNG 2,2 kcal
CHẤT ĐẠM 0 g
CHẤT BÉO 0 g
CARBOHYDRATE 1,2 g
ĐƯỜNG 0 g
NATRI ≤ 28 mg
CHẤT XƠ 1,1 g

THỰC PHẨM BỔ SUNG.

THÀNH PHẦN:

NƯỚC BÃO HÒA CO2, CHẤT XƠ (11,3 g/l), MÀU TỰ NHIÊN (150d), CHẤT ĐIỀU CHỈNH ĐỘ ACID (338, 331(iii)), CHẤT TẠO NGỌT TỔNG HỢP (951, 950, 955), CHẤT BẢO QUẢN (211), HƯƠNG LIỆU TỰ NHIÊN, CAFFEINE (95,8 mg/l)

Coca-Cola Không Đường

REAL MAGIC™ - Khoảng cách không làm chúng ta cách xa