Officieel reglement

alt

Officieel reglement van de
Coca‑Cola promotieactie
‘Magic Pizza 2024’

Algemene bepalingen

1. De Coca‑Cola-actie ‘Magic Pizza 2024’ is een actie die georganiseerd wordt door Coca‑Cola Services nv (hierna ‘Coca‑Cola’ genoemd). Deze actie staat open voor alle personen die woonachtig zijn in België en in het Groothertogdom Luxemburg, met uitzondering van vaste of tijdelijke werknemers van Coca‑Cola Europacific Partners Belgium bv, Coca‑Cola Services nv of één van de vennootschappen die met deze vennootschappen verbonden zijn, één van hun reclamebureaus en de partners van deze promotie, evenals hun gezinnen.

2. Deze actie, zonder aankoopverplichting, is uitsluitend geldig van 8 januari 2024 tot en met 31 maart 2024 in België en in het Groothertogdom Luxemburg.

3. Het is niet mogelijk op een andere dan de in dit reglement beschreven wijze aan deze actie deel te nemen.

4. Onder deelnemer wordt verstaan iedere persoon die woonachtig is in België of in het Groothertogdom Luxemburg. Om deel te nemen aan de Collect & Get, moet de deelnemer minstens 14 jaar oud zijn, en voor de wedstrijd met als prijzen de Ooni oven en de Pizza Magic Experience in Napels minstens 18 jaar oud. De deelnemer moet te allen tijde zijn identiteit en zijn leeftijd kunnen aantonen, zodat de organisator eventueel misbruik kan controleren en bestraffen.

5. Er zijn twee manieren om deel te nemen aan deze actie:

• De deelnemer wil een Collect & Get-prijs kopen (zie prijzen hieronder).
• De deelnemer wil een Ooni oven of een Pizza Magic Experience in Napels winnen.

6. Om geldig deel te nemen aan deze actie, in België en in het Groothertogdom Luxemburg, moet de deelnemer de QR-code scannen die aanwezig is op de producten van het Coca‑Cola-assortiment. Na het scannen van de QR-code die aanwezig is op de deelnemende producten van het Coca‑Cola-assortiment gaat de deelnemer rechtstreeks naar de Coca‑Cola-app, als die al geïnstalleerd is. Als hij de app niet heeft, moet hij naar de webpagina van Coca‑Cola gaan, waar hij alle nodige informatie vindt om de app te downloaden. De deelnemer gaat vervolgens naar de startpagina van de actie, waar hij wordt geïnformeerd over de deelnamevoorwaarden en het mechanisme van de wedstrijd en van de Collect & Get.

7.  De deelnemer wordt vervolgens uitgenodigd om minigames (Arcade) te spelen waarmee hij ‘Pizzapunten’ kan winnen. Maximaal 500 punten per dag. Hij mag in totaal maximaal 5 keer per dag spelen.

8. Als de deelnemer beslist om een ‘Collect & Get’-prijs te kopen, moet hij een bepaald aantal Pizzapunten verzamelen (X Pizzapunten = 1 voucher).

Take-Away voucher (€ 5) = 500 Pizzapunten
Domino's Pizza, Coca‑Cola & Dessert (€ 12) = 1.000 Pizzapunten
Het vereiste aantal punten kan veranderen tijdens de actie.
De voucher kan niet worden geruild, omgezet in contant geld of gecumuleerd. Hij zal digitaal zijn.
Met een unieke promotiecode die kan worden gebruikt op de websites van Take-Away en Domino's Pizza.

9. Als de deelnemer beslist om deel te nemen aan de wedstrijd om een Ooni Koda Fyra 12 oven te winnen, moet hij ons alle details geven die zijn pizza tot … de beste en meest creatieve maakt.

10. Een jury bestaande uit leden van Coca‑Cola en onder toezicht van mr. Indekeu, gerechtsdeurwaarder, zal elke maandag de meest creatieve pizza van de week selecteren.

11. Als de deelnemer beslist om de Pizza Magic Experience in Napels (wedstrijd) te proberen, moet hij in een paar regels (maximaal 500 tekens) antwoorden op de vraag ‘Waarom zou jij deze schitterende reis naar Napels moeten winnen?’ Er worden 3 winnaars (+1 begeleider) geselecteerd voor een fantastische reis van 3 dagen en 2 nachten naar Napels (inclusief vlucht + hotel + vip-verrassingen) van 21 tot en met 23 juni 2024.

12. Een jury bestaande uit leden van Coca‑Cola en onder toezicht van mr. Indekeu, gerechtsdeurwaarder, zal aan het einde van de actie de 3 meest creatieve deelnemers selecteren.

13. De deelnemer in België en in het Groothertogdom Luxemburg mag zo vaak meespelen als hij wil, maar er mag maar één account per natuurlijke persoon zijn en, voor de hele duur van de actie en voor de 3 acties, zal er slechts één winnaar zijn per bewoner onder hetzelfde dak.

14. In totaal zullen in het kader van deze actie de volgende prijzen worden toegekend:

-  Voor de Collect & Get en de 2 wedstrijden (Ooni Koda Fyra oven en Pizza Magic in Napels)

•       1.700 Take-Away vouchers (€ 5 on delivery), niet geldig in Luxemburg. Minimum bestelling van €15. Vouchers zijn geldig tot 30.04.2024. Elke code kan slechts één keer worden gebruikt.
➤  140 vouchers per week (5 werkdagen)
Van 08-01-24 tot en met 15-03-24
➤  150 vouchers per week (5 werkdagen)
Van 18-03-24 tot en met 29-03-24

•      3.290 Domino’s Pizza, Coca‑Cola & Dessert vouchers (€ 12). U heeft twee opties om de vouchers te verzilveren:
1. Online Bestellen: U kunt uw bestelling plaatsen via de Domino's Pizza app of website en vervolgens zelf uw bestelling afhalen. Voer enkel de cijfers van de ontvangen code in, negeer de letters "DP" aan het begin van de code.
2. Restaurant Bestelling: U kunt ook persoonlijk naar één van onze Domino's Pizza restaurants gaan en daar een bestelling plaatsen. Ons personeel zal u dan assisteren bij het valideren van uw voucher. Voer enkel de cijfers van de ontvangen code in, negeer de letters "DP" aan het begin van de code.

Let op: De vouchers zijn alleen geldig voor online bestellingen die u zelf afhaalt. Ze zijn niet te gebruiken voor online bestellingen die u voor bezorging aanvraagt. Vouchers zijn geldig tot 31.12.2024. Elke code kan slechts één keer worden gebruikt. U hebt het recht om uw opgebouwde pizzapunten in te wisselen voor maximaal twee (2) Domino's Pizza vouchers. U kunt telkens één voucher verzamelen in de app met de benodigde pizzapunten.
➤  274 vouchers per week (5 werkdagen)
Van 08-01-24 tot en met 15-03-24
➤  275 vouchers per week (5 werkdagen)
Van 18-03-24 tot en met 29-03-24

•      11 Ooni Fyra 12 Wood Pellet Pizza ovens
➤  1 winnaar per week (5 werkdagen)
Van 15-01-24 tot en met 29-03-24
Selectie van de winnaar elke maandag en binnen 15 dagen op de hoogte gebracht

•       3 Pizza Magic trips (voor 2 personen)
➤  De winnaars worden geselecteerd in week 14 (01-04-24 tot 05-04-24)
Selectie van de winnaars aan het einde van de actie.

15. De winnaars van de Ooni ovens moeten hun volledige contactgegevens (voornaam, naam, geboortedatum en adres) en hun telefoonnummer bevestigen. Wijzigingen achteraf zijn niet toegestaan en zullen worden opgevat als afzien van de prijs. Indien de winnaars niet reageren na een herinnering, verliezen zij hun prijs en wordt de prijs opnieuw in het spel gebracht.

16. De winnaars van Pizza Magic trips moeten hun volledige contactgegevens (voornaam, naam, geboortedatum en adres) en hun telefoonnummer bevestigen, voor henzelf en degenen die hen vergezellen. Zij moeten ook, voor henzelf en degenen die hen vergezellen, een kopie van hun identiteitskaart (of paspoort) opsturen. Wijzigingen achteraf zijn niet toegestaan en zullen worden beschouwd als afzien van de prijs. Als winnaars na een herinnering niet reageren, verbeuren zij hun prijs en wordt de prijs opnieuw in het spel gebracht. Alle reizigers moeten ervoor zorgen dat zij aan alle administratieve en wettelijke gezondheidsvoorschriften van Italië voldoen.

17. De winnaars van de Pizza Magic Experience worden op de hoogte gebracht van de datum van hun verblijf, samen met alle uitleg over hun verblijf, nadat de jury haar selectie heeft gemaakt. Het verblijf zal plaatsvinden van 01-04-24 tot en met 05-04-24. De datums liggen vast en kunnen niet worden gewijzigd. 

Wettelijke bepalingen

18. Deelname aan deze actie impliceert de volledige aanvaarding van dit reglement, inclusief alle latere beslissingen die de organisatoren in geval van overmacht kunnen nemen om de goede uitvoering ervan te garanderen.

19. Om de verdeling van de prijzen te garanderen, behoudt Coca‑Cola zich het recht voor om het mechanisme van deze actie aan te passen gedurende de promotieperiode.

20. Deze actie wordt onder het toezicht geplaatst van meester Indekeu, gerechtsdeurwaarder te 1000 Brussel, Grote Hertstraat 2, die toezicht zal houden op de gehele operatie. Zijn beslissingen zijn onherroepelijk en zonder beroep.

21. De gegevens die worden verzameld bij het aanmaken van het profiel, het gebruik ervan en/of de deelname aan deze promotie worden beheerd en gecontroleerd door Coca‑Cola Services nv, Bergensesteenweg 1424, 1070 Brussel, in overeenstemming met de toepasselijke privacyregelgeving en het privacybeleid van Coca‑Cola dat beschikbaar is op deze website met het oog op het beheer van de deelname aan deze actie, tenzij de deelnemer uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het gebruik van zijn persoonsgegevens voor andere doeleinden. De deelnemer heeft recht op toegang tot zijn gegevens en kan, indien nodig, verzoeken deze te corrigeren of te wissen door een e-mail te sturen naar cocacolabe@coca-cola.com. Bovendien aanvaarden de winnaars dat de persoonsgegevens die nodig zijn voor de toekenning van de prijs worden doorgegeven aan het bureau waarmee Coca‑Cola samenwerkt, waarvan de volledige details zullen worden meegedeeld bij het reserveren van de prijs.

22. De gewonnen prijzen zijn strikt persoonlijk en mogen op geen enkele wijze worden overgedragen, verkocht aan of geruild met derden. De prijzen zijn niet overdraagbaar, inwisselbaar of om te zetten in geld. Er worden geen prijzen verzonden naar landen buiten België of het Groothertogdom Luxemburg.

23. Coca‑Cola kan de deelname van een of meer deelnemer(s) opschorten en annuleren in geval van verdacht gedrag dat kan bestaan uit, maar niet beperkt is tot: verdenking van fraude, gebruik van een geautomatiseerd antwoordsysteem, verbinding van meerdere personen en verschillende computerstations met gebruikmaking van dezelfde identificatiecode, d.w.z. hetzelfde profiel dat in de inschrijvingsdatabank van de website is geregistreerd, een poging tot inbraak op de servers van het organiserende bedrijf, verveelvoudiging van accounts.

24. Coca‑Cola kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor:

·       ongevallen, verliezen, laattijdige leveringen, kosten en schade van welke aard of oorzaak dan ook, als gevolg van deelname aan deze actie, de toekenning van de prijs, de ontvangst of het gebruik van de prijs, meer bepaald, maar niet beperkt tot, elk risico dat verbonden is aan de reis naar, in en vanuit de gewonnen bestemming, in welke vorm dan ook; 

·       door derden veroorzaakte verliezen en/of vertragingen, in welke vorm dan ook;

·       de eventuele onmogelijkheid voor de winnaars om op de vastgestelde datum naar Napels te gaan;

·       eventuele extra kosten tijdens het verblijf in Napels en/of verblijfs- of vervoerskosten - anders dan de kosten die uitdrukkelijk in dit reglement worden genoemd als zijnde ten laste van Coca‑Cola - die de winnaar (en de persoon die hem vergezelt) mogelijk moet dragen als gevolg van zijn deelname aan de actie, zijn aanvaarding van de prijs en zijn gebruik ervan;

·       elk geval van overmacht dat het de winnaars onmogelijk maakt van de prijs te genieten;

·       de annulering of verandering van data of bijkomende voorwaarden met betrekking tot de prijs als gevolg van een beslissing buiten de controle van Coca‑Cola, hetzij door de organisatoren van de prijs, de autoriteiten, of de winnaar zelf;

·       de winnaar en zijn reisgenoten zijn verantwoordelijk voor de naleving van alle COVID-19-vereisten gesteld door de sponsor, de hotels/accommodaties, de locaties van evenementen of andere verkopers die diensten aanbieden die deel uitmaken van de prijs. Niet-naleving van de COVID-19-vereisten kan leiden tot het verlies van een deel of het geheel van de prijs; 

·       vanaf de begindatum van de promotie is er een inherent risico van blootstelling aan COVID-19 tijdens de reizen en op elke openbare plaats waar mensen aanwezig zijn.  COVID-19 is een besmettelijke ziekte die kan leiden tot ernstige ziekte en de dood. Door deze prijs te aanvaarden nemen de winnaar en zijn gasten vrijwillig alle risico's op zich die gepaard gaan met de blootstelling aan COVID-19.

25. Deze bepaling is niet van toepassing in geval van grove nalatigheid of opzet van de organisatoren, hun vertegenwoordigers of agenten.

26. De winnaars stemmen ermee in deel te nemen aan de reclame- en promotiecampagnes rond de toekenning en uitoefening van deze prijs. Ze stemmen ermee in dat hun afbeelding eventueel gebruikt wordt voor reclame- of promotiedoeleinden door en in naam van Coca‑Cola in welk medium dan ook, zonder enige vergoeding.

27. Dit reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en zal worden geïnterpreteerd en toegepast in overeenstemming met het Belgisch recht volgens het KB 3518358. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze actie en die niet in der minne kunnen worden geregeld, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Brussel. Elke bepaling die onwettig of ongeldig zou worden verklaard, wordt geacht niet afdwingbaar te zijn, onverminderd de overige bepalingen van dit reglement.