chaudfontaine platinum alliance for water stewardship

Belgische Chaudfontaine behaalt wereldwijde AWS-certificaat voor duurzaam watermanagement

We ontvingen deze erkenning voor onze inspanningen voor een duurzaam waterbeheer

29/04/2021

De Belgische mineraalwaterbottelarij Chaudfontaine heeft het platinum certificaat voor duurzaam watermanagement behaald van de wereldwijde Alliance for Water Stewardship (AWS). Dit is een certificaat voor duurzaam waterbeheer dat je wereldwijd kan behalen. “De bescherming van onze bronnen en actief samenwerken met stakeholders rond waterbeheer zijn topprioriteiten. We zijn dan ook erg trots dat onze inspanningen en de 590 maatregelen die we de afgelopen jaren genomen hebben nu ook officieel erkend worden”, aldus Achmed Boumrah, directeur van de mineraalwaterbottelarij in Chaudfontaine.

De bescherming van de bronnen om de hoogste kwaliteit mineraalwater te kunnen verzekeren én minimaal waterverbruik in de bottelarij zijn al jaren een hoofdfocus voor Chaudfontaine, dat van duurzaamheid een prioriteit maakt en tegen 2023 als één van de eerste Coca‑Cola-sites in Europa klimaatneutraal wil zijn. Er werd sinds 2008 dan ook niet minder dan 1,8 miljoen euro geïnvesteerd in liefst 590 maatregelen om het waterwingebied van 250 hectare te beveiligen en te vrijwaren van enige vervuiling.

Wat is het AWS-certificaat?

Het Alliance for Water Stewardship is een samenwerking van bedrijven en organisaties uit de zakenwereld, de publieke sector en NGO’s met als doel het duurzaam maken van lokale waterbronnen. Hiervoor creëerde en promoot het een universeel kader voor duurzaam waterbeheer.

Alle verontreiniging in waterwingebied van 250 hectare aangepakt

chaudfontaine AWS-certificaat

Waarom zijn we er trots op dit certificaat behaald te hebben?

Coca‑Cola, en Chaudfontaine in het bijzonder, heeft een grote ambitie op het gebied van water. Dat past binnen ons duurzaamheidsplan This is Forward. Hiervoor kregen we in het verleden al een primeur te pakken. Als eerste mineraalwaterbottelarij kregen we namelijk in 2013 het gouden EWS-certificaat (European Water Stewardship). Dat werd in 2018 nogmaals verlengd met vijf jaar.

Nieuwe stap in duurzaam waterbeleid Coca‑Cola

Voor Coca‑Cola is het AWS-certificaat voor Chaudfontaine, het Belgische mineraalwatermerk van de groep, een belangrijke nieuwe stap in zijn sterke ambities voor duurzamer waterbeleid. Ook wil Coca‑Cola tegen 2025 100% van het water dat het gebruikt in zijn dranken teruggeven aan de natuur. Het bedrijf doet dit vandaag al door samenwerkingen van The Coca‑Cola foundation met Natuurpunt en Natagora. Eind 2020 ging zo al 39% van het gebruikte water in België terug naar de natuur en er zitten nog verschillende projecten in de pijplijn om dit cijfer te verhogen. Nog tegen 2025 wil Coca‑Cola ook 20% minder water gebruiken in zijn productie (ten opzichte van 2010). Eind 2020 was dit 13,5%.

“Water is enorm kostbaar. Elke druppel telt voor ons. Daarom werken we met onze partners en de meer dan 2.000 collega’s hard om de uitdagingen rond duurzaam waterbeheer aan te gaan en zo de toekomst van drinkbaar water voor iedereen veilig te stellen. Dat onze inspanningen in Chaudfontaine nu internationaal erkend worden met het AWS-certificaat, is fantastisch”, besluit An Vermeulen, VP & Country Director België-Luxemburg bij Coca‑Cola European Partners.

“Water is enorm kostbaar. Elke druppel telt voor ons. Daarom werken we met onze partners en de meer dan 2.000 collega’s hard om de uitdagingen rond duurzaam waterbeheer aan te gaan en zo de toekomst van drinkbaar water voor iedereen veilig te stellen. Dat onze inspanningen in Chaudfontaine nu internationaal erkend worden met het AWS-certificaat, is fantastisch”, besluit An Vermeulen, VP & Country Director België-Luxemburg bij Coca‑Cola European Partners. 

Download onze publieke aankondiging en de ambities die we voorop stellen om het AWS-certificaat te behalen.

Deze inspanningen werpen hun vruchten af. In 2013 heeft de mineraalwaterbottelarij in Chaudfontaine het gouden EWS-certificaat (European Water Stewardship) behaald. En nu heeft het bedrijf het wereldwijde platinum certificaat van de Alliance for Water Stewardship (AWS) behaald, een erkenning die je wereldwijd kan krijgen op vlak van duurzaam waterbeheer. AWS is een organisatie die wereldwijd actief is en samenwerkt met bedrijven, NGO’s en overheden . Deze AWS-standaard is een globaal systeem van regels rondom onder meer waterbeheer, duurzame waterbalans en waterkwaliteit dat tot stand kwam na onderzoek naar watergebruik in verschillende landen, sectoren en sites.

“In 2013 hebben wij de site Chaudfontaine gecertificeerd voor EWS en nu voor AWS op basis van een goed voorbereide audit. De resultaten waren dusdanig positief dat het hoogste certificeringsniveau toegekend kon worden: Platinum”, legt de AWS-coördinator van Control Union Certifications B.V., Eerik Schipper, uit. “Als cruciale speler in het lokale watermanagement, is deze certificering van belang voor alle stakeholders.”

chaudfontaine AWS-certificaat

Directeur van de mineraalwaterbottelarij in Chaudfontaine Achmed Boumrah is enorm trots: “Dit AWS-certificaat is een mooie erkenning van alles wat we de afgelopen jaren gedaan hebben”, vertelt hij. “In samenwerking met de Waalse overheid en de universiteit van Luik werden alle mogelijke bronnen van verontreiniging in het waterwingebied van 250 hectare rondom de site in kaart gebracht en aangepakt. Zo werden alle mazouttanks (552 in totaal) van omwonenden beschermd of weggehaald zodat het water bij een lek hierdoor zeker niet vervuild zou kunnen worden. Elke vijf jaar doen we overigens opnieuw een bronwaterkwetsbaarheidsbeoordeling om de duurzaamheid van de waterbronnen en potentiële risico’s voor lokale gemeenschappen en het ecosysteem in kaart te brengen. Hiervoor werken we bijvoorbeeld samen met ‘Contrat Rivière Vesdre’, die instaat voor de biodiversiteit van de rivier Vesdre die langs Chaudfontaine loopt.”

Ook is lokale landbouw binnen dit beschermde gebied aan strikte regels onderworpen. “Er wordt breder gecontroleerd op het gebruik van pesticiden in de buurt. Onderzoekers controleren de bodem ook geregeld op nitraten en zware metalen zodat ze onmiddellijk kunnen ingrijpen als er verontreiniging wordt vastgesteld. Verder werden de bronnen zelf uitgerust met nieuwe leidingen en ventilatie én zijn ze goed afgesloten om verontreiniging te voorkomen. Zo zijn alle ‘putten’ volledig afgedicht en is er bewaking voorzien. Met deze extra veiligheidsmaatregels willen we zorgen dat ons water dat minstens 60 jaar lang gezuiverd werd in rotslagen tot zo’n 1.600 meter diep, ook voor de volgende generaties nog exact dezelfde kwaliteit heeft.”

Chaudfontaine Achmed Boumrah