Meld een probleem

Kijk niet weg en meld problemen

We creëren veilige, inclusieve en respectvolle werkplekken en zetten ons in voor de bescherming van het milieu.

De waarden waar we als bedrijf voor staan, zijn uiteengezet in onze Code of Conduct . Die heeft als  doel een eerlijke, niet-discriminerende en inclusieve werkomgeving te creëren waar iedereen zich welkom voelt. En om de omgeving te beschermen bij alles wat we doen.

Worden de wetten of voorschriften van onze Code of Conduct geschonden? Of merk je mensenrechtenschendingen op in je werkomgeving bij CCEP? Aarzel dan niet om het te melden. 

Meld een schending

Meld een schending als …

  • je van mening bent dat onze Code of Conduct is geschonden
  • je bezorgd bent over mogelijke, werkelijke of potentiële schendingen van de wet, onze Code of Contact of het CCEP-beleid
  • je ander onaanvaardbaar gedrag (hierna ‘mogelijke schendingen’ genoemd) opmerkt 

Je kunt daarvoor terecht op onze klokkenluiderskanalen: 

Onze klokkenluiderskanalen zijn zeven dagen per week bereikbaar. Online of telefonisch. Op verschillende apparaten en in verschillende talen. Natuurlijk kun je ook anoniem contact opnemen. 

Alle meldingen worden onderzocht door het Code of Conduct-comité. Die commissie bestaat uit vertegenwoordigers van: de juridische afdeling, People & Culture, de afdeling Corporate Security, interne controles, het Ethics & Compliance-team, de afdeling mensenrechten en de Algemene ondernemingsraad. 

Het comité zet zich in voor de grootste onpartijdigheid en discretie. Je vindt alles wat je moet weten in onze procedurebeschrijving. Daar beantwoorden we ook de meest voorkomende vragen over het rapportageproces.