ONZE ‘CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY’ MET ACTIES VOOR DE SAMENLEVING

Coca‑Cola wil er zijn voor iedereen. En niet alleen met onze dranken. Als onderneming drukken we namelijk mee een stempel op de wereld rondom ons én op lokale gemeenschappen. We vinden het onze taak om bij te dragen aan de maatschappij. Daarom beginnen we bij onszelf en met ons eigen beleid op de werkvloer. We ondersteunen ook sociale projecten die een positief verschil maken in de gemeenschappen waar we deel van uitmaken.

Onze doelen? Een inclusieve, diverse en veilige werkomgeving creëren. We streven naar een werkplek die een afspiegeling is van de samenleving. Dezelfde waarden willen we ook uitdragen naar buiten, naar de gemeenschappen waarin we verankerd zijn. En we willen kansen geven aan jongeren, want zij zijn de maatschappij van morgen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Coca‑Cola: een kwestie van engagement

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent dat we een sociaal engagement aangaan. Voor onze werknemers én voor de gemeenschappen waarin we werken. Maar ook voor onze keten van toeleveranciers en alle klanten en consumenten. We willen meer diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer en een veilige omgeving. We investeren geld en tijd in sociale projecten die echt een verschil maken. En we zwaaien onze deuren open om jongeren klaar te stomen voor een succesvolle carrière.

Walking the talk

Als je, zoals Coca‑Cola in België en Luxemburg, meer dan 2.300 mensen tewerkstelt, heb je als werkgever een grote verantwoordelijkheid. We geven mensen kansen om te groeien en hun talenten te ontwikkelen op de werkvloer. En die kansen geven we aan iedereen, zonder onderscheid.

Als groot bedrijf willen we het goede voorbeeld geven in de samenleving. Wij willen een betere wereld creëren, vooral voor mensen die het moeilijker hebben. We investeren in lokale gemeenschappen, werken aan meer kansen voor jongeren en besteden tijd én budget aan sociale initiatieven. Om die reden is The Coca‑Cola Foundation in het leven geroepen. Via dat fonds geeft The Coca‑Cola Company jaarlijks 1% van zijn totale opbrengst van het vorige jaar terug aan gemeenschappen.

Onze acties voor de samenleving: geen woorden maar daden

Coca‑Cola gelooft in de kracht van samenwerken. En dat kan alleen als we elkaar ondersteunen waar nodig. Zoals tijdens Belgian Pride of onze campagne #horecaheroes. Omdat we blijvend aandacht willen schenken aan de gemeenschappen waarin we actief zijn, stelden we onszelf drie doelen tegen 2025.

1. Meer inclusie en diversiteit op de werkvloer

Onze overtuigingen over gelijkheid beginnen bij onszelf. We willen meer vrouwen in managementfuncties zien. Concreet? In 2025 moet 40% van de managementfuncties ingevuld zijn door vrouwen. In 2020 tellen we 33% vrouwen in managementfuncties.

2. Ruime aandacht voor mensenrechten en veiligheid

Het is onze plicht om de mensenrechten te respecteren en te beschermen. Voor onze eigen werknemers, maar ook voor alle mensen die deel uitmaken van onze waardeketen in binnen- en buitenland.

In 2019 onderzochten we in België en Luxemburg wat de grootste arbeidsrisico’s zijn voor ons personeel en iedereen die bijdraagt tot onze waardeketen. Met die inzichten zijn we aan de slag gegaan. Resultaat? Een actieplan met maatregelen om ieders veiligheid en welzijn te garanderen. En om het aantal arbeidsongevallen terug te brengen tot nul.

Respect voor mens en planeet

Ontdek hoe we bij Coca‑Cola bouwen aan een duurzame waardeketen, met respect voor mens en planeet

3. Meer vrijwilligerswerk en steun voor lokale projecten

Als organisatie staan we niet zomaar los van de omgeving waarin we werken. We vinden het belangrijk dat we een positieve impact hebben op de gemeenschappen rondom ons. In het kader van het actieplan This is Forward geven Coca‑Cola Europacific Partners en Coca‑Cola Services hun medewerkers ieder jaar twee betaalde werkdagen de tijd om vrijwilligerswerk te doen.

Welk vrijwilligerswerk? Dat kiest elke medewerker zelf. Maar als we met veel zijn, is het des te leuker. Zo steunen we jaarlijks de Special Olympics. In 2019 stak een groep enthousiaste medewerkers de handen uit de mouwen om de atleten te ondersteunen tijdens de Nationale Spelen in Beveren en Sint-Niklaas. In 2020 en 2021 steunden we de Virtual Games. Ook aan de jaarlijkse opruimacties helpen onze Coca‑Cola-collega’s graag mee.

Behalve onze tijd, investeren we waar mogelijk ook budget in sociale projecten. In 2019 doneerde Coca‑Cola Europacific Partners bijvoorbeeld 25.000 euro aan Play Unified, een project van de Special Olympics dat atleten met een beperking ondersteunt en meer dan 130 atleten de kans geeft om 1 jaar lang in een reguliere sportclub mee te sporten. Andere organisaties die op steun kunnen rekenen zijn Natuurpunt en Natagora, want ook het milieu verdient onze bijzondere aandacht. En lokaal doen we een bijdrage aan allerlei organisaties die zich bijvoorbeeld inzetten voor mensen met een handicap of mensen in armoede.

4. Meer kansen bieden aan jongeren

We ondersteunen initiatieven die jongeren helpen om beter inzetbaar te zijn en hen de vaardigheden en het vertrouwen geven om succesvol te zijn. En we reiken hen zelf zoveel mogelijk kansen aan.

In 2019 leidde Coca‑Cola Europacific Partners meer dan 15.000 jongeren rond in de hoogtechnologische productie- en distributievestiging in Wilrijk. Daar ontdekten ze welke vaardigheden ze nodig hebben in het professionele leven.

Bovendien zet Coca‑Cola Europacific Partners mee de schouders onder het project Refu Interim, dat jonge nieuwkomers in België stimuleert om kennis te maken met de arbeidsmarkt. Zo krijgen ze een steuntje in de rug in hun professionele ontwikkeling.

JINC is een organisatie die jongeren helpt om een goede start op de arbeidsmarkt te maken. Via het JINC-programma maken ze kennis met allerlei beroepen, ontdekken ze welk werk bij hun talenten past en leren ze solliciteren. Hiervoor organiseert JINC zogenaamde ‘Bliksemstages’.

Ook hier steunen we jongeren door sollicitatie- en bliksemstages te geven rond Coca‑Cola, de jobmogelijkheden binnen het bedrijf en recyclage. We hopen hen zo te inspireren en te steunen bij hun toekomstige eerste stappen op de arbeidsmarkt.

We nemen ook deel aan een ander project van JINC, genaamd “Baas van Morgen”. Hierbij neemt een jongere voor 1 dag het roer over als nieuwe baas van een bedrijf om te zien hoe het bedrijfsleven in elkaar zit en om mee onderzoek uit te voeren naar bepaalde vraagstukken binnen dat bedrijf. Op 21 april 2022 verwelkomden wij Keano Burmeister als Baas van Morgen in onze organisatie, hij werkte samen met Anke Roeyen, Director Operations, en andere collega’s op inclusie en diversiteit binnen CCEP. Benieuwd hoe dat is verlopen? In deze video zie je hoe zijn dag eruitzag als baas van Coca‑Cola.

c

Hoe kunnen wij helpen?

Toen in het voorjaar van 2020 de coronacrisis wereldwijd losbrak, zetten we onze marketinginvesteringen even op pauze. We maakten de veiligheid en het welzijn van onze medewerkers een prioriteit en gingen op zoek naar manieren om een voelbaar verschil te maken voor onze zakenpartners en gemeenschappen. Via The Coca‑Cola Foundation doneerden we in België zo’n 460.000 euro aan het Rode Kruis, en nog eens 46.000 euro in Luxemburg. Er is namelijk maar één gepaste manier om te reageren op een crisis: samen.

 

Een gezonde cultuur van groei begint bij werknemers die goed in hun vel zitten. Daarom heeft Coca‑Cola in 2019 wereldwijd een beleid voor inclusie en diversiteit gelanceerd. In België en Luxemburg laat Coca‑Cola Europacific Partners haar mensen zelf aan het woord via gemotiveerde collega-ambassadeurs. Het programma heet ‘Samen uniek’, want pas als iedereen echt zichzelf kan zijn, kunnen we spreken van echte inclusie en diversiteit op de werkvloer. Zo moedigen we iedereen in onze organisatie aan om positieve verandering in gang te zetten.