ONZE KLIMAATAMBITIE: KLIMAATNEUTRAAL TEGEN 2040

Klimaatverandering is een globaal probleem. Een hoogdringend probleem ook. Hoe meer broeikasgassen zoals CO2 we uitstoten, hoe sneller het klimaat opwarmt. Met gevolgen voor mens, dier en planeet. Geen tijd te verliezen dus.

We engageren ons om minder broeikasgassen uit te stoten en zo weinig mogelijke fossiele brandstoffen te gebruiken. Dat is wat onze planeet en de komende generaties verdienen: een schone, gezonde toekomst.

Hoe draagt Coca‑Cola bij aan een schoner klimaat?

Tegen 2040 wil Coca‑Cola Europacific Partners volledig klimaatneutraal zijn, in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs om de temperatuurstijging op aarde te beperken tot 1,5°C. We investeren onder andere in verpakkingsvrije innovatie en duurzame energie. Sinds 2019 gebruikt CCEP in al haar productiesites uitsluitend hernieuwbare elektriciteit, net als in het hoofdkantoor van Anderlecht. En ook onze leveranciers ondernemen actie. Zij zullen tegen 2023 ‘science based’ klimaatdoelstellingen formuleren en overschakelen naar 100% hernieuwbare elektriciteit.

Samen voor de bescherming van het klimaat

De directe gevolgen van de opwarming van de aarde zijn niet te onderschatten: de poolkappen smelten, de zeespiegel stijgt en duizenden diersoorten zijn met uitsterven bedreigd. En dat is nog maar het topje van de ijsberg. Wij willen ons mee inzetten voor de bescherming van het klimaat. Want als we nu in actie komen, kunnen we de wereldwijde temperatuurstijging beperken tot 1,5°C. 

Dat we samen voor dit doel gaan onderstreepten zowel Coca‑Cola Services als Coca‑Cola Europacific Partners door samen met 85 andere bedrijven the Belgian Alliance for Climate Action te ondertekenen. Daar kunnen we samen met andere toonaangevende bedrijven in dialoog gaan en van elkaar leren. Wij zijn vastberaden om verdere impactvolle acties te ondernemen en onze ‘science based’ doelstellingen waar te maken. Lees de onderstaande artikels om onze vooruitgang te ontdekken.

Minder broeikasgassen, meer zuivere lucht

We maken onze ambitie concreet om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren, want met minder broeikasgassen in de atmosfeer blijft de temperatuur op onze aardbol leefbaar. 

Hernieuwbare energie krijgt een stevige ‘ja’

De ontginning en consumptie van fossiele brandstoffen zoals aardgas, aardolie en steenkool, putten de aarde uit. Daarom zetten wij in op hernieuwbare energie. Dat doel hebben we intussen bereikt voor de ingekochte elektriciteit bij de productiesites en op het hoofdkantoor waar wij overschakelden op 100% hernieuwbare elektriciteit.

Onze klimaatdoelstellingen tegen 2040

Klimaatneutraal tegen 2040: dat is het doel. Maar om daar te geraken, zijn er belangrijke tussenstappen nodig. Daarom formuleren we concrete doelstellingen om onze klimaatambitie waar te maken. 

1. 30 % minder uitstoot tegen 2030

Om in 2040 volledig klimaatneutraal te zijn, willen we tegen 2030 al 30% minder uitstoot van onze broeikasgassen dan in 2019. In 2020 konden we al 8,5% minder uitstoten. In vergelijking met 2010 is dat een vermindering van 33,4%.

Hoe pakken we dat aan? Onder andere door te investeren in energie-efficiëntere koeltoestellen, energiebesparing in onze productiesites en door steeds meer plastic flessen te vervaardigen uit gerecycleerd plastic.

Klimaatneutraal - Percentage emissies

2. Leveranciers springen mee op de kar

90 % van onze uitstoot wordt geproduceerd door onze leveranciers. Daarom vragen we hen om tegen 2023 science based klimaatdoelstellingen te formuleren en over te schakelen naar 100% hernieuwbare elektriciteit. Ze verbinden zich er bovendien toe om hun gegevens rond koolstofverbruik met ons te delen. 

Ecologische voetafdruk - 90% van onze emissies komt van onze leveranciers

3. 100% hernieuwbare elektriciteit

Hernieuwbare energie is het duurzame alternatief voor fossiele brandstoffen, waarbij de uitstoot van broeikasgassen wordt vermeden. Daarom werken al onze productiesites op 100% groene stroom. Ook het hoofdkantoor in Anderlecht gebruikt exclusief hernieuwbare energie, waarvan we 12% zelf opwekken met behulp van een groot zonnepanelenpark op de site.

4. Chaudfontaine volledig CO₂-neutraal

In maart 2022, negen maanden na de verwoestende overstromingen, ontving de heropgebouwde mineraalwaterbottelarij van Chaudfontaine het PAS 2060-certificaat1 – het internationale keurmerk voor CO₂-neutraliteit. En zo is de Chaudfontaine-site een jaar vroeger dan gepland CO₂-neutraal, met een uitstoot die sinds 2010 met 50% is gedaald. 

Dit hebben we gedaan om de CO₂-voetafdruk van de site in Chaudfontaine drastisch te verkleinen:

  • Onze elektriciteit komt voor 100% uit hernieuwbare bronnen. Zo’n 3% daarvan komt uit ons eigen zonnepanelenpark. Onze hydro-elektrische turbine levert 3% op. En met de warmte van onze installatie die het mineraalwater koelt voor het bottelen, winnen we 6% van de elektriciteit. Om de installatie te koelen, gebruiken we het water van de Vesder, de rivier die naast de site stroomt.

  • Voor onze Chaudfontaine-flesjes wordt al sinds 2018 geen nieuw plastic meer gebruikt: ze bestaan volledig uit gerecycleerd plastic (met uitzondering van de dop en het label). Dat levert een CO₂-besparing op van 42% in vergelijking met flesjes uit nieuw plastic. Ontdek meer over onze acties op verpakkingen.  

  • Het resterende deel van onze CO₂-uitstoot op de site compenseren we via een herbebossingsproject in Orinoco, Colombia. 

100% van onze elektriciteit afkomstig van hernieuwbare bronnen