Onze klimaatambities

Onze ambitie: Coca‑Cola Europacific Partners
CO2-neutraal tegen 2040

Klimaatverandering is een globaal probleem. Een hoogdringend probleem ook. Hoe meer broeikasgassen zoals CO2 we uitstoten, hoe sneller het klimaat opwarmt. Met gevolgen voor mens, dier en planeet. Geen tijd te verliezen dus.

Met Coca‑Cola Europacific Partners (CCEP) engageren we ons om minder broeikasgassen uit te stoten en om zo weinig mogelijke fossiele brandstoffen te gebruiken. Dat is wat onze planeet en de komende generaties verdienen: een schone, gezonde toekomst.

Hoe draagt Coca‑Cola bij aan een schoner klimaat?

Tegen 2040 wil CCEP volledig CO2-neutraal zijn. Dat is tien jaar vroeger dan het Klimaatakkoord van Parijs, waarin die doelstelling op 2050 gericht is. Hiermee wil Coca‑Cola de temperatuurstijging op aarde beperken tot 1,5°C. We investeren onder andere in verpakkingsvrije innovatie en duurzame energie. 

Sinds 2019 gebruikt CCEP in al haar productiesites uitsluitend hernieuwbare elektriciteit, net als in het hoofdkantoor van Anderlecht. En ook de leveranciers van CCEP ondernemen actie. We vragen hen om ‘science based’ klimaatdoelstellingen te formuleren en over te schakelen naar 100% hernieuwbare elektriciteit.

Met 104 bedrijven in the Belgian Alliance For Climate Action 

Als we nu in actie komen, kunnen we de wereldwijde temperatuurstijging beperken tot 1,5°C. Dat we samen voor dit doel gaan, onderstrepen zowel Coca‑Cola Services als Coca‑Cola Europacific Partners door samen met 104 andere bedrijven the Belgian Alliance for Climate Action te ondertekenen. Daar gaan we met andere toonaangevende bedrijven in dialoog en leren we van elkaar.

Wij zijn vastberaden om verdere impactvolle acties te ondernemen en onze ‘science based’ doelstellingen waar te maken.

Minder broeikasgassen 

We maken onze ambitie concreet om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren, want met minder broeikasgassen in de atmosfeer blijft de temperatuur op onze aardbol leefbaar. 

Hernieuwbare energie krijgt een stevige ‘ja’

De ontginning en consumptie van fossiele brandstoffen zoals aardgas, aardolie en steenkool, putten de aarde uit. Daarom zetten wij in op hernieuwbare energie. Dat doel hebben we intussen bereikt voor de ingekochte elektriciteit bij de productiesites (in Antwerpen, Gent en Chaudfontaine) en op het hoofdkantoor (in Anderlecht) waar wij overschakelden op 100% groene elektriciteit.

De klimaatdoelstellingen van CCEP tegen 2040

CO2-neutraal tegen 2040: dat is het doel. Maar om daar te geraken, zijn er belangrijke tussenstappen nodig. Daarom formuleren we bij CCEP concrete doelstellingen om onze klimaatambitie waar te maken. 

1. 30 % minder uitstoot tegen 2030

Om in 2040 volledig CO2-neutraal te zijn, willen we bij CCEP tegen 2030 al 30% minder uitstoot van onze broeikasgassen dan in 2019. In 2022 konden we al 18,5% minder uitstoten tegenover 2019. In vergelijking met 2010 is dat een vermindering van 39,7%.

Hoe pakken we dat aan? Onder andere door te investeren in energie-efficiëntere koeltoestellen, energiebesparing in de productiesites van CCEP en door steeds meer plastic flessen te vervaardigen uit gerecycleerd plastic.

co2-neutraal tegen 2040

2. Leveranciers springen mee op de kar

88,5% van onze uitstoot wordt geproduceerd door leveranciers van CCEP. Daarom vragen we hen om tegen 2025 science based klimaatdoelstellingen te formuleren en over te schakelen naar 100% hernieuwbare elektriciteit. Ze verbinden zich er bovendien toe om hun gegevens rond koolstofverbruik met ons te delen. 

Ecologische voetafdruk - 88,5% van onze emissies komt van onze leveranciers

3. 100% hernieuwbare elektriciteit

Hernieuwbare energie vermindert de uitstoot van broeikasgassen en is daarmee het duurzame alternatief voor fossiele brandstoffen. Daarom werken al onze productiesites op 100% hernieuwbare stroom. Ook het hoofdkantoor in Anderlecht gebruikt exclusief hernieuwbare energie, waarvan we 12% zelf opwekken via een groot zonnepanelenpark op de site.

4. Chaudfontaine volledig CO₂-neutraal

In maart 2022 ontving de mineraalwaterbottelarij van Chaudfontaine het PAS 2060-certificaat – het internationale keurmerk voor CO₂-neutraliteit. Daarmee is de Chaudfontaine-site een jaar vroeger dan gepland CO₂-neutraal, met een uitstoot die sinds 2010 met 26% is gedaald. 

Dit hebben we gedaan om de CO₂-voetafdruk van de site in Chaudfontaine drastisch te verkleinen:

 • Onze elektriciteit komt voor 100% uit hernieuwbare bronnen. Zo’n 3% daarvan komt uit ons eigen zonnepanelenpark. En met de warmte van onze installatie die het mineraalwater koelt voor het bottelen, winnen we 6% van de elektriciteit. Om de installatie te koelen, gebruiken we het water van de Vesder, de rivier die naast de site stroomt. Daarnaast levert onze hydro-elektrische turbine 3% van de elektriciteit op. Deze turbine werd verwoest door de overstromingen van 2021. Gelukkig is ze intussen hersteld en weer helemaal operationeel. 

 • Het resterende deel van onze CO₂-uitstoot op de site compenseren we via een herbebossingsproject in Orinoco, Colombia. De koolstofkredieten die daarvoor werden aangekocht, zijn gecertificeerd met de Gold Standard.

100% van onze elektriciteit afkomstig van hernieuwbare bronnen

Alle cijfers in één overzichtelijk document

Geselecteerd door BACA als prominente leider voor de BACA Supply Chain Leader Group

Bij Coca‑Cola Europacific Partners geloven we in de kracht van samen actie ondernemen. Daarom maken we sinds 2020 deel uit van de Belgian Alliance for Climate Action (BACA). In 2023 werden we geselecteerd voor de Supply Chain Leader Group. Als derde in lijn, van de acht geselecteerden. 

Die selectie is een grote erkenning voor CCEP. En tegelijk een inspirerende mijlpaal voor de hele voedingsindustrie. Want bij BACA inspireren we elkaar en delen we onze kennis. Zo blijven we groeien en onze positieve impact vergroten.

Coca‑Cola Europacific Partners engageert zich voor vier doelstellingen in de BACA Supply Chain Leader Group commitment letter

 1. Klimaatintegratie 
  We streven ernaar om klimaatintegratie in onze bedrijfsstrategie te bevorderen. En erkennen het belang van emissies in onze waardeketen.
 2. Uitstoot verminderen
  We hebben formeel toegezegd wetenschappelijk onderbouwde doelen te stellen. Om de uitstoot in onze waardeketen te verminderen in lijn met het scenario van 1,5° C.
 3. Decarbonisatie
  We werken actief samen met onze supply chain-partners. Stroomopwaarts en stroomafwaarts. Met grote en kleine partners. Om hen te ondersteunen en te stimuleren tijdens hun reis naar zero CO2-vervuiling. 
 4. Kennis delen
  We zijn bereid om actief onze reis en kennis te delen met andere BACA- en The Shift-leden, partners, beleidsmakers en het grote publiek.

Bij CCEP streven we ernaar om tegen 2040 CO2-neutraal te zijn. Om dat te bereiken, werken we met een duidelijk afgelijnd duurzaamheidsplan. Gebaseerd op het Science Based Targets-initiatief (SBTi). Een cruciaal onderdeel van ons plan? De CO2-uitstoot beperken van onze partners en leveranciers. Want zij bepalen vandaag 90% van onze totale CO2-uitstoot. Daarom willen we ze motiveren om samen de overgang naar SBTi te maken. En hen ondersteunen in de transitie naar 100% hernieuwbare energie.

Lees meer

Meer artikels over onze klimaatacties