Waterbeheer in natuurgebieden

Water replenishment met Natuurpunt

Water is één van de belangrijkste grondstoffen. Door de droge en warme zomers van de laatste jaren, beseffen we meer dan ooit dat we zorgzaam moeten omspringen met dit kostbaar goed. Vanuit ons duurzaamheidsactieplan ‘This is Forward’ werken we dan ook samen met Natuurpunt aan twee grote ‘water replenishment’-projecten.

Wim Sauwens van Natuurpunt legt de nadruk op het belang van water en de natuurgebieden waar dat water doorheen vloeit. “Natuurpunt alleen al heeft meer dan 400 natuurgebieden en die liggen vaak in beekvalleien. Water is enerzijds nodig voor de natuur. Zo hebben vissen en amfibieën water nodig om te leven en zich voort te planten. Ook onzichtbare natuur zoals sieralg en de watervlo kunnen niet zonder water. Anderzijds zijn deze waterecosystemen ook levensnoodzakelijk voor de mens.
 

 • Ze houden water vast en werken dus overstromingen tegen.
 • Ze zuiveren water en leveren drinkwater.
 • Vennen zijn opgebouwd uit tientallen tot honderden lagen afgestorven planten en kunnen meters dik worden. In dat pak zit erg veel koolstof opgeslagen dat anders in de atmosfeer terecht komt.
 • Wandelen door deze prachtige natuurgebieden is de ideale manier om zowel lichaam als geest te ontspannen en even te ontsnappen uit het gehaaste dagelijkse leven.”

Door de verstedelijking van Vlaanderen verdwijnen de natuurlijke processen die deze gebieden in stand houden. Gericht projectbeheer neemt dit proces over en het is hier waar ook de Coca‑Cola Foundation haar steentje bijdraagt.

This is Forward

“Het grootste bestanddeel van onze producten is water”, begint Jan Burger, Sustainability Director Europa bij The Coca Cola Company. “Bovendien gebruiken we het ook tijdens onze productieprocessen - om te koelen, wassen en spoelen - en voor het telen van de natuurlijke ingrediënten in onze dranken. We zetten dus alles op alles om het watergebruik in onze waardeketen te beperken en in balans te brengen door water terug te geven.”

We beschermen de duurzaamheid van de waterbronnen die we gebruiken voor toekomstige generaties. Daarom is één pijler van ons duurzaamheidsactieplan ‘This Is Forward’ volledig gewijd aan water. 
 

 • In 2022 was er 1,55 liter water nodig om 1 liter product te bottelen. Vergeleken met 1,76 liter in 2010 is dat 11,9% minder.
 • We zullen de hoeveelheid water die we gebruiken in onze productieprocessen verminderen. En we pakken het watergebruik in onze hele waardeketen aan.
  • In 2022 hebben we, in vergelijking met 2010, 11,9% minder water verbruikt in onze Belgische productievestigingen.
  • In 2005 was er nog 4,53 liter water nodig voor het bottelen van 1 liter Chaudfontaine. In 2022 was dat nog maar 1,596 liter.
 • In België gaven we in 2022 met Coca‑Cola 38,5% van het water in onze producten terug aan de natuur.

Waterprojecten van Kalmthout tot Turnhout

We beperken niet alleen ons waterverbruik, we geven het ook terug aan de natuur. Tegen 2030 willen we al het water dat we gebruiken in regio’s met waterschaarste teruggeven aan de natuur.

In 2014 startten we een samenwerking met Natuurpunt om de oorspronkelijke landduinen van het Stappersven, in de Kalmthoutse Heide, te herstellen. Door een aantal maatregelen zorgen we ervoor dat water makkelijker de grond insijpelt en verderop terug aan de oppervlakte komt. Dat is van groot belang voor het herstel van een hoogveen en de bijzondere vegetatie die daarbij hoort.

Jan Burger, Climate & Water Sustainability Director Europe bij The Coca‑Cola Company: “In 2017 startten we een tweede project: de Demervallei. Hier laten we het grondwater terug stijgen waardoor de drinkwaterreserves aangevuld worden. Daarnaast herstelden we het cultuurhistorisch gebied van moerassige hooilanden en legden we een wandelpad aan.”

In 2020 stapten we samen met Natuurpunt in het herstelproject van het Turnhouts Vennengebied. Dat trekt zeldzame dieren aan en biedt de perfecte omstandigheden voor een aantal bijzondere water- en oeverplanten. In samenwerking met Natuurpunt herstellen we 20 vennen op een oppervlakte van 108 hectaren. 

Een vierde project is het veengebied in Belgisch-Lotharingen, van zo’n 480 hectare groot. De kalkrijke ondergrond helpt water vast te houden, en dankzij de lage zuurtegraad is de biodiversiteit hier enorm. In samenwerking met Natagoria beschermen we dit veengebied tegen drooglegging.

Samen in de bres voor water

Gouverneur van Antwerpen Cathy Berx heeft in haar politieke carrière verschillende keren de negatieve gevolgen van watertekort meegemaakt. “Enkele jaren geleden stonden we in deze kamer”, verwijst ze naar het bezoekersgebouw van de Kalmthoutse Heide, “toen iets verderop een deel van het natuurpark in brand stond. Het was hier dat we toen het crisiscentrum hadden opgezet om de ramp het hoofd te bieden.”

Extreme droogte is ook vandaag een heet hangijzer: in mei 2022 was het neerslagtekort in Vlaanderen al groter dan dat van de extreem droge zomers van 2018 en 2020, stelden experten van KU Leuven vast. Droge zomers en te lage grondwaterniveaus zullen steeds vaker voorkomen. Net daarom proberen we proactief onze verantwoordelijkheid te nemen.

“We moeten ons voorbereiden op een nieuwe periode van droogte. Dat kan enkel door water vast te houden en het erg vertraagd af te voeren”, vervolgt Berx. “Belangrijk is hier dat we niet enkel gaan voor kwantiteit, maar ook de kwaliteit van het water bevorderen.”

Door de werken van Natuurpunt krijgt de natuur de kans zich te herstellen en stijgt het grondwaterniveau. De nodige buffer tegen droogte, voor zowel mens als natuur. 

Benieuwd naar de andere initiatieven van CCEP?