Elke druppel telt in duurzaam waterbeheer

Water is kostbaar, ook in regenachtig België en Luxemburg. Dat wordt steeds duidelijker nu we ook hier regelmatig met droogtes te maken krijgen. Er is nu eenmaal geen eindeloze voorraad drinkbaar water. 

Duurzaam waterbeheer betekent voor Coca‑Cola drie dingen. We zorgen ervoor dat er in onze hele productieketen geen water verspild wordt. We beschermen waterbronnen om ze veilig te stellen voor de toekomst. En we geven water terug aan de natuur. 

Hoe doet Coca‑Cola aan duurzaam waterbeheer?

Met een strategie van ‘water replenishment’ willen we elke liter water die we gebruiken in onze dranken compenseren. In België werkt Coca‑Cola Services samen met Natuurpunt en Natagora om de hoeveelheid water die in onze dranken gaat, terug te geven aan de natuur. Zo dragen we bij aan een gezonde waterbalans in onze eigen omgeving – en dus aan de toekomst van drinkbaar water.

Water replenishment

Wanneer we putten uit lokale watervoorraden voor onze dranken, vullen we die terug aan via waterconserveringsprojecten. Op die manier beperken we onze impact op de plaatselijke waterhuishouding. Dat doen we trouwens niet alleen in belgië en luxemburg, maar wereldwijd.

Zonder water, geen dranken

In al onze producten is water het belangrijkste ingrediënt. Logisch, als je dranken maakt. Het spreekt dus voor zich dat water kostbaar is voor ons, zeker op plaatsen waar waterschaarste heerst. Ons doel? 100% van het water dat we gebruiken in onze dranken, teruggeven aan de natuur. 

Coca‑Cola Europacific Partners (CCEP) bouwt ook haar eigen waterverbruik af, want elke druppel die bespaard wordt, is de moeite waard. We blijven zoeken naar manieren om minder water te verbruiken bij de productie van onze dranken. We zuiveren bijvoorbeeld het water dat gebruikt is om glazen flessen voor hergebruik uit te spoelen, voordat het de fabriek weer uitstroomt.

Onze doelstellingen om water te besparen en te beschermen

Wat wij willen betekenen voor de lokale waterbescherming moet meer zijn dan een druppel op een hete plaat. We beschermen onze eigen waterbronnen voor de volgende generaties. Dankzij ‘water replenishment’ geven we de natuur het water terug dat we verbruiken. En we bouwen ons waterverbruik voor productieprocessen af.

Doelen voor duurzaam waterbeheer

1. Onze waterbronnen beschermen

Het water in elke Chaudfontaine-fles heeft een reis van meer dan 60 jaar afgelegd, door zuiverende rotslagen tot zo’n 1.600 meter diep, en komt dan weer boven in een thermale bron. Dat unieke proces maakt van Chaudfontaine een bijzonder zuivere soort van natuurlijk mineraalwater.

Zo’n zeldzaam verhaal verdient bescherming. We willen natuurlijk dat ook de volgende generaties nog kunnen meegenieten van de kwaliteit van Chaudfontaine-water. Daarom investeert CCEP, samen met het Waalse Gewest, in de bescherming van het waterwingebied van Chaudfontaine, dat wel 250 hectare groot is. 

We werken samen met de universiteit van Luik en de gemeente Chaudfontaine om een beter zicht te krijgen op de risico’s voor vervuiling, en krijgen daarvoor ondersteuning van het Waalse Gewest. Eind 2020 zullen we in totaal 540 maatregelen genomen hebben om dit uitzonderlijke natuurlijke erfgoed te beschermen.

Wist je trouwens dat alle productievestigingen van CCEP een Water Management Plan hebben? Elke vijf jaar voeren we een bronwaterkwetsbaarheidsbeoordeling uit om de duurzaamheid van onze waterbronnen en potentiële risico’s voor lokale gemeenschappen en het ecosysteem in kaart te brengen. Met die informatie stellen we ons Water Management Plan op.

Zo zorgen we ervoor dat het drinkwater in de omgeving niet in het gedrang komt en dat onze productievestigingen geen water verbruiken dat de omwonenden én de natuur zo hard nodig hebben.

In 2021 kregen we hiervoor een internationaal gerenommeerde erkenning: het platinum certificaat voor duurzaam watermanagement van de Alliance for Waterstewardship.

Het unieke thermale mineraalwater

2. Doelstelling 2025: 20% minder water verbruiken in ons productieproces

Bij de productie van onze dranken wordt er ook water gebruikt dat niet in de fles of het blikje terechtkomt. Ook onze verpakkingen en kratten schoonspoelen kost water. Coca‑Cola Europacific Partners stelt alles in het werk om ons watergebruik efficiënter te maken. Ons streefdoel? 20% minder watergebruik tegen 2025 (ten opzichte van 2010). In 2020 verbruikten we 13,5% minder water dan in 2010, en we blijven werken aan efficiëntie.

Percentage waterverbruik

3. 100% van het gebruikte water in onze dranken teruggeven aan de natuur in regio’s met waterschaarste

Overal ter wereld werkt The Coca‑Cola Company samen met lokale initiatieven rond ‘water replenishment’. Wat dat betekent? We geven de hoeveelheid water die we in onze dranken gebruiken, terug aan de natuur. In België doen we dat in samenwerking met The Coca‑Cola Foundation en partners Natuurpunt en Natagora in de natuurgebieden van het Turnhouts Vennengebied, Belgisch Lotharingen, de Kalmthoutse Heide en de Demervallei.

Tegen 2025 willen we 100% van het water dat we gebruiken in onze dranken op deze manier compenseren. Vandaag is dat 39,36% in België en er zitten nog verschillende projecten in de pijplijn om dit cijfer te verhogen.

Onze duurzame waterprojecten in België

  • Stappersven, Kalmthout: In de Kalmthoutse Heide herstelt Natuurpunt het vroegere landschap met landduinen. Dit uitgestrekte natuurgebied speelt een belangrijke rol voor het grondwater van de hele regio. Op de zandgrond kan regen goed in de bodem sijpelen, waar het de grondwatervoorraad aanvult.

  • Demervallei, Bilzen: De Demerbroeken zijn een drassig gebied waar Natuurpunt het grondwater opnieuw wil laten stijgen. Daardoor worden de drinkwaterreserves in de regio aangevuld.

  • Belgisch-Lotharingen: Dit 480 hectare grote veengebied op de grens van België en Frankrijk heeft een kalkrijke ondergrond. Daardoor houdt de bodem het water goed vast. Door de lage zuurtegraad is de biodiversiteit hier enorm. Jammer genoeg is laagveen aan het verdwijnen in Europa. Natagora beschermt dit gebied tegen drooglegging.

  • Turnhouts vennengebied, Turnhout: De vennen in dit erkende Natura-2000-gebied trekken zeldzame diersoorten aan en bieden ook de perfecte omstandigheden voor een aantal bijzondere water- en oeverplanten. Natuurpunt herstelt de vennen en de biotopen errond om die bedreigde soorten te ondersteunen.

Terug naar de natuur in gebieden met waterschaarste