Waterdruppel

Elke druppel telt in duurzaam waterbeheer

Water is kostbaar, ook in regenachtig België en Luxemburg. Dat wordt steeds duidelijker nu we ook hier regelmatig met droogtes te maken krijgen. Er is nu eenmaal geen eindeloze voorraad drinkbaar water. 

Duurzaam waterbeheer betekent voor Coca‑Cola drie dingen. We zorgen ervoor dat er in onze hele productieketen geen water verspild wordt. We beschermen waterbronnen om ze veilig te stellen voor de toekomst. En we geven water terug aan de natuur. 

Hoe doet Coca‑Cola aan duurzaam waterbeheer?

Met een strategie van ‘water replenishment’ willen we elke liter water die we gebruiken in onze dranken compenseren. In België werkt Coca‑Cola Services samen met Natuurpunt en Natagora om de hoeveelheid water die in onze dranken gaat, terug te geven aan de natuur. Zo dragen we bij aan een gezonde waterbalans in onze eigen omgeving – en dus aan de toekomst van drinkbaar water.

Water replenishment

Wanneer we putten uit lokale watervoorraden voor onze dranken, vullen we die terug aan via waterconserveringsprojecten. Op die manier beperken we onze impact op de plaatselijke waterhuishouding. Dat doen we trouwens niet alleen in België en Luxemburg, maar wereldwijd.

Zonder water, geen dranken

In al onze producten is water het belangrijkste ingrediënt. Logisch, als je dranken maakt. Het spreekt dus voor zich dat water kostbaar is voor ons, zeker op plaatsen waar waterschaarste heerst. Ons doel? 100% van het water dat we gebruiken in onze dranken, teruggeven aan de natuur. 

Coca‑Cola Europacific Partners (CCEP) bouwt ook haar eigen waterverbruik af, want elke druppel die bespaard wordt, is de moeite waard. We blijven zoeken naar manieren om minder water te verbruiken bij de productie van onze dranken. En om zo veel mogelijk water te hergebruiken.
 

  • We hergebruiken het water waarmee we onze glazen flessen spoelen, om ook de bakken waarin die flessen verpakt zitten te reinigen.
  • Het water waarmee we onze PET-flessen spoelen voor we ze vullen, recupereren we volledig. En na de nodige zuiveringsstappen zetten we het opnieuw in als proceswater.

Dankzij deze initiatieven kunnen we het verbruik van vers drinkwater beperken.

Onze doelstellingen om water te besparen en te beschermen

Wat wij willen betekenen voor de lokale waterbescherming moet meer zijn dan een druppel op een hete plaat. We beschermen onze eigen waterbronnen voor de volgende generaties. Dankzij ‘water replenishment’ geven we de natuur het water terug dat we verbruiken. En we bouwen ons waterverbruik voor productieprocessen af.

1. Onze waterbronnen beschermen

Het water in elke Chaudfontaine-fles heeft een reis van meer dan 60 jaar afgelegd, door zuiverende rotslagen tot zo’n 1.600 meter diep, en komt dan weer boven in een thermale bron. Dat unieke proces maakt van Chaudfontaine een bijzonder zuivere soort van natuurlijk mineraalwater.

Zo’n zeldzaam verhaal verdient bescherming. We willen natuurlijk dat ook de volgende generaties nog kunnen meegenieten van de kwaliteit van Chaudfontaine-water. Daarom investeert CCEP, samen met het Waalse Gewest, in de bescherming van het waterwingebied van Chaudfontaine, dat wel 250 hectare groot is. 

We werken samen met de universiteit van Luik en de gemeente Chaudfontaine om een beter zicht te krijgen op de risico’s voor vervuiling, en krijgen daarvoor ondersteuning van het Waalse Gewest. Eind 2023 zullen we in totaal 556 maatregelen genomen hebben om dit uitzonderlijke natuurlijke erfgoed te beschermen.

Wist je trouwens dat alle productievestigingen van CCEP een Water Management Plan hebben? Elke vijf jaar voeren we een bronwaterkwetsbaarheidsbeoordeling uit om de duurzaamheid van onze waterbronnen en potentiële risico’s voor lokale gemeenschappen en het ecosysteem in kaart te brengen. Met die informatie stellen we ons Water Management Plan op.

Zo zorgen we ervoor dat het drinkwater in de omgeving niet in het gedrang komt en dat onze productievestigingen geen water verbruiken dat de omwonenden én de natuur zo hard nodig hebben.

 

In 2023 zal de site van Chaudfontaine opnieuw beschikken over een internationaal gerenommeerde erkenning: het platinum certificaat voor duurzaam watermanagement van de Alliance for Water Stewardship.

Ook voor onze sites in Antwerpen en Gent werken we samen met AWS om er het waterbeleid  te optimaliseren.  

Bekijk onze Water Policy:

Bekijk het AWS-certificaat →

2. 100% van het gebruikte water in onze dranken teruggeven aan de natuur in regio’s met waterschaarste

Overal ter wereld werkt The Coca‑Cola Company samen met lokale initiatieven rond ‘water replenishment’. Wat dat betekent? We geven de hoeveelheid water die we in onze dranken gebruiken, terug aan de natuur. In België doen we dat in samenwerking met The Coca‑Cola Foundation en partners Natuurpunt en Natagora in de natuurgebieden van het Turnhouts Vennengebied, Belgisch Lotharingen, de Kalmthoutse Heide en de Demervallei.

Tegen 2030 willen we 100% van het water dat we gebruiken in onze dranken op deze manier compenseren. Vandaag is dat 32% in België (1). Verschillende projecten om dat cijfer te verhogen zijn al gerealiseerd of lopen op dit moment.

Onze duurzame waterprojecten in België

  • Stappersven, Kalmthout — In de Kalmthoutse Heide herstelt Natuurpunt het vroegere landschap met landduinen. Dit uitgestrekte natuurgebied speelt een belangrijke rol voor het grondwater van de hele regio. Op de zandgrond kan regen goed in de bodem sijpelen, waar het de grondwatervoorraad aanvult.

  • Demervallei, Bilzen — De Demerbroeken zijn een drassig gebied waar Natuurpunt het grondwater opnieuw wil laten stijgen. Daardoor worden de drinkwaterreserves in de regio aangevuld.

  • Belgisch-Lotharingen — Dit 480 hectare grote veengebied op de grens van België en Frankrijk heeft een kalkrijke ondergrond. Daardoor houdt de bodem het water goed vast. Door de lage zuurtegraad is de biodiversiteit hier enorm. Jammer genoeg is laagveen aan het verdwijnen in Europa. Natagora beschermt dit gebied tegen drooglegging.

  • Turnhouts vennengebiedTurnhout — De vennen in dit erkende Natura-2000-gebied trekken zeldzame diersoorten aan en bieden ook de perfecte omstandigheden voor een aantal bijzondere water- en oeverplanten. Natuurpunt herstelt de vennen en de biotopen errond om die bedreigde soorten te ondersteunen.

(1)  Dit is het percentage water dat we teruggeven aan de natuur ten opzichte van het totale waterverbruik in onze productie dat we onttrokken in gebieden met waterschaarste Water use ratio (WUR) drukt uit hoe efficiënt er met water wordt omgesprongen in de productie van dranken: hoeveel liter water is er nodig per liter product? 

Alle cijfers in één overzichtelijk document

Lees meer

Meer artikels over duurzaam waterbeheer

 

Coca‑Cola zet forse stappen richting duurzaam watergebruik

Coca‑Cola European Partners in België bespaart jaarlijks miljoenen liters water. Hoe doen we dat en wat staat er nog op de planning? Dat lees je hier.

Het belang van waterbeheer in natuurgebieden

Coca‑Cola streeft naar een duurzaam waterbeheer door het waterverbruik te minderen maar ook door water terug te geven aan de natuur. Dat doet het door projecten in samenwerking met Natuurpunt en Natagora. 

Hoe Coca‑Cola water teruggeeft aan de natuur

In samenwerking met Natuurpunt zet Coca‑Cola zich met de waterprojecten Demervallei en Stappersven in voor integraal waterbeheer en duurzaam omgaan met waterverbruik.