Verschillende flessen van Coca-Cola Company naast elkaar

Onze acties voor een gezondere voedingsomgeving

Meer caloriearme en -vrije dranken dan ooit

Een gezondere voedingsomgeving is een gedeelde verantwoordelijkheid. Om de uitdagingen op gebied van voeding en gezondheid succesvol aan te pakken, is het essentieel dat alle betrokkenen samenwerken: politieke besluitvormers, gezondheidsprofessionals, bedrijven, middenveld …

Daarom kijken we kritisch naar onze eigen merken. Vinden we een betere zoetstoffenmix of ingrediënten met minder calorieën? Dan passen we onze recepten aan, zonder toegevingen te doen op smaak. Of we lanceren nieuwe caloriearme of -vrije dranken.

Tussen 2015 en 2019 heeft Coca‑Cola in België het suikergehalte van zijn dranken met gemiddeld 9,8% verlaagd. Tussen 2019 en 2022 verlaagden we het suikergehalte met nog eens 2,8%. En we streven naar een bijkomende verlaging met 10% tegen 2025. Vandaag wordt in België 52,4% van ons verkoopvolume vertegenwoordigd door calorievrije of caloriearme dranken. Dat cijfer willen we verder opvoeren tot 58% tegen 2025.

Als grootste drankenproducent vinden we het logisch dat wij het voortouw nemen. We hebben een voorbeeldfunctie te vervullen binnen de voedingsindustrie.

Nieuw en verbeterd recept: meer keuze, minder suiker

We zijn met z’n allen meer en meer bezig met wat we eten en drinken. Tegelijk houden we van keuze. Iedereen verwacht dan ook een ruimer aanbod aan dranken, met zoveel mogelijk suikerarme en -vrije opties. 

We zijn met z’n allen meer en meer bezig met wat we eten en drinken. Tegelijk houden we van keuze. Iedereen verwacht dan ook een ruimer aanbod aan dranken, met zoveel mogelijk suikerarme en -vrije opties.

Suikergehalte omlaag

We herwerken veel van onze recepten om het suikergehalte te verlagen.

Tegelijkertijd staat Coca‑Cola vandaag voor veel meer dan alleen frisdrank. We breiden onze portfolio uit met andere soorten dranken zoals sportdrank, ijsthee, koffie, sappen en water met of zonder een vleugje aroma. 

Kleinere verpakkingen

We bieden ook kleinere verpakkingsformaten aan (15 cl blikjes), en willen consumenten helpen om hun suikerinname te beperken. Ondertussen doen we er alles aan om alle verkochte flesjes of blikjes weer in te zamelen om te recycleren.

Glasheldere productinfo

Mensen moeten bewust kunnen kiezen wat ze wel of niet drinken. Daarom zorgen we voor duidelijke productinformatie: zowel online – via onze consumentendiensten – als op onze verpakkingen. Zo willen we bijdragen tot geïnformeerde keuzes.

Een voorbeeld? Wij vermelden duidelijk op de voorzijde van onze verpakkingen hoeveel suiker het product per portie bevat, zowel in gram als in procent van de dagelijkse referentie inname. Wij zijn voorstander van heldere voedingslabels op de voorzijde van de verpakkingen, het liefst éénvormig en verplicht, op basis van de Europese wetgeving. Wij kijken uit naar een beslissing van de Europese Commissie, om samen met de rest van de industrie consumenten in elke markt op een uniforme manier te kunnen informeren.

Coca‑Cola tracht open en transparant te communiceren met alle betrokkenen in het debat over voeding en gezondheid, om goed te begrijpen wat zij van ons verwachten, en waar nodig ons beleid aan te passen of te versterken.

Verantwoorde reclame

We zetten onze kleinere verpakkingen en onze suikerarme en -vrije dranken graag extra in de schijnwerpers. Tegelijkertijd zijn we ons bewust van de kracht van onze merken. Daarom voert Coca‑Cola een duidelijk beleid rond verantwoorde marketing:

 

 • We richten onze reclame nooit op kinderen onder de dertien jaar. Een wereldwijd engagement waarmee we als bedrijf een stap verder gaan dan de bestaande voorschriften. 
 • We zijn niet aanwezig in de lagere scholen, en in secundaire scholen bieden we alleen natuurlijk mineraalwater en suikervrije dranken aan.

Stap voor stap een gezondere voedingsomgeving: doelstellingen voor onze dranken

Sinds 2016 hebben we in België 97 calorievrije of caloriearme dranken gelanceerd. Zo innoveerden we in België met Fuze Tea Sparkling no sugar en Fuze Tea Raspberry Mint no sugar: een heerlijke fusie van getrokken thee, fruitsap en kruidenextract en natuurlijke aroma’s, zonder calorieën. 

Ondertussen blijven we vooruitkijken, met de volgende doelstellingen voor ogen.

1. We streven naar een bijkomende suikerreductie van 10% tegen 2025

Beproefde recepten aanpassen? De consument verrassen met nieuwe suikervrije en caloriearme dranken? Daar maken we werk van. Zo verminderden we tussen 2015 en 2019 het suikergehalte in onze totale portfolio met 9,8%. Tussen 2019 en 2022 verlaagden we het suikergehalte met nog eens 2,8%. Tegen 2025 komt daar nog 10% suikerreductie bovenop. 

2. We willen 58% van ons verkoopvolume uit caloriearme en -vrije dranken halen

Sommige dranken zijn rijk aan calorieën. Andere dranken zijn caloriearm, of zelfs calorievrij. Ons doel is om minstens 58% van het verkoopvolume te halen uit calorievrije en -arme dranken tegen 2025. 

Calorievrije en caloriearme dranken vormen nu al 52,4% van onze verkoop. Dat aandeel willen we verder uitbouwen. Coca‑Cola België is Europese koploper op het gebied van suikervrije (“zero”) en calorievrije of -arme dranken. Dat is het resultaat van verschillende acties samen: bijgewerkte recepten (met alternatieve zoetstoffen), nieuwe caloriearme en -vrije dranken en aandacht voor dat nieuwe assortiment via onze marketing en promoties. Bovendien zetten we ook in op kleinere verpakkingen om mensen te helpen hun suikerinname te verlagen.

Caloriearm of -vrij?

De calorieën in frisdrank komen uit de suiker. In sommige recepten vervangen we een deel van de suiker of alle suiker door zoetstoffen die geen calorieën bevatten. Zo maken we dranken die caloriearm of calorievrij zijn.

Dranken zijn:

 • calorievrij als ze 4 kcal of minder per 100 ml bevatten  
  – zoals publiekslieveling Coca‑Cola zero sugar
 • caloriearm als ze 4 kcal of minder per 100 ml bevatten  
  – zoals ons Fuze Tea-gamma, met uitzondering van de ‘no sugar’-varianten 

Voor ieder wat wils dus!

3. We bieden een ruimere keuze aan dranken

We nemen bestaande recepten onder de loep in ons R&D-centrum in Anderlecht. En we breiden ons aanbod gevoelig uit. Zo krijgen consumenten de kans om te kiezen en om hun suiker- en caloriegebruik bewust te beperken. 

In België hebben we sinds 2010 het recept van 26 dranken aangepast om de hoeveelheid suiker te verminderen. Zo bevat Fanta 31% minder suiker sinds 2016 in Europa. Daarnaast hebben we sinds 2016 ons aanbod uitgebreid door 97 calorievrije of caloriearme dranken te lanceren.

4. We gaan met kleinere verpakkingen voor evenwichtige consumptie

Ook met kleinere verpakkingen bepaal je als consument makkelijker hoeveel calorieën je opneemt.

In 2022 bestond 14,7% van het totale verkoopvolume in België en Luxemburg uit verpakkingen van 250 ml of kleiner. 

5. We dragen met duidelijke info bij tot bewuster drinken van onze dranken

Stel: je wilt als consument minder suiker en dus minder calorieën opnemen. Hoe weet je of je op het goede spoor zit? 

Coca‑Cola neemt zich voor om heldere informatie over voedingswaarden op verpakkingen te zetten, zodat de consument makkelijker bewuste keuzes kan maken. Wij doen dit op vrijwillige basis, in afwachting van een Europees voorstel voor verplichte en uniforme labeling in alle Europese markten.

We hebben in 2018 een proefproject gelanceerd in een aantal Europese landen, waaronder België. Daarbij nemen we het traffic light-labelsysteem (met ‘verkeerslichtkleuren’) over dat we al vrijwillig steunen in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Zo dragen we bij tot de Europese evaluaties van de verschillende labelsystemen. Bovendien delen we wat we leren over de impact van de labeling op het gedrag van de consument.

Om goed te begrijpen wat de consument van ons verwacht, en waar nodig ons beleid aan te passen of te versterken, willen we open en transparant communiceren met alle betrokkenen in het debat over voeding en gezondheid.

 

 

 • We organiseren regelmatig rondetafelgesprekken met experten om in dialoog te gaan en ons beleid kritisch te bekijken
 • We organiseerden een uitgebreide bevraging bij voedingsdeskundigen en gezondheidsdeskundigen (119 experten, september 2022). We deelden onze visie op voeding en gezondheid, onze objectieven en reeds gemaakte vooruitgang en gebruikten de feedback om onze aanpak te versterken.
 • Met onze recente communicatie naar voedingsdeskundigen en zorgverstrekkers proberen we een antwoord te bieden op de expliciete vraag naar meer informatie en transparantie.

6. We willen reclame maken op verantwoorde wijze

We zijn ons bewust van de kracht van onze merken, en van de invloed van marketing op de keuze van consumenten. Daarom voeren we een duidelijk beleid van verantwoorde marketing. Zo moedigen we consumenten aan om te kiezen voor calorievrije of caloriearme dranken, door die varianten systematisch in de kijker te zetten. Zowel in onze reclamecampagnes als in ons promotiebeleid. In 90% van alle Coca‑Cola-reclame in Europa is de zero-variant prominent aanwezig. Ook in België gaat het grootste deel (75%) van onze marketinginvestering naar calorievrije of -arme dranken.

Uit respect voor de rol van ouders en zorgverstrekkers, richten we geen reclame tot kinderen jonger dan dertien jaar. Ook vermijden we elke vorm van marketing op scholen.

De strikte deontologie rond onze marketing geldt voor iedereen. Zowel binnen ons bedrijf als voor onze partners (bijvoorbeeld: agentschappen, reclamebureaus …). Daarom organiseren we regelmatig trainingsessies om te zorgen dat iedereen de regels begrijpt en toepast. We houden nauwkeurig toezicht op de naleving ervan.

Coca‑Cola is ook mede-ondertekenaar van The Belgian Pledge en was mee voortrekker van de EU Pledge. Verder volgen we de afspraken van de Europese federatie van drankenfabrikanten (UNESDA), de reclamecode van de Belgische Federatie van de Voedingsindustrie (FEVIA) en de Unie van Belgische Adverteerders (UBA). 

Ook onze gedragscode rond dranken in scholen maakt deel uit van dit beleid. 

In middelbare scholen boden we tot eind 2023 uitsluitend natuurlijk mineraalwater en suikervrije dranken aan. Er werd ook geen enkel merk getoond op de drankautomaten (op de selectieknop na).  Sinds begin 2024 hebben we in middelbare scholen alle drankautomaten verwijderd.

In overleg met alle betrokkenen werd deze code regelmatig geëvalueerd, en strikter gemaakt waar nodig. De rode draad hierbij is het principe van de school als niet-commerciële omgeving, en het respect voor de verwachtingen en bekommernissen van ouders en pedagogisch personeel.

Download hier alle cijfers in één overzichtelijk document

Welke dranken zijn suikervrij en hoeveel suiker zit er nu echt in een blikje Coca‑Cola?

De antwoorden staan voor je klaar.

Nog meer weten over onze engagementen en acties voor een gezondere voedingsomgeving?

Een volledig overzicht van onderzoeken en partnerschappen waarin Coca‑Cola België investeert

Veelgestelde vragen over onze investeringen in gezondheid en welzijn

Lees meer

Meer artikels over dranken

Ingrediënten

Bij Coca‑Cola zijn we heel transparant over de inhoud van onze drankjes en de specifieke ingrediënten die hen de alombekende Coca‑Cola, Fanta of Sprite smaak geven. In deze artikels lees je er meer over. 

Citroen half doorgesneden

Verantwoordelijk drankenaanbod

Als drankenfabrikant willen wij mee bijdragen aan een gezondere voedingsomgeving. 

Verantwoordelijk drankenaanbod

Zoetstoffen

Om als drankenproducent succesvol te zijn en te blijven, moeten we begrijpen wat mensen vandaag willen: een ruime keuze uit lekkere dranken, het liefst zonder of met minder suiker. 

Zoetstoffen