Ons actieplan voor minder en slimmere drankverpakkingen

Een afvalvrije wereld, hoe mooi zou dat zijn? Verpakkingsafval is een nijpend probleem, daar zijn we ons van bewust. Wij willen graag een deel van de oplossing zijn. Daarom werken we hard aan onze doelstellingen voor een wereld met minder en slimmere drankverpakkingen.

Hoe doen we dat? Waar het kan, gebruiken we minder verpakkingsmateriaal. Tegen 2025 willen we dat 100% van onze verpakkingen recycleerbaar of herbruikbaar is. En voor ieder blikje of flesje dat we verkopen, zullen we er tegen 2030 eentje inzamelen en recycleren. 

Ondertussen zetten we in op een circulaire economie: een model waarin een verpakking na recyclage opnieuw een verpakking wordt. Zo worden onze plastic flessen** sinds de zomer van 2021 gemaakt van 100% rPET, of gerecycleerd PET*.

We investeren ook in innovatie om hervulbare of verpakkingsvrije alternatieven aan te kunnen bieden. Samen kunnen we het tij keren.

Circulaire verpakkingen

Circulaire verpakkingen zijn verpakkingen die altijd hergebruikt of gerecycleerd kunnen worden. Daar streven we naar. Bijvoorbeeld door gebruikte verpakkingen in te zamelen voor recyclage zodat ze een nieuwe verpakking kunnen worden. En door te zoeken naar innovatieve oplossingen zonder verpakking.

Onze wegwijzer naar afval verminderen

Tijd voor actie! Wij stellen je onze zes doelen voor met als deadline: 2030. Met deze actiepunten willen we meebouwen aan een circulaire economie waarin verpakkingen inzamelen, hergebruiken en recycleren de gewoonste zaak van de wereld zijn.

1. Al onze drankverpakkingen inzamelen, samen met onze partners

Voor elke fles die we verkopen, willen we eentje inzamelen om er een nieuwe fles van te maken. Door onze nauwe samenwerking met Fost Plus werd in 2022 via de Belgische pmd-zak 91% van onze PET-flessen ingezameld voor recyclage. In Luxemburg was dat 78,6%, in samenwerking met Valorlux. Tegen 2030 willen we dat dit 100% wordt. Om de cirkel te sluiten, moeten we volop inzetten op inzameling. 

De Belgische consumenten zijn goede sorteerders wanneer ze thuis zijn, maar de grote uitdaging blijft ‘onderweg’. Daarom staan we ervoor open om – samen met de betrokken partijen – alle mogelijke doeltreffende en economisch haalbare opties te bekijken, zoals statiegeld

rPET

rPET is gerecycleerd polyethyleentereftalaat (PET), een materiaal dat is gemaakt van eerder gebruikt PET-plastic. Nieuw en gerecycleerd PET hebben dezelfde eigenschappen. Het enige verschil is het bronmateriaal. Nieuw geproduceerd PET is gemaakt van fossiele grondstoffen zoals ruwe olie, aardolie en aardgas. Gerecycleerd PET is gemaakt van ingezameld PET.

2. Op naar 100% recycleerbare drankverpakkingen

Ten laatste tegen 2025 zullen al onze verpakkingen volledig recycleerbaar zijn, inclusief de dop en het etiket. En we willen nog een stap verder gaan: op termijn willen we ook dat alle verpakkingstypes uit gerecycleerd materiaal bestaan, zodat we geen nieuwe grondstoffen meer moeten gebruiken. 

We vervingen eerder al onze gekleurde Sprite-fles door een versie uit transparant materiaal, dat beter recycleerbaar is. Ook van de plastic rietjes bij de merken Minute Maid en Tropico namen we afscheid. In de plaats? Papieren rietjes.

3. Meer gerecycleerd plastic en zo afval verminderen

Sinds de zomer van 2021 gebruiken wij 100% gerecycleerd en hernieuwbaar plastic (rPET) voor onze PET-flessen.* 

Met de omschakeling naar 100% rPET* verkleinen we dus niet alleen de afvalberg, maar verlagen we ook de uitstoot van broeikasgassen. Want gerecycleerd of hernieuwbaar plastic heeft een ecologische voetafdruk die tot 70% kleiner is dan nieuw plastic gemaakt van fossiele grondstoffen. 

Hoe dat komt? Voor een fles uit nieuw PET moeten we fossiele grondstoffen ontginnen en omzetten in bouwstenen van plastic. Die bouwstenen moeten we vervolgens omzetten in het plastic dat een fles moet worden. Dat alles kost meer grondstoffen en energie dan de productie van een fles uit gerecycleerde materialen.

We geloven dat een circulaire economie mogelijk is voor de hele industrie. De grootste uitdaging? Een balans vinden tussen gerecycleerd PET uit mechanische recyclage, en bijna nieuw PET.

Via mechanische recyclagetechnieken verliest het PET-polymeer bij iedere recyclageronde wat van zijn sterkte. Binnen de kringloop van de circulaire PET-economie is 20 tot 30% nieuw of bijna nieuw PET nodig om de kwaliteit van de flessen op peil te houden. Voorlopig volstaat het om gebruikt PET in te zamelen en door mechanische recyclage te herwerken. 

Omdat in België en Luxemburg de kringloop nog niet gesloten is, blijft er nieuw en bijna nieuw PET op de markt komen: PET van fossiele oorsprong, uit hernieuwbare biogebaseerde bronnen, of rPET dat door ons en andere producenten uit andere markten wordt ingevoerd. 

Eens de kringloop gesloten is, en er dus geen nieuw of bijna nieuw plastic de cirkel binnenkomt, kijken we naar oplossingen zoals depolymerisatie. Dat is een geavanceerde techniek waarmee we plastic upcyclen naar rPET van voedingskwaliteit: bijna nieuwe PET. Zo onthulden we in 2019 het eerste prototype van een fles die voor 25% gemaakt is uit gerecycleerd plastic dat werd opgevist uit de zee.  

Coca‑Cola onderzoekt momenteel nieuwe methodes om koolstof op te vangen. Het biogas zou geschikt zijn om suiker én plastic van te maken.  

4. Hoeveelheid onnodig plastic verminderen

Afval voorkomen is gemakkelijker dan recycleren. Daarom zetten we ons in om al het overbodige en moeilijk recycleerbare plastic uit onze productieketen te halen. De gekende vorm van het plastic Coca‑Cola-flesje is doorheen de jaren weinig veranderd. Alleen het gewicht, en dus ook de hoeveelheid materiaal, is met zo’n 38,6% afgenomen. 

Nog een voorbeeld: in onze Gentse fabriek hebben we de plasticfolie rond onze blikjes van 25 cl vervangen door karton. Hetzelfde geldt voor onze blikjes van Fuze Tea en Monster.

5. Iedereen aanmoedigen om afval te sorteren

Coca‑Cola is een iconisch merk. Wij willen de kracht van onze merken inzetten om aandacht te vragen voor belangrijke thema’s zoals recyclage. Daarvoor focussen we eerst op afval scheiden: recycleerbaar afval apart houden en ophalen. Want zonder sorteren valt er niets te recycleren.

Coca‑Cola was eerder al aanwezig op grote festivals om feestgangers warm te maken voor sorteren en recyclage. De slogan van die zomercampagne? “Koop geen Coca‑Cola als je ons niet helpt recycleren.” Samen met partners zoals Kinepolis, het Antwerpse Sportpaleis en de Koninklijke Belgische Voetbalbond delen we handige tips en inspiratie om beter te recycleren.

Zwerfvuil opruimen met De Click van Fost Plus

Belandt afval toch op straat? Dan willen we mensen stimuleren om het op te rapen. In de zomer van 2021 lanceerde Fost Plus de app De Click, die op een positieve manier aanzet tot het opruimen van van zwerfvuil. 

Voor elk opgeraapt stuk afval, krijgen app-gebruikers punten (circular ucoins) als beloning. Met die punten scoren ze kortingen en extraatjes bij lokale handelaars, grote nationale merken en goede doelen. Bij Coca‑Cola steunen we dit initiatief. Enerzijds moedigen we onze medewerkers, klanten en consumenten aan om de app te gebruiken via verschillende acties. Daarnaast zorgde Coca‑Cola ervoor dat je gespaarde punten kan inruilen voor het aanplanten van een vierkante meter bos of bomen door Natuurpunt. Zo krijgen we naast een schonere meteen ook een groenere omgeving. 

6. Verpakkingsvrij? Graag!

We blijven investeren in innovatie op het vlak van meer ecologische verpakkingen – denk aan hervulbare of verpakkingsvrije alternatieven. In België en Luxemburg spelen de glazen hervulbare flessen al een belangrijke rol in ons verpakkingsgamma. In 2022 kan ongeveer 15% van de verpakkingen die we op de markt brengen worden teruggebracht en hervuld. En een deeltje van de dranken die we serveren, komt uit dispensermodellen: de toestellen die je beker vullen met een druk op de knop. 

Coca‑Cola heeft als doel om tegen 2030 1 op de 4 van zijn dranken in hervulbare of verpakkingsvrije alternatieven aan te bieden. Uiteraard gaan wij daar in België en Luxemburg ook ons steentje aan bijdragen.

Om de uitbreiding van dispenser- en hervulbare oplossingen te onderzoeken, hebben we een intern team opgericht. Met een glashelder doel: de meest duurzame manier vinden om mensen van onze dranken te laten genieten. 

 

* met uitzondering van dop en etiket, en Aquarius 1,5 l, Tropico 1,5 l en Minute Maid 33 cl.

** Met uitzondering van Aquarius Isotonic en Rosport, die volgen in 2024.

Alle cijfers in één overzichtelijk document

Lees meer

Meer artikels over verpakkingen

Coca‑Cola introduceert doppen die vastzitten aan plastic flessen

Dankzij het nieuwe ontwerp worden fles en dop samen ingezameld voor recyclage.

Het eerste prototype van onze papieren fles

We ontwierpen een eerste generatie prototype van onze papieren fles. Via een video in dit artikel nodigen we je uit in ons lab zodat je kunt zien wat we tot nu toe hebben bereikt. 

Coca‑Cola-fles gemaakt met plastic uit de zee

Coca‑Cola onthult een prototype van een Coca‑Cola flesje gemaakt uit plastic uit de zee.

Coca‑Cola's opruimacties

Duik in het overzicht van de opruimacties waar Coca‑Cola aan deelneemt. Samen met onze partners gaan we voor een afvalvrije wereld. 

Nieuwe investeringen in verbeterde recycling

Coca‑Cola neemt het voortouw bij verbeterde recycling, waarmee verpakkingen die eerder waren uitgesloten van bepaalde recyclestromen, zoals gekleurde PET-flessen, kunnen worden omgezet in gloednieuwe PET-flessen.

Koop geen Coca‑Cola… als je ons niet helpt recycleren

Geen typische Coca‑Cola marketingcampagne tijdens de zomer van 2019, maar een oproep om verpakkingen te recycleren.

Wat met verpakkingen?

Coca‑Cola wil alle verpakkingen die we in België op de markt zetten recycleren om zwerfvuil te voorkomen.

World Without Waste: De verpakkingsstrategie van The Coca‑Cola Company

‘World Without Waste’. Dat is de wereldwijde verpakkingsstrategie van Coca‑Cola. Het doel? Tegen 2030 voor elke verkochte verpakking, eentje inzamelen en recycleren. 

12 tips om beter te recycleren

Recycleren werkt pas als we allemaal meedoen. Het goede nieuws? Met kleine trucs maak je al een groot verschil. 

Sprite verpakkingen transparant en makkelijker recycleerbaar

Waarom is de groene Spritefles nu transparant? Met deze verandering kunnen we van de doorzichtige fles na gebruik weer een volledig nieuwe transparante fles maken.

Verpakkingsstrategie Coca‑Cola in België

In België hebben we een inzamelsysteem dat goed werkt als we thuis zijn, maar de grote uitdaging blijft ‘onderweg’. Daarom staan we open, om samen met alle betrokken partijen alle mogelijke effectieve en economisch leefbare opties te bekijken, waaronder ook statiegeld.

Niet recycleren? Slappe excuses zijn gemakkelijk

Tegen 2025 willen we 100% recycleerbare verpakkingen. Maar hoe garanderen we ook 100% inzameling? Door samen te werken met het hoger onderwijs!

Kijkje bij sorteerinstallatie Valtris

Ga mee op bezoek bij Valtris, PMD-sorteerinstallatie in Charleroi en dus de eerste halte van ingezamelde PMD-verpakkingen.