Real Talk

Duurzaamheid > Real Talks > Duurzame verpakkingen

Real Talk: terugblik op sessies over duurzame verpakkingen | Coca‑Cola België en Luxemburg

Hoe denkt de Belg over duurzame verpakkingen en circulariteit?

Op dinsdag 5 december vonden twee Real Talk-sessies plaats in ons hoofdkantoor in Brussel. In de voormiddag stond het thema Duurzame Verpakkingen centraal. We gingen in gesprek met beleidsmakers, academici, experten en vertegenwoordigers uit de retail en voedingsindustrie. Het doel? Samen met onze klanten en consumenten streven naar een circulaire toekomst.

Hieronder vind je de highlights van de panelgesprekken

Enquête over duurzame verpakkingen als reality check

Coca‑Cola is zich bewust van zijn rol en impact op het vlak van duurzame verpakkingen. An Vermeulen is Country Director voor België en Luxemburg bij Coca‑Cola Europacific Partners. Ze vertelt over de enquête die Coca‑Cola liet uitvoeren om te peilen naar wat de Belg denkt over de duurzaamheid van verpakkingen. 

Bekijk Coca‑Cola’s aanpak op het vlak van duurzame verpakkingen.

An Vermeulen

Een circulair model voor verpakkingen

De centrale vraag die aan het publiek én de panelleden werd voorgelegd: ‘Is een circulaire economie de weg naar duurzame verpakkingen, zonder afval of zwerfvuil?’ Hoewel 93% van de respondenten dat als de juiste weg ziet, is het panel van mening dat een circulaire economie pas kans maakt als we eerst een waarde kunnen toevoegen aan verpakkingen. 

Een circulaire economie vereist een circulaire mentaliteit. 61% van de respondenten denkt niet dat we klaar zijn om de consumptie anders aan te pakken. Tijdens het panelgesprek werd de rol van bedrijven, overheid en consumenten besproken in de context van gedragsverandering. 

Bekijk het panelgesprek over ‘Een circulair model voor verpakkingen en het belang van innoveren’.

Reduce, reuse & recycle

Het tweede panel begon met een kritische vraag aan het publiek: 'Reduce, reuse, recycle' is een mooie slogan. Denk je dat bedrijven echt hun verpakkingsstrategie zullen veranderen? Het antwoord was overtuigend: 79% antwoordde positief op deze vraag. Toch wijzen experts op de complexiteit. En op de tijd die nodig is voor een holistische aanpak.

Bekijk het panelgesprek over ‘Reduce, reuse & recycle’.

Reduce, reuse & recycle