Real Talk

Duurzaamheid > Real Talks > Duurzame verpakkingen

Real Talk: terugblik op sessies over duurzame verpakkingen | Coca‑Cola België en Luxemburg

Hoe kijkt de Belg naar duurzame verpakkingen en hoe spelen innovatie en partnerships een rol?

Op dinsdag 28 mei vond een tweede editie van de Real Talk plaats in ons hoofdkantoor in Brussel. Na de eerste editie van december, waarbij het thema van duurzame verpakkingen in al zijn facetten werd belicht, gingen we deze keer dieper in op het belang van innovatie en partnerships op weg naar een duurzaam en circulair verpakkingsmodel.

Bekijk de video en krijg een beeld van de sfeer tijdens deze boeiende en inspirerende namiddag met onze aftermovie:

Real Talks

Hieronder vind je de highlights van de panelgesprekken.

Duurzaamheid en de rol van de consument

Het eerste panelgesprek werd gevoed door een reeks vragen die we aan het publiek voorschotelden rond de rol en het belang van duurzaamheid voor de Belgische consument. De antwoorden uit de zaal konden dan afgetoetst worden aan de antwoorden uit de brede survey die Coca‑Cola België en Luxemburg vorig jaar afnam bij het Belgische publiek.

Zo peilden we naar het belang van duurzaamheid als bepalende factor bij aankoopbeslissingen. Die eindigde in onze brede survey op plaats 3 na prijs en smaak. Het publiek tijdens de Real Talk zet duurzaamheid enkele trapjes lager. Maar de experten merken de opmars van duurzaamheid vooral bij de jongere generatie, die vooral een merk zoekt dat aansluit bij diens duurzaamheidsideaal en dus duurzaam als kernwaarde heeft. 

Ook het thema van de verantwoordelijkheid voor die circulaire verpakkingseconomie zorgde voor een geanimeerd debat. Moet de overheid ingrijpen, is het aan consumenten om hun gedrag te veranderen, of moet de industrie er gewoon voor zorgen dat alle producten duurzaam zijn? 

Het belang van innovatie

Voorafgaand aan het tweede panelgesprek, gaven we even het woord aan Mathijs Kostelijk. Als investment director bij CCEP Ventures kreeg hij de kans om deze investeringspoot van CCEP even voor te stellen. Het leverde een intrigerend verhaal op over investeringen in soms futuristische innovaties inzake verpakkingen. 

En dan was het tijd voor het tweede panelgesprek. Daarin werd dieper ingegaan op de rol van innovatie en samenwerkingen op weg naar een duurzaam verpakkingsmodel. Zo verkenden de experten innovaties zoals geavanceerde recyclagetechnieken, die helpen om de cyclus nog beter te sluiten, of nieuwe verpakkingsontwerpen die beter recycleerbaar zijn. Er werden ook een paar goedwerkende samenwerkingen toegelicht. 

De “silver bullet” bestaat niet

De conclusie was wel heel duidelijk: of het nu innovaties zijn, of samenwerkingen rond herbruikbare verpakkingen: er is geen “silver bullet” of “one size fits all”-oplossing. De noodzaak om te blijven innoveren en met elkaar samen te werken blijft torenhoog. Alle panelisten waren het erover eens dat er al heel wat vruchtbare samenwerkingen lopen, maar dat die verder moeten uitgewerkt worden, zowel in de breedte als de diepte.