ACTIES VOOR EEN DUURZAME WAARDEKETEN EN BESCHERMING VAN MENSENRECHTEN

Als grote speler dragen we bij Coca‑Cola een belangrijke verantwoordelijkheid om ethisch en duurzaam te handelen. We nemen die verantwoordelijkheid graag op. Alleen samen kunnen we het verschil maken.

Onze aankoopkeuzes hebben belangrijke gevolgen voor onze consumenten, onze leveranciers en de planeet. Daarom streven wij naar een duurzame waardeketen, met heldere richtlijnen en een eerlijke behandeling voor alle betrokkenen.

Duurzame waardeketen met respect voor mens en planeet

Coca‑Cola beoordeelt alle leveranciers op het vlak van mensenrechten en duurzaamheid. Dat doen we onder andere met de hulp van onafhankelijk duurzaamheidsbeoordelaar EcoVadis en met onze Richtlijnen voor Duurzaam Aankoopbeleid. Zo willen we onze waardeketen zo eerlijk en duurzaam mogelijk maken.

Voor suiker en papier is dat alvast gelukt: in 2020 voldoet 100% van onze suiker- en papierleveranciers aan de richtlijnen. Ook het grote plaatje gaat de goede kant op: 96% van onze uitgaven bij directe leveranciers – om specifiek te zijn: leveranciers van primaire verpakkingen en van ingrediënten zoals suiker en CO2 – gaat naar partners die de richtlijnen respecteren.

Duurzame samenwerking? Duidelijke richtlijnen!

Om onze waardeketen te beoordelen op duurzaamheid en ethiek hebben we criteria nodig. Wat is duurzaam en wat niet? Coca‑Cola legde met de Richtlijnen voor Duurzaam Aankoopbeleid vast wat we van onze leveranciers verwachten. Wat staat daarin? Bijvoorbeeld dat die leveranciers de lokale wetgeving respecteren, de gezondheid en veiligheid van werkkrachten waarborgen en produceren op een integere en duurzame manier.

Omdat Coca‑Cola veel agrarische ingrediënten aankoopt, hebben we ook specifieke Richtlijnen voor Duurzame Landbouw.

Duurzame grondstoffen en ethische handelspraktijken

Onze richtlijnen gaan breed. Zo komen ook criteria zoals efficiëntie, innovatie en financiële waarde aan bod. Maar twee thema’s springen eruit: duurzaamheid en ethiek. Dat betekent dat we zowel de productie van grondstoffen en ingrediënten als de werkomstandigheden bij onze leveranciers grondig onder de loep nemen.

Voor onze duurzaamheidscriteria vertrouwen we op het onafhankelijke bedrijf EcoVadis. Zij evalueren bedrijven en geven hen een officiële duurzaamheidsscore. Zo weten wij in hoeverre onze leveranciers de richtlijnen naleven.

Stappenplan naar een bewuste waardeketen

Mensenrechten en duurzaamheid staan centraal in ons plan om onze waardeketen te verbeteren. Wij willen dat onze belangrijkste grondstoffen verantwoord geteeld worden en dat de mensen die voor onze partners werken in goede omstandigheden kunnen leven.

1. 100% van onze belangrijkste grondstoffen zijn duurzaam

Onze ingrediënten en grondstoffen 100% duurzaam maken, dat moet kunnen. We begonnen met suiker. Coca‑Cola stapte mee in een project met de Europese suikerleveranciers om alle bietsuiker voor de Belgische markt tegen 2020 duurzaam in te kopen. De teelt moest voldoen aan onze Richtlijnen voor Duurzame Landbouw. En dat is gelukt. Ook voor pulp en papier hebben we die doelstelling behaald. We gebruiken beide grondstoffen voor onze verpakkingen.

Tegen 2020 wilden we dat al onze belangrijkste ingrediënten op een duurzame manier geteeld werden. Zoals in onze Fuze Tea: de thee komt van boerderijen met een Rainforest Alliance-label. Zo zijn we zeker dat de landbouwers de biodiversiteit in hun omgeving mee beschermen.

2. Ethische handel, een must in onze waardeketen

Het is onze plicht om de rechten van iedereen in onze waardeketen te beschermen. Daarom zien we erop toe dat onze leveranciers onze gedragscode respecteren. Ze moeten bovendien rekening houden met de ‘leidende beginselen inzake bedrijfsleven en mensenrechten’ en het ‘Global Compact’-initiatief van de Verenigde Naties.

In 2020 gaat 97% van onze uitgaven in België en 87,5% van onze uitgaven in Luxemburg naar leveranciers die voldoen aan onze Richtlijnen voor Duurzaam Aankoopbeleid (voor primaire verpakkingen en ingrediënten die door de bottelaar gesourced worden). Tegen 2025 willen we er 100% van maken. We blijven werken aan meer ethische handel met ons nieuwe Human Rights Action Plan.

Download hier alle cijfers in één overzichtelijk document.