Duurzame waardeketen

Onze acties voor ethisch handelen en een duurzame waardeketen

Als grote speler dragen we bij Coca‑Cola een belangrijke verantwoordelijkheid om ethisch en duurzaam te handelen. We nemen die verantwoordelijkheid graag op. Alleen samen kunnen we het verschil maken.

Onze aankoopkeuzes hebben belangrijke gevolgen voor onze consumenten, onze leveranciers en de planeet. Daarom streven wij naar een duurzame waardeketen, met heldere richtlijnen en een eerlijke behandeling van alle betrokkenen. 

Duurzame waardeketen met respect voor mens en planeet

Coca‑Cola beoordeelt alle leveranciers op het vlak van mensenrechten en duurzaamheid. Dat doen we onder andere met de hulp van onafhankelijk duurzaamheidsbeoordelaar EcoVadis en met onze Richtlijnen voor Duurzaam Aankoopbeleid. Zo willen we onze waardeketen zo eerlijk en duurzaam mogelijk maken.

Voor suiker is dat alvast gelukt: ook in 2022 voldoet 100% van onze suikerleveranciers aan de richtlijnen. Voor pulp- en papierleveranciers is dat 99,8%. Ook het grotere plaatje gaat de goede kant op: 99,7% van onze uitgaven bij directe leveranciers* gaat naar partners die de richtlijnen respecteren. Voor suiker is dat zelfs 100%.

*Het gaat om leveranciers van primaire verpakkingen en van ingrediënten zoals suiker en CO2.

Duurzame samenwerking? Duidelijke richtlijnen!

Om onze waardeketen te beoordelen op duurzaamheid en ethiek hebben we criteria nodig. Wat is duurzaam en wat niet? Coca‑Cola legde met de richtlijnen voor duurzaam aankoopbeleid vast wat we van onze leveranciers verwachten. Wat staat daarin? Bijvoorbeeld dat die leveranciers de lokale wetgeving respecteren, de gezondheid en veiligheid van werkkrachten waarborgen en produceren op een integere en duurzame manier.

Omdat Coca‑Cola veel agrarische ingrediënten aankoopt, hebben we ook specifieke richtlijnen voor duurzame landbouw.

Duurzame grondstoffen en ethische handelspraktijken

Onze richtlijnen gaan breed. Zo komen ook criteria zoals efficiëntie, innovatie en financiële waarde aan bod. Maar twee thema’s springen eruit: duurzaamheid en ethiek. Dat betekent dat we zowel de productie van grondstoffen en ingrediënten als de werkomstandigheden bij onze leveranciers grondig onder de loep nemen.

Voor onze duurzaamheidscriteria vertrouwen we op het onafhankelijke bedrijf EcoVadis. Zij evalueren bedrijven en geven hen een officiële duurzaamheidsscore. Zo weten wij in hoeverre onze leveranciers de richtlijnen naleven.

Stappenplan naar een bewuste waardeketen

Mensenrechten en duurzaamheid staan centraal in ons plan om onze waardeketen te verbeteren. Wij willen dat onze belangrijkste grondstoffen verantwoord geteeld worden en dat de mensen die voor onze partners werken in goede omstandigheden kunnen leven.

1. Onze belangrijkste grondstoffen zijn duurzaam

Onze ingrediënten en grondstoffen 100% duurzaam maken, dat moet kunnen. We begonnen met suiker. Coca‑Cola stapte mee in een project met de Europese suikerleveranciers om alle bietsuiker voor de Belgische markt tegen 2020 duurzaam in te kopen. De teelt moest voldoen aan onze richtlijnen voor duurzame landbouw. En dat is gelukt. Met 99,8% voor pulp en papier hebben we ook hier die doelstelling bijna behaald. We gebruiken beide grondstoffen voor onze verpakkingen.

Tegen 2020 wilden we dat onze belangrijkste ingrediënten op een duurzame manier geteeld werden. Zoals in onze Fuze Tea: de thee komt van boerderijen met een Rainforest Alliance-label. Zo zijn we zeker dat de landbouwers de biodiversiteit in hun omgeving mee beschermen.

2. Ethische handel, een must in onze waardeketen

Het is onze plicht om de rechten van iedereen in onze waardeketen te beschermen. Daarom zien we erop toe dat onze leveranciers onze gedragscode respecteren. Ze moeten bovendien rekening houden met de leidende beginselen inzake bedrijfsleven en mensenrechten en het Global Compact-initiatief van de Verenigde Naties.

In 2022 gaat 96,3% van onze uitgaven in Belgiën en 96,6% van onze uitgaven in Luxemburg naar leveranciers die voldoen aan onze richtlijnen voor duurzaam aankoopbeleid (voor primaire verpakkingen en ingrediënten die door de bottelaar gesourced worden). Tegen 2025 willen we er 100% van maken. We blijven werken aan meer ethische handel met ons nieuwe Human Rights Action Plan.

Alle cijfers in één overzichtelijk document

Meer weten

Waarom er een groene kikker op je verpakking zit

De thee in Fuze Tea is Rainforest Alliance Certified, maar wat houdt dat in?

Rainforest Alliance Certified