Společně za lepší stav vod: WWF-CEE a Nadace Coca‑Cola oznamují prodloužení partnerství a pokračují ve spolupráci na ochranu vody v 6 zemích

 

19. března 2024 - Světový fond na ochranu přírody ve střední a východní Evropě (WWF-CEE) a Nadace Coca‑Cola prodlužují své partnerství s názvem Živý Dunaj (Living Danube Partnership), jehož cílem je přispět ke zvýšení odolnosti vody vůči klimatickým změnám v povodí Dunaje, o další tři roky. Nadace Coca‑Cola podporuje program částkou 1,53 milionu USD.

Povodí Dunaje je druhým největším povodím v Evropě, největším mezinárodním povodím na světě a významnou životadárnou oblastí Evropy. Na své 2 800 km dlouhé cestě od Černého lesa k Černému moři protéká deseti zeměmi a odvodňuje celkem devatenáct zemí. Za posledních 150 let však v důsledku tlaku klimatických změn, hrází, přehrad a zpevňování břehů zaniklo více než 80 % mokřadů.

Naléhavé problémy způsobené degradací přírody, ztrátou biologické rozmanitosti a krizí sladké vody spolu neoddělitelně souvisejí a jejich řešení je zásadní pro zmírnění nejzávažnějších dopadů změny klimatu. Společná opatření průmyslu, vlád a ochránců přírody jsou nezbytná pro dosažení dlouhodobých pozitivních řešení na obnovu přírody a ochranu základních ekosystémů, stejně tak jako pro budování větší odolnosti vůči rizikům souvisejícím s klimatem a vodou.


Od zahájení programu v roce 2014 podpořilo partnerství Živý Dunaj více než devět projektů v šesti zemích v Rakousku, Bulharsku, Chorvatsku, Maďarsku, Srbsku a Rumunsku. Partnerství se bude i nadále zaměřovat na obnovu důležitých mokřadů, záplavových oblastí a přítoků podél Dunaje, přičemž bude vycházet z úspěchů a dopadů dosažených v rámci meziodvětvového programu v uplynulých deseti letech. Bude pokračovat v budování odolnosti komunit zranitelných vůči klimatickým rizikům spojeným s vodou v městských a venkovských oblastech a zároveň zlepšovat stav vod v povodí Dunaje a prostřednictvím kolektivních opatření přinášet výhody pro komunity, zemědělství a přírodu.


"Intenzivní záplavy, sucha a vlny veder již nyní ničí některé části Evropy, což představuje obrovské náklady pro komunity, podniky a přírodu. Abychom tyto výzvy překonali, musíme pracovat ruku v ruce s přírodou, nikoli proti ní. Naše pozornost musí přesáhnout rámec ochrany přírody a zaměřit se na obnovu ekosystémů a biologické rozmanitosti, včetně řek a mokřadů," říká Andreas Beckmann, generální ředitel WWF-CEE. "Pro dosažení smysluplné změny v širokém měřítku je nezbytná kolektivní akce. Naše společná vize Živého Dunaje, kde se daří lidem i přírodě, nás opět spojila s Nadací Coca‑Cola a společností Coca‑Cola v Evropě, abychom pokračovali v budování odolnosti komunit ohrožených klimatickými riziky spojenými s vodou a zároveň zlepšili stav vod v povodí Dunaje."

Andreas Beckmann, generální ředitel WWF-CEE


"Nadace Coca‑Cola chce dosáhnout měřitelného a trvalého dopadu prostřednictvím kolektivních akcí, a to jak v přírodě, tak v našich komunitách po celém světě," říká Saadia Madsbjerg, prezidentka Nadace Coca‑Cola a viceprezidentka pro komunitní záležitosti společnosti Coca‑Cola. "Prodloužení podpory a partnerství Živý Dunaj s WWF-CEE je pozitivním krokem vpřed v naší společné vizi pokračovat v budování odolnosti vůči změně klimatu v povodí Dunaje."

Saadia Madsbjerg, prezidentka Nadace Coca-cola a viceprezidentka pro komunitní záležitosti společnosti Coca‑Cola


Prodloužení partnerství se zaměří na projekty v šesti zemích, konkrétně v Rumunsku, Maďarsku, Bulharsku, na Ukrajině, Slovensku a v Česku, a naváže na práci v oblasti odolnosti vody, která byla v mnoha z těchto zemí vykonána během první fáze partnerství. V rámci rozšíření partnerství rozšiřujeme záběr programu od obnovy přírody směrem k odolnosti komunit, která bude zahrnovat zásahy v zemědělství a městských oblastech, zatímco v předchozích letech se mnoho projektů týkalo odlehlých a venkovských oblastí. Nová projektová práce bude zahrnovat lokality v Maďarsku (záplavová oblast horní Tisy) a v České republice (Krušné hory).


Kromě toho bude Coca‑Cola v Evropě a Coca‑Cola HBC podporovat partnerství Živý Dunaj, aby demonstrovala a propagovala správné hospodaření s vodou a prozkoumala další možnosti kolektivních opatření.

Podle WWF-CEE bylo do roku 2021, kdy byla ukončena první fáze projektu Living Danube Partnership, s podporou nadace The Coca‑Cola, EU a státních fondů, obnoveno přibližně 5 462 hektarů venkovských mokřadů, řek a záplavových oblastí, čímž vznikla možnost doplnit přibližně 13,45 milionu m3 vody ročně. Partnerství, jako je toto, podporuje celosvětové hospodářství tím, že demonstruje a propaguje správné hospodaření s vodou.

O WWF
WWF je jednou z největších nezávislých organizací na světě zabývajících se ochranou přírody, která má více než 5 milionů příznivců a celosvětovou síť působící ve více než 100 zemích. Posláním WWF je zastavit degradaci přírodního prostředí planety a budovat budoucnost, v níž budou lidé žít v souladu s přírodou, a to zachováním světové biologické rozmanitosti, zajištěním udržitelného využívání obnovitelných přírodních zdrojů a podporou snižování znečištění a plýtvání.
Jako člen celosvětové sítě WWF existuje WWF-CEE, která podporuje poslání WWF v sedmi zemích střední a východní Evropy. Mezi členské organizace patří WWF-Bulharsko, WWF-Maďarsko, WWF-Rumunsko, WWF-Slovensko, WWF-Ukrajina a WWF v Česku. www.wwfcee.org

O Nadaci Coca‑Cola
,,Posláním Nadace Coca‑Cola je měnit k lepšímu komunity po celém světě, kde společnost The Coca‑Cola působí a kde žijí a pracují naši zaměstnanci. Podporujeme transformativní myšlenky a instituce, které řeší složité globální výzvy a které zanechávají měřitelný a trvalý dopad. Naše dary se zaměřují na udržitelný přístup k nezávadné vodě, odolnost vůči klimatu a připravenost na rizika katastrof a reakci na ně, oběhové hospodářství, posílení ekonomické pozice a příčiny, které mají dopad na komunitu v našem rodném městě. Od svého založení v roce 1984 udělila The Coca‑Cola Fundation granty ve výši více než 1,5 miliardy dolarů ve službách svého poslání posilovat komunity po celém světě."

O společnosti The Coca‑Cola Company

The Coca‑Cola Company je největším výrobcem nápojů na světě, který nabízí více než 500 značek perlivých i neperlivých nápojů svým spotřebitelům ve více než 200 zemích. Coca‑Cola neustále vyvíjí a vylepšuje své portfolio, například snížením cukru v nápojích nebo představováním nových inovativních výrobků na trhu. Společnost usiluje i o snížení dopadu na životní prostředí, a to obnovou vody používané ve výrobě a podporou recyklace. Společně se stáčecími společnostmi zaměstnává více jak 700 000 lidí a pomáhá přinášet ekonomické příležitosti místním komunitám po celém světě. Více informací naleznete na webu https://www.coca-colacompany.com. Také můžete sledovat Twitter, Instagram, Facebook nebo LinkedIn.