Aan welke maatschappelijke projecten levert Coca‑Cola Nederland een bijdrage?

Coca‑Cola werkt onder meer samen met Jinc. Dit is een landelijke maatschappelijke organisatie die jongeren helpt een goede start op de arbeidsmarkt te maken. Ook waren we in 2014 één van de 26 organisaties die het landelijke Jongerenakkoord ondertekenden. Deze organisaties investeren in jongeren door vacatures, extra leerbanen en stages aan te bieden om zo de problematiek rond jongerenwerkloosheid aan te pakken. Verder steunt Coca‑Cola lokale programma’s voor de bescherming van het milieu. Zo ondersteunen we stichting Nederland Schoon en deden we in 2015 mee aan de Nationale Opschoondag, waarbij onze medewerkers hun eigen buurt of straat schoonmaakten.