Doet Coca‑Cola aan sponsoring?

Coca‑Cola is een bekend bedrijf en wij ontvangen dan ook honderden verzoeken tot ondersteuning per jaar. Hoewel het vrijwel altijd om sympathieke doelen gaat, moeten we om budgettaire redenen strikte keuzes maken. We willen wel een positief verschil maken en daarom ondersteunt Coca‑Cola Nederland uitsluitend overkoepelende organisaties en evenementen in Nederland en geen individuele personen en/of teams/verenigingen/projecten.