Krijg je honger van water met prik?

In 2017 is er kleinschalig onderzoek gedaan naar het effect van het drinken van frisdranken met prik op de productie van het 'honger hormoon' gehreline. Deze studie is op ratten gedaan en daarom kunnen de resultaten niet vertaald worden naar het effect op mensen. De onderzoeksgroep was tevens erg klein: slechts 16 ratten werden onderzocht. Door deze factoren is het onderzoek niet representatief en kan er volgens experts geen conclusie worden getrokken.

Lees dit artikel voor meer informatie en bronverwijzing.