Waar komt het water dat Coca‑Cola in Nederland gebruikt vandaan?

Van al onze verkochte dranken in Nederland wordt 84% in Dongen geproduceerd. Het water dat Coca‑Cola in Nederland in onze fabriek in Dongen hiervoor gebruikt komt uit de natuurlijke mineraalwaterbron De Wildert Ongeveer 90% van het water dat we gebruiken komt uit deze bron. De goede kwaliteit van het water is destijds bij de start van deze fabriek een belangrijke reden geweest voor de vestiging op deze plek. Water is ons belangrijkste ingrediënt en daarom gaan we zuinig en zorgvuldig om met deze bron. Via een Bronwater Beschermingsplan zorgen we ervoor dat het voedingsgebied van de waterbron in Dongen beschermd is tegen mogelijke vervuiling. Deze inspanningen hebben succes. In 2012 ontvingen we als eerste in de Europese voedingsmiddelenindustrie het Gouden EWS-certificaat van het European Water Stewardship voor duurzaam waterbeheer. De certificering is in 2018 verlengd tot februari 2022.