Wat houdt de ondersteuning van Coca‑Cola aan Olympic Moves in?

Om meer middelbare scholieren samen te laten sporten, zijn NOC*NSF, de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) en Coca‑Cola in 2003 gestart met de grootste schoolsportcompetitie van Nederland; Olympic Moves. Met Olympic Moves beleven jongeren plezier in het samen sporten, worden nieuwe vriendschappen gesloten en raken zij geïnspireerd om te blijven sporten. De jongeren kunnen meedoen aan één van de vele sportdisciplines van Olympic Moves: van atletiek tot streetdance en van voetbal tot ultimate frisbee. Tijdens de ‘Olympic Moves - The School Final’ komen jaarlijks ruim 6.000 scholieren bij elkaar voor het nationale kampioenschap voor scholen. Olympic Moves bereikt elk jaar meer dan 100.000 jongeren van ruim 300 middelbare scholen, dat is de helft van alle scholen in Nederland. De competitie bestaat inmiddels 15 jaar en het aantal deelnemers groeit nog steeds. Docenten Lichamelijke Opvoeding signaleren positieve effecten op leerlingen door deelname aan Olympic Moves, zoals sociale integratie, meer zelfvertrouwen en omgaan met winnen of verlies.

Vanaf schooljaar 2020-2021 is Coca‑Cola Nederland niet meer betrokken bij Olympic Moves. Uiteraard draagt Coca‑Cola Nederland, na 18 jaar samenwerking, het programma nog altijd een warm hart toe.

Gezonde Generatie is vanaf de start van het seizoen 2020-2021 de nieuwe partner van Olympic Moves. Gezamenlijk willen de partijen Olympic Moves nog groter en inclusiever maken, waarbij er specifiek wordt gekeken naar het aantrekken van een bredere vertegenwoordiging van jongeren: alle jongeren moeten mee kunnen doen aan Olympic Moves, ongeacht sporttalent, aanleg, achtergrond, leeftijd of fysieke mogelijkheden. Samen maken de partijen zich sterk voor de gezondste generatie..