Coca-Cola wil in 2040 klimaatneutraal zijn

COCA‑COLA EUROPACIFIC PARTNERS WIL KLIMAATNEUTRAAL ZIJN TEGEN 2040

07-12-2020

2020-12-07T09:51:00.000+01:00

CCEP wil de absolute uitstoot van broeikasgassen met 30% verminderen tegen 2030 (vs. 2019) en heeft de ambitie tegen 2040 over de hele keten volledig klimaatneutraal te zijn. Deze doelstelling is goedgekeurd door het Science Based Targets Initiative (SBTi) en komt overeen met het 1,5°C-traject en het Klimaatakkoord van Parijs.

CCEP wil dat al haar strategische leveranciers1 hun eigen wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen bepalen en overschakelen naar 100% hernieuwbare elektriciteit.

CCEP koppelt deze CO2-reductie aan de lange termijn doelstellingen voor de top van het bedrijf en zal in de uitstootvermindering €250 miljoen investeren verspreid over drie jaar. 

Coca‑Cola Europacific Partners (CCEP) zal het verminderen van uitstoot van de business versnellen door de absolute uitstoot van broeikasgassen (BKG) in de hele waardeketen – met inbegrip van scope 1, 2 en 3 – met 30% te verminderen tegen 2030 (vs. 2019) en een traject uitzetten om tegen 2040 klimaatneutraal te kunnen zijn, in overeenstemming met het 1,5˚C-traject en het Klimaatakkoord van Parijs.

CCEP zal de uitstoot van broeikasgassen, waaronder CO2, op alle vijf de gebieden van de waardeketen – ingrediënten, verpakking, fabrieken, transport en koeling – verminderen. De focus op een vermindering van de scope 3-uitstoot, die algemeen gezien wordt als één van de grootste uitdagingen voor emissiereductie, is daarbij cruciaal. CCEP zal leveranciers ondersteunen bij het vaststellen van hun eigen wetenschappelijk onderbouwde emissiedoelstellingen en de omschakeling naar 100% hernieuwbare elektriciteit

 Op weg naar klimaatneutraal starten we met het verminderen van uitstoot

Het actieplan van CCEP wordt ondersteund door een driejarige investering van €250 miljoen om de activiteiten ter vermindering van de uitstoot financieel te ondersteunen. Deze acties omvatten werkzaamheden om de CO2 voetafdruk van koelingen te verminderen, de duurzaamheid van verpakkingen te vergroten, bv. door de overstap naar 100% gerecycled plastic, en het energiezuiniger maken van de fabrieken te realiseren. Zo kunnen de lange termijn doelstellingen voor klimaatneutraliteit sneller worden verwezenlijkt. 

Deze ambitie wordt ondersteund door het opnemen van een CO2-reductie doelstelling in het lange termijn incentiveplan (LTIP) van CCEP. Hiermee zal 15% van het in 2020 toegewezen LTIP verband houden met de mate waarin CCEP de broeikasgasemissies de komende drie jaar vermindert.

Dit bouwt voort op het werk dat de afgelopen tien jaar al werd verricht om de uitstoot van broeikasgassen in de hele waardeketen van CCEP met 30,5% te verminderen (vs. 2010) als onderdeel van This is Forward, het gezamenlijke duurzaamheidsplan van CCEP en Coca‑Cola in West-Europa. De ambitie van CCEP om broeikasgassen tegen 2030 met 30% te verminderen is goedgekeurd door het Science Based Targets initiative (SBTi) als zijnde in overeenstemming met een 1,5˚C-reductietraject zoals aanbevolen door de Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering (IPCC).

Als onderdeel van het traject richting klimaatneutraliteit zal CCEP investeren in projecten die CO2 uit de atmosfeer halen of in geverifieerde CO2-compensatieprojecten. De focus zal echter zoveel mogelijk liggen het terugdringen van de uitstoot waaronder CO2. Compensatie is slechts een oplossing waar dat essentieel is en waar de uitstoot niet verder teruggedrongen kan worden.

Damian Gammell, CEO van Coca‑Cola Europacific Partners:

“Het is altijd onze visie geweest met sterke merken te werken op een duurzame manier, maar we erkennen dat we de klimaatverandering nu met een nog grotere dringendheid moeten aanpakken. Het is een van de ernstigste en meest complexe uitdagingen voor de samenleving en de planeet. Daarom hebben we een ambitieus plan ontwikkeld om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen op basis van absolute, op wetenschap gebaseerde emissiereductiedoelstellingen die onze ambitie onderbouwen en onze vooruitgang in kaart brengen”.

“We hebben een verantwoordelijkheid tegenover de gemeenschappen die we dienen om deze klimaatactie te blijven voortzetten. We weten dat het een lange en uitdagende reis zal zijn – er zijn geen snelle, simpele oplossingen of wondermiddelen – maar we zijn vastbesloten deze verandering zoveel mogelijk vaart te geven en onze rol te spelen bij het helpen en beïnvloeden van anderen. We hebben al aanzienlijke vooruitgang geboekt en toekomstgericht zullen we de overgang naar een klimaatneutrale toekomst blijven leiden door onze manier van zaken doen fundamenteel te veranderen en de milieu impact centraal te stellen in onze besluitvorming.”

Joe Franses, Vice-President Sustainability bij Coca‑Cola Europacific Partners: 

“De wereld bevindt zich op een kritiek punt en we moeten allemaal onze rol spelen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, de wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot 1,5°C en de toekomst van onze planeet te beschermen. Klimaatverandering mag dan groter zijn dan wij allemaal, het is niet iets waar we zelf niets aan kunnen doen. Daarom werkt CCEP aan een klimaatneutrale toekomst. En dat is ook waarom we nu actie ondernemen om de uitstoot van broeikasgassen in onze hele waardeketen te verminderen, van de ingrediënten en de verpakkingen die we gebruiken, tot de dranken die we verkopen. Terwijl we ons eerste driejarenplan uitvoeren, zullen we ons blijven aanpassen en de belangrijkste uitdagingen blijven oplossen om nieuwe mijlpalen te halen en onze langetermijnvisie voor de emissiereductie te verwezenlijken”.

1 Strategische leveranciers zijn de belangrijkste leveranciers van CCEP op de vijf gebieden van onze waardeketen - ingrediënten, verpakking, operaties, koude dranken en transport door derden 

Perscontact

Ben je journalist of bijv. blogger? Als je meer wilt weten over onze merken of andere Coca‑Cola gerelateerde onderwerpen, neem dan contact met ons op. En laat ons weten hoe we je verder kunnen helpen.

Public Affairs & Communications

Public Affairs & Communications
Yvette Groenendijk Netherlands Communications Manager
Tel: +31 6 55 41 34 62