THIS IS FORWARD

Duurzaamheid in het hart van ons bedrijf

We willen ons bedrijf laten groeien waarbij we op de juiste manier omgaan met de milieu en sociale impact van ons bedrijf, zodat onze mensen daar trots op kunnen zijn en onze omgeving deze acties herkent als de juiste stappen. This is Forward is ons actieplan voor duurzaamheid. Het vormt de kern van onze bedrijfsstrategie voor de lange termijn en beschrijft de acties die we ondernemen op zes belangrijke sociale en milieuthema's:

Klimaatactie | Duurzame verpakkingen | Waterbeheer | Gezondheid en welzijn van de consument | 
Het welzijn van onze mensen en degenen die in onze waardeketen werken | Onze bijdrage aan onze lokale gemeenschappen

Ons succes is gebouwd op geweldige mensen, geweldige service en geweldige drankjes. We willen duurzame groei realiseren, waarde creëren voor al onze stakeholders en bouwen aan een betere toekomst voor ons bedrijf, onze gemeenschappen en de planeet. This is Forward is in overeenstemming met de wereldwijde duurzaamheidsambities van The Coca‑Cola Company. Het omvat onze doelstelling voor de vermindering van broeikasgasemissies voor 2030, die is goedgekeurd door het Science Based Targets-initiatief als zijnde in overeenstemming zijn met een reductietraject van 1,5 °C en onze toezeggingen in overeenstemming zijn met de doelstellingen die ten grondslag liggen aan de duurzameontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde Naties.

Lees hier het plan (opent in nieuw venster).

ACTIE TEN AANZIEN VAN DRANKEN

We worden een Total Beverage Company die consumenten een nog ruimere keuze aan dranken met geen of minder suiker biedt.

 • We zijn onderdeel van het Nederlandse Preventieakkoord, waarbij frisdrankproducenten hebben afgesproken het aantal calorieën eind 2020 met -25% te reduceren ten opzichte van 2012 en met -30% eind 2025. Beide doelen zijn al gehaald.
 • Ons commitment in This is Forward is dat we het suikergehalte van onze frisdranken tegen 2025 verlagen met 10%. (1)
 • Ons doel is om tegen 2025 50% van ons verkoopvolume te halen uit caloriearme of calorievrije dranken. Op dit moment is dat al 50% en onze ambitie is om dit nog meer te laten groeien.
 • We blijven onze recepten en portfolio ontwikkelen om een ruimere keuze aan suikervrije dranken te kunnen bieden.
 • We maken het consumenten gemakkelijker om hun suikerinname te controleren door middel van duidelijke productinformatie en kleinere verpakkingen.
 • We zorgen ervoor dat onze reclame niet is gericht op kinderen onder de 13 jaar en dat in onze sales- en marketingpraktijken de focus ligt op zero sugar en deze zich blijven ontwikkelen conform de verwachtingen van buitenaf.

ACTIE TEN AANZIEN VAN VERPAKKINGEN

We zamelen al onze verpakkingen in zodat geen verpakking als zwerfafval eindigt of in de oceanen terechtkomt.

 • We zorgen ervoor dat 100% van onze primaire verpakkingen recyclebaar of herbruikbaar zijn tegen 2025. 
 • We zullen samenwerken met lokale en nationale partners om binnen heel Europa 100% van onze verpakkingen in te zamelen tegen 2030, en we zullen goed ontworpen statiegeldsystemen steunen daar waar geen bewezen alternatieven bestaan.
 • We zullen alle onnodige en moeilijk te recyclen verpakkingen uit onze portfolio elimineren.
 • De ambitie was om in 2023 tenminste 50% van het materiaal dat we voor onze PET-flessen gebruiken afkomstig is uit gerecycled plastic (rPET) en eind 2030 100% gerecycled of hernieuwbaar plastic te gebruiken. In Nederland hebben we dit doel ruim hiervoor gerealiseerd: sinds eind 2020 worden al onze kleine plastic flessen gemaakt van 100% gerecycled plastic en in 2021 zijn ook onze grote flessen overgaan naar 100% gerecycled plastic. (2)
 • We gebruiken het bereik van onze merken om iedereen aan te zetten tot recyclen.
 • We spelen een voortrekkersrol bij het gebruik van duurzame verpakkingen, inclusief hernieuwbare materialen en slimme nieuwe manieren voor het terugdringen van verpakkingsafval.
 • We steven ernaar dat wereldwijd en tegen 2030 minimaal 25% van alle dranken worden verkocht in hervulbare verpakkingen of in drankendispensers met herbruikbare verpakking.

ACTIE TEN AANZIEN VAN DE MAATSCHAPPIJ

We vormen een positieve kracht als voorvechter van inclusie en economische ontwikkeling in de maatschappij, met onze medewerkers en onze gemeenschappen.

 • We koesteren een diverse en inclusieve cultuur in ons bedrijf en zorgen ervoor dat ten minste een derde van onze werknemers vrouw is. 
 • We streven ernaar dat tegen 2030 10% van ons werknemersbestand bestaat uit mensen met een beperking.
 • We vergroten onze bijdrage aan de maatschappij door middel van meer vrijwilligerswerk door onze medewerkers en ondersteuning van partnerschappen met de lokale gemeenschap.
 • We ondersteunen de ontwikkeling van de vaardigheden van mensen die barrieres ervaren in het deelnemen aan de arbeidsmarkt.

ACTIE TEN AANZIEN VAN WATER

We behandelen water met de zorg die het verdient, in heel ons bedrijf en in onze waardeketen.

 • We beschermen de duurzaamheid van de door ons gebruikte waterbronnen voor toekomstige generaties.
 • We verminderen de hoeveelheid water die we bij de productie gebruiken en pakken de gevolgen van het watergebruik binnen onze leveringsketen aan. (3)
 • We vullen 100% van het water dat we gebruiken in onze dranken aan in gebieden met een watertekort en zetten in op 100% regeneratief watergebruik tegen 2030.

 

KLIMAATACTIE

We streven ernaar klimaatneutraal te zijn in 2040 en naar een verlaging van onze uitstoot met 30% in 2030.

 • We streven naar netto 0% broeikasgassenuitstoot in onze hele waardeketen, Scope 1, 2, en 3 in 2040. (4)
 •  We brengen de uitstoot van broeikasgassen in onze hele waardeketen met 30% omlaag in 2030 (vs. 2019). (5)
 • We gebruiken 100% hernieuwbare elektriciteit in al onze markten tegen 2030. In onze lokale fabriek in Dongen maken we gebruik van duurzame lokale zonne- en windenergie.
 •  We streven ernaar dat 100% van onze strategische leveranciers hun eigen op wetenschap gebaseerde doelen stellen tegen 2023 en overstappen op 100% hernieuwbare elektriciteit in 2025.

ACTIE TEN AANZIEN VAN DE LEVERINGSKETEN

We kopen onze belangrijkste ingrediënten en grondstoffen duurzaam in.

 • We zorgen ervoor dat 100% van onze belangrijkste landbouwingrediënten en grondstoffen afkomstig zijn van duurzame bronnen.
 • 100% van onze leveranciers werken volgens onze Supplier Guiding Principles – waaronder duurzaamheid, ethiek en mensenrechten vallen. (6)

 

Versie: januari 2023

Uitgangsjaar is 2010 en streefdatum is 2025, tenzij anders vermeldt.

 

 1. Reductie in suiker per liter in frisdrank portfolio vanaf 2019. Uitsluitend koolzuurhoudende frisdranken en niet-koolzuurhoudende frisdranken. Geen water of sappen.
 2. Besparing nieuw plastic t.o.v. flessen gemaakt van nieuw plastic.
 3. Verhouding watergebruik, liters water per liter geproduceerd eindproduct.
 4. Waardeketen verantwoordelijk voor scope 1 -, 2, en 3-uitstoot.
 5. Naast een absolute reductie van 30,5% die al tussen 2010 en 2019 is bereikt.
 6.  (6) We zullen dit doen via onze mondiale Supplier Guiding Principles en ons mensenrechtenbeleid

Heb je nog steeds vragen?