Officieel reglement van de promotiecampagne 'Birthday & Anniversary journey' via de Coke app

 1.      De actie 'Birthday & Anniversary journey' campagne wordt georganiseerd door Coca Cola Services NV en gecoördineerd door Coca Cola Nederland BV, Marten Meesweg 25J, 3068 AV, Rotterdam (verder “Coca Cola” genoemd).

 

2.      Deze actie is bedoeld om consumenten die geregistreerd in de Coke app op de dag van zijn/haar verjaardag en/of jubileum te belonen door een kortingvoucher aan te bieden bij een partner. Deelname is mogelijk voor personen van 16 jaar en ouder die in Nederland wonen, met uitzondering van alle vaste of tijdelijke werknemers van Coca Cola Nederland bv, van Coca Cola Services NV of van een van de ondernemingen die aan deze vennootschappen verbonden zijn, van een van hun reclameagentschappen en partners van deze promotie, als ook hun familieleden.

 

3.      Deze voorwaarden zijn enkel geldig vanaf de datum van de verjaardag zoals geregistreerd in de database en de ontvangst van de code t/m 30 september 2023. Het is niet mogelijk om deel te nemen aan deze actie op enige andere manier dan degene die wordt beschreven in onderhavig reglement. De deelname impliceert de volledige en complete aanvaarding van deze algemene voorwaarden alsook deze van Coca Cola partners in deze actie.

 

4.      Om op een geldige manier deel te nemen aan die en de voucher te verkrijgen dient de deelnemer al in de Coke app database worden geregistreerd en een code te verkrijgen.

 

5.      De deelnemer dient de ontvangen code ter gelegenheid van zijn/haar verjaardag in te voeren via de ontvangen melding. De deelnemer ontvangt direct een voucher die geldig is bij aankoop op Thuisbezorgd onder de volgende voorwaarden:

 

De Voucher en inwisselvoorwaarden en de verwerking van consumentengegevens bij Thuisbezorgd zijn de exclusieve verantwoordelijkeheid van Thuisbezorgd.nl

 

Voucher van €3 korting op het bestelbedrag. Minimum bestelbedrag is €15. Geldig t/m 30 september 2023.De voucher kan gebruikt worden door deze in te voeren op het afrondscherm via Thuisbezorgd.nl en de iOS- Android- of Windows-app. Het resterende bedrag dient online te worden voldaan via de beschikbare betaalmethodes. De voucher kan maar 1 keer gebruikt worden. Vouchercode kan niet ingewisseld worden voor contant geld of gebruikt worden in combinatie met een andere vouchers of kortingen. Thuisbezorgd.nl behoudt zich het recht voor om bestellingen te annuleren in geval van fraude. De voorwaarden van individuele restaurants zijn van toepassing op de inwisseling van de voucher.

 

 

6.      De deelnemer kan de voucher enkel een keer krijgen.

 

7.      Onder deelnemer wordt in onderhavig reglement verstaan, elke persoon die minstens 16 jaar oud is en in Nederland woont en die al geregistreerd is in de Coke app database.

 

9.      De deelnemers moeten op elk moment in staat zijn een bewijs van hun identiteit te leveren, zodat de organisator eventuele misbruiken kan nagaan en bestraffen.

 

10.  Deelname aan deze actie leidt tot de volledige aanvaarding van dit reglement, inclusief latere beslissingen die de organisatoren in het geval van overmacht moeten nemen om het goede verloop van deze actie te garanderen. Coca Cola heeft het recht om het mechanisme van deze actie tijdens de actieperiode aan te passen.

 

11. De gegevens die verzameld worden bij het downloaden van de Coke app, het gebruik ervan en/of de deelname aan deze actie, worden beheerd en gecontroleerd door Coca Cola Services nv, Bergensesteenweg 1424, 1070 Brussel alsook Coca Cola Nederland bv, Marten Meesweg 25J, 3068 AV, Rotterdam conform de Wet tot Bescherming van Persoonsgegevens (zie Coca Cola Privacy Policy). De deelnemer heeft inzagerecht in zijn gegevens en kan, indien nodig, verzoeken deze te verbeteren of te schrappen door te schrijven naar Consumer Interaction Center, Postbus 8750, 3009 AT Rotterdam of per e-mail naar cocacolanl@coca-cola.com.

 

12. De prijzen zijn niet verwisselbaar noch inwisselbaar tegen geld.

 

13.   De toegewezen prijzen zijn strikt persoonlijk en kunnen niet aan derden worden overgedragen. De prijzen zijn niet overdraagbaar, noch inwisselbaar tegen geld. Alle prijzen verkregen in strijd met deze voorwaarden kunnen worden geannuleerd.

 

14.   Coca Cola kan de deelnames van een of meerdere deelnemer(s) opschorten en annuleren, in het geval van vaststelling van een verdachte handelswijze die kan zijn, zonder dat dit limitatief is: de invoering van een geautomatiseerd antwoordsysteem, de verbinding van meerdere personen en van verschillende computerposten vanuit dezelfde persoon dat wil zeggen vanuit hetzelfde profiel geregistreerd in de inschrijfdatabase op de site, een ongewoon winstritme, een poging om de servers van het organiserend bedrijf te forceren, een vermenigvuldiging van account.

 

15.   De organisatoren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor:           

 

Ongevallen, laattijdige leveringen, kosten en om het even welke schade, ongeacht de aard of de oorzaak ervan, ten gevolge van de deelname aan deze actie, de toekenning van de prijs, de ontvangst of het gebruik van de prijs en dit onder welke vorm dan ook.

Een verkeerde programmering of elke vorm van storing op de internetaansluiting.

Elk geval van overmacht waardoor de winnaars geen gebruik kunnen maken van de prijs.

Deze clausule geldt niet bij een zware of opzettelijke fout van de organisatoren, hun vertegenwoordigers of mandatarissen.

 

16.   Aangezien de selectie van de deelnemers exclusief bepaald worden op basis van een informaticaprocedure, kunnen de organisatoren niet aansprakelijk worden gesteld voor gebreken van de netwerken, verliezen, vertragingen of tekortkomingen veroorzaakt door het internet of de technische dienstverleners die zorgen voor de overdracht van de gegevens en de hosting van de website.

 

17.   Dit reglement is onderworpen aan de Nederlandse wetgeving en zal worden geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Nederlandse recht. Alle eventuele geschillen die voortvloeien uit deze actie of die er betrekking op hebben en die niet in der minne kunnen worden geregeld, zullen uitsluitend voor de bevoegde rechtbanken van Rotterdam worden gebracht.