Wij trakteren je dit festivalseizoen!

alt

ACTIEVOORWAARDEN

Officieel reglement van de promotiecampagne Coca‑Cola Win festivaltickets  via ‑Coca‑Cola‑ App

 

1.     De actie Coca‑Cola Win festivaltickets  wordt georganiseerd door Coca‑Cola Services NV en gecoördineerd door ‑Coca‑Cola Nederland BV, Marten Meesweg 25J, 3068 AV, Rotterdam (verder “‑Coca‑Cola‑” genoemd).

 

2.     Deze actie is een groot kansspel voor het winnen van:

-       10x2 weekend tickets voor Tomorrowland (28 t/m 30 juli 2023), inclusief trip en hotel verblijf, ter waarde van 3.155 euro.

-       3x2 weekend tickets voor Sziget (11 t/m 13 augustus 2023), inclusief trip en hotel verblijf, ter waarde van 2.995 euro.

-       6x2 weekend tickets voor Lowlands (18 t/m 20 augustus 2023), ter waarde van 624 euro.

-       2x2 zaterdagtickets 2x2 zondag tickets voor Mysteryland (26 of27 augustus 2023), ter waarde van 440 euro.

-       3x2 weekend tickets voor Lollapalooza Berlijn (9 t/m 10 septembers 2023), ter waarde van 3.060 euro.

-       3x2 weekend tickets voor Coca‑Cola Music Experience (1 t/m 2 september 2023), ter waarde van 2.800 euro.

-       3x2 weekend tickets voor Coachella US (21 t/m 23 april 2024), ter waarde van 8.549 euro.

 

Op deze actie is de Gedragscode voor Promotionele Kansspelen van toepassing. Deelname voor festivalkaartjes Tomorrowland, Sziget,Lowlands, Mysteryland, Lollapalooza Berlijn, Coca‑Cola Music Experience en Coachella US is mogelijk voor personen van 18 jaar en ouder  die in Nederland wonen, met uitzondering van alle vaste of tijdelijke werknemers van Coca‑Cola Nederland bv, van Coca‑Cola Services NV‑, Coca‑Cola ‑Europacific‑ Partners Nederland BV of van een van de ondernemingen die aan deze vennootschappen verbonden zijn, van een van hun reclameagentschappen en partners van deze promotie, als ook hun familieleden.

 

3.     Deze voorwaarden zijn enkel geldig van 1 juni 2023 00:01 t/m 30 september 2023 23:59. Het is niet mogelijk om deel te nemen aan deze actie op enige andere manier dan degene die wordt beschreven in onderhavig reglement. De deelname impliceert de volledige en complete aanvaarding van deze algemene voorwaarden alsook deze van Coca‑Cola partners in deze actie.

 

4.     Om op een geldige manier deel te nemen aan die actie en kans te maken op de prijzen, moet de deelnemer de opgegeven procedure volgen:

De deelnemer wordt door doorgeleid de App Store of Google Play store door ofwel 1) het scannen van de qr-code op een Coca‑Cola‑ actieverpakking, 2) het klikken op een online advertentie/banner voor deze promotie of 3) door handmatig te zoeken naar de app in de App Store of Google Play store of 4) scannen van QR code op materialen die te vinden zijn in verschillende winkels. Deelnemer moet de app downloaden, vervolgens moet de deelnemer de app openen en de gegeven stappen volgen om een account aan te maken. Hiervoor moeten de volgende gegevens worden verstrek: e-mailadres, land, geboortedatum, goedkeuring van algemene voorwaarden en privacybeleid en het al dan niet geven van toestemming voor benadering voor marketingdoeleinden.

Binnen de app worden valuta gebruikt, muziek-punten genoemd. Deelnemers kunnen Muziek-punten verdienen door het spel te spelen dat te bereiken is via de tegel ‘Game’, in het thuisscherm van de Coca‑Cola app

Via de button ‘Win’ kunnen de beschikbare prijzen worden bekeken. Om mee te doen voor de prijzen dient de deelnemer het getoonde aantal Muziek-punten  in de portemonnee binnen de app te hebben. Om kans te maken op een van de prijzen dient de deelnemer minstens 100 Muziek-punten te verdienen door het spelen van de ‘Game’.

5.     De deelnemer kan onbeperkt deelnemen aan deze actie, zolang deelnemer beschikt over voldoende Muziek-punten om meerdere malen mee te doen. Extra Muziek-punten kunnen worden verdiend door het spelen van spellen binnen de app. Per dag kan een maximum van 500 extra Muziek-punten per spel worden verdiend.

- Voor Tommorowland zal de trekking gehouden worden in week 27

- Voor Sziget zal de trekking gehouden worden in week 28

- Voor Lowlands zal de trekking gehouden worden in week 29

- Voor Mysteryland zal de trekking gehouden worden in week 30

- Voor Coca‑Cola Music Experience zal de trekking gehouden worden in week 31

- Voor Lollapalooza zal de trekking gehouden worden in week 32

- Voor Coachella zullen meerdere trekkingen gehouden worden in week 35, 37, 39

6.     De prijzen zijn zoals aangegeven en beschikbaar om te winnen. De prijzen zullen uiterlijk tot en met 30 september 2023 verkrijgbaar zijn en worden per mail toegestuurd naar het door de deelnemers opgegeven e-mailadres of adres. Coca‑Cola behoudt zich het recht voor om de prijs te vervangen door een prijs van gelijke of hogere waarde dan de vermelde‑ prijzen in het geval dat deze prijzen niet meer beschikbaar zijn.

 

7.     Onder deelnemer wordt in onderhavig reglement verstaan, elke persoon die minstens 18 jaar oud en in Nederland woont.  Er zal geen verblijf worden toegekend aan minderjarigenDe deelnemers moeten op elk moment in staat zijn een bewijs van hun identiteit te leveren, zodat de organisator eventuele misbruiken kan nagaan en bestraffen.

 

8.     Er zullen geen prijzen worden verstuurd buiten Nederland .

 

9.     De deelnemers die hebben gewonnen, zijn genoodszaakt binnnen een week een reactie te geven om hun contactgegevens te delen voor het versturen van de prijzen. Anders verspelen ze hun recht op de prijs.

 

10.  De prijzen die via kansspel te winnen zijn, door muziek-punten, die te verkrijgen zijn door de game te spelen, in te wisselen voor een kans tijdens de actieperiode zijn:

-       10x2 weekend tickets voor Tomorrowland (28 t/m 30 juli 2023), inclusief trip en hotel verblijf, ter waarde van 3.148 euro.

-       3x2 weekend tickets voor Sziget (11 t/m 13 augustus 2023), inclusief trip en hotel verblijf, ter waarde van 2.995 euro.

-       6x2 weekend tickets voor Lowlands (18 t/m 20 augustus 2023), ter waarde van 625 euro.

-       4x2 dagtickets voor Mysteryland (25 t/m 27 augustus 2023), ter waarde van 440 euro.

-       3x2 weekend tickets voor Lollapalooza (9 t/m 10 septembers 2023), ter waarde van 2.979 euro.

-       3x2 weekend tickets voor Coca‑Cola Music Experience (1 t/m 2 september 2023), ter waarde van 2.800 euro.

-       3x2 weekend tickets voor Coachella US (21 t/m 23 april 2024), ter waarde van 8.549 euro.

 

-       Festivaltickets voor Tomorrowland, Sziget, Lollapalooza, Coca‑Cola Music Experience & Coachella voor 2 personen inclusief 2 overnachtingen  in een door Coca‑Cola nader te bepalen hotel en transport van en naar de festival locatie. De prijs is exclusief drankjes en eten, deze zijn voor eigen rekening. ‑De winnaar en zijn/haar begeleiders begrijpen dat de aangeboden accommodatie een gedeelde kamer is met twee en/of eenpersoonsbedden.

- Festivaltickets voor Lowlands en Mysteryland voor 2 personen inclusief overnachting op de camping.

-       Het hotel wordt geboekt op basis van budget en beschikbaarheid

-       Datum wordt op basis van beschikbaarheid en in overleg met Coca‑Cola nader bepaald. ‑Coca‑Cola‑ behoudt altijd het recht om een finale keuze te maken in de vertrek en aankomst data van de reis.

-       Winnaars moeten beschikbaar zijn om naar het evenement te reizen op de data die door de sponsor zijn aangegeven, anders lopen ze het risico de prijs te verliezen

-       Persoonlijke uitgaven zoals drankjes & maaltijden gedurende reis zijn voor eigen rekening en vallen niet onder de te winnen prijs.

-       De details van het verloop van de reis worden later aan de winnaars meegedeeld door het reisbureau dat rechtstreeks contact met hen opneemt.

 

11.   De winnaars, voor zichzelf en begeleiders, moeten hun volledige contactgegevens bevestigen (voornaam, naam, geboortedatum en adres), hun telefoonnummer en/of GSM en dienen een kopie van hun identiteitskaart en/of paspoort (geldig tot 6 maanden na de reis) en geldig visum voor de gewonnen bestemming. Geen enkele wijziging kan daarna nog gebeuren en zal beschouwd worden als een verwerping van de prijs. Deze gegevens en documenten zullen overgedragen worden aan het reisbureau waarmee Coca‑Cola werkt voor de definitieve reservatie is gemaakt. Alle reizigers moeten ervoor zorgen dat ze voldoen aan alle administratieve en wettelijke eisen in de gezondheidszorg (vaccinaties, etc.). Paspoort, visum, sanitaire voorzieningen en (reis)verzekeringen ander dan die voorzien door het reisbureau zijn de verantwoordelijkheid van elke reiziger.

 

12.  De winnaars van de prijzen zullen per email en/of telefoon gecontacteerd worden. Indien de winnaar binnen de toegestane termijn niet ingaat op de vraag om zijn gegevens per mail te bevestigen en een kopie van zijn identiteitskaart te sturen (van toepassing op Tomorrowland, Sziget, Lollapalooza, Coca‑Cola Music Experience & Coachella, Lowlands, Mysteryland), wordt de prijs aan iemand anders toegekend en verliest de winnaar elk recht op een compensatie onder welke vorm dan ook.

 

13.  De winnaars worden uitgeroepen tot winnaar na de definitieve controle van hun gegevens en hun leeftijd.

 

14.  Kansspelbelasting over het deel van prijzen zal worden afgedragen door Coca‑Cola‑.

Deze actie in Nederland staat onder controle van Meester Indekeu, gerechtsdeurwaarder te 1190 Brussel, Brugmannlaan 69, die de hele actie superviseert. Zijn beslissingen zijn onherroepelijk en er is geen enkel beroep mogelijk.

 

15.  Deelname aan deze actie leidt tot de volledige aanvaarding van dit reglement, inclusief latere beslissingen die de organisatoren in het geval van overmacht moeten nemen om het goede verloop van deze actie te garanderen. Coca‑Cola‑ heeft het recht om het mechanisme van deze actie tijdens de actieperiode aan te passen.

 

16.  De gegevens die verzameld worden bij het downloaden van de Coke app, het gebruik ervan en/of de deelname aan deze actie, worden beheerd en gecontroleerd door Coca‑Cola Services nv, Bergensesteenweg 1424, 1070 Brussel alsook ‑CocaCola Nederland bv, Marten Meesweg‑ 25J, 3068 AV, Rotterdam conform de Wet tot Bescherming van Persoonsgegevens (zie CocaCola Privacy Policy). De deelnemer heeft inzagerecht in zijn gegevens en kan, indien nodig, verzoeken deze te verbeteren of te schrappen door te schrijven naar Consumer Interaction‑ Center, Postbus 8750, 3009 AT Rotterdam of per e-mail naar cocacolanl@coca-cola.com. Bovendien aanvaarden de winnaars dat de persoonsgegevens, noodzakelijk voor de overhandiging van de prijs, worden doorgestuurd naar het agentschap alsook het reisagentschap waar CocaCola mee samenwerkt en waarvan alle gegevens zullen worden bekendgemaakt bij de bestelling van de ‑prijs .

 

17.  De toegewezen prijzen zijn strikt persoonlijk en kunnen niet aan derden worden overgedragen. De prijzen zijn niet overdraagbaar, noch inwisselbaar tegen geld. Alle prijzen verkregen in strijd met deze voorwaarden kunnen worden geannuleerd.

 

18.  Coca‑Cola‑ kan de deelnames van een of meerdere deelnemer(s) opschorten en annuleren, in het geval van vaststelling van een verdachte handelswijze die kan zijn, zonder dat dit limitatief is: de invoering van een geautomatiseerd antwoordsysteem, de verbinding van meerdere personen en van verschillende computerposten vanuit dezelfde persoon dat wil zeggen vanuit hetzelfde profiel geregistreerd in de inschrijfdatabase op de site, een ongewoon winstritme, een poging om de servers van het organiserend bedrijf te forceren, een vermenigvuldiging van account.

 

19.  De organisatoren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor:           

Ongevallen, laattijdige leveringen, kosten en om het even welke schade, ongeacht de aard of de oorzaak ervan, ten gevolge van de deelname aan deze actie, de toekenning van de prijs, de ontvangst of het gebruik van de prijs en dit onder welke vorm dan ook, in het bijzonder maar niet beperkt tot de risico's in verband met reizen naar, binnen en vanuit de reisbestemming.

Verliezen of vertragingen veroorzaakt door derden en dat, in welke vorm dan ook.

Fouten of omissies van het reisbureau.

 Eventuele extra kosten en/of de kosten van levensonderhoud of transport - anders dan de kosten die hierin worden ondersteund door Coca‑Cola uitdrukkelijk vermeld (tickets, hotel, transport naar festivalterrein)‑ – die de winnaar (en de begeleider) uiteindelijk moet dragen als gevolg van zijn deelname aan de actie, de aanvaarding van de prijs en het gebruik dat hij wil.

Elk geval van overmacht waardoor de winnaars geen gebruik kunnen maken van de prijs, of het nu gaat om transport, het verloop van de reis of eender welke andere gebeurtenis.

De annulering of de wijziging van de data of de plaats of de bijkomende omstandigheden verbonden aan de prijs of het evenement waaruit de prijs bestaat door een beslissing buiten de wil van Coca‑Cola‑, of het nu gaat om een beslissing van de organisatoren van de prijs, van de autoriteiten of van de winnaar zelf.

Het onvermogen van de reizigers om naar hun bestemming te vertrekken ten gevolge van een besluit van de autoriteiten, de weigering van autoriteiten, no show van de reizigers op de datum van vertrek op de aangegeven uren, afwezigheid of niet-geldigheid van een visum of paspoort of ieder ander document dat vereist is bij vertrek of welke andere reden.

De winnaar en/of de persoon die de winnaar vergezelt is aansprakelijk voor enige schade, veroorzaakt door hem- of haarzelf, aan derden of aan de infrastructuur van een evenementenlocatie. Een verkeerde programmering of elke vorm van storing op de internetaansluiting.

Het niet gebruik door de winnaar van zijn ticket op de dag van het evenement.

Onafhankelijk georganiseerde activiteiten door de winnaar op de festivallocatie of persoonlijk georganiseerde externe excursies.

Drukfouten of fouten op de deelnemende verpakkingen.

Deze clausule geldt niet bij een zware of opzettelijke fout van de organisatoren, hun vertegenwoordigers of mandatarissen.

 

20.  Aangezien de winnaars exclusief bepaald worden op basis van een informaticaprocedure, kunnen de organisatoren niet aansprakelijk worden gesteld voor gebreken van de netwerken, verliezen, vertragingen of tekortkomingen veroorzaakt door het internet of de technische dienstverleners die zorgen voor de overdracht van de gegevens en de hosting van de website.

 

21.  De winnaar verklaart bereid te zijn mee te werken aan de reclamecampagnes en de promoties waarmee de toewijzing en de uitreiking van deze prijs gepaard zullen gaan. Hij aanvaardt dat zijn foto kan worden gebruikt voor alle publicitaire en promotionele doeleinden van en voor Coca‑Cola‑ ongeacht het medium en zonder enige vergoeding.

 

22.  Dit reglement is onderworpen aan de Nederlandse wetgeving en zal worden geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Nederlandse recht. Alle eventuele geschillen die voortvloeien uit deze actie of die er betrekking op hebben en die niet in der minne kunnen worden geregeld, zullen uitsluitend voor de bevoegde rechtbanken van Rotterdam worden gebracht.