Logo van alliantie van waterbeheer

DE COCA‑COLA-FABRIEK IN DONGEN ONTVANGT ALS EERSTE IN NEDERLAND HET AWS-CERTIFICAAT

07/10/2021

We ontvingen deze erkenning voor onze inspanningen rondom duurzaam waterbeheer

Water is niet zomaar een ingrediënt, maar ook een recht. Daarom moet er zeer zorgvuldig mee om worden gegaan. Niet alleen willen we water van de hoogste kwaliteit in onze producten gebruiken, we proberen ook het waterverbruik in de productielocatie tot het strikte minimum te beperken. 

In 2021 kreeg de fabriek in Dongen, Noord-Brabant een internationaal gerenommeerde erkenning: het platinum certificaat voor duurzaam watermanagement van de Alliance for Waterstewardship. Wat houdt deze erkenning precies in? We vroegen het aan Jos Peeters, Environmental Manager bij Coca‑Cola Europacific Partners Nederland.

Wat is het AWS-certificaat?

Het Alliance for Water Stewardship is een samenwerking van bedrijven, de publieke sector en NGO’s met als doel het duurzaam maken van lokale waterbronnen. “Met basis, goud en platinum zijn er drie certificaten gebaseerd op het volbrengen van een waslijst aan criteria rond waterduurzaamheid”, weet Jos Peeters. “Wij kregen die laatste, de hoogste erkenning.” 

“Wat daarbij enorm belangrijk is, is samenwerking. Je moet kunnen aantonen dat je in overleg gaat met de omgeving om efficiënt met water om te gaan. Dat gaat van andere bedrijven tot overheden, of het in kaart brengen van waterstromen in de buurt.”

AWS-certificaat voor duurzame cloudoplossingen

Samenwerking door Project Vossenberg

Laat dat nu net iets zijn waar we erg op hebben ingezet. Jos Peeters: “Samen met andere bedrijven op het bedrijventerrein in Dongen, de provincie Noord-Brabant, de Waterschappen en nog enkele andere partijen, startten we het project Vossenberg. Dit bestaat uit twee delen. In de eerste fase brachten we de waterstromen in kaart. Welke bedrijven gebruiken welk type water op welke locatie? Wie pompt er water op? Waar gaat het gebruikte water heen?”

Onze fabriek en de drie andere bedrijven gebruikten reeds dezelfde waterzuiveringsinstallatie. Belangrijke vraag was dus: zijn er nog bedrijven die het afvalwater van een andere fabriek kunnen hergebruiken? Dat kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor koeling, en betekent dat er minder water opgepompt moet worden. 

Enorm aantal verpakte plastic colaflesjes

Efficiënt in de fabriek

“Tijdens de tweede fase onderzochten we of de verschillende waterstromen terug naar de natuur geleid konden worden. Eén van de vaststellingen was dat we efficiënter kunnen omgaan met hemelwater. We scheiden nu al het regenwater van het afvalwater maar onderzoeken nu hoe we regenwater naar enkele landbouwterreinen in de buurt kunnen brengen. Zo gaat er geen water verloren en hoeven de landbouwers geen extra water op te pompen bij droogte.”

Ook op de werkvloer voerden we enkele veranderingen door. “Het voorbije jaar hadden we twee vernieuwingen”, legt Jos uit, “de krattenwasser hergebruikt nu water uit de flessenwasser, en de reiniging van de trays (onderstellen voor het vervoeren van kratten) gaat nu volledig zonder water. Zo sparen we ongeveer 7 miljoen liter water uit per jaar (circa 2,7 olympische zwembaden).”

In 2022 pakken we de ‘neckrinsing’ aan. Jos Peeters: “Nadat de petflessen gevuld worden, spuiten we de nek van de flessen schoon zodat die niet meer plakt. We gaan hier een systeem met perslucht installeren zodat we op jaarbasis 10 miljoen liter water uitsparen. Ook de persluchtsystemen elders in de fabriek passen we aan. Die gebruiken namelijk een beetje water dat steeds opnieuw geloosd wordt. Dat proces passen we aan zodat het volledig droog zal verlopen. Ook hier sparen we heel wat water uit: 8 miljoen liter water per jaar.”

Manometer van de pijp

Onze waterdoelen

De certificering is niet alleen een mooie erkenning, het is vooral een motivatie om nog meer in te zetten op een duurzamer watergebruik. Zo onderzoeken we samen met partners de mogelijkheid om aan water replenishment te doen: het teruggeven van water aan de natuur. 

Dit zullen we doen door te investeren in projecten die ervoor zorgen dat water beter de grond in kan trekken. Op dit moment stroomt veel waardevol zoet regenwater direct af naar zee waar het niet meer bruikbaar is als drinkwater. Projecten rondom bijvoorbeeld het herstellen van moerassen, oevers en vijvers zorgen ervoor dat water de tijd krijgt de diepere grondlagen in te trekken en zo de waterstand in Brabant aanvult. Samen moeten die projecten tegen 2030 evenveel water aanvullen als wij in onze fabriek en in onze drankjes gebruiken.

Jos Peeters: “De voorbije kurkdroge zomers toonden het: we moeten met z’n allen beter en duurzamer met water omgaan. Wij als Coca‑Cola in Nederland moeten hierbij initiatief nemen en de kracht van ons merk gebruiken. Ik ben daarom enorm trots op dit certificaat. Het beloont onze inzet en de acties die we ondernemen in en rond onze fabriek in Dongen en zijn een enorme motivatie om in de toekomst nog duurzamer met water om te gaan.”

Meer over onze duurzaamheidsdoelen lees je hier.

Heb je nog steeds vragen?