Coca-Cola over water teruggeven aan de natuur

COCA‑COLA OVER WATER TERUGGEVEN AAN DE NATUUR

22/03/2023

Water is van fundamenteel belang voor ons bedrijf en staat centraal in onze duurzaamheidsstrategie: het is het hoofdingrediënt voor al onze drankjes en wordt daarnaast gebruikt in onze landbouwtoeleveringsketen en om onze producten te maken.

Water is essentieel voor mensen, voor de gezondheid van ons ecosysteem en onze economieën. Coca‑Cola heeft daarom wereldwijd als doel om elke liter water die gebruikt wordt in onze drankjes, terug te geven aan de natuur. Coca‑Cola in Nederland vermindert de hoeveelheid water dat het gebruikt, gebruikt water opnieuw waar het kan en geeft het terug aan de natuur in de vorm van natuurprojecten.


Wereldwijde waterstrategie
In 2007 stelden we onszelf wereldwijd als doel om het waterverbruik in onze directe producten, dus exclusief productieketen, weer terug aan te vullen. Dit doel werd in 2015 al behaald – vijf jaar eerder dan gepland –, waarmee we het eerste Fortune 500-bedrijf werden dat het waterverbruik wereldwijd aanvult. Maar dit is slechts het begin. We blijven onze vooruitgang op het gebied van waterbeheer stimuleren. Zo stonden we in 2021 op de eerste plaats in Ceres' "Feeding Ourselves Thirsty Report" voor waterbeheer bij voedsel-, dranken- en landbouwbedrijven.

Onze wereldwijde waterstrategie voor 2030 brengt deze ambities nog verder. Boven op de huidige inspanningen, komt een nieuwe maatstaf voor zakelijk waterbeheer om zo waterzekerheid na te streven binnen ons bedrijf, de natuur en de gemeenschappen waarin we werken.

 

Sleutelrol Europa
Europa speelt een sleutelrol in het realiseren van onze wereldwijde ambities, door middel van baanbrekende projecten die dagelijks een verschil maken voor gemeenschappen en het milieu. In Europa hebben we in 2021 zo maar liefst 236% van het water dat we in onze drankjes hebben gebruikt, dus waar water als ingrediënt geldt, teruggegeven aan de natuur door middel van ruim 51 projecten. Hoewel wateraanvulling het hoofddoel van deze projecten is, bieden ze ook andere voordelen, zoals CO2-opslag, verbetering van de waterkwaliteit, bescherming tegen overstromingen, recreatie, verbetering van de biodiversiteit en de voorziening van voedsel en grondstoffen.

Eén van onze prioriteitsprojecten in Europa ligt in het gebied van de Donau, 's werelds meest internationale rivierbekken. In samenwerking met het Wereld Natuur Fonds (WWF) en de Internationale Commissie voor de Bescherming van de Donau (ICPDR), zetten we ons in voor het Living Donau Partnership. Via deze samenwerking vullen we jaarlijks 13,45 miljoen m3 water terug aan, wat overeenkomt met het vullen van 5.380 Olympische zwembaden en het herstel van 5.462 hectare drasland, rivier en uiterwaard (het gebied tussen rivier en dijk).

Lorem ipsumLokale initiatieven in Nederland

Ook op lokaal niveau werken we samen met verschillende partijen om een bijdrage te leveren aan onze waterstrategie en de doelstellingen van Coca‑Cola in Nederland. Zo behaalde de Coca‑Cola fabriek in Dongen in 2021 het platina certificaat voor duurzaam watermanagement van de wereldwijde Alliance for Water Stewardship (AWS). Hiervoor waren zowel de bronbescherming als de samenwerkingen met partners in de omgeving doorslaggevend.

Daarnaast investeren we in natuurprojecten die zorgen dat het waterpeil in diepere grondlanden wordt aangevuld. Op dit moment stroomt veel van het regenwater dat valt, dankzij de efficiënte rivierstructuren, direct af naar zee. Door natuur op de juiste manier te herstellen zorgen we dat water op die plekken de tijd krijgt de grond in te zakken en het waterpeil aan te vullen. De Nederlandse suikerbieten die we gebruiken voor onze drankjes groeien hierdoor bijvoorbeeld vrijwel volledig op regenwater.

Sinds 2020 hebben we lokaal de doelstelling om tegen 2030 al het water dat we gebruiken in onze fabriek, in Dongen, en in onze drankjes aan te vullen. Dat doen we het liefst op plekken die in de omgeving liggen van onze fabriek, maar doen we natuurlijk ook op andere plekken in Nederland.

 

Natuurgebied De Ooijse Graaf
Eén van deze initiatieven – waar wij ons wederom in samenwerking met het Wereld Natuur Fonds voor inzetten – is de ontwikkeling en instandhouding van natuurgebieden, zoals De Ooijse Graaf. De Ooijse Graaf is een verdroogde rivierarm, gelegen in de omgeving van Nijmegen, die voor de natuur van cruciaal belang is. Het WWF en partnerorganisatie ARK Natuurontwikkeling willen 27 hectare van de Ooijse Graaf ontwikkelen als voorbeeldproject voor binnendijkse moerassen als klimaatbuffer. De Ooijse Graaf kan daarmee als strategische watervoorraad gaan dienen, wat erg belangrijk is voor de flora en fauna in dit gebied. Het doel van dit project is om uiteindelijk 108 miljoen extra liter water in dit natuurgebied vast te houden.Vereniging Natuurmonumenten: De Liskes

Ongeveer een derde van onze bottelarijen is actief in gebieden die waterschaarste kennen, waaronder de Coca‑Cola fabriek in Dongen van Coca‑Cola Europacific Partners. Daarom hebben we geïnvesteerd in het project ‘De Liskes’ van Stichting Natuurmonumenten. Dit project draait om een groot vijvercomplex gelegen in Noord-Brabant, in hetzelfde stroomgebied waar het grondwater vandaan komt dat in de fabriek in Dongen wordt gebruikt. Het project zal de dertien bestaande visvijvers herstellen, wateraanvulling ondersteunen, de biodiversiteit versterken en gemeenschapsactiviteiten ondersteunen zoals het spotten van vogels en toerisme. De bijdrage van Coca‑Cola in Nederland zorgt ervoor dat er jaarlijks 85 miljoen liter water extra kan worden vastgehouden.

Een groep mensen die zich inzetten voor de inzet om water terug te geven aan de natuurBenieuwd naar meer informatie rondom water-replenishmentproject De Liskes? Luister dan naar de podcast "Waarom herstelt Coca‑Cola visvijvers in Brabant?" van Change Inc.

Jan Burger, Climate & Water Sustainability Director Europe: “Onze doelstelling voor 2030 is het volledig aanvullen van watervoorraden met een hoeveelheid die gelijk is aan ons totale waterverbruik in de fabriek en in onze drankjes dus werken wij aan het instandhouden van een goede waterbalans in de stroomgebieden waar we water gebruiken. Maar er is nog veel werk aan de winkel. We zullen ons bij Coca‑Cola in Nederland en in Europa daarom blijven inzetten om onze wereldwijde ambities te verwezenlijken door bij te dragen aan projecten die dagelijks een verschil maken voor gemeenschappen en het milieu.”

Meer weten over onze doelstellingen en initiatieven met betrekking tot water? Klik hier.