OPEN 2023 - De Waarde van Water

Op maandag 26 juni 2023 heeft Coca‑Cola een rondetafelgesprek georganiseerd met als thema "De Waarde van Water: Elke druppel telt". Het openhartige gesprek bracht diverse experts, natuurorganisaties, bedrijven en beleidsmakers bijeen om te discussiëren over de dringende noodzaak om oplossingen te vinden voor groeiende watervraagstukken. Denk aan droogte en watergebruik in Nederland. Het voornaamste doel was om kennis uit te wisselen, best practices te delen en gezamenlijk stappen te zetten richting een meer duurzame toekomst.

Waarde van Water - OPEN 2022

Water speelt een cruciale rol in de volksgezondheid, voedselzekerheid, biodiversiteit en het klimaat. Nederland staat voor toenemende wateronzekerheid als gevolg van droogte en waterschaarste. Dit heeft geleid tot nieuwe initiatieven en oplossingen, waarbij overheden, bedrijven en natuurorganisaties nauwer samenwerken. Het gesprek richtte zich op de aanpak van dit nieuwe probleem, de versnelling van oplossingen en de gevolgen van deze verandering voor natuur, mensen en fabrikanten. De deelnemers onderzochten gezamenlijk wat er nog meer gedaan kan worden om waterbronnen te beschermen en inspanningen te versnellen.

Tijdens het rondetafelgesprek hebben Diana Matroos en andere deelnemers, waaronder Jeroen de Koe (Public Affairs Manager Natuurmonumenten), Rian Govers-Gabriels (Lid Algemeen bestuur en Lid dagelijks bestuur van Waterschap de Brabantse Delta namens de Boer Burger Beweging), Huub Rijnaarts (Hoogleraar Milieu en Watertechnologie WUR), Luc Albers (Water Footprint Implementation) en Karlijn in 't Veld (Country Director Coca‑Cola Nederland), hun gedachten uitgewisseld over deze belangrijke kwesties. Hier bekijk je het volledige gesprek