Waardeketen

Wij willen ethisch handelen in een duurzame waardeketen. Onze aankoopkeuzes hebben immers belangrijke gevolgen voor onze consumenten, onze leveranciers en de planeet. Daarom streven wij naar een duurzame waardeketen, met heldere richtlijnen en een eerlijke behandeling van alle betrokkenen. 

Coca‑Cola beoordeelt alle leveranciers op de gebieden van mensenrechten en duurzaamheid. Dat doen we onder andere met de hulp van onafhankelijk duurzaamheidsbeoordelaar EcoVadis en met onze Richtlijnen voor Duurzaam Aankoopbeleid. Zo willen we onze waardeketen zo eerlijk en duurzaam mogelijk maken.

Voor suiker is dat alvast gelukt: ook in 2022 voldoet 100% van onze suikerleveranciers aan de richtlijnen. Voor pulp- en papierleveranciers is dat 99,8%. Ook het grotere plaatje gaat de goede kant op: 99,7% van onze uitgaven bij directe leveranciers* gaat naar partners die de richtlijnen respecteren. Voor suiker is dat zelfs 100%.

In onze Richtlijnen voor Duurzaam Aankoopbeleid hebben we vastgelegd wat we van onze leveranciers verwachten. Wat staat daarin? Bijvoorbeeld dat die leveranciers de lokale wetgeving respecteren, de gezondheid en veiligheid van werkkrachten waarborgen en produceren op een integere en duurzame manier.

Omdat Coca‑Cola veel agrarische ingrediënten aankoopt, hebben we ook specifieke Richtlijnen voor Duurzame Landbouw.

*Het gaat om leveranciers van primaire verpakkingen en van ingrediënten zoals suiker en CO2.