Dobrodošli u Smernice privatnosti potrošača kompanije Coca‑Cola

Coca‑Cola i njena povezana društva (zajedno, Coca‑Cola ili mi) ozbiljno shvataju vaše pravo na privatnost. Cenimo što ste nam poverili svoje podatke o ličnosti i što je poštovanje vaše privatnosti u srži naših interakcija sa vama.

Pri upravljanju podacima o ličnosti kompanija Coca‑Cola se rukovodi ovim principima:

 • Transparentnosti
 • Poštovanjem
 • Poverenjem
 • Pravednošću

Datum stupanja na snagu: 23.05.2024.

Smernice privatnosti potrošača kompanije Coca‑Cola (Smernice privatnosti) opisuju podatke o ličnosti koje kompanija Coca‑Cola prikuplja od ili o korisnicima veb-sajtova, mobilnih aplikacija (Aplikacije), vidžeta i drugih onlajn i oflajn usluga koje kompanija Coca‑Cola koristi (zajedno, Usluge) i kako koristimo i štitimo te podatke o ličnosti. Ove Smernice privatnosti takođe objašnjavaju kako korisnici mogu da donose odluke o svojim podacima o ličnosti.

Kada se pozivamo na informacije o ličnosti (ponekad se nazivaju podaci o ličnosti prema nekim zakonima) u ovim Smernicama privatnosti, mislimo na informacije koje identifikuju ili se mogu koristiti za identifikaciju pojedinačnog ljudskog bića. To znači da podaci o ličnosti obuhvataju direktne identifikatore (kao što je ime) i indirektne identifikatore (kao što je ID kompjutera ili mobilnog uređaja ili IP adresa). Kada govorimo o vama ili korisniku, mislimo na nekoga ko koristi neku od Usluga. Kada govorimo o rukovaocu, mislimo na osobu ili pravno lice koje određuje koji podaci o ličnosti se prikupljaju od vas ili o vama i kako se ti podaci koriste i štite.

Način na koji prikupljamo, koristimo i štitimo vaše podatke o ličnosti podleže zakonima na mestima na kojima poslujemo. To znači da možemo imati različite prakse na različitim mestima. Za više informacija, pogledajte Prava i izbori privatnosti, koji uključuju dodatne opise vaših prava i naših obaveza u određenim ključnim jurisdikcijama i kome da se obratite.

AKO IMATE PITANJA O TOME KAKO COCA-COLA OBRAĐUJE VAŠE PODATKE O LIČNOSTI, OBRATITE SE NA PRIVACY@COCA-COLA.COM.

ŠTA JE NAVEDENO U OVIM SMERNICAMA PRIVATNOSTI?

Ove Smernice privatnosti su podeljene na sledeće odeljke:

1. KADA SE PRIMENJUJU OVE SMERNICE PRIVATNOSTI?

Ove Smernice privatnosti su objavljene i stupaju na snagu za nove korisnike na 23.05.2024 godine.

 

Prethodne verzije Smernica privatnosti kompanije Coca‑Cola primenjuju se do 02.06.2024 i dostupne su na zahtev na privacy@coca-cola.com.

2. NA ŠTO SE PRIMENJUJU OVE SMERNICE PRIVATNOSTI?

Smernice privatnosti se primenjuju na podatke o ličnosti prikupljene od korisnika Usluga u kojima su Smernice privatnosti objavljene ili je data veza za njih, kada su Smernice privatnosti posebno navedene u Uslugama ili kada Coca‑Cola traži od vas da ih potvrdite. Ove Smernice privatnosti takođe pokrivaju podatke o ličnosti koje prikupljamo od potrošača koji nas kontaktiraju putem e-poruke, telefona i oflajn, kao što je tokom događaja licem u lice. 

Ove Smernice privatnosti se takođe mogu primeniti na podatke o ličnosti koje nam pružaju potrošači koji ostvaruju kontakt s nama putem društvenih medija. Molimo vas da nas kontaktirate na privacy@coca-cola.com ako imate pitanja o tome da li se ove Smernice privatnosti odnose na određene informacije o ličnosti povezane sa društvenim medijima.

Ove Smernice privatnosti se ne primenjuju na veb-sajtove i druge onlajn usluge kojima upravljaju druge organizacije. Ti drugi veb-sajtovi i usluge pridržavaju se svojih smernica privatnosti, a ne ovih smernica privatnosti. Obavezno proverite te smernice privatnosti da biste znali kako se postupa sa vašim informacijama.

3. KOJE VRSTE PODATAKA O LIČNOSTI PRIKUPLJA COCA-COLA I ZAŠTO?

a. Informacije koje izaberete da nam date

Prikupljamo podatke o ličnosti koje odlučite da podelite sa nama. 

Podaci o ličnosti koje odaberete da nam date obično obuhvataju sledeće vrste podataka o ličnosti. Pogledajte niže da biste saznali više o kategorijama podataka o ličnosti koje Coca‑Cola prikuplja i zašto se prikupljaju:

Podaci o kontaktu i nalogu

Coca‑Cola zahteva vaše ime i prezime, adresu e-poruke i/ili broj mobilnog telefona i datum rođenja za kreiranje naloga na Uslugama. Takođe možemo da prikupljamo korisničko ime i lozinku, starost, poštansku adresu, identifikator izdat od strane vlade i slične kontakt informacije.

 • Da bismo održavali vaš onlajn nalog ako odlučite da ga kreirate
 • Da bismo proverili identitet i podobnost za određene Usluge
 • Da bismo prilagodili vaše iskustvo u Uslugama
 • Da bismo ponudili pristup ekskluzivnom sadržaju, popustima i drugim mogućnostima
 • Da bismo sproveli nagradne igre, takmičenja ili drugu promociju ili program lojalnosti
 • Da bismo završili kupovinu i isporučili proizvode
 • Da bismo poslali informacije za koje mislimo da će vas zanimati, koje se ponekad personalizuju na osnovu informacija povezanih sa vašim nalogom
 • Da bismo zatražili povratne informacije, kao što je putem ankete o novom proizvodu
 • Da bismo odgovorili na vaša pitanja i pružili korisničku uslugu
 • Za istraživanje i inovacije
 • Kada prisustvujete događaju lično, kao što su događaji koje sponzoriše Coca‑Cola ili je domaćin na takvim događajima ili uzorkovanju proizvoda

Korisnički generisani sadržaj (UGC)

Coca‑Cola prikuplja poruke, komentare, mišljenja, snimke glasa, fotografije i video snimke koje izaberete da pošaljete putem Usluga

 • Da bismo pratili onlajn zajednice
 • Da bismo zabeležili i postupali u skladu sa vašim komentarima i mišljenjima, kao što su oni u anketama, upitima korisničkoj usluzi i drugim okvirima za tekst slobodnog oblika
 • Da bismo upravljali vašim učešćem u promocijama koje uključuju podnošenje UGC-a
 • U vezi sa učešćem u određenim promocijama ili drugim Uslugama, kao što su pametni hladnjaci kompanije Coca‑Cola.

Fotografije, snimci glasa i video snimci koje izaberete da delite mogu da predstavljaju biometrijske podatke prema nekim zakonima. Coca‑Cola prikuplja biometrijske podatke samo uz vaš specifični pristanak.

Podaci povezani sa nalogom na platformi društvenih medija

Kada se povežete ili prijavite na Usluge putem vašeg naloga na društvenim medijima, kao što su Facebook i Twitter, prikupljamo podatke o ličnosti koje dozvoljava platforma društvenih medija i dozvole za vaš nalog, kao što su fotografija profila, e-poruka, kao i interes i prijatelji, pratioci ili slične liste.

 • Da bismo personalizovali vaše iskustvo sa uslugama
 • Da bismo odgovorili na vaše komentare i upite objavljene na platformi društvenih medija i analizirali komunikacije (kao što su tvitovi ili postovi) sa kompanijom Coca‑Cola ili o njoj da biste bolje razumeli kako potrošači percipiraju kompaniju Coca‑Cola

(Ako kasnije odlučite da ne želite da nam dostavite informacije sa vašeg naloga na društvenim medijima, molimo vas da prilagodite podešavanja privatnosti na vašem nalogu na društvenim medijima.)

Podaci o lokaciji

Prikupljamo podatke o preciznoj geolokaciji (zvani GPS) kada je to dozvoljeno preko naših Aplikacija kada odlučite da ih dozvolite preko operativnog sistema vašeg mobilnog uređaja i na drugi način uz vaš pristanak, po potrebi.

Približna lokacija sa IP adrese ili veze na WiFi, Bluetooth ili uslugu bežične mreže se automatski prikuplja kada koristite Usluge.

Prikupljamo ove podatke o lokaciji:

 • Da bismo prilagodili vaše iskustvo u Uslugama
 • Da bismo vas obavestili kada su vam dostupni proizvodi, promocije ili događaji u blizini ili dozvolili drugim korisnicima da vide vašu lokaciju kada odlučite da to dozvolite
 • Da bismo slali geografski relevantno oglašavanje

Drugi podaci o ličnosti koji se dele putem Usluga

Skupljamo za

 • Upravljanje našim onlajn zajednicama
 • Primenu promocija i drugih funkcija Usluga koje vam omogućavaju da delite svoje podatke o ličnosti

b. Podaci o korišćenju naših aplikacija

Kada preuzmete i instalirate neku od naših Aplikacija, informacije koje prikupljamo zavise od operativnog sistema i dozvola vašeg mobilnog uređaja. Naše aplikacije moraju da koriste određene funkcije i podatke sa vašeg mobilnog uređaja da bi funkcionisale. Na primer, ako želite besprekorno onlajn iskustvo do Aplikacije, potrebno je da prikupimo i povežemo informacije iz vašeg veb-pregledača.

Da biste saznali više o određenim informacijama koje prikuplja Aplikacija, proverite podešavanja uređaja ili pregledajte informacije o dopuštenjima koje su dostupne na određenoj platformi (npr. Google Play i App Store) sa koje ste preuzeli aplikaciju. Određene Aplikacije vam takođe omogućavaju da proverite ili promenite svoj status za određeno prikupljanje podataka u podešavanjima aplikacije. Ako promenite svoja podešavanja, određene funkcije Aplikacije možda neće pravilno funkcionisati.

Da biste zaustavili prikupljanje svih informacija putem aplikacije, deinstalirajte aplikaciju.

c. Podaci koji se automatski prikupljaju tokom korišćenja Usluga

Automatski prikupljamo određene podatke iz i o korišćenju Usluga sa računara i mobilnih uređaja korisnika. Neki automatski prikupljeni podaci su podaci o ličnosti prema određenim zakonima. Ovi podaci se automatski prikupljaju pomoću kolačića, piksela, veb-svetionika i slične tehnologije prikupljanja podataka (zajedno, tehnologija prikupljanja podataka). 

Podaci koje automatski prikupljamo obuhvataju:

 • podatke o vašem računaru ili mobilnom uređaju, kao što su tip uređaja i identifikacioni broj, tip pregledača, pružalac internet usluga, mobilna mreža i operativni sistem
 • IP adresa i široka geografska lokacija (npr. lokacija na nivou zemlje ili grada)
 • kako računar ili mobilni uređaj komuniciraju sa Uslugama, uključujući datum i vreme pristupa Uslugama, zahteve za pretragu i rezultate, klikove i pokrete mišem, pristupanje određenim veb-stranicama, kliknute veze i video snimke
 • merenja saobraćaja i korišćenja
 • podatke o sajtovima ili uslugama trećih lica kojima se pristupa pre interakcije sa Uslugama, koji se koriste da bi oglašavanje bilo relevantnije za korisnike
 • interakcije sa našim marketinškim komunikacijama, kao što su da li i kada se otvara e-poruka kompanije Coca‑Cola

d. Podaci prikupljeni od trećih lica

S vremena na vreme dobijamo podatke o ličnosti od trećih lica koje koristimo da bismo saznali više o našim korisnicima, personalizovali korisničko iskustvo i efikasnije promovisali i poboljšali Usluge.

Vrste podataka o ličnosti koje dobijamo od trećih lica su:

 • Podaci o ličnosti povezani sa kupovinom. Kupovinu platnim karticama obrađuju nezavisni procesori plaćanja. Coca‑Cola nema pristup kompletnim brojevima bankovnih računa, brojevima kreditnih kartica ili brojevima debitnih kartica.
 • Podaci o ličnosti koji su komercijalno dostupni od pružalaca marketinških usluga ili koje prikupljaju marketinški partneri kroz kampanje i događaje, a koji se koriste za identifikaciju pojedinaca koji mogu biti zainteresovani da saznaju više o kompaniji Coca‑Cola i da dopune podatke o ličnosti koje već imamo. Ovi podaci o ličnosti obuhvataju uvid u podudaranje naših pseudonimizovanih skupova podataka sa pseudonimizovanim skupovima podataka trećih lica, uključujući platformu na kojoj su podaci korisnika privatni kod komunikacije s oglašivačima (videti takođe Odeljak 4 u nastavku).
 • Podaci o ličnosti koje dobijamo od partnera treće strane koji nam pomažu da pružimo relevantnije oglašavanje
 • Podaci o ličnosti koje Coca‑Cola deli sa partnerskim punionicama
 • Podaci o ličnosti iz javno dostupnih izvora
 • Podaci o ličnosti organa za sprovođenje zakona i drugih državnih organa (ali samo u retkim slučajevima)

Možemo da kombinujemo podatke koje Coca‑Cola ima o vama ili da kombinujemo podatke iz izvora podataka trećih strana. Zahtevamo da svaki dobavljač podataka treće strane potvrdi da je njegovo deljenje podataka o ličnosti sa kompanijom Coca‑Cola transparentno za potrošače i inače zakonito.

e. Ostali podaci prikupljeni uz vaš pristanak

Možemo da zatražimo vaš pristanak za prikupljanje određenih vrsta podataka o ličnosti kako biste mogli da učestvujete u novim aktivnostima, da primate ekskluzivan sadržaj ili testirate nove funkcije. Prema nekim zakonima o privatnosti, Coca‑Cola je obavezna da pribavi pristanak pre prikupljanja i korišćenja podataka o ličnosti. Pogledajte odeljak 9 za detalje.

4. KAKO COCA-COLA KORISTI PODATKE O LIČNOSTI?

Coca‑Cola koristi podatke o ličnosti za pružanje i poboljšanje Usluga, upravljanje našim poslovanjem, zaštitu korisnika i sprovođenje naših zakonskih prava. 

Podatke o ličnosti koristimo za pružanje, personalizaciju i poboljšanje Usluga (u svakom slučaju kako je dozvoljeno važećim zakonom), uključujući za:

 • kreiranje i ažuriranje naloga korisnika i ispunjavanje zahteva korisnika
 • centralizaciju podataka o ličnosti potrošača u bazi podataka kojom upravlja treća strana u naše ime i dodavanje informacija prikupljenih od trećih lica
 • slanje marketinških i ne-marketinških komunikacija korisnicima
 • omogućavanje komunikacija između korisnika, kao što je onlajn zajednica
 • ciljane reklame (koje se ponekad nazivaju personalizovanim ili reklamama zasnovanim na interesovanjima) na osnovu informacija koje generišu aktivnosti korisnika na mreži, kao što su posete sajtovima koji sadrže oglase ili kolačiće naših partnera za oglašavanje, od kojih su neke zasnovane na geolokaciji.
 • da bismo saznali više o našim korisnicima, tako da možemo preporučiti sadržaj koji mislimo da će biti interesantan određenim korisnicima

o   Konkretno, razvijamo uvid o korisnicima tako što učestvujemo u „platformi na kojoj su podaci korisnika privatni kod komunikacije s oglašivačima.” Kroz platformu na kojoj su podaci korisnika privatni kod komunikacije s oglašivačima, pokrećemo upite i izvlačimo rezultate i uvide iz podataka koje nude treće strane koje takođe učestvuju. Podatke koji se koriste na platformi na kojoj su podaci korisnika privatni kod komunikacije s oglašivačima dele druga preduzeća i učesnici u formatu koji ne otkriva direktno niti izlaže podatke o ličnosti; umesto toga, pre podudaranja, identifikator se kreira i koristi za usklađivanje skupova podataka trećih lica sa pseudonimizovanim podacima o ličnosti kompanije Coca‑Cola. (Korišćenje podataka o ličnosti u svrhu kreiranja pseudonimizovanih podataka uključuje prethodno profilisanje skupova podataka.) Nakon procesa podudaranja, dobijamo zbirne informacije o našoj publici koje ne dozvoljavaju obogaćivanje pojedinačnih skupova podataka, osim ako vas ne obavestimo ili na drugi način dobijemo poseban pristanak. Podaci na platformi na kojoj su podaci korisnika privatni kod komunikacije s oglašivačima se dele u svrhu otkrivanja publike, širenja publike, ciljanja publike i istog modeliranja publike.

 • upravljanje programom promocije i lojalnosti
 • korisničku uslugu
 • olakšavanje plaćanja
 • analizu kako korisnici komuniciraju sa Uslugama i trendovima aktivnosti da bismo mogli da razvijemo nove funkcije i sadržaj koji ispunjava očekivanja naših potrošača
 • poboljšanje usluge i iskustva korisnika u pogledu usluga
 • analitiku podataka, istraživanje, razvoj proizvoda i mašinsko učenje koje nam omogućavaju da bolje razumemo naše potrošače i ponudimo im inovacije
 • praćenje i testiranje Usluga, uključujući rešavanje operativnih problema
 • kreiranje anonimizovanih podataka koji ne podležu ovim Smernicama privatnosti, koji se koriste za poboljšanje proizvoda i usluga kompanije Coca‑Cola i slične poslovne svrhe i na drugi način kako dozvoljava ugovor i zakon
 • otkrivanje i zaštitu od prevare, zloupotrebe i neovlašćenog korišćenja Usluga
 • upravljanje rizikom i slične administrativne svrhe, kao što su praćenje i sprovođenje usklađenosti sa korisničkim ugovorima i poštovanje zakona koji se primenjuju na kompaniju Coca‑Cola

5. DA LI COCA-COLA KORISTI KOLAČIĆE I DRUGE TEHNOLOGIJE PRIKUPLJANJA PODATAKA?

Koristimo kolačiće i drugu tehnologiju prikupljanja podataka da bismo prepoznali vas i/ili vaš(e) uređaj(e) kada koristite Usluge i prikupljamo vaše podatke o ličnosti.

U nekim retkim slučajevima, mogu postojati neki veb-sajtovi koji su deo Usluga koji imaju specifična obaveštenja o kolačićima i drugim tehnologijama prikupljanja podataka koje se odnose na određene veb-sajtove i potrošače. Ako posetite Coca‑Cola veb-sajt sa obaveštenjem o kolačićima, onda se primenjuje obaveštenje o kolačićima tog veb-sajta.

Šta su kolačići?

Kolačići su male tekstualne datoteke koje se šalju ili im se pristupa sa vašeg veb-pregledača ili hard diska vašeg računara. Kolačić obično sadrži ime domena (internet lokacija) iz kojeg je kolačić nastao, „životno vreme” kolačića (tj. kada ističe) i nasumično generisan jedinstveni broj ili sličan identifikator. Kolačić takođe može da sadrži informacije o vašem računaru ili uređaju, kao što su podešavanja, istorija pregledanja i aktivnosti sprovedene tokom korišćenja Usluga.

Coca‑Cola takođe koristi \”piksele\” (ponekad se nazivaju veb-svetionici). Pikseli su transparentne slike koje mogu da prikupljaju informacije o otvaranju e-poruka i korišćenju veb-sajta na svim veb-sajtovima i tokom vremena.

Kolačići koje Coca‑Cola postavlja u Uslugama se nazivaju kolačići prve strane. Kolačići postavljeni u Uslugama od bilo koje druge strane se nazivaju kolačići trećih lica. Kolačići trećih lica omogućavaju funkcije ili funkcionalnost trećih lica na Uslugama ili putem njih, kao što su automatizacija analitike i marketinga. Strane koje postavljaju kolačiće trećih lica mogu da prepoznaju vaš uređaj i kada ga koristite za pristup Uslugama, kao i kada ga koristite za posetu određenim drugim veb-sajtovima. Da biste saznali više o kolačićima, posetite www.allaboutcookies.org.

Neki veb-pregledači (uključujući Safari, Internet Explorer, Firefox i Chrome) sadrže „Ne pratite” (Do not track, DNT) ili slične funkcije koje signaliziraju veb-sajtovima da korisnik ne želi da se njegova aktivnost na mreži i ponašanje prate. Ako veb-sajt koji odgovara na određeni DNT signal primi DNT signal, pregledač blokira taj veb-sajt da prikuplja određene informacije iz predmemorije pregledača. Ne nude svi pregledači DNT opciju i DNT signali još nisu jednobrazni. Iz tog razloga, mnogi operateri veb-sajta, uključujući kompaniju Coca‑Cola, još uvek ne reaguju na DNT signale.

Zašto Coca‑Cola koristi kolačiće i druge tehnologije za prikupljanje podataka?

Neki kolačići su potrebni da bi Usluge funkcionisale. Drugi kolačići nam omogućavaju da pratimo interese korisnika za ciljano oglašavanje i da poboljšamo iskustvo u Uslugama.

Tipovi kolačića koji se postavljaju preko Usluga i zašto se koriste su sledeći:

 • Strogo neophodni kolačići su neophodni za funkcionisanje Usluga.
 • Kolačići performanse ili analitike prikupljaju informacije o tome kako se Usluge koriste da bismo mogli da analiziramo i poboljšamo Usluge. Kolačići performansi ili analitike obično ostaju na vašem računaru nakon što zatvorite pregledač dok ih ne izbrišete.
 • Reklamni kolačići se koriste da bi reklamne poruke postale relevantnije za vas tako što nam pomažu da prikažemo reklame koje su zasnovane na vašim zaključenim interesima, sprečavaju da se isti oglas pojavljuje prečesto i osiguravaju da se oglasi pravilno prikazuju za oglašivače.
 • Kolačići društvenih medija omogućavaju korisnicima da lakše komuniciraju sa platformama društvenih medija. Ne kontrolišemo kolačiće društvenih medija i oni nam ne dozvoljavaju da dobijemo pristup vašim nalozima na društvenim medijima bez vaše dozvole. Pogledajte smernice privatnosti relevantne platforme društvenih medija za informacije o korišćenim kolačićima.

Tehnologija prikupljanja podataka omogućava kompaniji Coca‑Cola da prati obrasce saobraćaja sa jedne veb-stranice na drugu, da isporučuje ili komunicira sa kolačićima, da razume da li korisnici posećuju Usluge nakon što vide našu reklamu na mreži prikazanu na veb-sajtu treće strane, poboljša performanse Usluga i izmeri uspeh naših marketinških kampanja putem e-poruke. Smernice kolačića kompanije Coca‑Cola (dostupne u određenim jurisdikcijama) opisuju korišćenje tehnologije prikupljanja podataka kompanije Coca‑Cola.

Google proizvodi

Kada je to dozvoljeno važećim zakonom, Usluge koriste Google analitiku za ciljano oglašavanje (koje Google ponekad naziva „remarketing”). Google koristi kolačiće koje Google prepoznaje kada korisnici posećuju različite veb-sajtove. Podaci prikupljeni putem Google kolačića pomažu kompaniji Coca‑Cola da analizira kako se Usluge koriste i, za neke Usluge i u nekim jurisdikcijama, da personalizuje marketinške komunikacije i digitalno oglašavanje.

Usluge takođe ugrađuju video snimke sa YouTube-a (Google kompanija) kadriranjem. To znači da, nakon što kliknete na dugme da biste pustili YouTube video putem Usluga, uspostavlja se veza između Usluga i YouTube servera. Zatim se HTML veza koju obezbeđuje YouTube ubacuje u kod Usluga da bi se kreirao okvir za reprodukciju. Video koji se čuva na YouTube serverima se zatim reprodukuje u okviru Usluga. YouTube takođe dobija informacije koje obaveštavaju YouTube da trenutno koristite Usluge: vašu IP adresu, informacije o pregledaču, operativnom sistemu i podešavanju uređaja koji koristite, URL trenutnog veb-sajta, prethodno posećene veb-sajtove ako ste pratili vezu i video snimke koje ste gledali. Ako ste prijavljeni na svoj YouTube nalog, informacije mogu biti povezane sa vašim YouTube korisničkim profilom. Ovo povezivanje možete da sprečite tako što ćete se odjaviti sa svog YouTube naloga pre korišćenja Usluga i brisanjem odgovarajućih kolačića.

Za više informacija o tome kako Google prikuplja, koristi i deli vaše informacije, posetite Google-ove smernice privatnosti.

Za više informacija o tome kako Google koristi kolačiće u oglašavanju, posetite Googleovu stranicu za oglašavanje.

Da biste sprečili Google analitiku da koristi vaše podatke, možete da instalirate dodatak Google-ovog pregledača za isključivanje.

Da biste isključili oglase na Google-u koji su usmereni na vaše interese, koristite podešavanja Google oglasa.

Ako se nalazite u EEP-u, Švajcarskoj ili UK-u, imajte na umu da, ako dozvolite kolačiće kompanije Google u Centru za željene postavke privatnosti kompanije Coca‑Cola, podatke koje generišu ti kolačići o korišćenju Usluga, Google prenosi i čuva na serverima u Sjedinjenim Državama. Coca‑Cola je koristila tehnološke alatke, uključujući Google alatku za anonimizaciju IP adrese, kako bi isključila poslednji deo vaše IP adrese pre nego što Google prenese podatke u Sjedinjene Države, kao i Google alatke za deaktivaciju deljenja podataka i Google signale i korisnički ID podešavanja u Google analitici za određene jurisdikcije. Google neće povezati IP adresu sa drugim podacima koje čuva Google.

U ime kompanije Coca‑Cola, Google će koristiti gore opisane podatke za prikupljanje izveštaja koji pomažu kompaniji Coca‑Cola da posluje i pruža Usluge.

Meta proizvodi

Neki delovi Usluga koriste proizvode i funkcije koje nude Facebook, Instagram i Messenger i Facebook aplikacije (Meta proizvodi). Meta proizvodi koriste oznake, piksele (Meta pikseli) i druge jedinstvene kodove za praćenje i tehnologiju koja prikuplja korisničke informacije (uključujući podatke o ličnosti) iz Usluga. Facebook prati interakciju korisnika sa Uslugama nakon što korisnik klikne na oglas koji je postavljen na Facebook ili druge usluge koje pruža Meta (nazivaju se konverzija) i omogućava kompaniji Coca‑Cola da sazna više o tome kako korisnici ostvaruju komunikaciju sa oglasima i slične informacije. Meta proizvodi koriste prikupljene podatke za sopstvene potrebe kompanije Meta, uključujući i poboljšanje Meta proizvoda. Meta može da prenese podatke koje prikuplja iz Usluga u SAD i druge zemlje, gde možete imati manje prava u pogledu vaših podataka o ličnosti. Da biste saznali više o tome kako proizvodi kompanije Meta prikupljaju, koriste i obrađuju podatke o ličnosti i kako možete da upravljate ili izbrišete svoje podatke o ličnosti, pogledajte Smernice privatnosti za proizvode kompanije Meta na adresi https://www.facebook.com/about/privacy.

Vaši izbori kolačića

Možete podesiti pregledač da odbije sve kolačiće ili da naznači kada je kolačić podešen. (Većina pregledača automatski prihvata kolačiće, ali vam omogućava da ih onemogućite, ipak, imajte na umu da neke funkcije Usluga možda neće ispravno funkcionisati bez kolačića.)

Kao što je gore navedeno, Google je razvio dodatak za onemogućavanje pregledača ako želite da isključite kolačiće koji se koriste za Google analitiku. Možete preuzeti i instalirati dodatak za vaš veb-pregledač ovde. Možete odbiti korišćenje ovih kolačića tako što ćete izabrati odgovarajuća podešavanja u vašem pregledaču. Da biste saznali više o tome kako da pregledate i upravljate svojim informacijama o Meta proizvodima, pogledajte ovde .

Određene jurisdikcije u kojima su Usluge dostupne takođe imaju smernice o kolačićima koje su odvojene od ovih Smernica privatnosti i dopunjuju ih radi upravljanja kolačićima. Detalje potražite u Odeljku 9. 

6. KAKO COCA-COLA DELI PODATKE O LIČNOSTI?

Coca‑Cola deli podatke o ličnosti sa ljudima i preduzećima koja pomažu u upravljanju Uslugama i vršenju našeg poslovanja i kada nam je zakonom dozvoljeno ili kada se to od nas zahteva. Takođe delimo podatke o ličnosti kada korisnik zahteva da ih delimo. Zahtevamo da se primaoci ličnih podataka od nas pridržavaju ovih Smernica privatnosti, osim ako i dok korisnici ne budu obavešteni da će se primenjivati drugačije Smernice privatnosti ili obaveštenje.

Coca‑Cola deli podatke o ličnosti sa sledećim kategorijama primalaca:

 • Profesionalnim savetnicima, kao što su advokati, računovođe, osiguravači i stručnjaci za informacionu bezbednost i forenziku.
 • Marketing prodavcima koji pomažu u promovisanju Usluga (kao što je email marketing) i s vremena na vreme dopunjava podatke o ličnosti koje već imamo. Na primer, Meta prima i koristi određene podatke u vezi sa korišćenjem Usluga kako bi nam pomogla da isporučimo personalizovano oglašavanje na svojoj platformi i procenimo efikasnost ovog oglašavanja.
 • Pružaocima usluga da bi im omogućila da obavljaju usluge u naše ime, uključujući analitiku podataka, bezbednost podataka, operacije e-trgovine, ankete, istraživanje, upravljanje promocijama, ponudama i programima lojalnosti i inače da nam pomognu u obavljanju našeg poslovanja. Neki od ovih pružalaca usluga imaju globalne odgovornosti.
 • Strateškim partnerstvima, kao što su sportske lige i proizvođači i drugi pružaoci komplementarnih ponuda.
 • Kroz platformu na kojoj su podaci korisnika privatni kod komunikacije s oglašivačima kao što je opisano u Odeljku 4. Deljenje podataka na platformi na kojoj su podaci korisnika privatni kod komunikacije s oglašivačima se obavlja u svrhu otkrivanja publike, širenja publike, ciljanja publike i istog modeliranja publike.
 • Pružaocima usluga skladištenja u oblaku.
 • Potencijalnim ili stvarnim sticaocima ili investitorima i njihovim profesionalnim savetnicima u vezi sa bilo kojim stvarnim ili predloženim spajanjem, akvizicijom ili investicijom u ili u ceo ili bilo koji deo našeg poslovanja. Uložićemo sve napore da obezbedimo da se uslovi ovih Smernica privatnosti primenjuju na podatke o ličnosti nakon transakcije ili da korisnici dobiju prethodno obaveštenje o promenama u obradi podataka o ličnosti.
 • Partnerima kompanije Coca‑Cola i partnerskim punionicama.
 • Nadležnim organima za sprovođenje zakona, državnim regulatorima i sudovima kada smatramo da je otkrivanje neophodno (i) da bismo postupali u skladu sa zakonom, (ii) ostvarili, uspostavili ili branili zakonska prava ili (iii) zaštitili vitalne interese korisnika, poslovnih partnera, pružalaca usluga ili druge treće strane.
 • Trećim licima uz vašu dozvolu.

Ako delimo podatke o ličnosti, zahtevamo da primaoci rukuju podacima o ličnosti u skladu sa ovim Smernicama privatnosti i našim zahtevima o poverljivosti i bezbednosti. 

7. KAKO COCA-COLA ŠTITI PODATKE O LIČNOSTI?

Coca‑Cola brine o zaštiti i bezbednosti podataka o ličnosti koji su nam povereni. Koristimo različite mere koje nam pomažu da zaštitimo podatke o ličnosti od neovlašćenog pristupa i korišćenja.

Coca‑Cola koristi tehničke, fizičke i administrativne mere zaštite koje imaju za cilj zaštitu podataka o ličnosti koje obrađujemo. Naše zaštitne mere su osmišljene tako da obezbede nivo bezbednosti koji odgovara riziku obrade vaših podataka o ličnosti i uključuju (kako je primenljivo) mere kako bi se osigurala stalna poverljivost, integritet, dostupnost i otpornost sistema za obradu i postupak za redovno testiranje, procenu i ocenu efikasnosti tehničkih i organizacionih mera za obezbeđivanje bezbednosti obrade podataka o ličnosti. Coca‑Cola ne može u potpunosti da eliminiše bezbednosne rizike povezane sa obradom podataka o ličnosti.

Vi ste odgovorni za održavanje bezbednosti vaših akreditiva za nalog. Coca‑Cola će tretirati pristup Uslugama putem akreditiva vašeg naloga koje ste odobrili.

Kompanija Coca‑Cola može da suspenduje vaše korišćenje svih ili delova Usluga bez prethodnog obaveštenja ako posumnjamo ili otkrijemo bilo kakvo kršenje bezbednosti. Ako smatrate da podaci koje ste dostavili kompaniji Coca‑Cola ili vaš nalog više nisu bezbedni, molimo vas da nas odmah obavestite na privacy@coca-cola.com.

Ako saznamo za kršenje koje utiče na bezbednost vaših podataka o ličnosti, dostavićemo vam obaveštenje kako to zahteva važeći zakon. Kada je to dozvoljeno važećim zakonom, Coca‑Cola će vam dostaviti ovo obaveštenje koristeći adresu e-poruke povezanu sa vašim nalogom ili drugi dozvoljeni metod povezan sa vašim nalogom.

NEOVLAŠĆENI PRISTUP PODACIMA O LIČNOSTI PUTEM USLUGA - UKLJUČUJUĆI I SKRAPING- ZABRANJEN JE I MOŽE DOVESTI DO KRIVIČNOG GONJENJA.

8. KOLIKO DUGO COCA-COLA ZADRŽAVA PODATKE O LIČNOSTI?

Podatke o ličnosti korisnika zadržavamo sve dok je korisnički nalog aktivan, a inače, sve dok je to potrebno u gore opisane svrhe. Takođe čuvamo podatke o ličnosti onoliko dugo koliko je potrebno da bismo ispunili zakonske obaveze, rešili sporove i sproveli naše sporazume.

Nameravamo da vaši podaci o ličnosti koje čuvamo budu tačni i ažurni. Zadržavamo podatke o ličnosti koje obrađujemo u skladu sa ovim Smernicama privatnosti u skladu sa našim smernicama zadržavanja podataka. Prilikom određivanja perioda zadržavanja, uzimamo u obzir različite kriterijume, kao što su vrsta proizvoda i usluga koje ste tražili ili su vam pružene, priroda i trajanje našeg odnosa sa vama i obavezni periodi zadržavanja prema važećem zakonu. Na kraju relevantnog perioda zadržavanja, brišemo ili anonimizujemo podatke o ličnosti ili, ako ne možemo da izbrišemo ili anonimizujemo, onda razdvajamo i bezbedno čuvamo podatke o ličnosti dok brisanje ili anonimizacija ne budu mogući.

Kada anonimizujemo podatke o ličnosti, to više nisu podaci o ličnosti. Koristimo anonimizovane podatke koji podležu važećem zakonu i ugovorima.

9. KOJI IZBORI SU DOSTUPNI ZA PODATKE O LIČNOSTI?

Možete da napravite izbor u vezi sa rukovanjem vašim podacima o ličnosti od strane kompanije Coca‑Cola. Svoja prava na privatnost možete ostvariti tako što ćete se obratiti kompaniji Coca‑Cola kao što je opisano u ovom Odeljku 9 ili koristiti različite alatke dostupne preko vašeg pregledača ili koje Coca‑Cola čini dostupnim. U nekim slučajevima, vaša sposobnost da pristupite ili kontrolišete svoje podatke o ličnosti ograničena je važećim zakonom.

Željene postavke mobilnog uređaja

Mobilni operativni sistemi i platforme aplikacija (npr. Google Play, App Store) imaju podešavanja dopuštenja za određene vrste podataka i obaveštenja o mobilnim uređajima, kao što su pristup kontaktima, usluge geolokacije i push obaveštenja. Podešavanja na mobilnom uređaju možete da koristite da biste pristali ili uskratili prikupljanje određenih informacija i/ili push obaveštenja. Određene aplikacije takođe mogu imati podešavanja koja vam omogućavaju da promenite dopuštenja i push obaveštenja. Za neke Aplikacije, promena podešavanja može da dovede do toga da određeni aspekti Aplikacije ne funkcionišu pravilno.

Možete da zaustavite prikupljanje svih podataka iz Aplikacije tako što ćete deinstalirati Aplikaciju. Ako deinstalirate Aplikaciju, uzmite u obzir i proveru podešavanja operativnog sistema da biste potvrdili da se jedinstveni identifikator i druge aktivnosti povezane sa vašim korišćenjem Aplikacije brišu sa vašeg mobilnog uređaja.

Odustajanje od e-poruka i tekstualnih poruka kompanije Coca‑Cola

Da biste prestali da primate promotivne e-poruke kompanije Coca‑Cola, kliknite na vezu „Odjavi se” na dnu e-poruke. Nakon što se odjavite, i dalje vam možemo slati nepromotivne komunikacije, kao što su računi za kupovinu ili administrativne informacije o vašem nalogu.

Podešavanja naloga takođe mogu da vam omoguće da promenite željene postavke obaveštenja, kao što su push obaveštenja iz Aplikacije.

Da biste prestali da primate promotivne tekstualne poruke (SMS ili MMS), pošaljite povratnu tekstualnu poruku koja ukazuje da želite da prestanete da primate promotivne tekstualne poruke od nas - kao što je slanje reči „Stop”. Takođe nas možete obavestiti na način naveden u nastavku u odeljku „Kontaktirajte nas”. Navedite koje vrste komunikacija više ne želite da primate zajedno sa relevantnim brojem telefona, adresom i/ili adresom e-poruke. Ako se odjavite od primanja naših marketinških poruka, mi vam i dalje možemo slati važne administrativne poruke, kao što su e-poruke o vašim nalozima ili kupovinama

AKO SE NALAZITE U JURISDIKCIJI SA ZAKONIMA O PRIVATNOSTI KOJI VAM NUDE PRAVA NA PRIVATNOST KOJA NISU OPISANA U OVIM SMERNICAMA PRIVATNOSTI, KONTAKTIRAJTE NAS NA PRIVACY@COCA-COLA.COM. Poštujemo vaša prava na privatnost i daćemo sve od sebe da odgovorimo na vaše zahteve.

10. KAKO COCA-COLA ŠTITI PRIVATNOST DECE?

Neke od Usluga imaju starosna ograničenja, što znači da možemo da postavimo pitanja da bismo proverili vašu starost pre nego što vam dozvolimo da koristite te Usluge.

U skladu sa našim Smernicama odgovornog marketinga, Coca‑Cola ne šalje direktne marketinške komunikacije o našim proizvodima deci mlađoj od 13 godina. Ako saznate da nam je dete mlađe od 13 godina ili starosti određene lokalnim zakonom poslalo podatke o ličnosti bez pristanka roditelja ili na način koji nije dozvoljen važećim zakonom, obratite se našoj kancelariji za privatnost na privacy@coca-cola.com. Kada saznamo, preduzećemo korake da uklonimo podatke o ličnosti deteta u skladu sa važećim zakonom.

 

11. DA LI COCA-COLA PRENOSI PODATKE O LIČNOSTI U DRUGE ZEMLJE?

Coca‑Cola može da prenosi podatke o ličnosti preko granica na bilo koje mesto gde poslujemo mi i naši dobavljači i poslovni partneri. Ova druga mesta mogu imati zakone o zaštiti podataka koji se razlikuju od (i, u nekim slučajevima, manje štite) zakona u kojima živite.

Ako mi prenosimo vaše podatke o ličnosti preko granica ili se prenose u naše ime, koristimo odgovarajuće mere zaštite kako bismo zaštitili vaše podatke o ličnosti u skladu sa ovim Smernicama privatnosti i važećim zakonom. Ove zaštitne mere obuhvataju prihvatanje standardnih ugovornih klauzula ili modela ugovora za prenos podataka o ličnosti između filijala kompanije Coca‑Cola i naših dobavljača i partnera. Kada su na snazi, ovi ugovori zahtevaju od naših filijala, dobavljača i partnera da zaštite podatke o ličnosti u skladu sa važećim zakonima o privatnosti.

Da biste zatražili informacije o našim standardnim ugovornim klauzulama ili drugim zaštitnim merama za prekogranične prenose podataka o ličnosti, obratite se na privacy@coca-cola.com.

12. KADA SE MENJAJU OVE SMERNICE PRIVATNOSTI?

Povremeno možemo da ažuriramo ove Smernice privatnosti kao odgovor na promene u pravnom, tehničkom ili poslovnom razvoju. Najnovija verzija je uvek dostupna preko Usluga.

Kada ažuriramo ove Smernice privatnosti, objavićemo ažuriranu verziju i promeniti gore navedeni datum stupanja na snagu. Takođe ćemo preduzeti odgovarajuće mere da vas unapred obavestimo o značajnim promenama za koje verujemo da utiču na vaša prava na privatnost, tako da imate priliku da pregledate revidirane Smernice privatnosti pre nego što one stupe na snagu. Ako važeći zakoni o privatnosti zahtevaju vaš pristanak, pribavićemo ga za promene pre nego što se revidirane Smernice privatnosti primene na vas. Redovno proveravajte ove Smernice privatnosti kako biste bili sigurni da ste upoznati sa ažuriranom verzijom.