Uslovi korišćenja usluga kompanije Coca‑Cola

Datum stupanja na snagu: August 8 2023

Dobro došli u Uslove korišćenja usluga kompanije Coca‑Cola („Uslovi”).  

PAŽLJIVO PREGLEDAJTE JER OVI USLOVI SAČINJAVAJU PRAVNI SPORAZUM IZMEĐU KOMPANIJE THE COCA-COLA COMPANY I NJENIH PODRUŽNICA (ZAJEDNO, COCA-COLA ILI MI) I VAS. 

OVI USLOVI UTIČU NA TO KAKO SE REŠAVAJU VAŠI SPOROVI SA KOMPANIJOM COCA-COLA.    

1. UVOD

Ovaj dokument utvrđuje odredbe i uslove koji se primenjuju na pristup Coca‑Cola veb-sajtovima, mobilnim aplikacijama (Aplikacije), vidžetima i drugim onlajn i oflajn uslugama kojima kompanija Coca‑Cola upravlja (zajedno, Usluge), kao i na njihovo korišćenje.  Pružalac Usluga je The Coca‑Cola Company, One Coca‑Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313.

Ovi Uslovi se primenjuju bez obzira na to da li ste registrovani korisnik ili samo pregledate. 

VAŠE KORIŠĆENJE USLUGA I PRISTUP USLUGAMA USLOVLJENI SU VAŠIM POŠTOVANJEM I PRIHVATANJEM OVIH USLOVA.   Ako se ne slažete sa ovim Uslovima, molimo vas da ne koristite Usluge.

Takođe pogledajte politiku privatnosti potrošača kompanije Coca‑Cola da biste saznali kako kompanija Coca‑Cola rukuje ličnim podacima koje prikupljamo od korisnika ili o njima.  

2. KADA SE OVI USLOVI PRIMENJUJU?

Ovi Uslovi stupaju na snagu za nove korisnike od gorenavedenog Datuma stupanja na snagu.  Za svakoga ko koristi Usluge pre gorenavedenog Datuma stupanja na snagu, prethodne verzije Uslova važe do deset (10) dana nakon Datuma stupanja na snagu.  

KAD NAPRAVITE NALOG, PRISTUPITE USLUGAMA I KORISTITE IH ILI UVEK KAD PRISTANETE NA NJIH, POTVRĐUJETE KOMPANIJI COCA-COLA DA IMATE PRAVO DA KORISTITE USLUGE I PRISTAJETE DA BUDETE OBAVEZANI OVIM USLOVIMA. 

Da biste koristili naše Usluge, morate da budete najmanje punoletni u svom mestu prebivališta i na drugi način pravno sposobni da sklopite obavezujući ugovor sa kompanijom Coca‑Cola.  

Ako još uvek niste dostigli punoletstvo u mestu svog prebivališta ili iz nekog drugog razloga niste zakonski u mogućnosti da sklopite obavezujući ugovor, vaš roditelj ili zakonski staratelj mora da pristane na ove Uslove pre nego što počnete da koristite Usluge.  Pre nego što počnete da koristite Usluge, zamolite svog roditelja ili staratelja da vam objasni ove Uslove.

RODITELJI I ZAKONSKI STARATELJI: Ako prihvatate ove Uslove u ime maloletne osobe, izjavljujete kompaniji Coca‑Cola da ste roditelj ili zakonski staratelj deteta; potvrđujete da prihvatate ove Uslove i saglasni ste sa Politikom privatnosti potrošača kompanije Coca‑Cola (ili drugom politikom privatnosti ili obaveštenjem koji su vam dostupni) u ime vašeg deteta i prihvatate svu odgovornost za korišćenje Usluga i poštovanje ovih Uslova od strane vašeg deteta.

Ako ne ispunjavate uslove za korišćenje Usluga ili ne prihvatate ove Uslove, niste ovlašćeni da koristite Usluge. 

3. GDE SE OVI USLOVI PRIMENJUJU?

Ovi Uslovi se primenjuju na Usluge u kojima ili na koje su ovi Uslovi povezani ili postavljeni.

Različiti uslovi i odredbe primenjuju se na onlajn usluge za zaposlene, kandidate za posao i poslovne klijente i partnere kompanije Coca‑Cola i za delove korporativnih veb-stranica kompanije Coca‑Cola.  Različiti uslovi se takođe primenjuju na usluge treće strane povezane sa Uslugama ili u vezi sa njima (npr. Whats App). Pogledajte Odeljak 12 u nastavku.

Dodatni uslovi mogu da se primenjuju na određene funkcije Usluga, kao što su Aplikacije, promocije, uslovi prodaje ili korišćenje usluga za razmenu tekstualnih poruka („Dodatni uslovi”).  Svi Dodatni uslovi predstavljaju deo ovih Uslova (i ovom referencom su uključeni u njih).  Kada vam Dodatni uslovi budu predstavljeni, morate da se složite s njima pre korišćenja funkcija Usluga na koje se primenjuju.  Ovi i Dodatni uslovi primenjuju se podjednako osim u slučaju da je bilo koji deo Dodatnih uslova neopozivo u suprotnosti s ovim Uslovima, u kom slučaju će Dodatni uslovi imati veću snagu, ali isključivo u meri u kojoj postoji nedoslednost.  

Usluge za slanje tekstualnih poruka
Neke od Usluga nude mogućnost slanja tekstualnih poruka (SMS ili MMS).  Kad se prijavite da primate tekstualne poruke od nas, učestalost tekstualnih poruka koje vam šaljemo zavisi od vaših transakcija sa nama.  Iz usluga za slanje tekstualnih poruka možete da izađete slanjem reči STOP na određeni mobilni kôd povezan sa Uslugama. MOGU DA SE PRIMENJUJU TARIFE ZA PORUKE I PRENOS PODATAKA. Sve troškove obračunava vaš pružalac bežičnih usluga i plaćaju se njemu.  Obratite se svom pružaocu bežičnih usluga za planove i pojedinosti određivanja cena.  Usluge tekstualnih poruka pružaju se „kakve jesu” i možda nisu dostupne u svim oblastima u svakom trenutku. 

PRIHVATANJEM DA PRIMATE TEKSTUALNE PORUKE RAZUMETE I SLAŽETE SE S TIME DA KOMPANIJA COCA-COLA KORISTI SISTEM AUTOMATSKOG BIRANJA DA VAM ISPORUČUJE TEKSTUALNE PORUKE I DA VAŠA SAGLASNOST ZA PRIMANJE TEKSTUALNIH PORUKA NIJE NEOPHODNA KAO USLOV ZA KUPOVINU ROBA ILI USLUGA.

4. DA LI ĆE KOMPANIJA COCA-COLA DA PROMENI USLUGE?

Kompanija Coca‑Cola neprekidno radi na poboljšanju Usluga.  Kompanija Coca‑Cola može da uvede nove funkcije i funkcionalnosti koje poboljšavaju Usluge i koje ranije nisu bile deo Usluga („Nove funkcije”).  Kompanija Coca‑Cola takođe može povremeno da uvede ažuriranja, ispravke grešaka i druge promene u Uslugama, koje poboljšavaju funkcionalnost korisničkog iskustva („Ažuriranja”).  Kompanija Coca‑Cola zadržava pravo da doda ili ne doda Nove funkcije, kao i pravo da izvrši ili ne izvrši Ažuriranja.   Ako Nove funkcije podrazumevaju naknade, kompanija Coca‑Cola će vam pružiti mogućnost da izaberete da li ćete koristiti Nove funkcije.  Ako kompanija Coca‑Cola napravi Ažuriranja, saglasni ste i ovlašćujete kompaniju Coca‑Cola da implementira Ažuriranja sa obaveštenjem ili bez njega.  

Kompanija Coca‑Cola može da učini Novu funkciju dostupnom isključivo da biste je isprobali pre nego što bude opšte dostupna javnosti.  Kad su Nove funkcije dostupne da biste ih isprobali pre nego što drugi dobiju pristup, te Nove funkcije nazivamo „Probnim uslugama”.  Uzimajući u obzir vaše pravo na pristup Probnim uslugama, saglasni ste da dajete povratne informacije o Probnim uslugama u skladu sa razumnim zahtevima kompanije Coca‑Cola.  Kompanija Coca‑Cola zadržava pravo da izmeni Probne usluge bez obaveštenja sve dok se Probne usluge ne budu smatrale delom Usluga, kao i da odluči da Probne usluge ne budu deo Usluga.  

BEZ OBZIRA NA OSTALE ODELJKE OVIH USLOVA O NAŠOJ ODGOVORNOSTI PREMA VAMA, PROBNE USLUGE SE PRUŽAJU „KAKVE JESU”, BEZ BILO KAKVE GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, A STRANE KOMPANIJE COCA-COLA (KAKO JE DEFINISANO U ODELJKU 13) NEĆE IMATI NIKAKVU ODGOVORNOST BILO KOJE KOJE VRSTE KOJA PROISTIČE IZ VAŠEG IZBORA DA KORISTITE PROBNE USLUGE.  UKOLIKO ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI U POGLEDU PROBNIH USLUGA NIJE SPROVODIVO PREMA VAŽEĆEM ZAKONU, ISKLJUČIVA ODGOVORNOST STRANA KOMPANIJE COCA-COLA U VEZI SA PROBNIM USLUGAMA OBUHVATA DIREKTNU ŠTETU ZA VAS DO IZNOSA KOJI STE PLATILI ZA PROBNE USLUGE. 

Ništa u ovom Odeljku 4 ne ograničava pravo kompanije Coca‑Cola da ograniči pristup određenim delovima Usluga odnosno prekine Usluge ili bilo koji sadržaj koji pružamo putem Usluga u bilo kom trenutku, bez obaveštenja ili odgovornosti prema vama.  Dajemo sve od sebe da obezbedimo da Usluge budu u potpunosti operativne u svakom trenutku, ali kompanija Coca‑Cola ne snosi odgovornost prema vama ako su Usluge iz bilo kog razloga nedostupne

5. DA LI ĆE KOMPANIJA COCA-COLA DA PROMENI OVE USLOVE?

Datum stupanja na snagu ovih Uslova naveden je na vrhu ove veb-stranice.  

Kompanija Coca‑Cola će možda morati da izmeni ove Uslove da bi primenila Ažuriranja, Nove funkcije ili promene važećeg zakona.  Ako kompanija Coca‑Cola izvrši materijalne izmene ovih Uslova kojima se smanjuju zakonska prava, objavićemo obaveštenja u Uslugama i obavestiti korisnike putem e-pošte koristeći adrese na njihovim nalozima najmanje trideset (30) dana unapred.  Ako se ne slažete sa izmenjenim Uslovima, morate da otkažete nalog i da prestanete da koristite Usluge pre isteka otkaznog roka.  Nastavak korišćenja Usluga nakon isteka otkaznog roka navedenog u obaveštenju smatra se prihvatanjem izmenjenih Uslova. 

Nećemo vršiti izmene koje materijalno i retroaktivno smanjuju vaša zakonska prava bez prethodnog obaveštenja osim u slučaju kad smo zakonski obavezni da to uradimo ili da bismo zaštitili prava drugih korisnika Usluga.  

Izmenjeni Uslovi zamenjuju sve prethodne verzije naših ugovora, obaveštenja ili izjava iz ovih Uslova ili o njima.  

6. DA LI JE NALOG NEOPHODAN?

Ne morate da otvarate nalog da biste pregledali javne veb-sajtove kompanije Coca‑Cola, ali će vam možda nalog biti potreban da biste u potpunosti iskoristili prednosti Usluga, na primer da biste dobili pristup ponudama i drugim promocijama ili da biste koristili delove Usluga „samo za članove”.  

​​​Da biste otvorili nalog, morate da navedete barem svoju adresu e-pošte. Kompanija Coca‑Cola takođe može da zahteva da navedete svoj datum rođenja i mesto stanovanja po potrebi da biste potvrdili da ste zakonski sposobni da sklopite obavezujući ugovor sa kompanijom Coca‑Cola ili da zahteva saglasnost roditelja ili zakonskog staratelja sa ovim Uslovima u vaše ime.  

Kompanija Coca‑Cola takođe može da traži od vas da navedete dodatne informacije, kao što su vaše ime, broj telefona, željene opcije, mišljenja i druge pojedinosti o sebi koje izaberete da podelite u okviru procesa otvaranja naloga.  Da biste saznali više o tome kako obrađujemo lične podatke koje prikupljamo od vas kad otvarate nalog, pogledajte Politiku privatnosti potrošača kompanije Coca‑Cola (ili bilo koju drugu politiku privatnosti ili obaveštenje na koje ste pristali kad ste otvorili nalog).

Kao što je navedeno u Politici odgovornog marketinga kompanije Coca‑Cola, ne reklamiramo se direktno deci mlađoj od 13 godina (ili minimalnog uzrasta propisanog zakonima u vašoj državi). Kao takve, Usluge nisu usmerene niti namenjene deci mlađoj od 13 godina (ili minimalnog uzrasta propisanog zakonima u vašoj državi).  

Saglasni ste da nećete otvarati nalog ni za koga osim za sebe, otvarati nalog s namerom da se lažno predstavite kao neka druga osoba niti ćete falsifikovati bilo koji element procesa verifikacije podobnosti kompanije Coca‑Cola.  Kompanija Coca‑Cola zadržava pravo da odbije registraciju ili da otkaže ili suspenduje nalog u bilo kom trenutku ako otkrijemo ili posumnjamo u kršenje ovih Uslova.  Ne možete da otvorite nalog ako vam je prethodno bilo suspendovano ili ukinuto korišćenje Usluga.  

Garantujete da su sve informacije koje dostavite kompaniji Coca‑Cola istinite, tačne i potpune i saglasni ste da ćete ih održati takvima u svakom trenutku. 

Ako se od vas traži da izaberete lozinku prilikom otvaranja naloga, vaša lozinka je lično vaša.  Saglasni ste da nikome nećete dati svoju lozinku, druge bezbednosne informacije ili pristup Uslugama.  Budite posebno oprezni kad pristupate svom nalogu sa javnog ili deljenog računara ili delite uređaj kako drugi ne bi mogli da vide ili snime vašu lozinku ili druge lične podatke.  Vi ste odgovorni za sve aktivnosti koje se dešavaju tokom korišćenja vaše lozinke.

Saglasni ste da ćete nas odmah obavestiti na https://www.coca-colacompany.com/contact-us ako otkrijete ili posumnjate na neovlašćeni pristup ili korišćenje vaše lozinke, naloga ili drugo kršenje bezbednosti. 

7. DA LI KOMPANIJA COCA-COLA NAPLAĆUJE USLUGE?

Usluge su uglavnom besplatne.   Ako ikada bude potrebno plaćanje za određene funkcije Usluga, kompanija Coca‑Cola će vam pružiti mogućnost da izaberete da li ćete koristiti plaćene funkcije.

Određene Usluge vam omogućavaju da kupite proizvode kompanije Coca‑Cola.  Kupovine će biti regulisane posebnim uslovima prodaje, koji su vam predstavljeni u trenutku kupovine – pažljivo ih pročitajte. 

Vi ste isključivo odgovorni za sve naknade, plaćanja i druge troškove u vezi sa korišćenjem Usluga, uključujući opremu i internet vezu ili uslugu mobilne telefonije neophodne za pristup Uslugama i njihovo korišćenje.  Ako pristupate Uslugama i koristite ih na mobilnom uređaju, saglasni ste da snosite isključivu odgovornost za sve troškove kod svog pružaoca mobilnih usluga.

8. KO JE VLASNIK USLUGA?

U odnosima između kompanije Coca‑Cola i vas, kompanija Coca‑Cola i njeni nezavisni davaoci licenci jesu i ostaće jedini i isključivi vlasnici svih prava, vlasništva i interesa nad Uslugama i za njih, uključujući sav sadržaj dostupan preko Usluga i njegov dizajn, odabir i raspored i sva prava intelektualne svojine sadržana u njima (Sadržaj usluga). Dakle, kompanija Coca‑Cola poseduje Usluge i poseduje ili ima licencu za Sadržaj usluga a vi posedujete sav svoj Korisnički sadržaj, kao što je opisano u nastavku. 

Sadržaj usluga uključuje naziv Coca‑Cola i sve povezane nazive, logotipe, nazive proizvoda i usluga, dizajne i slogane (Coca‑Cola oznake).  Ne smete da koristite Coca‑Cola oznake bez prethodne pisane dozvole kompanije Coca‑Cola.  Svi drugi nazivi, logotipi, nazivi proizvoda i usluga, dizajni, slogani, reklamni slogani ili autorski tekstovi kompanije Coca‑Cola ili trećih strana koji se pojavljuju na Uslugama ili u njima zaštitni su znaci odgovarajućih vlasnika.  

Nemate nikakva prava, licencu niti ovlašćenje u vezi sa Sadržajem usluga osim kako je izričito navedeno u ovim Uslovima.  Usluge su zaštićene međunarodnim autorskim pravima, žigom, patentom, poslovnom tajnom i drugim važećim zakonima o intelektualnoj svojini ili vlasničkim pravima. 
​  Radi jasnoće, saglasni ste da nećete (i nećete dozvoliti trećoj strani) da: 

 • Uklonite obaveštenja o autorskim pravima, žigovima ili drugim vlasničkim pravima koja se nalaze u Uslugama.

 • Kreirate i/ili objavite sopstvenu bazu podataka koja sadrži delove Usluga bez izričite prethodne pisane saglasnosti kompanije Coca‑Cola.

 • Reprodukujete, distribuirate, modifikujete, kreirate izvedena dela, javno prikazujete, javno izvodite, ponovo objavljujete, preuzimate, čuvate ili prenosite bilo koji Sadržaj usluga osim ako to nije izričito odobreno u ovim Uslovima.

 • Koristite bilo koju vrstu robota, veb-indeksera, aplikaciju za pretragu/preuzimanje ili drugi automatizovani uređaj, proces ili sredstvo za pristup, preuzimanje, skrejping ili indeksiranje bilo kog dela Usluga.

 • Na drugi način kršite ili povredite vlasnička prava kompanije Coca‑Cola ili njenih nezavisnih davalaca licenci u Sadržaju usluga i nad njima u bilo kom trenutku.

Vi posedujete svoj Korisnički sadržaj, ali dajete kompaniji Coca‑Cola pravo da ga koristi.

Usluge mogu da sadrže forume i druge interaktivne funkcije koje omogućavaju vama i drugim korisnicima da postavljate, šaljete, objavljujete, prikazujete ili prenosite sadržaj ili materijale (zajedno, Korisnički sadržaj).  Vi posedujete Korisnički sadržaj koji kreirate osim ako odredbe i uslovi koji se primenjuju na vaše slanje Korisničkog sadržaja ne navode drugačije. 

Razumete i prihvatate da ste odgovorni za svoj Korisnički sadržaj, uključujući njegovu zakonitost, pouzdanost, tačnost i prikladnost.

Bez obzira na to da li šaljete Korisnički sadržaj preko Usluga ili stranica na društvenim mrežama kompanije Coca‑Cola, vi dajete kompaniji Coca‑Cola (uključujući naše dobavljače koji nam pomažu da upravljamo Uslugama i svakog od naših odgovarajućih naslednika i zastupnika) neograničeno, trajno, globalno, neekskluzivno, besplatno, potpuno plaćeno pravo i licencu (i pravo na podlicencu preko više nivoa) za korišćenje, hostovanje, skladištenje, reprodukciju, modifikovanje, javno prikazivanje, izvođenje, prevođenje, distribuciju i druge vidove otkrivanja vašeg Korisničkog sadržaja trećim stranama, u u celini ili delimično, u bilo koju svrhu i u bilo kom mediju trenutno poznatom ili u budućnosti razvijenom, u meri dozvoljenoj zakonom (Licenca za korisnički sadržaj).  Licenca za korisnički sadržaj koju dajete kompaniji Coca‑Cola u ovim Uslovima ne prenosi nikakva moralna prava. AKO NE ŽELITE DA KOMPANIJI COCA-COLA DATE LICENCU ZA KORISNIČKI SADRŽAJ, NEMOJTE SLATI KORISNIČKI SADRŽAJ.

Kad podelite Korisnički sadržaj, izjavljujete i garantujete kompaniji Coca‑Cola da:

 • Vi posedujete ili kontrolišete sva prava na svoj Korisnički sadržaj i za njega i imate pravo da dodelite prava i licencu dodeljene kompaniji Coca‑Cola ranije u ovim Uslovima.

 • Vaš Korisnički sadržaj ne krši prava bilo koje druge osobe ili tela, kao što su prava na privatnost i publicitet i prava intelektualne svojine.

 • Vaš Korisnički sadržaj je istinit i tačan. 

 • Sav vaš Korisnički sadržaj je u skladu sa ovim Uslovima i svim važećim zakonima, pravilima i propisima.

Vaš korisnički sadržaj mora da bude u skladu sa svim sledećim pravilima:

 • Korisnički sadržaj ne sme da sadrži materijal koji je klevetnički, opscen, nepristojan, pogrdan, uvredljiv, uznemiravajući, nasilan, sadrži mržnju, huškački je ili je na neki drugi način neprikladan.

 • Korisnički sadržaj ne sme da promoviše seksualno eksplicitan ili pornografski materijal, nasilje ili diskriminaciju na osnovu rase, vere, nacionalnosti, invaliditeta, pola, seksualne orijentacije, rodnog identiteta ili starosti.

 • Korisnički sadržaj ne sme da obmanjuje niti da pokuša da obmane nijednu osobu.

 • Korisnički sadržaj ne sme da promoviše nijednu nezakonitu aktivnost niti da zagovara, promoviše ili pomaže bilo koju nezakonitu radnju.

 • Korisnički sadržaj ne sme lažno da predstavlja vaš identitet niti povezanost sa bilo kojom osobom ili organizacijom ili da ostavlja utisak da je vaš Korisnički sadržaj podržan od strane kompanije Coca‑Cola ili bilo kog drugog lica ili entiteta ako to nije slučaj.

Ako smatrate da Korisnički sadržaj krši ove Uslove, obavestite nas na adresi https://www.coca-colacompany.com/contact-us, uključujući opis konkretnog Korisničkog sadržaja i njegove lokacije u Uslugama ili prisustvo kompanije Coca‑Cola u društvenim mrežama.  U meri u kojoj je to dozvoljeno zakonom, saglasni ste da obeštetite kompaniju Coca‑Cola za sve tužbe treće strane protiv kompanije Coca‑Cola koje proizilaze iz vašeg Korisničkog sadržaja ili su u vezi sa njim.

Pored Korisničkog sadržaja, povremeno možete da odlučite da kompaniji Coca‑Cola pružite ideje, predloge ili druge povratne informacije o Uslugama (Povratne informacije).  Da biste poslali predlog, posetite naš veb-sajt na https://www.coca-colacompany.com/contact-us/submit-an-idea i pregledajte navedene informacije.  Vi posedujete svoje Povratne informacije, ali, pružajući ih kompaniji Coca‑Cola, slažete se i ovim dajete kompaniji Coca‑Cola potpuno plaćeno, besplatno, trajno, neopozivo, globalno, neekskluzivno i potpuno podlicencirano pravo i licencu za korišćenje, reprodukovanje, izvođenje, prikazivanje, distribuiranje, prilagođavanje, modifikovanje, ponovno formatiranje i kreiranje izvedenih dela i korišćenje svih vaših Povratnih informacija na bilo koji način.  Takođe prihvatate i slažete se s time da kompanija Coca‑Cola može da koristi Povratne informacije u Uslugama sve dok niste direktno identifikovani bez vaše prethodne pisane dozvole.  Sve vaše povratne informacije se smatraju nepoverljivim i nevlasničkim.

9. KOJA SU DOZVOLJENA KORIŠĆENJA USLUGA?

U skladu sa vašim poštovanjem ovih Uslova, kompanija Coca‑Cola vam daje, isključivo za vašu nekomercijalnu upotrebu, lično, ograničeno, neekskluzivno, neprenosivo i opozivo pravo da pristupite Uslugama i koristite ih, kao i da preuzmete (1) primerak svake Aplikacije.

Morate da koristite Usluge samo u zakonite, lične i nekomercijalne svrhe i ne u bilo koju svrhu prevare ili u vezi sa bilo kojom nezakonitom aktivnošću.  Bez ograničavanja prethodno navedenog, ne smete i saglasni ste da nećete pokušavati, podsticati niti dozvoliti bilo kojoj trećoj strani da:

 • Dobije (ili pokuša da dobije) neovlašćen pristup Uslugama ili računarskim sistemima ili mrežama kompanije Coca‑Cola putem hakovanja, rudarenja lozinki ili drugih sredstava ili da naruši bezbednost bilo kog računara ili bezbednosne mreže.

 • Koristi Usluge na bilo koji način za koji znate ili treba da znate da može da ošteti, onemogući, preoptereti ili ošteti servere ili mreže kompanije Coca‑Cola.

 • Diskriminiše, uznemirava, preti, obmanjuje, sramoti, nanosi štetu ili izaziva smetnju, neprijatnost ili anksioznost drugima ili na drugi način ometa (ili pokušava da ometa) korišćenje i uživanje u Uslugama bilo koje druge strane.

 • Koristi Usluge u ime bilo koga osim sebe.

 • Kopira, modifikuje, prilagodi, prevede, izvrši inverzni inženjering, dekodira ili na drugi način pokuša da ostvari ili dobije pristup bilo kom delu Usluga.

 • Ukloni bilo koja obaveštenja o autorskim pravima, žigovima ili drugim vlasničkim pravima sadržanim u Uslugama ili na drugi način krši ili ugrožava prava intelektualne svojine bilo koje treće strane.

 • Koristi bilo koju vrstu robota, veb-indeksera, aplikaciju za pretragu/preuzimanje ili drugi automatizovani uređaj, proces ili sredstvo za pristup, preuzimanje, skrejping ili indeksiranje bilo kog dela Usluga.  

 • Da iznajmi, da u zakup, pozajmi, proda, podlicencira, dodeli, distribuira, objavi, prenese ili na drugi način učini dostupnim Usluge ili bilo koju karakteristiku ili funkcionalnost Usluga bilo kojoj trećoj strani iz bilo kog razloga.

 • Preoblikuje ili frejmuje bilo koji deo veb-stranica koje su deo Usluga, uključujući i nameru preprodaje ili distribucije proizvoda. 

 • Koristi Usluge za slanje bilo kakvog neovlašćenog ili neželjenog komercijalnog ili promotivnog sadržaja. 

Kompanija Coca‑Cola zadržava pravo da prati i beleži aktivnosti u Uslugama u najvećoj meri dozvoljenoj važećim zakonom i u skladu sa Politikom privatnosti kompanije Coca‑Cola <veza> (ili bilo kojom drugom politikom privatnosti ili obaveštenjem koje vam je dato). 

Kompanija Coca‑Cola ima diskreciono pravo da prekine vaš pristup Uslugama (pored bilo kog drugog dostupnog pravnog leka) bez obaveštenja ako kompanija Coca‑Cola ima razuman osnov da veruje da koristite Usluge kršeći ove Uslove.

10. DA LI SE BILO KOJI USLOVI POSEBNO ODNOSE NA KORIŠĆENJE APLIKACIJA?

Osim u slučajevima izričito navedenim u Odeljku 10, ovi Uslovi se primenjuju na preuzimanje i korišćenje naših Aplikacija.  

Za razliku od veb-sajta, mobilna aplikacija je softver koji se preuzima i instalira na vašem mobilnom uređaju.  Iako se preuzimaju na mobilni uređaj, Aplikacije su licencirane – nisu vam prodate.  Ne stičete nikakav vlasnički udeo u Aplikacijama niti bilo koje drugo pravo osim da koristite Aplikacije u skladu sa ovim Uslovima i podložno njima.  

Možete da preuzmete jedan primerak Aplikacije na mobilni uređaj u vašem vlasništvu ili pod vašom kontrolom isključivo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu.  Da bi vam omogućile određene funkcije, određene Aplikacije moraju da pristupe različitim funkcijama i podacima na vašem mobilnom uređaju.  Za više informacija o tome kako Aplikacije rukuju ličnim podacima, pregledajte Politiku privatnosti kompanije Coca‑Cola <veza> (ili drugu politiku privatnosti ili obaveštenje koje vam je postalo dostupno kada ste preuzeli Aplikaciju).

Aplikacije i ostatak Usluga možda neće imati potpuno isti sadržaj.

Povremeno možemo da razvijemo i obezbedimo Ažuriranja (kao što je definisano u Odeljku 4) za Aplikaciju.  Na osnovu podešavanja vašeg mobilnog uređaja, kad je mobilni uređaj povezan sa internetom, Aplikacija će automatski preuzeti i instalirati sva dostupna Ažuriranja, možda ćete dobiti obaveštenje ili će od vas biti zatraženo da preuzmete i instalirate dostupna Ažuriranja.  Saglasni ste da preuzmete i instalirate sva Ažuriranja i prihvatate i slažete se s time da Aplikacija možda neće ispravno raditi ako to ne uradite.  Sva Ažuriranja Aplikacije smatraju se delom Aplikacije i Usluga i podležu ovim Uslovima.

Kompanija Coca‑Cola čuva i zadržava sva prava, vlasništvo i interes u okviru Aplikacija i za njih, uključujući sve Coca‑Cola oznake (definisane u Odeljku 8) i, u odnosima između kompanije Coca‑Cola i vas, sva druga autorska prava, žigove i druga intelektualna imovinska prava u njima ili u vezi sa njima, osim ako vam nisu izričito dodeljena ovim Uslovima.

Kad preuzmete bilo koju od aplikacija iz usluga App Store kompanije Apple ili Google Play (posebno Platforma za Aplikacije), potvrđujete i slažete se da:

 • U odnosima između kompanije Coca‑Cola i Platforme za Aplikacije, kompanija Coca‑Cola je isključivo odgovorna za Aplikacije.

 • Platforma za Aplikacije nema obavezu da pruža usluge održavanja i podrške u vezi sa Aplikacijom.

 • Ako naša Aplikacija nije u skladu sa bilo kojom važećom garancijom: (i) možete da obavestite Platformu za Aplikacije, a Platforma za Aplikacije može da refundira kupovnu cenu za Aplikaciju (ako je primenljivo), (ii) u maksimalnoj meri dozvoljenoj važećim zakonom, Platforma za Aplikacije neće imati nikakvu obavezu za drugu garanciju u pogledu Aplikacije i (iii) druga potraživanja, gubici, obaveze, štete, troškovi ili izdaci koji se mogu pripisati bilo kakvom nepoštovanju bilo koje garancije, u odnosima između kompanije Coca‑Cola i Platforme za Aplikacije, odgovornost su kompanije Coca‑Cola.

 • Platforma za Aplikacije nije odgovorna za rešavanje bilo kakvog potraživanja koje imate u vezi sa Aplikacijama ili vašim posedovanjem i korišćenjem Aplikacija.

 • Ako treća strana tvrdi da Aplikacija krši prava intelektualne svojine druge strane, u odnosima između Platforme za Aplikacije i kompanije Coca‑Cola, kompanija Coca‑Cola je odgovorna za istragu, odbranu, poravnanje i oslobađanje od bilo koje takve tužbe za povredu intelektualne svojine.

 • Platforma za Aplikacije i njene podružnice nezavisni su korisnici važećih uslova korišćenja jer se odnose na vašu licencu za korišćenje Aplikacije. Pošto prihvatite naše odredbe i uslove korišćenja, Platforma za Aplikacije imaće pravo (i smatraće se da je prihvatila pravo) da sprovodi uslove korišćenja u vezi sa vašom licencom za Aplikaciju prema vama kao njenom nezavisnom korisniku.

 • Takođe morate da se pridržavate svih uslova trećih strana koji se primenjuju preko Platforme za Aplikacije kada koristite Aplikaciju.

Da biste saznali više o konkretnim podacima koje prikuplja bilo koja od Aplikacija, proverite podešavanja svog mobilnog uređaja ili pregledajte objave na Platformi za Aplikacije s koje ste preuzeli Aplikaciju.  Da biste zaustavili prikupljanje svih podataka preko Aplikacije, deinstalirajte je.

Ovim izjavljujete i garantujete: (i) da se ne nalazite u državi koja je pod embargom Vlade SAD ili za koju je Vlada SAD označila da je država koja „podržava teroriste”; i (ii) niste navedeni ni na jednoj listi strana zabranjenih ili ograničenih od strane Vlade SAD.

11. KADA OVI USLOVI STUPAJU NA SNAGU?  KADA SE OKONČAVAJU?

Ovi Uslovi stupaju na snagu kada ih potvrdite u okviru otvaranja naloga, preuzimanja Aplikacije ili korišćenja bilo koje od Usluga u kojima su ovi Uslovi povezani (podložno izuzetku navedenom u Odeljku 2).  Ovi Uslovi su na snazi dok ih vi ili kompanija Coca‑Cola ne okončate.  

Možete da prestanete da koristite Usluge u bilo kom trenutku i iz bilo kog razloga.  Ako želite da izbrišete nalog, obratite se kompaniji Coca‑Cola koristeći kontakt informacije navedene u Odeljku 15 i/ili deinstalirajte bilo koju ili sve Aplikacije.  

Ako želite da ispravite ili izbrišete lične podatke povezane sa vašim nalogom, pogledajte odeljak „Vaši izbori” u Politici privatnosti potrošača kompanije Coca‑Cola (ili drugu politiku privatnosti ili obaveštenja koja su vam dostavljena ili dostupna). 

Kompanija Coca‑Cola može odmah i automatski da ukine vaš nalog bez ikakvog obaveštenja ako prekršite bilo koji zakon koji se primenjuje na korišćenje Usluga.  Kompanija Coca‑Cola zadržava pravo da ukine nalog i pristup Uslugama sa obaveštenjem ili bez njega ako kompanija Coca‑Cola ima razuman osnov da veruje da korisnik pristupa Uslugama ili ih koristi kršeći ove Uslove.

Kompanija Coca‑Cola može da suspenduje vaš pristup Uslugama, otkaže vaš nalog ili da ukine ove Uslove u bilo kom trenutku bez obaveštenja ako otkrijemo ili posumnjamo na kršenje bezbednosti ili ako kompanija Coca‑Cola prestane da nudi ili podržava bilo koju od Usluga, što kompanija Coca‑Cola može da uradi po sopstvenom nahođenju.

Pokušaćemo da vas unapred obavestimo pre nego što ukinemo vaš pristup Uslugama da biste bili u mogućnosti da preuzmete sve važne korisničke podatke (u meri u kojoj je to dozvoljeno zakonom i ovim Uslovima), ali to možda nećemo učiniti ako utvrdimo da bi to bilo nepraktično, nezakonito, da nije u interesu nečije bezbednosti ili sigurnosti ili na drugi način štetno za prava ili imovinu kompanije Coca‑Cola.

Kada se ovi Uslovi okončaju, prava koja daje kompanija Coca‑Cola prestaju i morate da prekinete svako korišćenje Usluga i izbrišete sve primerke Aplikacija sa svog mobilnog uređaja.

Svaka odredba ovih Uslova koja po svojoj prirodi treba da opstane nakon prestanka važenja ovih Uslova biće na snazi i nakon okončanja.  Na primer, sve sledeće odredbe će opstati nakon okončanja: svako ograničenje naše odgovornosti, uslovi u vezi sa vlasništvom ili pravima intelektualne svojine, svaka obaveza koju morate da nam platite i uslovi u vezi sa sporovima između nas.  Okončanje ne ograničava i neće ograničiti bilo koje od prava i pravnih lekova za kompaniju Coca‑Cola ili vas po zakonu ili načelima pravičnosti.

12. KO JE ODGOVORAN ZA POVEZANE USLUGE?

Usluge sadrže veze do drugih veb-sajtova i resursa koje pružaju treće strane (uključujući naše partnere iz marketinških agencija i platforme društvenih mreža), usluge trećih strana za slanje poruka (npr. Whats App) i u oglašavanju (zajedno, Povezane Usluge).  Kompanija Coca‑Cola ne kontroliše i ne može da kontroliše Povezane usluge iako vam neke Povezane usluge dozvoljavaju da u njih izvezete svoje informacije, kao što su funkcije „sviđa mi se” ili „deli” na društvenim mrežama.  Pažljivo pregledajte politike privatnosti i druge uslove korišćenja za sve Povezane usluge.  Ako odlučite da pristupite bilo kojoj od Povezanih usluga, to činite u potpunosti na sopstveni rizik i podložno uslovima i odredbama koji se primenjuju na Povezane usluge, a ne ovim Uslovima.

Usluge mogu da uključuju softver trećih strana koji je generalno dostupan besplatno pod otvorenim kodom ili sličnim licencama (Softver treće strane).  Iako Usluge koje vam se pružaju podležu ovim Uslovima, Softver treće strane uključen u Usluge može da bude podložan drugim licencama ili uslovima korišćenja, koji će vam biti predstavljeni kako i kada je to primenljivo.

13. KAKO JE OGRANIČENA ODGOVORNOST KOMPANIJE COCA-COLA POD OVIM USLOVIMA?

Odricanje od garancija kompanije Coca‑Cola
AKO JE TO DOZVOLJENO VAŽEĆIM ZAKONOM, USLUGE SE PRUŽAJU „KAKVE JESU”, SA SVIM GREŠKAMA I NEDOSTACIMA I BEZ BILO KOJE VRSTE GARANCIJE. 

U MAKSIMALNOM OBIMU KOJI JE DOZVOLJEN VAŽEĆIM ZAKONOM, KOMPANIJA COCA-COLA, U SVOJE IME I U IME SVOJIH PODRUŽNICA I SVOJIH I NJIHOVIH ODGOVARAJUĆIH DAVALACA LICENCI I SADRŽAJA I DOBAVLJAČA (ZAJEDNO, STRANE KOMPANIJE COCA-COLA), IZRIČITO SE ODRIČE SVIH GARANCIJA, IZRIČITIH, PODRAZUMEVANIH, ZAKONSKIH ILI DRUGIH, U POGLEDU USLUGA, UKLJUČUJUĆI SVE PODRAZUMEVANE GARANCIJE ZA PRODAJU, PRIKLADNOST ZA ODREĐENU SVRHU, VLASNIŠTVO I NEKRŠENJE PRAVA, KAO I GARANCIJE KOJE MOGU DA NASTANU TOKOM POSLOVANJA, TOKOM IZVOĐENJA, KORIŠĆENJA ILI TRGOVAČKE PRAKSE.  BEZ OGRANIČENJA NA GORENAVEDENO, NIJEDNA OD STRANA KOMPANIJE COCA-COLA NE DAJE NIKAKVU GARANCIJU ILI OBAVEZU NITI DAJE BILO KAKVU IZJAVU BILO KOJE VRSTE DA ĆE USLUGE ISPUNITI VAŠE ZAHTEVE, POSTIĆI SVE PREDVIĐENE REZULTATE, BITI KOMPATIBILNE ILI RADITI SA BILO KOJIM DRUGIM SOFTVEROM, SISTEMIMA ILI USLUGAMA, RADITI BEZ PREKIDA, ISPUNJAVATI SVE STANDARDE PERFORMANSI ILI POUZDANOSTI ILI BITI BEZ GREŠAKA, KAO NI DA BILO KOJA GREŠKA ILI NEDOSTATAK MOŽE DA SE ISPRAVI ILI ĆE SE ISPRAVITI.

NEKE JURISDIKCIJE NE DOZVOLJAVAJU ISKLJUČENJE ILI OGRANIČENJA IMPLICIRANIH GARANCIJA ILI OGRANIČENJA PRIMENLJIVIH ZAKONSKIH PRAVA POTROŠAČA, TAKO DA SE NEKA ILI SVA GORENAVEDENA ISKLJUČENJA I OGRANIČENJA MOŽDA NE ODNOSE NA VAS.

Ograničenja odgovornosti kompanije Coca‑Cola
Kompanija Coca‑Cola je odgovorna za razumnu direktnu i predvidivu štetu prouzrokovanu materijalnim kršenjem ovih Uslova od strane kompanije Coca‑Cola, u skladu sa odredbama ovih Uslova.  

U najvećoj meri dozvoljenoj važećim zakonom, kompanija Coca‑Cola nije i neće biti odgovorna za: 

 • Štetu koja nije predvidljiva, uključujući posledičnu štetu.

 • Moralnu ili kaznenu štetu.

 • Bilo koji gubitak profita, gubitak poslovanja, gubitak ugovora, prekid poslovanja, očekivane uštede, ugleda ili gubitak poslovne prilike u vezi sa vašim korišćenjem Usluga.

 • Viruse ili drugi zlonamerni softver dobijen pristupom Uslugama ili greške, kvarove, kašnjenja ili poremećaje u Uslugama

 • Gubitke u vezi sa radnjama bilo koje treće strane, uključujući korišćenje ili nemogućnost korišćenja Povezanih usluga.

OSIM AKO NIJE IZRIČITO PROPISANO VAŽEĆIM ZAKONOM, NI U KOM SLUČAJU NEĆE BITI POTPUNA ODGOVORNOST STRANA KOMPANIJE COCA-COLA PREMA VAMA ZA SVA POTRAŽIVANJA KOJA PROIZILAZE IZ ILI SE ODNOSE NA KORIŠĆENJE ILI NEMOGUĆNOST KORIŠĆENJA USLUGA ILI NA DRUGI NAČIN PROISTIČU IZ OVIH USLOVA ILI SE ODNOSE NA NJIH, BILO DA SE RADI O UGOVORU, DELIKTU ILI NEKOM DRUGOM OSNOVU, AKO PREMAŠUJU UKUPNO STO AMERIČKIH DOLARA (100,00 $).

Ništa u ovim Uslovima nema za cilj da isključi ili ograniči odgovornost na bilo koji način koji je nezakonit, uključujući odgovornost za smrt ili ličnu povredu uzrokovanu našim nemarom ili za lažno predstavljanje ili drugo namerno ponašanje.  AKO SE UTVRDI DA JE BILO KOJE OD PRETHODNO NAVEDENIH OGRANIČENJA NEVAŽEĆE, UKUPNA ODGOVORNOST STRANA KOMPANIJE COCA-COLA ZA SVU ŠTETU, GUBITKE ILI UZROKE RADNJI BILO KOJE VRSTE ILI PRIRODE BIĆE OGRANIČENA U NAJVEĆOJ MERI DOZVOLJENOJ VAŽEĆIM ZAKONOM. 

KAO POTROŠAČ, IMATE KORISTI OD SVAKE OBAVEZNE ODREDBE ZAKONA U JURISDIKCIJI U KOJOJ ŽIVITE.  NIŠTA U OVIM USLOVIMA NE UTIČE NA VAŠA PRAVA KAO POTROŠAČA DA SE OSLONITE NA OBAVEZNE ODREDBE LOKALNOG ZAKONA.

14. KAKO ĆE KOMPANIJA COCA-COLA KOMUNICIRATI SA POTROŠAČIMA?

Kada koristite Usluge ili nam šaljete e-poštu, komunicirate sa nama elektronskim putem.  U zavisnosti od vaših izbora i podešavanja naloga, komuniciraćemo sa vama elektronskim putem na različite načine, kao što su e-pošta, tekstualne poruke ili push obaveštenja u Aplikaciji odnosno objavljivanjem poruke u Aplikaciji ili na drugi način putem Usluga.  Neki od ovih načina komunikacije su automatski, a neki se podrazumevano šalju kao deo Usluga.  Možemo povremeno da dodamo ili uklonimo određene vrste komunikacije.  Možete da podesite da li želite da primate određene vrste elektronske komunikacije u podešavanjima naloga.  Iako možete da onemogućite određene vrste komunikacije, mi možemo i dalje da vam šaljemo obaveštenja po potrebi da bismo vam pružali određene delove Usluga, na primer obaveštenja o bezbednosnim incidentima.

Saglasni ste da svi ugovori, obaveštenja, obelodanjivanja i druge vrste komunikacije koje vam pružamo elektronskim putem zadovoljavaju sve zakonske zahteve da takva komunikacija bude u pisanoj formi, osim ako obavezni važeći zakoni izričito ne zahtevaju drugačiji oblik komunikacije. Određene elektronske komunikacije mogu da budu predmet troškova ili naknada od strane vašeg operatera ili pružaoca usluga. 

Ako se vaša adresa e-pošte ili druge kontakt informacije promene, vi ste odgovorni da obavestite kompaniju Coca‑Cola. Promene vaše adrese e-pošte primenjivaće se na svu vašu komunikaciju od nas.

Određene vrste komunikacije mogu da uključuju informacije o vašem nalogu, kao što je zahtev za resetovanje lozinke.  Svako ko ima pristup vašem nalogu e-pošte ili mobilnom uređaju može da vidi sadržaj ovih komunikacija.

Kada šaljemo marketinške ili promotivne poruke, to radimo na osnovu vaše saglasnosti kada je to potrebno.  Takođe možete da kontrolišete našu marketinšku komunikaciju putem e-pošte tako što ćete kliknuti na vezu za odjavu u podnožju svake marketinške e-poruke.  

15. KAKO DA SE OBRATIM KOMPANIJI COCA-COLA?

Da biste se obratili kompaniji Coca‑Cola u vezi sa ovim Uslovima, Politikom privatnosti potrošača kompanije Coca‑Cola ili obradom ličnih podataka od strane kompanije Coca‑Cola, obratite nam se putem adrese https://www.coca-colacompany.com/contact-us/contact-us-form

Možete da nam se obratite i tako što ćete pisati na The Coca‑Cola Company, P.O. Box 1734, Atlanta, GA 30301 ili nas pozvati na 1.800.GET.COKE (1.800.438.2653) ili korišćenjem bilo kojih drugih informacija specifičnih za jurisdikciju koje su dostupne putem Usluga.

Da biste se obratili kompaniji Coca‑Cola u vezi sa našom Politikom privatnosti i načinom na koji postupamo sa ličnim podacima koje prikupljamo od korisnika ili o njima, koristite kontakt informacije navedene u Politici privatnosti potrošača kompanije Coca‑Cola.

16. RAZNO

 1. Ovi Uslovi (uključujući Politiku privatnosti potrošača kompanije Coca‑Cola ili drugu politiku privatnosti ili obaveštenje koje ste dobili) sadrže isključivo i potpuno razumevanje od strane i između kompanije Coca‑Cola i vas u vezi sa Uslugama i pitanjima koja su ovde sadržana i zamenjuju sva prethodna i istovremena razumevanja i dogovore, pisane ili usmene, u vezi sa Uslugama. 

 2. Saglasni ste da vaša upotreba tastature, miša ili drugog uređaja za odabir dugmeta ili ikone odnosno sličnog postupka ili drugačije davanje kompaniji Coca‑Cola bilo kakvog priznanja ili saglasnosti predstavlja vaš elektronski potpis, koji je ekvivalentan vašem potpisu u pisanoj formi.  Takođe se slažete da nije potrebna verifikacija treće strane za validaciju vašeg elektronskog potpisa. Dalje se slažete da svako korišćenje vašeg elektronskog potpisa u vezi sa Uslugama predstavlja vaš pristanak da budete obavezani ovim Uslovima korišćenja usluge kakvi postoje na datum vašeg elektronskog potpisa. 

 3. Ovi Uslovi važe u korist i obavezujući su za kompaniju Coca‑Cola i vaše naslednike odnosno zastupnike. 

 4. Kompanija Coca‑Cola može da ustupi ove Uslove nasledniku u interesu (u celini ili delimično), ali vi ne možete da ustupite Uslove bez prethodne izričite pisane saglasnosti kompanije Coca‑Cola.  

 5. Ako bilo koju odredbu ovih Uslova sud ili drugo veće nadležne jurisdikcije smatra nevažećom, nezakonitom ili neprimenljivom iz bilo kog razloga, ta odredba će biti eliminisana ili ograničena na najmanju meru, tako da će preostale odredbe nastaviti da postoje sa istom pravnom snagom kao da takva nesprovodiva ili nevažeća odredba nije upotrebljena. 

 6. Nijedno odricanje kompanije Coca‑Cola od bilo kojeg uslova ili odredbi navedenih u ovim Uslovima neće se smatrati daljim ili kontinuiranim odricanjem od takvog uslova ili odredbe ili odricanjem od bilo kojeg drugog uslova.  Svaki propust kompanije Coca‑Cola da potvrdi pravo ili odredbu prema ovim Uslovima ne predstavlja odricanje od takvog prava ili odredbe. 

 7. Ništa sadržano u ovim Uslovima ne stvara partnerstvo, zajedničko ulaganje, agenciju ili druge slične odnose od strane i između kompanije Coca‑Cola i vas. 

 8. Ako ste kompanija Coca‑Cola ili vi sprečeni da izvršite ili niste u mogućnosti da izvršite bilo koju obavezu prema ovim Uslovima iz bilo kog razloga van razumne kontrole strane koja se poziva na ovu odredbu, učinak pogođene strane će biti produžen za period odlaganja ili nemogućnosti izvršavanja zbog takvog uzroka.  

 9. Naslovi i titlovi su tu samo radi pogodnosti.  Osim ako nije drugačije predviđeno ili pojašnjeno kontekstom, upotreba reči ili fraza, uključujući, obuhvatajući, naročito, na primer, kao što je ili bilo koji sličan izraz, treba da se tumači kao ilustrativna i neće ograničavati smisao reči, opise, definicije, fraze ili termine koji prethode tim rečima ili ih prate.  

17. REŠAVANJE SPOROVA

Kompanija Coca‑Cola ceni priliku da direktno sa vama reši bilo koji problem u vezi sa Uslugama.  Ako želite da nam skrenete pažnju na nešto, obratite nam se putem adrese https://www.coca-colacompany.com/contact-us/contact-us-form.

Saglasni ste da ćete rešavati sporove, potraživanja i uzroke tužbe koji proističu iz ili su povezani sa vašim korišćenjem Usluga (pojedinačno, Spor) kao što je navedeno u ovom Odeljku 17.  U skladu sa odredbama o jurisdikciji u nastavku, ovi Uslovi i vaše korišćenje Usluga regulisani su zakonima države Džordžije, SAD, bez obzira na izbor zakonskih odredbi.

Primena Konvencije Ujedinjenih nacija o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe izričito je isključena.

U MAKSIMALNOJ MERI KOJA JE DOZVOLJENA VAŽEĆIM ZAKONOM. SLAŽETE SE DA BILO KOJI UZROK RADNJE KOJI PROISTIČE IZ USLUGA ILI JE U VEZI SA NJIMA MORA DA POČNE U ROKU OD JEDNE (1) GODINE NAKON STANJA IZAZVANOG UZROKOM RADNJE; U SUPROTNOM, UZROK RADNJE JE ZASTAREO.

Za potrošače u Kanadi: Vi i kompanija Coca‑Cola saglasni ste s time da su ovi Uslovi regulisani i da se tumače u skladu sa zakonima provincije Ontario i merodavnim zakonima Kanade.  Saglasni ste da će bilo koja radnja po zakonu ili po načelu pravičnosti koja proističe iz ovih Uslova ili je u vezi s njima biti podneta samo pokrajinskim ili saveznim sudovima koji se nalaze u Torontu, Ontario, i saglasni ste da podležete isključivoj ličnoj jurisdikciji takvih sudova u svrhe parničenja pri bilo kojoj takvoj radnji. 

Za potrošače u EU: Ako ste stanovnik EU, možete da podnesete zahtev za ostvarivanje svojih prava na zaštitu potrošača u vezi sa ovim Uslovima u državi članici EU u kojoj živite.  Takođe, Evropska komisija obezbeđuje platformu za onlajn rešavanje sporova kojoj možete da pristupite ovde: https://ec.europa.eu/consumers/odr. 
  Više informacija o vašim pravima kao potrošača dostupno je ovde.  

Za potrošače u Italiji:  Svaki spor između vas i nas u vezi sa ovim Uslovima rešavaće isključivo sudovi u mestu u kom imate prebivalište ili gde stanujete.  Takođe možete da se prijavite za vansudski mehanizam za rešavanje bilo kog spora u vezi sa ovim Uslovima (u skladu sa Odeljcima 141 – 141 odluke Zakona o zaštiti potrošača u Italiji, od 6. septembra 2005. godine br. 206). Na primer, možete da koristite ili konsultujete gorepomenutu Evropsku platformu za onlajn rešavanje sporova.

Za potrošače u Bangladešu, Butanu, Indiji, na Maldivima, u Nepalu i Šri Lanki:  Ovi Uslovi i vaše korišćenje Usluga regulisani su zakonima vašeg mesta stanovanja, bez obzira na izbor zakonskih odredbi. Sudovi nadležne jurisdikcije koji se nalaze u tom mestu uobičajenog prebivališta imaće isključivu nadležnost za sve sporove koji proizilaze iz ovih Uslova, koji se odnose na njih ili su sa njima u vezi.

Za potrošače u UK: Ovi Uslovi i njihov predmet su regulisani i tumače se u skladu sa zakonima Engleske i Velsa. I vi i mi se slažemo da će sudovi Engleske i Velsa imati isključivu nadležnost (s tim što ako ste stanovnik Severne Irske, takođe možete da pokrenete postupak u Severnoj Irskoj, a ako ste stanovnik Škotske, takođe možete da pokrenete postupak u Škotskoj).

Za potrošače u SAD:

Izbor Arbitra i Pravila.  Spor mora da se podnese isključivo Američkom udruženju za arbitražu (AAA) da bi se izvršilo saslušanje u skladu sa njihovim Pravilima arbitraže za potrošače. Ako iz bilo kog razloga AAA nije u mogućnosti ili ne želi da vodi arbitražu u skladu sa ovim uslovima, vi i mi ćemo izabrati drugog arbitra u skladu sa Zakonom 9 § 5 SAD.

Obavezna (individualna) Arbitraža. Saglasni ste da će svaki spor između nas biti rešen isključivo individualnom (pojedinačnom) arbitražom. Strane nameravaju da budu obavezane Federalnim zakonom o arbitraži, 9 U.S.C. § 1 et seq. Arbitraža znači da neće biti porote i sudije.

Opseg Arbitraže. Arbitar isključivo odlučuje o svim pitanjima u vezi sa Sporom primenjujući ove Uslove. Arbitar će takođe za svako pitanje odrediti da li je neki Spor ili problem predmet arbitraže. Arbitar neće imati ovlašćenje da sasluša bilo koji Spor kao grupnu tužbu, masovnu tužbu ili kolektivnu tužbu. Arbitar neće imati nikakvo ovlašćenje da izdaje olakšice nikome osim vama ili nama.

Izuzetak od Arbitraže (Sud za male sporove). Sporovi koji mogu da se u potpunosti reše na sudu za male sporove ne moraju da se podnose na arbitražu.

Izbor mesta održavanja (okrug Fulton, Džordžija). Saglasni ste da će se svi Sporovi saslušavati isključivo u okrugu Fulton, Džordžija, osim ako se Strane ne dogovore drugačije ili ako arbitar ne odredi drugačije. Saglasni ste sa jurisdikcijom u državi Džordžija za sve svrhe.

Izbor zakona (Džordžija). Ovi Uslovi i vaše korišćenje Usluga regulisani su zakonima države Džordžije, SAD, bez obzira na izbor zakonskih odredbi. Međutim, svaku odluku o tome da li je Spor predmet arbitraže ili u pogledu vođenja arbitraže reguliše isključivo Federalni zakon o arbitraži, 9 U.S.C. 
​ § 1 et seq.

Pravni lekovi dostupni pri Arbitraži. Arbitar može da odobri bilo koji pravni lek, olakšicu ili ishod koji su strane mogle da dobiju na sudu, uključujući dodeljivanje advokatskih honorara i troškova, u skladu sa zakonima koji se primenjuju na slučaj, osim privremene mere.

Privremena mera. Arbitar ne može da izda nikakvu privremenu meru. Ako bilo koja strana u Sporu traži privremenu meru, arbitar će završiti arbitražu u Sporu, izdati kompenzaciju u vidu novčane nadoknade (ako postoji), a zatim strana koja traži privremenu meru može da podnese novu tužbu državnom ili saveznom sudu u okrugu Fulton, Džordžija, isključivo u svrhu privremene mere. Utvrđene činjenice i pravni zaključci arbitra neće biti podneti kao dokaz niti predstavljati presedan u toj naknadnoj parnici.

ODRICANJE OD ZAJEDNIČKE TUŽBE

Tamo gde je to dozvoljeno važećim zakonom i u Sjedinjenim Američkim Državama, kompanija Coca‑Cola i vi se slažete da će se svi postupci rešavanja sporova voditi samo na individualnoj osnovi, a ne kao grupna, konsolidovana ili kolektivna tužba.  Svako se odriče svih prava na suđenje sa porotom. 

18. ODREĐENI USLOVI ZA JURISDIKCIJU

SLEDE INFORMACIJE O PRAVIMA POTROŠAČA I IZBORU ODREĐENIH JURISDIKCIJA.  SAVETUJEMO VAM DA PREGLEDATE RELEVANTNE ODELJKE.

Za potrošače u Kaliforniji: Ako ste mlađi od 18 godina i stanovnik ste Kalifornije, možda imate pravo da zahtevate uklanjanje svog Korisničkog sadržaja koji ste izabrali da objavite u Uslugama. Da biste zahtevali uklanjanje svog Korisničkog sadržaja, obratite se kompaniji Coca‑Cola na privacy@coca-cola.com sa naslovom „Uklanjanje Korisničkog sadržaja maloletne osobe u Kaliforniji”.  Imajte na umu da pravo na uklanjanje nije apsolutno – to pravo se odnosi na vaše prvobitno postavljanje Korisničkog sadržaja, ali ne i na naknadno deljenje ili objavljivanje od strane drugih i ne na sadržaj o vama koji dele druge osobe. Pravo na uklanjanje takođe ne važi ako ste dobili nadoknadu ili drugu protivuslugu za postavljanje Korisničkog sadržaja. Kompanija Coca‑Cola ne može da obezbedi sveobuhvatno uklanjanje Korisničkog sadržaja sa interneta.  

Ako ste stanovnik Kalifornije i želite da zatražite da kompanija Coca‑Cola izbriše lične podatke koje čuvamo o vama, pogledajte odeljak za Kaliforniju Politike privatnosti kompanije Coca‑Cola.

Ako se Usluge u bilo kom trenutku budu smatrale elektronskom komercijalnom uslugom (kao što je definisano u Kalifornijskom građanskom zakoniku, Odeljak 1789.3), stanovnici Kalifornije imaju pravo na sledeće specifične informacije o pravima potrošača:

Pružalac Usluga je: The Coca‑Cola Company, One Coca‑Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313.

Ako se Usluge budu smatrale elektronskom komercijalnom uslugom, možete da uložite žalbu u vezi sa Uslugama ili da dobijete dodatne informacije u vezi sa korišćenjem Usluga slanjem e-poruke na https://www.coca-colacompany.com/contact-us/contact-us-form. Možete da nam se obratite i tako što ćete pisati na The Coca‑Cola Company, P.O. Box 1734, Atlanta, GA 30301 ili nas pozvati na 1.800.GET.COKE (1.800.438.2653)

Za sve potrošače u SAD:  Za informacije o tome kako da podnesete tužbu zbog povrede autorskih prava u skladu sa Zakonom o autorskim pravima u digitalnom milenijumu iz 1998. godine, pogledajte našu Politiku DMCA.

Za potrošače u Nemačkoj:  Ništa u ovim Uslovima ne ograničava niti isključuje odgovornost kompanije Coca‑Cola za grubi nemar u vezi sa korisnicima sa sedištem u Nemačkoj.  U skladu sa pravilima Nemačke federacije za oglašavanje (Deutscher Werberat, ZAW), kompanija Coca‑Cola ne sprovodi reklamne ili marketinške aktivnosti usmerene ka potrošačima mlađim od 14 godina. Kao takve, Usluge nisu usmerene ili namenjene za korišćenje bilo kome mlađem od 14 godina.