Dve Coca-Cola boce na crvenoj pozadini

“BUDIMO =“ INICIJATIVA COCA-COLE ZA EKONOMSKU RAVNOPRAVNOST ŽENA

Potpisan sporazum o saradnji kompanije Coca‑Cola i Privredne komore Srbije u okviru novog programa podrške ženama

2020-04-08

Za Coca‑Cola Sistem, 8. mart je podsetnik da nikada ne zaboravimo na borbu za ljudska prava, ekonomsku, političku i socijalnu ravnopravnost žena i muškaraca. Ipak, žene su često manje vrednovane za svoj trud. U Srbiji, one su i do 16% manje plaćene od muškaraca. U želji da bude inicijator promena i pruži pravi primer, povodom Internacionalnog dana žena, Coca‑Cola je pokrenula kampanju „Budimo =“ u cilju podizanja svesti o razlikama u ekonomskim primanjima muškaraca i žena. U tu svrhu kreiran je i svojevrstan Manifest, kojim se pozivaju i druge kompanije da se pridruže inicijativi:

Dve žene razgovaraju na inicijativi o ekonomskoj jednakosti žena

Širom sveta žene su stub kompanije Coca‑Cola i sigurni smo da je to jedan od uzroka našeg planetarnog uspeha. Mi verujemo da ravnopravnost i osnaživanje žena imaju nemerljive pozitivne efekte na celokupno društvo.

Ipak, u Srbiji, one su i do 16 % manje plaćene od muškaraca. Mi želimo da svaka žena bude podjednako nagrađena i zato se zalažemo za jednakost i ekonomsko osnaživanje žena. Za društvo bez razlika! Pridružite nam se!

U okviru kampanje „Budimo =“ Coca‑Cola pruža podršku sektoru ženskog preduzetništva Privredne komore Srbije, kroz donaciju sredstava za programe edukacije i profesionalnog osnaživanja žena. Radionice imaju za cilj da unaprede žensko preduzetništvo, podstaknu međusobno umrežavanje i edukaciju žena, kao i promociju korišćenja savremenih digitalnih alata u poslovanju.

„Mi želimo da žene bude jednako plaćene kao i muškarci za posao koji obavljaju, i zato se zalažemo za dodatno ekonomsko osnaživanje žena. U Coca‑Cola Sistemu veliki broj žena se nalazi na ključnim vodećim pozicijama, i upravljaju raznim oblastima poslovanja, a mnoge su upravo iz Srbije i našeg regiona. To je samo potvrda da je i Srbija aktivno uključena u programe za bolju ekonomsku poziciju žena širom sveta’’, izjavila je Jelena Trninić, direktorka komunikacija i javnih poslova kompanije Coca‑Cola.

Dve žene stoje pored pozadine inicijative za ekonomsku jednakost žena

U PKS veruju da je ovakav vid podrške veoma važan kao podsticaj ostalim partnerima.

“Privredna komora Srbije veoma posvećeno i aktivno radi na unapređenju preduzetništva i umrežavanju i osnaživanju preduzetnika. U okviru Sektora preduzetništva osnovali smo Sekciju za žensko preduzetništvo, sa ciljem osnaživanja žena preduzetnica u Srbiji, promocije i razvoja tog vida preduzetništva.

Pokrenut je i projekat podrške Sigurnoj kući i ekonomskog osnaživanja žena iz sigurnih kuća, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i potpredsednikom Vlade Nebojšom Stefanovićem”, istakla je direktorka Sektora preduzetništva Branislava SImanić i dodala da je “podrška kompanija veoma važna kao podsticaj za unapređenje položaja preduzetnica. Kompanija Coca‑Cola dobar je primer kako jednako vrednovanje zaposlenih doprinosi zajedničkom cilju – društvu bez razlika”.

Za potrebe kampanje „Budimo =“ predstavljene su dve naizgled iste flašice Coca-Cole. Ipak, jedna ima manje Coca‑Cola napitka, kao poruku da su u Srbiji žene i do 16% manje plaćene od muškaraca. Povodom kampanje, Andreea Dragan, direktorka marketinga za gazirana pića u kompaniji Coca‑Cola dodaje: „Potrošači u svetu veruju da Coca‑Cola uvažava i poštuje različitosti čime značajno doprinosi društvenoj inkluziji, i mi smo posebno ponosni na to. Kampanjom „Budimo =” želimo da inspirišemo sve one koji se zalažu za punu ravnopravnost polova u svim segmentima društvenog života. Cilj kampanje je da simbolično ukaže na problematiku nejednakih primanja u Srbiji i da pozitivno utiče na promenu postojeće statistike.“