zajedno smo

Zajedno smo

Podržavajući Crveni krst i Crveni polumesec, Coca‑Cola Fondacija je donirala skoro 14 miliona dolara u preko 60 zemalja sveta, tako pomažući oko 7,5 miliona ljudi kojima je podrška najpotrebnija.

2020-06-01

Lokalne donacije uključuju, između ostalog, medicinsku pomoć i pomoć ugroženim zajednicama. Opremanje bolnica medicinskom opremom, kao i ventilatorima, krevetima, šatorima, rukavicama, ručnim sredstvima za dezinfekciju. Ali i dostavljanje hrane i pića starijima, hronično bolesnima, ljudima bez doma i sa invaliditetom. 

 


Pružana je i psihološka podrška putem linija za pomoć, a još jedan deo akcije jeste i postavka objekata za pranje ruku i pokretanje kampanja za podizanje svesti javnosti o COVID-19.


 

Coca‑Cola sistem nastavlja da pruža podršku globalno i u lokalnoj zajednici u vidu donacija, prateći razvoj krize i pokušajima društava da se izbore sa pandemijom.