Välkommen till Coca‑Colas integritetspolicy för konsumenter (integritetspolicyn).


Coca‑Cola Company och deras dotterbolag (tillsammans kallade Coca‑Cola eller vi) tar din personliga integritet på största allvar. Vi uppskattar ditt förtroende för oss när du lämnar ut dina personuppgifter. Respekten för din personliga integritet är kärnan i vår interaktion med dig.

Coca‑Colas hantering av personuppgifter styrs av dessa principer:

Öppenhet • Respekt • Förtroende • Rättvisa

Ikraftträdandedatum: Juli 17, 2023

I denna integritetspolicy beskrivs den information som Coca‑Cola samlar in från eller om de personer som använder webbplatser, program på mobila enheter (appar), widgetar och andra online- och offline-tjänster som Coca‑Cola tillhandahåller (tillsammans kallade tjänster som ett samlingsnamn) samt hur vi använder och skyddar dessa personuppgifter. I denna integritetspolicy förklarar vi också hur användare kan göra val gällande sina personuppgifter.

När vi pratar om personuppgifter i denna integritetspolicy så syftar vi på information som identifierar eller kan användas för att identifiera en enskild person. Detta innebär att personuppgifter innefattar direkta identifierare (som namn) och indirekta identifierare (som ID-uppgifter om datorer eller mobila enheter och IP-adresser). När vi pratar om du/dig eller användaren så syftar vi på en person som använder någon av tjänsterna. När vi pratar om personuppgiftsansvarig så syftar vi på den person eller enhet som bestämmer vilka personuppgifter som ska samlas in från eller om dig och hur dessa personuppgifter ska användas och skyddas.

Hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter styrs av gällande lag på de platser där vi är verksamma. Detta innebär att vi kan ha olika regler för olika platser. Om du vill få mer information, se Rätt till integritet och valmöjligheter. Där hittar du ytterligare information om dina rättigheter och skyldigheter i vissa viktiga jurisdiktioner och vem du kan kontakta.

OM DU HAR FRÅGOR GÄLLANDE HUR COCA-COLA BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER KAN DU KONTAKTA PRIVACY@COCA-COLA.COM.

VAD INNEHÅLLER DENNA INTEGRITETSPOLICY?

Integritetspolicyn är uppdelad i följande avsnitt:

1. NÄR GÄLLER DENNA INTEGRITETSPOLICY? 

Denna integritetspolicy lades ut och gäller för nya användare den 17 juli 2023.

De föregående versionerna av Coca‑Colas integritetspolicyer gäller till 27 juli 2023 och finns tillgängliga på begäran genom att skriva till Privacy@coca-cola.com.

2. VAR GÄLLER DENNA INTEGRITETSPOLICY? 

Integritetspolicyn gäller för de personuppgifter som samlas in från användare av tjänsterna där integritetspolicyn är publicerad eller där det länkas till den, när det specifikt hänvisas till integritetspolicyn i tjänsterna eller när Coca‑Cola ber dig att bekräfta den. Denna integritetspolicy omfattar även personuppgifter som vi samlar in från konsumenter som kontaktar oss via e-post, telefon och offline, till exempel under ett fysiskt evenemang.

Denna integritetspolicy kan även gälla för personuppgifter som tillhandahålls oss av konsumenter som interagerar med oss via sociala medier.  Kontakta oss på Privacy@coca-cola.com om du har frågor om huruvida denna integritetspolicy gäller specifika personuppgifter kopplade till sociala medier. 

Denna integritetspolicy gäller inte för webbplatser och andra onlinetjänster som tillhandahålls av andra organisationer.  Dessa andra webbplatser och tjänster styrs av egna riktlinjer vad gäller integritet, inte av denna integritetspolicy.  Se till att läsa dessa riktlinjer för integritet så att du vet hur dina uppgifter hanteras.

3. VILKA TYPER AV PERSONUPPGIFTER SAMLAR COCA-COLA IN OCH VARFÖR? 

a. Uppgifter som du lämnar ut till oss

Vi samlar in de personuppgifter som du väljer att dela med oss.

De personuppgifter som du väljer att lämna ut till oss inkluderar vanligtvis följande typer av personuppgifter. Granska nedanstående information för att lära dig mer om de kategorier av personuppgifter som Coca‑Cola samlar in och varför de samlas in:

Kontaktuppgifter och kontoinformation

Coca‑Cola begär att få ditt för- och efternamn, din e-postadress eller ditt mobiltelefonnummer och födelsedatum för att skapa ett konto kopplat till tjänsterna. Vi kan också samla in användarnamn och lösenord, ålder, postadress, information om myndighetsutfärdad ID-handling och liknande kontaktinformation.

 • För att underhålla ditt onlinekonto om du väljer att skapa ett sådant
 • För att verifiera din identitet och avgöra om du har rätt att använda vissa tjänster
 • För att skräddarsy din upplevelse av tjänsterna
 • För att kunna erbjuda tillgång till exklusivt innehåll, rabatter och andra erbjudanden
 • För att genomföra och hantera utlottningar, tävlingar eller andra kampanjer, eller ett lojalitetsprogram
 • För att genomföra ett köp och leverera produkter 
 • För att skicka information som vi tror kommer att intressera dig, som ibland är personlig, baserat på den information som är kopplad till ditt konto
 • För att begära in feedback från dig, till exempel via en undersökning om en ny produkt
 • För att svara på dina frågor och tillhandahålla kundservice
 • För forskning och innovation
 • När du deltar i ett fysiskt evenemang, till exempel evenemang sponsrade eller arrangerade av Coca‑Cola eller en produktprovning

Användargenererat innehåll (UGC)

Coca‑Cola samlar in inlägg, kommentarer, åsikter, röstinspelningar, foton och videor som du väljer att skicka via tjänsterna

 • För att övervaka webbforum på internet 
 • För att registrera och vidta åtgärder när du kommer med kommentarer och åsikter, till exempel i undersökningar, kundtjänstförfrågningar och annan feedback som lämnas via textrutor i fritt format
 • För att administrera ditt deltagande i kampanjer som inkluderar inlämning av användargenererat innehåll (UGC)
 • För att samla in bilder på användare i samband med deltagande i specifika kampanjer eller kopplade till andra tjänster

Information som är kopplad till ett konto på en social medieplattform

När du ansluter till eller loggar in på tjänsterna via ditt sociala mediekonto, såsom Meta och Twitter, samlar vi in de personuppgifter som tillåts av den sociala medieplattformen och dina kontobehörigheter, såsom profilfoto, e-postadress, gilla-markeringar samt intressen och vänner, följare och liknande listor.

 • För att skräddarsy din upplevelse av tjänsterna
 • För att svara på dina kommentarer och förfrågningar på en social medieplattform och analysera kommunikation (som tweets eller inlägg) med eller om Coca‑Cola för att bättre förstå konsumenternas åsikter om Coca‑Cola

(Om du vid ett senare tillfälle bestämmer dig för att du inte vill lämna ut uppgifterna från ditt sociala mediekonto, justera då sekretessinställningarna på ditt sociala mediekonto.)

Platsdata

Exakt geolokalisering (GPS) när det är tillåtet via operativsystemet på en mobil enhet

Ungefärlig plats från en IP-adress eller WiFi-anslutningar, Bluetooth eller en trådlös nätverkstjänst, som samlas in automatiskt när du använder tjänsterna

 • För att skräddarsy din upplevelse av tjänsterna
 • För att informera dig om när produkter, kampanjer eller evenemang finns tillgängliga nära dig, eller låta andra användare se din plats när du väljer att tillåta detta
 • För att skicka ut reklam som är relevant för ditt geografiska område

Andra personuppgifter som delas via tjänsterna

 • För att administrera webbforum på internet 
 • För att hantera kampanjer och andra funktioner i tjänsterna som låter dig dela personuppgifter
 • För att samla in bilder på användare i samband med deltagande i specifika kampanjer eller andra tjänster, såsom Coca‑Colas smarta kylare

b. Information om användningen av våra appar

När du hämtar och installerar en av våra appar är de uppgifter vi samlar in beroende av din mobila enhets operativsystem och behörigheter. Våra appar måste använda vissa funktioner och data från din mobila enhet för att fungera. Om du till exempel vill ha en sömlös upplevelse mellan app och webbplats måste vi samla in och länka information från din webbläsare.

För att lära dig mer om de specifika uppgifter som samlas in av en app kan du kontrollera dina enhetsinställningar eller granska behörighetsinformationen som är tillgänglig på plattformen i fråga (t.ex. Google Play och App Store), det vill säga, från den plats där du hämtade appen. Vissa appar låter dig också kontrollera eller ändra din status för viss datainsamling via appinställningarna. Om du ändrar inställningarna kanske vissa appfunktioner inte fungerar på rätt sätt.

Avinstallera appen om du vill att den helt ska sluta samla in uppgifter.

c. Uppgifter som samlas in automatiskt under användningen av tjänsterna

Vi samlar automatiskt in viss information från och om användningen av tjänsterna från användarnas datorer och mobila enheter. En del av den information som samlas in automatiskt är personuppgifter enligt vissa lagar. Denna information samlas automatiskt in med hjälp av cookies, pixlar, webb-beacons och liknande datainsamlingstekniker (tillsammans kallade datainsamlingsteknik).

Uppgifter som vi samlar in automatiskt är bland annat:

 • Information om din dator eller mobila enhet, såsom enhetstyp och identifieringsnummer, webbläsartyp, internetleverantör, mobilnätverk och operativsystem
 • IP-adress och bredare geografisk plats (t.ex. land eller ort) 
 • Hur en dator eller mobil enhet interagerar med tjänsterna, inklusive datum och tidpunkt för åtkomst till tjänsterna, sökförfrågningar och resultat, klick med musen och förflyttningar, specifika webbsidor som man går till, länkar som klickas på och videor som man tittar på
 • Mätningar kopplade till trafik och användning
 • Data om tredjepartswebbplatser eller -tjänster som man går till innan man börjar interagera med tjänsterna: detta används för att göra reklamen mer relevant för användarna
 • Interaktioner med vår marknadskommunikation, till exempel om och när ett e-postmeddelande från Coca‑Cola öppnas

d. Uppgifter som samlas in från tredje part

Från tid till annan tar vi emot personuppgifter från tredje part. Vi använder denna information för att lära oss mer om våra användare, anpassa användarupplevelsen samt för att marknadsföra och förbättra tjänsterna på ett mer effektivt sätt.

De typer av personuppgifter som vi får från tredje part är:

 • Personuppgifter som är kopplade till köp. Köp med betalkort behandlas av externa betalningsförmedlare. Coca‑Cola har inte tillgång till fullständiga bankkontonummer, kreditkortsnummer eller betalkortsnummer. 
 • Personuppgifter som är kommersiellt tillgängliga från leverantörer av marknadsföringstjänster eller som samlats in av marknadsföringspartners via kampanjer och evenemang, som används för att hjälpa till att identifiera individer som kan vara intresserade av att lära sig mer om Coca‑Cola och för att komplettera personuppgifter som vi redan har
 • Personuppgifter som vi tar emot från marknadsföringspartner (tredjepart) som hjälper oss att tillhandahålla mer relevant reklam 
 • Personuppgifter som delas med Coca‑Cola av tappningsföretag
 • Personuppgifter från allmänt tillgängliga källor
 • Personuppgifter från brottsbekämpande myndigheter och andra statliga myndigheter (men endast i sällsynta fall)

Vi kan kombinera information som Coca‑Cola har om dig eller kombinera data från externa datakällor. Vi kräver att alla tredjepartsleverantörer av data bekräftar att deras delning av personuppgifter med Coca‑Cola är transparent för konsumenterna och i övrigt överensstämmande med lagen.

e. Andra uppgifter som samlas in efter ditt samtycke

Vi kan be dig om ditt samtycke till att samla in specifika typer av personuppgifter så att du kan delta i nya aktiviteter, få exklusivt innehåll eller testa nya funktioner. Enligt vissa lagar gällande integritetsskydd måste Coca‑Cola erhålla samtycke innan personuppgifter samlas in och används. Se avsnitt 9 för mer information.

4. HUR ANVÄNDER COCA-COLA PERSONUPPGIFTERNA?

Coca‑Cola använder personuppgifter för att tillhandahålla och förbättra tjänsterna, hantera vår verksamhet, skydda användare och hävda våra lagliga rättigheter.

Vi använder personuppgifter för att tillhandahålla, anpassa och förbättra tjänsterna (i varje enskilt fall enligt tillämpliga lagar). Detta innefattar bland annat följande:

 • Skapa och uppdatera användarnas konton och svara på användarnas förfrågningar
 • Centralisera konsumenternas personuppgifter i en databas som hanteras av tredje part för vår räkning och lägga till information som samlats in från tredje part
 • Skicka marknadsföringskommunikation och annan information till användare
 • Möjliggöra kommunikation mellan användare, till exempel via webbforum
 • Kunna använda riktade annonser (ibland även kallade personliga eller intressebaserade annonser) baserat på information som genereras av en användares aktiviteter på internet, till exempel att besöka webbplatser som innehåller reklam eller cookies från våra annonspartner, varav vissa är baserade på geografisk lokalisering.
 • Lära oss mer om våra användare så att vi kan rekommendera innehåll som vi tror kommer att intressera specifika användare
 • Kunna administrera marknadsförings- och lojalitetsprogram
 • Kunna tillhandahålla kundservice 
 • Analysera hur användare interagerar med tjänsterna och aktivitetstrender så att vi kan utveckla nya funktioner och nytt innehåll som uppfyller våra konsumenters förväntningar
 • Förbättra tjänsterna och användarnas upplevelse när de använder dem
 • Kunna utföra dataanalyser, forskning, produktutveckling och maskininlärning som gör det möjligt för oss att bättre kunna förstå våra konsumenter och tillhandahålla innovationer till dem
 • Övervaka och testa tjänsterna, inklusive felsökning vid driftstörningar
 • Skapa anonymiserad data, som inte omfattas av denna integritetspolicy, som används för att förbättra Coca‑Colas produkter och tjänster samt liknande affärsändamål och i övriga syften som är tillåtna enligt avtal och gällande lagar
 • Upptäcka och skydda mot bedrägeri, missbruk och obehörig användning av tjänsterna
 • Kunna utföra riskhantering och liknande administrativa ändamål, såsom att övervaka och upprätthålla efterlevnaden av användaravtal och i övrigt följa lagar och regler som är tillämpliga för Coca‑Colas verksamhet

5. ANVÄNDER COCA-COLA COOKIES OCH ANNAN DATAINSAMLINGSTEKNIK?

Vi använder cookies och annan datainsamlingsteknik för att känna igen dig och/eller din(a) enhet(er) när du använder tjänsterna och när vi samlar in personuppgifter om dig.

Vissa webbplatser som ingår i tjänsterna har specifika aviseringar om cookies och annan datainsamlingsteknik som gäller specifika webbplatser och konsumenter. Om du besöker en Coca‑Cola-webbplats som har en avisering gällande cookies, är det detta cookiemeddelande som gäller för webbplatsen.

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som skickas till eller nås från din webbläsare eller din dators hårddisk. En cookie innehåller vanligtvis namnet på domänen (platsen på internet) som denna cookie kommer från, cookiens ”livslängd” (dvs. hur länge den är aktiv) och ett unikt nummer eller liknande identifierare som genereras slumpmässigt. En cookie kan också innehålla information om din dator eller enhet, såsom inställningar, webbhistorik och aktiviteter som utförs när du använder tjänsterna.

Coca‑Cola använder också ”pixlar” (kallas ibland webb-beacons). Pixlar är genomskinliga bilder som kan samla in information om e-postmeddelanden som öppnas och webbplatsanvändning på flera olika webbplatser och under en viss tid.

Cookies som Coca‑Cola använder för tjänsterna kallas förstapartscookies. Cookies som används i tjänsterna av någon annan part kallas tredjepartscookies. Tredjepartscookies möjliggör användning av tredjepartsfunktioner eller -funktionalitet i eller via tjänsterna, såsom analyser och automatisering av marknadsföring. De parter som implementerar tredjepartscookies kan känna igen din enhet både när du använder den för att komma åt tjänsterna och även när du använder den för att besöka vissa andra webbplatser. Om du vill få mer allmän information om cookies kan du besöka www.allaboutcookies.org

Vissa webbläsare (som Safari, Internet Explorer, Firefox och Chrome) har en funktion som kallas ”Spåra ej” (Do Not Track DNT) eller någon liknande funktion som skickar signaler till webbplatsen om att användaren inte vill att hans eller hennes onlineaktiviteter eller -beteenden ska spåras. Om en webbplats som svarar på en viss DNT-signal tar emot DNT-signalen, blockerar webbläsaren den webbplatsen från att samla in viss information från webbläsarens cacheminne. Det är inte alla webbläsare som erbjuder ett DNT-alternativ och DNT-signalerna är ännu inte enhetliga. Av denna anledning svarar många webbplatsoperatörer, inklusive Coca‑Cola, fortfarande inte på DNT-signaler.

Varför använder Coca‑Cola cookies och annan datainsamlingsteknik?

Vissa cookies är nödvändiga för att tjänsterna ska fungera. Andra cookies gör det möjligt för oss att spåra användarnas intressen för riktad reklam och för att förbättra upplevelserna när man använder tjänsterna.

De typer av cookies som används i samband med tillhandahållandet av tjänsterna och varför de används är följande:

 • Absolut nödvändiga cookies som krävs för att tjänsterna ska kunna fungera.
 • Prestanda- eller analys-cookies samlar in information om hur tjänsterna används så att vi kan analysera och förbättra tjänsterna. Prestanda- eller analyscookies sparas vanligtvis på datorn efter att du stänger webbläsaren. De ligger kvar tills du tar bort dem.
 • Annonserings-cookies används för att göra annonseringsbudskap mer relevanta för dig genom att hjälpa oss att visa annonser som är baserade på intressen som kan härledas till dig, förhindra att samma annons visas för ofta och se till att annonserna visas korrekt för annonsörer.
 • Cookies för sociala medier gör att användare lättare kan interagera med sociala medieplattformar. Vi har ingen kontroll över cookies för sociala medier och de gör det inte möjligt för oss att få tillgång till dina konton på sociala medier utan din tillåtelse. Läs sekretesspolicyn för relevant sociala medieplattform för mer information om de cookies som används.

Datainsamlingsteknik gör det möjligt för Coca‑Cola att övervaka trafikmönster från en webbsida till en annan, att leverera eller kommunicera med cookies, att förstå om användare besöker tjänsterna efter att ha sett en av våra onlineannonser som visas på en tredje parts webbplats, att förbättra tjänsternas prestanda och att mäta hur framgångsrika våra e-postmarknadsföringskampanjer är. Coca‑Colas cookiepolicy (tillgänglig i vissa jurisdiktioner) beskriver Coca‑Colas användning av datainsamlingsteknik.

Där det är tillåtet enligt tillämplig lag använder vi Google Analytics för riktad annonsering i tjänsterna (något som Google ibland kallar för ”remarketing”). Google använder cookies som Google känner igen när konsumenterna besöker olika webbplatser. Den data som samlas in via Googles cookies hjälper Coca‑Cola att analysera hur tjänsterna används och, för vissa tjänster och i vissa jurisdiktioner, att anpassa marknadsföringskommunikation och digital annonsering.

Vi bäddar även in videor från YouTube (ett Google-företag) i tjänsterna genom inramning. Detta innebär att det – efter att du klickat på knappen för att spela upp en YouTube-video via tjänsterna – upprättas en anslutning mellan tjänsterna och YouTube-servrarna. Sedan infogas en HTML-länk från YouTube i koden för tjänsterna för att skapa en uppspelningsram. Den video som lagras på YouTube-servrarna spelas sedan upp av ramen i tjänsterna. YouTube får också information som informerar YouTube om att du för närvarande använder tjänsterna: din IP-adress, webbläsarinformation, operativsystemet och inställningarna för den enhet du använder, webbadressen till den aktuella webbsidan, tidigare besökta webbsidor om du har följt en länk och de videor du har tittat på. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto kan informationen kopplas till användarprofilen på YouTube. Du kan förhindra denna koppling genom att logga ut från ditt YouTube-konto innan du använder tjänsterna och radera de cookies som är kopplade till detta.

För mer information om hur Google samlar in, använder och delar dina uppgifter, gå till Googles integritetspolicy.

För mer information om hur Google använder cookies i annonser, gå till Googles annonseringssida.

Om du vill förhindra att Google Analytics använder dina data, kan du installera Googles webbläsartillägg för att avanmäla dig (opt-out browser add-on).

Om du vill avanmäla dig från Google-annonser som är anpassade efter dina intressen, kan du använda inställningarna för Google Ads.

Om du befinner dig i EES, Schweiz eller Storbritannien, bör du särskilt notera att om du tillåter Google-cookies i Coca‑Colas Privacy Preference Center så överförs informationen som genereras av dessa cookies om användningen av tjänsterna till och lagras av Google på servrar i USA. Coca‑Cola använde tekniska verktyg, inklusive Googles verktyg för IP-anonymisering, för att utesluta den sista delen av IP-adressen innan data överförs av Google till USA, samt Googles verktyg för inaktivering av datadelning och Googles signaler och inställningar för användar-ID i Google Analytics för vissa jurisdiktioner. Google kommer inte att koppla en IP-adress till några andra data som innehas av Google.

På uppdrag av Coca‑Cola kommer Google att använda de uppgifter som beskrivs ovan för att sammanställa rapporter som hjälper Coca‑Cola att driva och tillhandahålla tjänsterna.

Dina valmöjligheter vad gäller cookies

Du har rätt att bestämma om du vill acceptera eller avvisa cookies. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar alla cookies eller så att den aviserar när en cookie installeras. (De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt men låter dig inaktivera dem. Notera dock att vissa funktioner i tjänsterna kanske inte fungerar korrekt utan cookies.)

Som nämns ovan har Google utvecklat ett webbläsartillägg för avanmälan (opt-out browser add-on) om du vill välja bort de cookies som används för Google Analytics. Du kan hämta och installera tillägget för din webbläsare här. Du kan blockera användningen av dessa cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare.

Vissa jurisdiktioner har också riktlinjer för cookies som är separata från och kompletterar denna integritetspolicy samt verktyg för att hantera cookies. Läs avsnitt 9 för mer information.

6. HUR DELAR COCA-COLA PERSONUPPGIFTER?

Coca‑Cola delar personuppgifter med personer och företag som hjälper till att driva tjänsterna och bedriva vår verksamhet och när lagen tillåter att vi gör detta, eller vi är skyldiga enligt lag att göra det. Vi delar också personuppgifter när en användare begär att vi ska dela dem. Vi kräver att de som tar emot personuppgifter från oss följer denna integritetspolicy såvida inte en annan integritetspolicy eller ett annat meddelande om skydd av personuppgifter gäller, eller tills användarna görs medvetna om denna andra integritetspolicy.

Coca‑Cola delar personuppgifter med följande kategorier av mottagare:

 • Professionella rådgivare, såsom advokater, revisorer, försäkringsgivare samt experter på informationssäkerhet och kriminalteknik
 • Leverantörer av marknadsföringstjänster som hjälper till att marknadsföra tjänsterna (t.ex. via e-postmarknadsföring) och som – från tid till annan – kompletterar personuppgifter som vi redan har. Meta tar till exempel emot och använder vissa data relaterade till användningen av tjänsterna för att hjälpa oss leverera anpassad reklam på dess plattform samt för att bedöma hur effektiv denna reklam är.
 • Tjänsteleverantörer, för att de ska kunna utföra tjänster för vår räkning, inklusive dataanalyser, datasäkerhet, e-handelsverksamhet, undersökningar, forskning samt administration av kampanjer, erbjudanden och lojalitetsprogram och i övrigt hjälpa oss att bedriva vår verksamhet. Vissa av dessa tjänsteleverantörer har ett globalt ansvar.
 • Molnlagringsleverantörer
 • Potentiella eller faktiska köpare eller investerare och deras professionella rådgivare i samband med faktiska eller föreslagna fusioner, förvärv eller investeringar i eller av hela eller någon del av vår verksamhet. Vi kommer att göra vårt bästa för att säkerställa att villkoren i denna integritetspolicy gäller för personuppgifter efter transaktionen eller att användare får ett meddelande i förväg om ändringar vad gäller behandlingen av personuppgifter
 • Coca‑Colas dotterbolag och tappningsföretag som man samarbetar med
 • Behöriga brottsbekämpande myndigheter, statliga tillsynsmyndigheter och domstolar när vi anser att det är nödvändigt att röja dessa uppgifter (i) för att följa lagen, (ii) för att upprätthålla, fastställa eller försvara lagliga rättigheter eller (iii) för att skydda användarnas, affärspartners, tjänsteleverantörernas eller någon annan tredje parts vitala intressen
 • Andra tredje parter efter att du givit ditt tillstånd till detta

Om vi delar personuppgifter kräver vi att mottagarna hanterar dessa personuppgifter i enlighet med den här integritetspolicyn och våra sekretess- och säkerhetskrav.

7. HUR SKYDDAR COCA-COLA PERSONUPPGIFTERNA?

Coca‑Cola vidtar åtgärder för att säkra och skydda de personuppgifter som anförtros oss. Vi använder en mängd olika metoder för att hjälpa oss att skydda personuppgifter från obehörig åtkomst och användning.

Coca‑Cola använder tekniska, fysiska och administrativa skyddsåtgärder för att skydda de personuppgifter som vi behandlar. Våra skyddsåtgärder är utformade för att tillhandahålla en säkerhetsnivå som anpassad efter risken med att behandla dina personuppgifter och inkluderar (i tillämpliga fall) åtgärder för att se till att uppgifterna hålls konfidentiella samt för att bevara integriteten, tillgängligheten och återhämtningsförmågan hos system för informationsbehandling. Vi har också en procedur för att regelbundet testa och utvärdera effektiviteten hos tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att behandlingen av personuppgifter är effektiv och säker. Coca‑Cola kan dock inte helt eliminera säkerhetsrisker i samband med behandlingen av personuppgifter. 

Du är själv ansvarig för att skydda dina kontouppgifter. Coca‑Cola kommer att behandla åtkomsten till tjänsterna via dina kontouppgifter som auktoriserad av dig. 

Coca‑Cola kan utan förvarning avbryta din användning av tjänsterna, hela eller delar av dem, om vi misstänker eller upptäcker en säkerhetsöverträdelse. Kontakta oss omedelbart på Privacy@coca-cola.com om du tror att de uppgifter som du har lämnat ut till Coca‑Cola eller ditt konto inte längre är säkra.

Om vi får kännedom om ett intrång som påverkar dina personuppgifters säkerhet, kommer vi att meddela dig om detta i enlighet med gällande lag. När så är tillåtet enligt tillämplig lag kommer Coca‑Cola att skicka denna avisering till dig via den e-postadress som är kopplad till ditt konto, eller en annan tillåten metod kopplad till ditt konto.

OBEHÖRIG TILLGÅNG TILL PERSONUPPGIFTER OCH TJÄNSTERNA – INKLUSIVE SKRAPNING – ÄR FÖRBJUDEN OCH KAN LEDA TILL ETT STRAFFRÄTTSLIGT FÖRFARANDE.

8. HUR LÄNGE LAGRAR COCA-COLA PERSONUPPGIFTERNA?

Vi lagrar personuppgifter om en användare så länge som användarens konto är aktivt och i övrigt så länge det är nödvändigt för de syften som beskrivs ovan. Vi kommer också att lagra personuppgifterna så länge som det krävs för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och verkställa våra avtal.

Vi har för avsikt att se till att dina personuppgifter är korrekta och hålls uppdaterade. Vi lagrar de personuppgifter som vi hanterar enligt denna integritetspolicy i enlighet med vår policy för datalagring. När vi bestämmer lagringsperioden tar vi hänsyn till olika kriterier, såsom typ av produkter och tjänster som efterfrågas av eller tillhandahålls till dig, arten och längden på vår relation med dig och obligatoriska lagringsperioder enligt tillämplig lag. I slutet av den relevanta lagringsperioden tar vi antingen bort eller anonymiserar personuppgifterna eller, om vi inte kan radera eller anonymisera uppgifterna, isolerar och lagrar vi personuppgifterna på ett säkert sätt tills radering eller anonymisering är möjlig.

När vi väl har anonymiserat personuppgifterna räknas de inte längre som personuppgifter. Vi använder anonymiserade data enligt tillämpliga lagar och avtal.

9. VILKA VALMÖJLIGHETER HAR JAG VAD GÄLLER MINA PERSONUPPGIFTER?

Du kan göra val gällande Coca‑Colas behandling av dina personuppgifter. Du kan hävda dina integritetsrättigheter genom att kontakta Coca‑Cola enligt beskrivningen i detta avsnitt 9 eller använda olika verktyg som Coca‑Cola tillhandahåller. I vissa fall är din möjlighet att få åtkomst till eller att kontrollera dina personuppgifter begränsad av tillämplig lag.

Inställningar på mobila enheter

Operativsystem på mobila enheter och app-plattformar (t.ex. Google Play, App Store) har behörighetsinställningar för specifika typer av data och aviseringar på mobila enheter, till exempel för åtkomst till kontakter, tjänster för geografisk lokalisering och push-meddelanden. Du kan använda inställningarna på din mobila enhet för att samtycka till eller avvisa insamlingen av vissa uppgifter och/eller push-meddelanden. Vissa appar kan också ha inställningar som låter dig ändra behörigheter och push-meddelanden. Ändringen av inställningar i vissa appar kan göra att vissa delar av appen inte fungerar på rätt sätt.

Du kan stoppa all informationsinsamling från en app genom att avinstallera appen. Om du väljer att avinstallera appen, bör du också överväga att kontrollera operativsystemets inställningar för att bekräfta att den unika identifieraren och andra aktiviteter som är kopplade till din användning av appen raderas från den mobila enheten. 

Välja bort mottagande av Coca‑Colas e-postmeddelanden och textmeddelanden

Om du inte längre vill få reklam via e-post från Coca‑Cola, kan du klicka på länken ”Avsluta prenumeration” längst ned i e-postmeddelandet. Efter att du har avanmält dig, kan vi fortfarande skicka icke-reklamrelaterad kommunikation till dig, till exempel kvitton från köp eller administrativ information om ditt konto.

Via kontoinställningarna kan du också ändra aviseringsinställningarna, till exempel om du vill få push-meddelanden från en app.

För att sluta ta emot reklam via textmeddelanden (SMS eller MMS), kan du skicka tillbaka ett textmeddelande till Coca‑Cola som anger att du vill sluta ta emot reklammeddelanden från oss. Du kan också informera oss om detta enligt de anvisningar som finns nedan i avsnittet ”Kontakta oss”. Ange vilka typer av kommunikation du inte längre vill ta emot och relevant telefonnummer, adress och/eller e-postadress. Om du väljer att inte ta emot meddelanden kopplade till marknadsföring från oss kan vi fortfarande skicka viktiga administrativa meddelanden till dig, till exempel e-postmeddelanden om dina konton eller köp

INFORMATION OM RÄTTEN TILL INTEGRITET OCH VAL FÖR SÄRSKILDA JURISDIKTIONER TILLHANDAHÅLLS I SLUTET AV DENNA INTEGRITETSPOLICY. VI UPPMANAR DIG ATT GRANSKA DE RELEVANTA AVSNITTEN.

OM DU BEFINNER DIG I EN JURISDIKTION MED INTEGRITETSLAGAR SOM GER DIG INTEGRITETSRÄTTIGHETER SOM INTE BESKRIVS I DENNA INTEGRITETSPOLICY, KONTAKTA OSS PÅ PRIVACY@COCA-COLA.COM. Vi respekterar din rätt till integritet och kommer att göra vårt bästa för att tillmötesgå dina krav.

10. HUR SKYDDAR COCA-COLA MINDERÅRIGAS INTEGRITET?

Vissa av tjänsterna har åldersbegränsningar vilket innebär att vi kan ställa frågor för att verifiera din ålder innan vi tillåter dig att använda dessa tjänster.

I enlighet med vår policy för ansvarsfull marknadsföring riktar Coca‑Cola inte marknadsföring om våra produkter till barn under 13 år. På samma sätt samlar vi inte in personuppgifter online från minderåriga, om det inte är tillåtet enligt tillämplig lag. Om du får reda på att en minderårig person har försett oss med personuppgifter utan föräldrarnas samtycke – eller på något annat sätt än vad som är tillåtet enligt gällande lag – kontakta vår avdelning för integritetsfrågor på privacy@coca-cola.com. När vi har informerats om problemet kommer vi att vidta åtgärder för att ta bort den minderåriga personens personuppgifter enligt gällande lag.

11. FÖR COCA-COLA ÖVER PERSONUPPGIFTER TILL ANDRA LÄNDER?

Coca‑Cola kan överföra personuppgifter över landsgränserna till någon av de platser där vi och våra leverantörer samt partner bedriver verksamhet. Dessa andra platser kan ha en dataskyddslagstiftning som skiljer sig från (och i vissa fall ger ett lägre skydd) än de lagar där du är bosatt. 

Om dina personuppgifter överförs över landsgränser av oss eller för vår räkning, vidtar vi lämpliga skyddsåtgärder för att skydda personuppgifterna i enlighet med denna integritetspolicy och tillämplig lag. Dessa skyddsåtgärder innefattar att acceptera standardiserade avtalsklausuler eller standardavtal för överföringar av personuppgifter mellan Coca‑Colas dotterbolag och mellan våra leverantörer och partner. När dessa är på plats blir våra dotterbolag, leverantörer och partner skyldiga att skydda personuppgifter i enlighet med tillämpliga integritetslagar.

Om du vill få information om våra standardiserade avtalsklausuler eller andra skyddsåtgärder för gränsöverskridande överföring av personuppgifter, kan du kontakta vår avdelning för integritetsfrågor på privacy@coca-cola.com.

12. NÄR ÄNDRAS DENNA INTEGRITETSPOLICY?

Vi kan från tid till annan uppdatera denna integritetspolicy på grund av ändrad lagstiftning eller tekniska eller verksamhetsmässiga förändringar. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig via tjänsterna.

När vi uppdaterar denna integritetspolicy kommer vi att publicera den uppdaterade versionen och ändra ikraftträdandedatumet ovan. Vi kommer också att vidta lämpliga åtgärder för att informera dig i förväg om betydande förändringar som vi tror påverkar dina integritetsrättigheter så att du har möjlighet att granska den reviderade integritetspolicyn innan den träder i kraft. Om ditt samtycke krävs enligt tillämpliga integritetslagar kommer vi att begära samtycke till ändringarna från din sida, innan den reviderade integritetspolicyn börjar gälla för dig. Kontrollera denna integritetspolicy med jämna mellanrum för att se till att du är medveten om villkoren i den senaste versionen.

13. RÄTTIGHETER GÄLLANDE INTEGRITET OCH VAL FÖR SPECIFIKA JURISDIKTIONER

Personer bosatta i Sydafrika. Personuppgifter som samlas in från dig krävs för att du ska kunna få tillgång till tjänsterna. Underlåtenhet att tillhandahålla dessa personuppgifter kan göra att du inte kan komma åt eller använda tjänsterna, eller delar av dem. Enligt lagen om skydd av personuppgifter Act 4 of 2013 (POPIA) är personuppgifter tillhörande juridiska personer också skyddade. I händelse av att en juridisk person får åtkomst till appar eller webbplatser bör därför personuppgifterna tillhörande en sådan juridisk person skyddas.

Direktmarknadsföring: All elektronisk kommunikation för direktmarknadsföring kommer att skickas till dig (tills du väljer bort det) när

 • du samtycker till att ta emot kommunikation som är direktmarknadsföring i enlighet med POPIA; eller
 • vi har tagit emot dina personuppgifter i samband med försäljningen av någon av våra produkter eller tjänster till dig så att vi kan kommunicera med dig om våra andra produkter eller tjänster. Du kan när som helst välja att sluta ta emot denna marknadsföringskommunikation genom att använda länken ”avsluta prenumeration” eller kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan.

Dina rättigheter: Du har rätt att göra följande förfrågningar om dina personuppgifter:

 • att fråga om Coca‑Cola har personuppgifter som tillhör dig, utan kostnad
 • att begära ett utdrag eller en beskrivning av de personuppgifter som Coca‑Cola har om dig i enlighet med den process som anges i PAIA-handboken som finns tillgänglig på coca-cola.co.za 
 • att begära att Coca‑Cola uppdaterar eller korrigerar felaktiga eller ofullständiga personuppgifter om dig
 • att begära att Coca‑Cola slutar använda dina personuppgifter, oavsett skäl
 • att invända mot behandlingen av dina personuppgifter
 • att begära att Coca‑Cola raderar dina personuppgifter
 • att begära att Coca‑Cola begränsar hur dina personuppgifter används, delas och på annat sätt behandlas
 • att begära att Coca‑Cola skickar en kopia av dina personuppgifter till dig eller till en tredje part som du valt ut.

Vi kan (och i vissa fall är vi skyldiga att) verifiera din identitet innan vi kan verkställa din begäran om att hävda dina integritetsrättigheter.

Så här gör du för att hävda dina integritetsrättigheter: För att utöva dina integritetsrättigheter, kontakta Coca‑Cola med hjälp av något av dessa alternativ:

 • Skicka oss ett e-postmeddelande till följande adress: CCSAINFO@COCA-COLA.COM
 • Ring oss på 086 011 25 26
 • Skriv till oss på följande postadress: Coca‑Cola Africa (Proprietary) Limited, The Legal Team, Oxford and Glenhove, 116 Oxford Road, Houghton Estate, Johannesburg, 2198, South Africa.

Du har rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsombudsmannen Information Regulator (Sydafrika) via e-post på POPIAComplaints@inforegulator.org.za

Övrig information om behandlingen: Vi samlar också automatiskt in följande uppgifter:

 • Beteendedata: Information som kommer från en kombination av enhets-ID och systemhändelser som kan användas för att identifiera beteendetrender och mönster, så att du får marknadskommunikation relaterad till evenemang som du har deltagit i, med förbehåll för de krav om direktmarknadsföring som föreligger enligt POPIA, som att erhålla ditt samtycke i förväg.
 • Deltagardata: Personuppgifter som är kopplade till en registrerad persons deltagande i en kampanjtävling, utlottning, omröstning, kampanj med direktvinster, tävlingar och andra typer av kampanjer (t.ex. typ av kampanj, datum och tid för deltagande i kampanj, resultatet av deltagandet i kampanjen, information som krävs för att kunna dela ut priser).
 • Analytisk information: Vi kan samla in analysdata, eller använda analysverktyg från tredje part, som Google Analytics, för att hjälpa oss mäta trafik och användningstrender kopplade till tjänsterna och för att lära oss mer om våra användares demografiska information och deras beteenden.

Vi tillåter även att tredjepartsnätverk för onlineannonsering, sociala medieföretag och andra tredjepartstjänster samlar in information om användarens användning av tjänsterna över tid så att de kan spela upp eller visa annonser på tjänsterna som används av användaren och på andra enheter användaren kanske har.

Tjänsterna kan innehålla funktioner för sociala medier, såsom gillaknappen på Meta, LinkedIn, Snapchat, Instagram, Twitter eller andra widgetar. Dessa sociala medieföretag kan känna igen användaren och samla in information om användarens besök på tjänsterna, och de kan installera en cookie eller använda andra spårningstekniker. Användarens interaktioner med dessa funktioner styrs av dessa företags integritetspolicyer och vi har ingen kontroll över dessa. Vi visar riktad reklam för användaren via sociala medieplattformar, såsom Meta, Twitter, Google+ och andra plattformar, efter att användaren har givit sitt godkännande om detta. Meta, Twitter och Google har program för intressebaserad annonsering som gör det möjligt för oss att rikta annonsering till användare som har visat intresse för tjänsterna, när dessa användare har varit på sociala medieplattformar eller till grupper som delar liknande egenskaper, som sannolika kommersiella intressen och demografi. Dessa annonser regleras av integritetspolicyer från de sociala medieföretag som tillhandahåller dem.

För vissa av tjänsterna använder vi tredjepartsverktyg för att övervaka information om användarupplevelsen. Sådana verktyg samlar automatiskt in användarinformation, bland annat musklick och rörelser, sidrullning och eventuell text som skrivits i webbformulär. Insamlad information omfattar inte lösenord, betalningsinformation eller andra känsliga personuppgifter. Vi använder den här informationen för att analysera och optimera sajten och förbättra användarupplevelsen på webbplatsen. Vi tillåter inte att denna information delas med eller används av tredje part för deras egna syften.

De leverantörer som tillhandahåller online-annonser och reklam via e-post kan använda pixeltaggar, webb-beacons, transparenta GIF-bilder och annan liknande teknik i tjänsterna för att hantera och öka effektiviteten för sådana online- och e-postkampanjer. Om en leverantör till exempel har placerat en unik cookie på din dator, kan leverantören använda pixeltaggar, webb-beacons, transparenta GIF-bilder och annan liknande teknik för att känna igen denna cookie under ditt besök på tjänsterna och för att ta reda på vilken av vår onlinereklam som kan ha fört dig till tjänsterna. Leverantören kan också förse oss med annan information av liknande typer för att vi ska kunna använda den. Vi kan komma att länka sådan annan information som vi får av våra leverantörer till personuppgifter om användaren som vi tidigare har samlat in.

Vi kan utnyttja en tredje part för att sälja och administrera annonser i tjänsterna. Dessa företag kan använda uppgifter (dock inte användarens namn, adress, e-postadress eller telefonnummer) om en användares besök på tjänsterna för att tillhandahålla annonser om varor och tjänster som kan vara av intresse för användaren.

Vi kan koppla samman eller kombinera användarens aktiviteter och uppgifter som samlas in från användaren via tjänsterna med information som vi samlar in automatiskt med hjälp av spårningsteknik. Detta gör att vi kan ge användaren en personlig upplevelse, oavsett hur användaren interagerar med oss via tjänsterna.
 

 • Personer bosatta i Kenya

  Tjänsterna, som de tillhandahålls till personer bosatta i Kenya, varken samlar in, lagrar eller läser platsdata via GPS, Wi-Fi eller trådlös nätverkstriangulering. Ett anonymiserat, slumpmässigt genererat app-ID samlas in och används för att detektera om användaren befinner sig nära försäljningsställen och för att skicka platsspecifika reklammeddelanden och information om rabatter som erbjuds på närliggande platser.

Byrån för tillgång till offentlig information, i egenskap av sin roll som tillsynsmyndighet enligt lagen 25.326, är ansvarig för att ta emot klagomål och rapporter från invånare i Argentina som anser att deras integritetsrättigheter har kränkts.

Ägaren av personuppgifterna har rätt att hävda rätten till tillgång med minst sex månaders mellanrum, såvida inte ett legitimt intresse visas för detta ändamål i enlighet med artikel 14, punkt 3 i lag nummer 25.326. 

Intresserade parter kan utöva sin rätt till tillgång, rättelse eller radering genom att skicka in en begäran till: Servicios y Productos para Bebidas Refrescantes SRL – Vedia 4090 – C.A.B.A. – Argentina; Atención: Responsable de Bases de Datos. 

Fysiska personer måste bifoga en kopia av sin nationella identitetshandling och juridiska ombud måste bifoga den dokumentation som styrker att han/hon är ett juridiskt ombud. Alla förfrågningar måste förklara orsaken till begäran. Coca‑Cola besvarar förfrågningar om åtkomst inom tio (10) kalenderdagar och vid förfrågningar om rättelse, uppdatering eller radering av personuppgifter svarar Coca‑Cola inom fem (5) arbetsdagar.

Även om dina personuppgifter vanligtvis lagras i en centraliserad konsumentdatabas på servrar i Australien, kan Coca‑Cola också lagra dina personuppgifter på våra dotterbolags och leverantörers system i andra länder, såsom USA, Nya Zeeland, Singapore och andra länder, från tid till annan och när det finns behov för detta.

Vi kräver att tredje part som lagrar personuppgifter följer australiensiska integritetslagar och denna integritetspolicy, och att de endast använder personuppgifterna i de syften som de har tillhandahållits för.

Om du vill få åtkomst till eller korrigera dina personuppgifter, har frågor eller funderingar angående denna integritetspolicy eller är orolig för att din integritet kan ha kränkts, kan du kontakta oss på något av följande sätt: 

E-post: privacyofficerau@coca-cola.com
Telefon: Ring vårt centrum för konsumentupplysningar på 1800 025 123 (om du ringer från Australien)
Postadress: Attn: Privacy Officer 
Coca Cola South Pacific Pty Limited 
GPO Box 388 
North Sydney, NSW 2059, Australien 
Online: Gå till delen ”Kontakta oss” på https://cokeurl.com/ofdogj och ange att din förfrågan handlar om ”integritet”.

Vi svarar dig så snart vi kan och under alla omständigheter inom 30 dagar efter mottagandet av din inledande begäran.

Om Coca‑Cola har giltiga skäl att inte respektera din begäran gällande dina personuppgifter kommer vi att ge dig en skriftlig förklaring och information om de mekanismer du kan använda om du vill skicka in en reklamation mot avslaget.

Den personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter är:

Coca Cola South Pacific Pty Limited
E-post: privacyofficerau@coca-cola.com
Telefon: Ring vårt centrum för konsumentupplysningar på 1800 025 123 (om du ringer från Australien) 
Postadress: Attn: Privacy Officer
Coca Cola South Pacific Pty Limited
GPO Box 388
North Sydney, NSW 2059, Australien 
 
Tillsynsmyndigheten för dataskydd är:

Office of the Australian Information Commissioner
Postadress: GPO Box 5218 Sydney NSW 2001, Australien
Besöksadress: 175 Pitt Street Sydney NSW 2000, Australien
Tel: 1300 363 992
Fax: 61 2 928 496 66
E-post: foi@oaic.gov.au
Webbplats: https://www.oaic.gov.au/

Dina integritetsrättigheter i enlighet med LGPD beskrivs på https://cokeurl.com/3vyz08.

Gör så här för att hävda dina integritetsrättigheter:

• Fyll i formuläret på https://cokeurl.com/j8o5id

• Skicka ett e-postmeddelande till encarregado.lgpd@coca-cola.com

• Via vanlig post till: Praia de Botafogo, 374, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, Postkod: 22.250-907, attn: Flavio Mattos dos Santos

Den personuppgiftsansvarige för dina personuppgifter är Recofarma Indústria do Amazonas Ltda.

Tillsynsmyndigheten för dataskydd är: Autoridade Nacional de Proteção de Dados, https://www.gov.br/anpd/pt-br.

För de webbplatser som vänder sig till invånare i Brasilien har Coca‑Cola en separat cookiepolicy, utöver denna integritetspolicy. Läs informationen på tillämplig Coca‑Cola-webbplats.

Personer bosatta i Kalifornien (CA) Detta integritetsmeddelande för Kalifornien (California Privacy Notice) gäller Coca‑Colas behandling av personuppgifter tillhörande invånare i den amerikanska delstaten Kalifornien (California Consumers) i enlighet med California Consumer Privacy Act från 2018, med ändringar (CCPA).

Om du är en konsument bosatt i Kalifornien är detta integritetsmeddelande för Kalifornien utformat för att hjälpa dig förstå de kategorier av personuppgifter som vi samlar in om dig, varifrån vi hämtar dessa personuppgifter, varför vi behandlar dem, vem vi delar dem med och vilka rättigheter du har att få veta vilka personuppgifter vi har om dig och information om hur du kan hålla kontroll över dessa. Om detta integritetsmeddelande för Kalifornien och några villkor i resten av vår integritetspolicy hamnar i konflikt med varandra, är det detta integritetsmeddelande för Kalifornien som styr behandlingen av personuppgifter för konsumenter i Kalifornien. Detta integritetsmeddelande för Kalifornien gäller inte för anställda på Coca‑Cola, leverantörer, tillfälliga medarbetare eller jobbsökande. 

Meddelande vid insamlingen

Vad gäller CCPA-syften agerar Coca‑Cola i allmänhet som ett ”företag” vad gäller dina personuppgifter. Ett företag liknar en personuppgiftsansvarig, vilket innebär att Coca‑Cola bestämmer hur och varför de personuppgifter som Coca‑Cola samlar in från eller om dig ska hanteras.

Detta meddelande vid insamling av personuppgifter beskriver vår praxis för insamling av personuppgifter när vi agerar som ett företag, inklusive en lista över de kategorier av personuppgifter vi samlar in, i vilka syften vi samlar in personuppgifter och från vilka källor vi samlar in personuppgifter.

Även om vi redan förklarat vilka personuppgifter vi samlar in och varför högre upp i denna integritetspolicy, kräver CCPA att vi tillhandahåller viss information med hjälp av kategorier av personuppgifter som används i definitionen av personuppgifter i CCPA.

Kategori: Identifierare
Källa: Direkt från dig
Syfte: Tillhandahålla tjänster kopplade till annonsering och marknadsföring
Tredje parter: Tjänsteleverantörer, inklusive marknadsföringsleverantörer, dotterbolag och tappningsföretag som vi samarbetar med, andra tredje parter

Kategori: Kategorier av personuppgifter som listas i California Customer Records statute (Cal. Civ. Code § 1798.80(e))
Källa: Direkt från dig
Syfte: Tillhandahålla tjänster kopplade till annonsering och marknadsföring
Tredje parter: Tjänsteleverantörer, inklusive marknadsföringsleverantörer, dotterbolag och tappningsföretag som vi samarbetar med, andra tredje parter

Kategori: Skyddade klassificeringsegenskaper enligt lagar i Kalifornien eller federal lag
Källa: Direkt från digSyfte: Tillhandahålla tjänster kopplade till annonsering och marknadsföring
Tredje parter: Tjänsteleverantörer, inklusive marknadsföringsleverantörer, dotterbolag och tappningsföretag som vi samarbetar med, andra tredje parter

Kategori: Kommersiell information
Källa: Direkt från dig
Syfte: Utförande av tjänsterna 
Tredje parter: Tjänsteleverantörer, inklusive marknadsföringsleverantörer, dotterbolag och tappningsföretag som vi samarbetar med, andra tredje parter

Kategori: Biometrisk information, vilket är information om dina fysiologiska, biologiska eller beteendemässiga egenskaper
Källa: Vid dags datum (ikraftträdandedatumet) samlar Coca‑Cola inte in denna typ av information
Syfte: Vid dags datum (ikraftträdandedatumet) samlar Coca‑Cola inte in denna typ av information
Tredje parter: Vid dags datum (ikraftträdandedatumet) samlar Coca‑Cola inte in denna typ av information

Kategori: Internet eller annan aktivitet på elektroniska nätverk
Källa: Direkt från dig, uppgifter som samlas in automatiskt under användningen av tjänsterna
Syfte: Utförande av tjänsterna 
Tredje parter: Tjänsteleverantörer, inklusive marknadsföringsleverantörer, dotterbolag och tappningsföretag som vi samarbetar med, andra tredje parter

Kategori: Geolokaliseringsdata
Källa: Direkt från dig, uppgifter som samlas in automatiskt under användningen av tjänsterna
Syfte: Utförande av tjänsterna 
Tredje parter: Tjänsteleverantörer, andra tredje parter

Kategori: Ljud, elektronisk, visuell eller liknande information
Källa: Direkt från dig
Syfte: Utförande av tjänsterna 
Tredje parter: Tjänsteleverantörer

Kategori: Yrkes- eller anställningsrelaterad information
Källa: Direkt från dig, från tredje parter
Syfte: Utförande av tjänsterna, reklam och marknadsföring
Tredje parter: Tjänsteleverantörer, inklusive marknadsföringsleverantörer, dotterbolag och tappningsföretag som vi samarbetar med

Kategori: Slutsatser dragna från andra kategorier för att skapa en profil om en konsument från Kalifornien
Källa: Coca‑Cola
Syfte: Reklam och marknadsföring
Tredje parter: Tjänsteleverantörer, inklusive marknadsföringsleverantörer, dotterbolag och tappningsföretag som vi samarbetar med, andra tredje parter

När vi samlar in exakta uppgifter om geografisk plats i syfte att utföra en tjänst som du har begärt, anses vi samla in data som är ”känsliga” enligt Kaliforniens lagar. Vår användning av dessa data för att utföra en tjänst som du har begärt överensstämmer med de tillåtna affärsändamålen i California Civil Code § 1798.100et seq. och tillämpningsförordningar.

Även om vi har lämnat ut personuppgifter till tredje part, har vi ingen faktisk kunskap om att vi har sålt eller delat sådan information om någon person som är under 16 år.

Dina integritetsrättigheter som konsument från Kalifornien

CCPA erbjuder konsumenter i Kalifornien följande viktiga integritetsrättigheter:

 • Rätt till åtkomst till uppgifter: Du har rätt att begära åtkomst till personuppgifter som samlats in om dig och information om källan till dessa uppgifter, de syften för vilka vi samlar in uppgifterna och de tredje parter och tjänsteleverantörer som vi delar uppgifterna med.
 • Rätt till att begära radering av data: Du har rätt att begära att vi raderar vissa personuppgifter som vi har samlat in från dig.
 • Rätt att korrigera data: Du har rätt att korrigera felaktiga personuppgifter om dig. Observera att korrigeringsförfrågningar är föremål för vissa begränsningar och under vissa omständigheter kan vi välja att radera istället för att korrigera dina personuppgifter.
 • Rätt att välja bort försäljning av personuppgifter till tredje part: Vårt röjande av dina personuppgifter till tredjepartsleverantörer som bedriver marknadsföring och utför analyser kan utgöra en försäljning enligt vissa delstatslagar och, i Kalifornien, kan det också utgöra ”delning” (vilket är en term som syftar på delning av information i marknadsföringssyfte). I den mån vår användning utgör en försäljning eller delning av dina personuppgifter, har du rätt att välja bort detta genom att (a) aktivera en preferenssignal för avanmälan (opt-out preference signal) eller Global Privacy Control i din webbläsare och som detekteras av de webbplatser som riktar sig till användare i USA, (b) välja bort cookies under inställningarna för cookies på webbplatser som riktar sig till användare i USA eller (c) skicka in en begäran om att välja bort cookies (opt-out request) på https://cokeurl.com/0y7811.
 • Rätt att inte bli diskriminerad: Vi kommer inte att diskriminera dig för att du hävdar dina rättigheter enligt CCPA. Vi kommer inte att neka dig varor eller tjänster för att du hävdar dina rättigheter; debitera dig ett annat pris eller olika priser för varor eller tjänster, inklusive genom att ge rabatter eller andra förmåner, eller debitera straffavgifter, på grund av att du hävdat dina rättigheter; tillhandahålla dig en annan nivå eller kvalitet på varor eller tjänster eftersom du hävdat dina rättigheter; eller föreslå att du kan erbjudas ett annat pris för varor eller tjänster – eller en annan nivå eller kvalitet på varor eller tjänster – som ett resultat av att du hävdat dina rättigheter.

Gör så här om du vill hävda dina rättigheter gällande integritet i staten Kalifornien:

När du skickar in din förfrågan måste du ange ditt namn, din e-postadress och platsen där du bor. Du kan ge tillåtelse till en annan person (din agent) att skicka in en begäran å dina vägnar. 

Vi strävar efter att behandla förfrågningar så snart det är praktiskt möjligt och i enlighet med tillämpliga lagar. Observera att det kan ta ytterligare tid att verifiera och behandla förfrågningar som skickas in av agenter. Om du har ett konto hos oss kan du också göra vissa ändringar direkt via din profilsida på detta konto. Observera att de ändringar du gör på din kontoprofilsida via tjänsterna kanske inte alltid återspeglas på vissa delar av tjänsterna som drivs av oss.

OBS!

 • Vi kan (och i vissa fall är vi skyldiga att) verifiera din identitet innan vi kan verkställa din begäran om att hävda dina integritetsrättigheter för Kalifornien. Efter att vi tagit emot och behandlat din förfrågan kommer vi att kontakta dig via den e-postadress som anges i din förfrågan med anvisningar om hur du verifierar din identitet. Därefter gör vi en kontroll i våra register för att se om informationen stämmer överens.
 • Vi kanske inte respekterar delar av eller hela din begäran – till exempel kan vissa uppgifter som vi samlar in undantas från detta integritetsmeddelande för Kalifornien. Detta kan till exempel vara offentlig information som görs tillgänglig av en statlig myndighet eller uppgifter som omfattas av en annan integritetslagstiftning. I dessa situationer kommer vi att förklara varför vi inte kan utföra din begäran när vi svarar dig.

Meddelande om ekonomiskt incitament

Vi kan erbjuda rabatter eller andra förmåner till konsumenter som är registrerade i vissa förmåns- eller kampanjprogram, inklusive men inte begränsat till: (1) Konsumenter kan välja att delta i e-postkampanjer från Coca Cola genom att skicka in sin e-postadress via webbplatsen. Ytterligare villkor och bestämmelser är upplagda på webbplatsen. (2) Konsumenter kan ta en snabb bild och ladda upp Sip & Scan-koder för att få tillgång till belöningar, delta i utlottningar och andra upplevelser. Konsumenter som är inloggade på sitt konto på Coke.com medan de deltar i Sip & Scan kan spara och lösa in sådana belöningar. Mer information finns på https://cokeurl.com/xbv6bl. (3) Konsumenter kan skapa ett Coca Cola-konto och få 15 % rabatt på sin första beställning i Coca Cola-butiken. (4) Konsumenter kan registrera sig för ett konto och få kostnadsfria produkter eller produkter till rabatterat pris. (5) Konsumenter kan delta i Coca‑Colas kampanjer, tävlingar eller utlottningar på sociala medier för en chans att dra nytta av de förmåner som beskrivs i varje sådan kampanj.

Coca‑Cola sätter vanligtvis inte ett ekonomiskt eller annat värde på konsumenternas personuppgifter och våra kampanjaktiviteter förändras ständigt. I den mån kalifornisk lag kräver att ett värde tilldelas sådana program, eller de skillnader i pris eller tjänster som de innebär, värderar Coca‑Cola de personuppgifter som samlas in och används inom ramen för varje program som lika med värdet av rabatterna eller andra ekonomiska incitament som tillhandahålls i varje sådant program, baserat på ett praktiskt försök och en ansträngning som görs i god tro för att utvärdera – på en sammanslagen basis – för all insamlad information: (1) typen av personuppgifter som samlas in inom ramen för varje program (t.ex. e-postadress), (2) användningen av sådana uppgifter av Coca Cola i samband med företagets marknadsföringsaktiviteter, (3) rabatternas omfattning (vilka kan bero på varje konsuments köp inom ramen för sådana erbjudanden), (4) antalet individer som är inskrivna i varje enskilt program och (5) de produkter för vilka förmånerna (såsom prisskillnad) kan gälla. Dessa värden kan ändras över tid. Observera att denna beskrivning görs utan avstående från äganderättsskyddad eller affärskonfidentiell information, inklusive affärshemligheter, och den utgör inte någon framställning vad gäller allmänt accepterade redovisningsprinciper eller finansiella redovisningsstandarder.

En annan kalifornisk lag tillåter invånare i Kalifornien att begära ett meddelande som informerar om kategorierna av personuppgifter om dig som vi har delat med tredje part för syften relaterade till direktmarknadsföring under det föregående kalenderåret. För närvarande delar inte Coca‑Cola personuppgifter med tredje part för syften relaterade till direktmarknadsföring.

Personer bosatta i Colorado, Connecticut, Utah och Virginia. Integritetslagarna i dessa stater ger konsumenter vissa rättigheter vad gäller på deras personuppgifter. Coca‑Cola respekterar dessa rättigheter för alla invånare i USA. De inkluderar:

 • Rätt till åtkomst till uppgifter: Du har rätt att få åtkomst till samt att erhålla en kopia av dina personuppgifter.
 • Rätt till att begära radering av data: Du har rätt att begära att vi raderar personuppgifter som tillhandahållits av dig eller som erhållits om dig.
 • Rätt att korrigera data: Du har rätt att korrigera felaktigheter i dina personuppgifter.
 • Rätt att välja bort: Vårt röjande av dina personuppgifter till tredjepartsleverantörer som bedriver marknadsföring och utför analyser kan utgöra en försäljning enligt vissa delstatslagar. Dessutom använder vi cookies för att visa riktade annonser. Du har rätt att välja bort detta (opt out) genom att (a) aktivera en preferenssignal för avanmälan (opt-out preference signal) eller Global Privacy Control i din webbläsare och som detekteras av de webbplatser som riktar sig till användare i USA, (b) att välja bort cookies under inställningarna för cookies på webbplatser som riktar sig till användare i USA eller (c) skicka in en begäran om att välja bort cookies (opt-out request) på https://cokeurl.com/0y7811.

Dessutom kan personer som är bosatta i Colorado, Connecticut och Virginia överklaga ett beslut gällande konsumentintegritetsärenden genom att kontakta oss via e-post på privacy@coca-cola.com.

Coca‑Cola samlar in, använder och röjer personuppgifter i de syften som anges i vår integritetspolicy och för eventuella ytterligare ändamål, som är tillåtna enligt lag, efter att ha meddelat dig om detta och efter att ha erhållit ditt uttryckliga eller underförstådda samtycke.

Du har vissa rättigheter vad gäller dina uppgifter. För att få åtkomst till eller korrigera dina personuppgifter kan du fylla i formuläret på följande länk: https://cokeurl.com/0y7811. Observera att vi kan behöva verifiera din identitet innan vi kan behandla din begäran. 

För personer bosatta i Quebec: Den person som ansvarar för skydd av personuppgifter tillhörande personer som är bosatta i Quebec är Larissa Barbara Lourenco. Hon kan kontaktas via e-post på privacy@coca-cola.com.

I enlighet med chilensk dataskyddslagstiftning kommer samtycke att samlas in för varje aktivitet som utförs av Coca‑Cola gällande individer som skyddas av chilensk dataskyddslagstiftning.

Chilensk dataskyddslagstiftning tillhandahåller följande rättigheter gällande integritet:

 • Att begära ut information om behandlingen av personuppgifter
 • Att begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter
 • Att begära radering av personuppgifter om de lagras utan laglig grund eller om de är inaktuella
 • Att begära radering eller spärrning av personuppgifter, beroende på vad som är tillämpligt, om personuppgifterna lämnats ut frivilligt eller om de används för kommersiell kommunikation och individen inte längre vill finnas med i registret i fråga, antingen permanent eller tillfälligt
 • Att motsätta sig användningen av personuppgifter för reklam, marknadsundersökningar eller opinionsundersökningar
 • Att när som helst återkalla samtycke för framtida behandling av personuppgifter. Observera dock att återkallande av samtycke kan innebära att fortsatt användning av vissa eller alla tjänster kanske inte är möjlig.

Den personuppgiftsansvarige för dina personuppgifter är Recofarma Indústria do Amazonas Ltda.

Se vår separata integritetspolicy som finns på https://cokeurl.com/cgs82t.

Personuppgiftsansvarig

Den personuppgiftsansvarige (dvs. den Coca‑Cola-enhet som bestämmer syftet med och de medel som används för att behandla dina personuppgifter) för de personuppgifter som samlas in i samband med användningen av tjänsterna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Schweiz och Storbritannien är NV Coca‑Cola Services SA, ett företag med verksamhetsadress på Chaussée de Mons 1424, 1070 Bryssel, Belgien.

Behandling

Coca‑Colas behandling av dina personuppgifter beskrivs ovan i denna integritetspolicy och innefattar:

 • Personuppgifter som samlas in och varför de samlas in (avsnitt 2)
 • Hur Coca‑Cola använder dina personuppgifter (avsnitt 4) och delar personuppgifterna (avsnitt 6)
 • Hur länge Coca‑Cola sparar dina personuppgifter (avsnitt 8) 

Rättsliga grunder för Coca‑Colas behandling av uppgifter

De rättsliga grunderna för Coca‑Colas behandling av dina personuppgifter beror på det sammanhang i vilket personuppgifterna samlas in och behandlas. I allmänhet samlar vi bara in personuppgifter när (i) Coca‑Cola behöver personuppgifterna för att verkställa ett avtal som ingåtts med dig (såsom våra användarvillkor). I dessa fall kommer vi att informera dig om huruvida tillhandahållandet av personuppgifter är obligatoriskt och eventuella konsekvenser om du inte lämnar ut dina personuppgifter; 

(ii) när vi har fått samtycke till att göra det (detta samtycke kan dras tillbaka när som helst med hjälp av kontaktinformationen nedan); eller 

(iii) när behandlingen har ett legitimt affärsintresse och användarnas rätt till integritet eller andra grundläggande rättigheter och friheter inte har företräde framför detta affärsintresse (som när vi behandlar personuppgifter för att förhindra bedräglig användning av tjänsterna).

Om vi samlar in och använder personuppgifter inom ramen för våra legitima intressen (eller tredje parts intressen), är detta intresse att tillhandahålla tjänsterna och kommunicera med dig om tjänsterna och för att svara på frågor, förbättra tjänsterna, ge råd till användare om nya funktioner eller underhåll eller genomföra marknadsföringsaktiviteter och liknande kommersiella intressen för att göra tjänsterna tillgängliga för dig. Vi kan ha andra legitima intressen och om så är lämpligt kommer vi att klargöra dessa legitima intressen vid relevant tidpunkt.

I vissa fall kan vi också ha en rättslig skyldighet att samla in personuppgifter från användare. Om vi ber dig att lämna ut personuppgifter för att uppfylla ett lagstadgat krav kommer vi att göra detta tydligt vid relevant tidpunkt och ge dig råd om huruvida det är obligatoriskt att lämna dina personuppgifter och om de möjliga konsekvenserna om du inte lämnar ut personuppgifterna.

Om du har frågor om eller behöver ytterligare information om den rättsliga grund enligt vilken vi samlar in och använder dina personuppgifter, kontakta oss på privacy@coca-cola.com.

Cookiepolicy

Inom EES samt i Schweiz och Storbritannien har Coca‑Cola en separat cookiepolicy, förutom denna integritetspolicy. Läs informationen på den Coca‑Cola-webbplats som du använder för ytterligare information.

De registrerades rättigheter

I den utsträckning som anges i Dataskyddsförordningen (GDPR) har du följande rättigheter gällande personuppgifter som rör dig:

- Rätt att få åtkomst till dina personuppgifter

- Rätt till rättelse (dvs. korrigering, uppdatering)

- Rätt att radera

- Rätt att begränsa behandling

- Rätt till dataportabilitet (dvs. ta emot en elektronisk kopia av dina personuppgifter i syfte att överföra den till en annan organisation)

- Rätt att när som helst återkalla samtycke

Om du vill få åtkomst till, korrigera, uppdatera, undertrycka, begränsa, invända mot eller radera personuppgifter som du tidigare har lämnat ut till Coca‑Cola – eller om du vill få en elektronisk kopia av personuppgifterna i syfte att överföra dem till ett annat företag (denna rätt till portabilitet tillhandahålls enligt lag) – skicka din begäran till oss enligt följande:

I din förfrågan ska du ange vilka personuppgifter du vill ändra, om du vill att personuppgifterna ska döljas från vår databas eller andra begränsningar som du vill göra gällande vår användning av dina personuppgifter. För att skydda dig verifierar vi din identitet och geografiska hemvist innan vi uppfyller din begäran. Vi kommer att behandla din begäran så snart det är praktiskt möjligt och inom de tidsramar som krävs enligt tillämplig lag.

Observera att vi ofta behöver behålla vissa personuppgifter för redovisningsändamål och/eller för att slutföra transaktioner som du påbörjade innan du skickade in din begäran (t.ex. när du gör ett köp eller går med i en kampanj kanske du inte kan ändra eller radera personuppgifter som har tillhandahållits tills efter slutförandet av köpet eller kampanjen). Vi får inte heller radera vissa personuppgifter på grund av juridiska skäl.

Så här gör du för att kontakta dataskyddsmyndigheter

Dataskyddsmyndigheter i EU

Du har rätt att lämna in reklamationer om hur vi behandlar dina personuppgifter till lämplig dataskyddsmyndighet inom EU. Klicka här för mer information.

Tillsynsmyndigheten för dataskydd i Schweiz
Office of the Federal Data Protection and Information Commissioner (FDPIC)
Feldeggweg 1
CH - 3003 Bern, Schweiz
Tel: +41 (0)58 462 43 95 (mån-fre kl. 10:00–12:00)
Fax: +41 (0)58 465 99 96
https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home/the-fdpic/contact/address.html

Tillsynsmyndigheten för dataskydd i Storbritannien
Information Commissioner's Office (ICO)
Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow Cheshire SK9 5AF, Storbritannien
Telefon: 0303 123 11 13
Fax: 016 255 245 10
https://ico.org.uk/global/contact-us/

Tillämplig lag som styr integritetspolicyn är IT Act, 2000 samt Reasonable security practices and procedures and sensitive personal data or information Rules, 2011. Dessa ersätter

Information Technology (Intermediaries Guidelines) Rules, 2011, utfärdade under IT Act, 2000.

E-postadress till den person som är ansvarig för reklamationer, utsedd av Coca Cola India Private Limited (CCIPL): grievanceofficerprivacyindia@coca-cola.com

Registrerad verksamhetsadress för CCIPL: Plot No. 1109-1110, Village Pirangut, Taluka Mulshi, Distt. Pune

CCIPL:s huvudkontor: 1601-1701, One Horizon Center, DLF Golf Course Road, Phase V, Sector 43, Gurgaon, Haryana

Se vår separata integritetspolicy som finns på https://cokeurl.com/rb7p5c.

Coca‑Colas integritetsmeddelande för Mexiko gäller behandlingen av personuppgifter om invånare i Mexiko enligt den mexikanska lagen ”LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES”.

Se vår separata integritetspolicy som finns på https://cokeurl.com/4utd7g.

Den personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter är: Servicios Integrados de Administración y Alta Gerencia, S. de R.L de C.V., The Coca‑Cola Export Corporation, Sucursal En México, Rubén Darío 115, Col. Bosque de Chapultepec, CP 11580, CDMX. Tel: +52 555 262 200

Tillsynsmyndigheten för dataskydd är Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Om du har frågor gällande Coca‑Colas integritetsmeddelande för Mexiko kan du kontakta oss via e-post på: avisodeprivacidad@coca-cola.com.mx.

Coca‑Cola samlar inte in uppgifter om fullständigt födelsedatum från konsumenter i Filippinerna. Coca‑Cola kommer att begära samtycke från föräldrarna när Coca‑Cola medvetet behandlar personuppgifter om konsumenter under 18 år. 

Den personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter är Coca‑Cola Far East Ltd. (Philippines Regional Operating Headquarters) samt The Coca‑Cola Export Corporation (Philippines Branch).

Se vår separata integritetspolicy som finns på https://cokeurl.com/eljncr.

Thailands lag om skydd av personuppgifter från 2019 gäller behandlingen av personuppgifter om invånare i Thailand. 

Den personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter är Coca‑Cola (Thailand) Ltd. Skriv till privacythailand@coca-cola.com om har du frågor.

Följande är en sammanfattning av dina dataskyddsrättigheter:

Din rätt till åtkomst till personuppgifter

Du har rätt att få veta om vi behandlar personuppgifter om dig, få en kopia av de personuppgifter som vi har som personuppgiftsansvarig och få viss annan information om hur och varför vi behandlar dina personuppgifter.

Din rätt till rättelse/ändring av personuppgifter

Du har rätt att begära att dina personuppgifter ändras eller rättas om de är felaktiga (till exempel om du byter namn eller adress) och att få ofullständiga personuppgifter kompletterade. När det är praktiskt möjligt – när vi har fått information om att personuppgifter som behandlas av oss inte längre är korrekta – kommer vi att göra uppdateringar på lämpligt sätt baserat på dina uppdaterade uppgifter. 

Din rätt till radering av data/rätt att bli bortglömd

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade i följande fall: 

 • Personuppgifterna behövs inte längre för de ändamål för vilka de samlades in och behandlades. 
 • Vår rättsliga grund för behandlingen är samtycke, du återkallar samtycket och vi har ingen annan rättslig grund för behandlingen. 
 • Våra rättsliga grunder för behandling är att behandlingen är nödvändig för våra eller tredje parts legitima intressen, du invänder mot vår behandling och vi har inga legitima skäl som väger tyngre än ditt skäl. 
 • Du invänder mot vår behandling för ändamål kopplade till direktmarknadsföring. 
 • Dina personuppgifter har behandlats på ett olagligt sätt. 
 • Dina personuppgifter måste raderas för att uppfylla en rättslig skyldighet som vi är föremål för.

Din rätt att begränsa behandlingen

Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter i följande fall: 

 • Du bestrider att de personuppgifter om dig som vi behandlar är korrekta. Vi måste begränsa behandlingen av den omtvistade informationen tills vi kan verifiera att personuppgifterna är korrekta. 
 • Personuppgifterna ska raderas eller förstöras men du begär istället en begränsning av användningen av personuppgifterna.
 • Det är inte längre nödvändigt att behålla personuppgifterna för det syfte som de samlades in för men du ber oss att behålla uppgifterna i syfte att upprätta, uppfylla eller utöva rättsliga anspråk, eller försvara rättsliga anspråk.
 • Personuppgifterna väntar på verifiering av legitima skäl att behandla dem, behov att använda dem för rättsliga anspråk (upprätta, uppfylla, utöva eller försvara) eller ett behov från vår sida att utföra en uppgift som är av allmänt intresse. 

Din rätt att invända mot behandling

Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter i följande fall:

 • Personuppgifterna samlades in för
 • utförande av en uppgift som utförs av oss i allmänhetens intresse, eller myndighetsutövning som utövas av oss, samt Coca‑Colas legitima intressen
 • insamling, användning eller röjande av sådana personuppgifter i syfte att bedriva direktmarknadsföring
 • insamling, användning eller röjande av personuppgifter för vetenskapliga, historiska eller statistiska undersökningar 

Obs! Vi förbehåller oss rätten att avslå din begäran om vi kan bevisa att (i) det finns tvingande berättigade skäl för att behandla dessa personuppgifter eller det är nödvändigt för upprättande, efterlevnad, utövande eller försvar av rättsliga anspråk eller (ii) behandlingen av dina personuppgifter för vetenskapliga, historiska eller statistiska undersökningar är nödvändig för att utföra en uppgift som ligger i allmänhetens intresse. 

Din rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som du har lämnat ut till oss och har även rätt att skicka denna information till en annan organisation (eller be oss att göra det om det är tekniskt möjligt) i de fall där

 • vår rättsliga grund för att behandla personuppgifterna är samtycke eller en nödvändighet för fullgörandet av det avtal som vi ingått med dig och
 • behandlingen utförs på ett automatiserat sätt. 

Din rätt att återkalla samtycke

I de fall där vi behandlar personuppgifter baserat på samtycke har individer rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Vi behandlar i allmänhet inte personuppgifter baserat på samtycke (då vi vanligtvis kan förlita oss på en annan rättslig grund).

Tillsynsmyndigheten för dataskydd är:
Thailand Personal Data Protection Commission
Ministry of Digital Economy and Society
Adress: No. 120, Moo 3, The Government Complex, Tower B, Changwattana Road, Lak Si, Bangkok, Thailand
Tel: 662 142 10 33, 662 141 69 93
E-post: pdpc@mdes.go.th
Webbplats: https://www.mdes.go.th/mission/82

Coca‑Cola ger dig möjlighet att granska, korrigera, uppdatera eller ändra personuppgifter som du tidigare har lämnat ut. Gör så här för att hävda dessa rättigheter:

I din förfrågan ska du ange vilka personuppgifter du vill ändra, om du vill att personuppgifterna ska döljas från vår databas eller andra begränsningar som du vill göra gällande vår användning av dina personuppgifter. För att skydda dig kan vi behöva verifiera din identitet och geografiska hemvist innan vi uppfyller din begäran. Vi kommer att behandla din begäran så snart det är praktiskt möjligt och inom de tidsramar som krävs enligt tillämplig lag.

* * * * *

Följande är ytterligare information om Coca‑Cola-enheten som fungerar som personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter, beroende på din normala bostadsort:

Bangladesh
Coca‑Cola Bangladesh Beverages Limited
Crystal Palace (11th Floor), Rd 140, Dhaka 1212, Bangladesh

Konungariket Bhutan
TASHI BEVERAGES LIMITED
POST BOX # 267, PASAKHA BHUTAN.
00975-771 903 00 (O)

Chile
Coca‑Cola de Chile S.A
Avenida Presidente
Kennedy 5757 Piso 12
Las Condes, Santiago

Colombia
Coca‑Cola Bebidas de Colombia, S.A.
AK45 #103-60. Piso 8.
Bogotá, Colombia.
Tel: 638 66 00

Tillsynsmyndigheten för dataskydd:
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)
https://www.sic.gov.co
Carrera 13 No. 27 - 00, Pisos 1 y 3
Línea Gratuita Nacional: 01 800 091 01 65
contactenos@sic.gov.co

Costa Rica
Coca‑Cola Industrias SRL
Plaza Tempo, Oficinas Corporativas, Escazú, Sab José, Costa Rica

Tillsynsmyndigheten för dataskydd:
Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (PRODHAB).
prodhab.go.cr.
San Pedro de Montes de Oca, Alameda, Avenida 7 y calle 49, edificio Da Vinci.
Sistema Costarricense de Información Jurídica (pgrweb.go.cr)

Dominikanska republiken
Distrito La Hispaniola Compañía De Servicios, S.R.L.,
Avenida Winston Churchill, Torre Acrópolis, Piso 12, Ensanche Piantini
Attn: Santiago Carrasco

Ecuador
Coca‑Cola de Ecuador. S.A.
Republica de El Salvador N36.230 y Naciones Unidas. Edificio Citibank Piso 1.
Quito, Ecuador
Tel: 593 2 382 622
Attn: Mariana Rosalba

Indonesien
PT Coca‑Cola Indonesia
South Quarter Tower B, Penthouse Floor, Jl. R. A. Kartini Kav. 8, Cilandak Barat, Jakarta Selatan

Republiken Maldiverna
Male Aerated Water Company
5GH7+CG8, Boduthakurufaanu Magu, Malé, Maldiverna

Nepal
Bottlers Nepal Limited and Bottlers Nepal
Bottlers Nepal Limited,
Balaju Industrial District, Balaju,
Kathmandu, Nepal, P.O. Box: 2253
+977 01 435 29 86, +977 01 435 29 88
Bottlers Nepal (Terai) Limited,
Gondrang, Bharatpur-9, Chitwan,
Nepal, P.O. Box: 20
+977 056 420 216

Peru
Coca‑Cola Servicios de Perú, S.A.
República de Panamá 4050. Surquillo. Lima, Perú.
Tel: (511) 411 42 00
Attn: Maria Sol Jares

Tillsynsmyndigheten för dataskydd:
Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales
https://www.gob.pe/anpd
Scipión Llona 350 Miraflores – Lima – Perú
protegetusdatos@minjus.gob.pe

Filippinerna
Coca‑Cola Far East Ltd. (Philippines Regional Operating Headquarters)
24th Floor, Six/NEO Bldg., 5th Ave cor. 26th Street, Bonifacio Global City, Taguig
The Coca‑Cola Export Corporation (Philippines Branch)
24th Floor Net Lima
Building 5th Avenue corner 26th
Street Bonifacio Global City Taguig,
Manila, 1634 Filippinerna

Sri Lanka
Coca‑Cola Beverages Sri Lanka Limited
B214, Biyagama Road, Colombo, Sri Lanka

Ukraina
Coca‑Cola Ukraine Limited LLC
139 Velyka Vasylkivska Street, 13 floor
Velyka Vasylkivska Kyiv, 03150
Ukraina

Vietnam
Coca‑Cola Southeast Asia, Inc.
235 Dong Khoi Street, District 1, Ho Chi Minh City