En mångfaldig grupp individer från olika etniciteter som samlas och representerar enhet, mångfald och inkludering

Människor är viktiga

Vi tror att en arbetsplats som främjar mångfald, jämlikhet och inkludering gör oss starkare som företag. Detta lägger också grunden för en bättre framtid för våra anställda och ökar samhörigheten mellan människor på arbetsplatsen och i samhället. 

Vårt företag lever i symbios med och är beroende av livskraften i de lokalsamhällen där vi verkar. Vi investerar och engagerar oss därför också i en rad områden med positiv inverkan på våra konsumenter, kunder och samhällen.

Vi vidtar åtgärder för att skapa en bättre gemensam framtid genom investeringar i ekonomisk egenmakt; mångfald, rättvisa och inkludering; och att bidra med ekonomiska resurser genom The Coca‑Cola Foundation

 Coca-Cola Foundation sponsrar solenergiapparater till individer i nöd

Våra sociala fokusområden

Våra globala hållbarhetsmål, initiativ och framsteg

ESG-rapporten för miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning 2021

Vi tar fram varumärken och produkter som människor älskar samtidigt som vi bygger en mer hållbar framtid för vår verksamhet och för planeten. Vi gör allt detta utan att tumma på vårt uppdrag – att erbjuda drycker som släcker törsten och som människor kan njuta av, och att göra skillnad där vi finns runtom i världen.

 

Globala ESG-mål och initiativ

Resurscenter för hållbarhet

Denna resurs ger en överblick över våra ansträngningar för att skapa en mer hållbar verksamhet och en bättre gemensam framtid som gör skillnad i människors liv, samhällen och för vår planet.

En etiopisk bonde som skördar potatis