Coca‑Colas användarvillkor
Ikraftträdandedatum: 3 augusti 2023

Det här är Coca‑Colas användarvillkor (”villkor”).

SE TILL ATT LÄSA DESSA VILLKOR NOGA, EFTERSOM DE UTGÖR ETT JURIDISKT AVTAL MELLAN THE COCA-COLA COMPANY OCH DESS DOTTERBOLAG (KALLAS GEMENSAMT COCA-COLA ELLER VI/OSS) OCH DIG.

DESSA VILLKOR PÅVERKAR HUR TVISTER MED COCA-COLA SKA LÖSAS.

1. Introduktion 

I dessa villkor anges de föreskrifter och bestämmelser som gäller för åtkomst till och användning av Coca‑Colas webbplatser, mobilappar (appar), widgetar och andra online- och offlinetjänster som Coca‑Cola tillhandahåller (kallas gemensamt tjänsterna). Den som tillhandahåller tjänsterna är The Coca‑Cola Company, One Coca‑Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313.

Dessa villkor gäller oavsett om du är en registrerad användare eller bara tittar på tjänsterna.

FÖR ATT KUNNA ANVÄNDA OCH KOMMA ÅT TJÄNSTERNA MÅSTE DU GODKÄNNA DESSA VILLKOR OCH EFTERLEVA DEM. Använd inte tjänsterna om du inte godkänner dessa villkor.

Du bör även läsa Coca‑Colas integritetspolicy för konsumenter (eller andra integritetspolicyer eller -meddelanden som görs tillgängliga för dig) om hur Coca‑Cola hanterar personuppgifter som vi samlar in från och om användare.

2. NÄR GÄLLER DESSA VILLKOR?

Dessa villkor gäller för nya användare från och med det ikraftträdandedatum som anges ovan. För alla som använder tjänsterna före ikraftträdandedatumet ovan gäller de tidigare versionerna av villkoren fram till tio (10) dagar efter ikraftträdandedatumet.

NÄR DU SKAPAR ETT KONTO, ÖPPNAR OCH ANVÄNDER TJÄNSTERNA, ELLER NÄR DU GODKÄNNER DEM, BEKRÄFTAR DU FÖR COCA-COLA ATT DU ÄR BEHÖRIG ATT ANVÄNDA TJÄNSTERNA OCH SAMTYCKER TILL ATT VARA BUNDEN AV DESSA VILLKOR.

För att använda tjänsterna måste du ha uppnått myndighetsåldern i det land där du bor och i övrigt ha rättslig kapacitet att ingå ett bindande avtal med Coca‑Cola.

Om du ännu inte har uppnått myndighetsåldern i det land där du bor eller om du i övrigt inte har rättslig kapacitet att ingå ett bindande avtal måste din förälder eller målsman godkänna dessa villkor innan du använder tjänsterna. Be din förälder eller målsman att förklara villkoren för dig innan du börjar använda tjänsterna.

FÖRÄLDRAR OCH MÅLSMAN: Om du godkänner dessa villkor för en minderårigs räkning bekräftar du för Coca‑Cola att du är barnets förälder eller målsman, att du godkänner dessa villkor och samtycker till Coca‑Colas integritetspolicy för konsumenter (eller andra integritetspolicyer eller -meddelanden som görs tillgängliga för dig) för ditt barns räkning samt att du antar fullständigt ansvar för ditt barns användning av tjänsterna och efterlevnad av dessa villkor.

Om du inte är behörig att använda tjänsterna eller om du inte godkänner dessa villkor är du inte berättigad att använda tjänsterna.

3. FÖR VAD GÄLLER DESSA VILLKOR?

Dessa villkor gäller för tjänsterna där dessa villkor finns länkade eller publicerade.

Andra villkor gäller för onlinetjänsterna som är till för anställda, jobbsökande och Coca‑Colas företagskunder och -partner samt för delar av Coca‑Colas bolagswebbsidor. Andra villkor gäller även för tredjepartstjänster som är länkade eller kopplade till tjänsterna (till exempel WhatsApp). Se avsnitt 12 nedan.

Ytterligare villkor kan gälla för vissa funktioner i tjänsterna, till exempel appar, kampanjer, villkor för försäljning eller användning av textmeddelandetjänster ("ytterligare villkor"). Alla ytterligare villkor är del av (och införlivade genom hänvisning i) dessa villkor. När ytterligare villkor presenteras för dig måste du godkänna dem innan du använder funktionerna i tjänsterna som de avser. Dessa villkor och ytterligare villkor är likvärdiga, såvida inte delar av de ytterligare villkoren är oåterkalleligt oförenliga med dessa villkor. I sådana fall gäller de ytterligare villkoren, men endast för dessa oförenligheter.

Textmeddelandetjänster

Vissa av tjänsterna innehåller textmeddelandetjänster (sms eller mms). När du väljer att ta emot textmeddelanden från oss beror frekvensen för dem på dina interaktioner med oss. Du kan välja bort textmeddelandetjänsterna genom att skicka ordet STOP till den mobilkod som är kopplad till tjänsterna. MEDDELANDE-OCH DATAKOSTNADER KAN TILLKOMMA. Alla kostnader debiteras av och ska betalas till leverantören av trådlösa tjänster. Kontakta din leverantör av trådlösa tjänster för priser och mer information. Textmeddelandetjänster tillhandahålls i mån av tillgänglighet och kanske inte är tillgängliga i alla områden vid alla tidpunkter.

NÄR DU GODKÄNNER ATT TA EMOT TEXTMEDDELANDEN INTYGAR DU ATT DU FÖRSTÅR OCH SAMTYCKER TILL ATT COCA-COLA ANVÄNDER ETT AUTOMATISKT UPPRINGNINGSSYSTEM FÖR ATT SKICKA TEXTMEDDELANDEN TILL DIG SAMT ATT DITT SAMTYCKE TILL ATT TA EMOT TEXTMEDDELANDEN INTE ÄR NÖDVÄNDIGT FÖR ATT KÖPA VAROR ELLER TJÄNSTER.

4. KOMMER COCA-COLA ATT ÄNDRA TJÄNSTERNA?

Coca‑Cola arbetar ständigt med att förbättra tjänsterna. Coca‑Cola kan komma att introducera nya funktioner som förbättrar tjänsterna och som inte tidigare var del av tjänsterna (”nya funktioner”). Coca‑Cola kan även emellanåt komma att introducera uppdateringar, felkorrigeringar och andra ändringar som förbättrar funktionaliteten i användarupplevelsen (”uppdateringar”). Coca‑Cola förbehåller sig rätten att lägga till eller inte lägga till nya funktioner samt rätten att göra eller inte göra uppdateringar. Om nya funktioner innefattar avgifter kommer Coca‑Cola att ge dig möjlighet att välja om du vill använda de nya funktionerna eller inte. Om Coca‑Cola gör uppdateringar godkänner du att Coca‑Cola implementerar uppdateringarna med eller utan meddelande till dig.

Coca‑Cola kan komma att göra nya funktioner tillgängliga endast för dig att testa innan de är tillgängliga för allmänheten. När nya funktioner är tillgängliga för dig att testa innan andra har tillgång till dem kallar vi de nya funktionerna för ”testtjänster”. Vad gäller din tillgång till testtjänster samtycker du till att lämna feedback om testtjänsterna efter skälig begäran av Coca‑Cola. Coca‑Cola förbehåller sig rätten att ändra testtjänsterna till dess att de anses vara en del av tjänsterna samt att besluta att inte göra testtjänsterna till en del av tjänsterna.

OAKTAT ÖVRIGA AVSNITT I DESSA VILLKOR GÄLLANDE VÅRT ANSVAR GENTEMOT DIG, TILLHANDAHÅLLS TESTTJÄNSTERNA ”I BEFINTLIGT SKICK”, UTAN NÅGRA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, OCH COCA-COLA-PARTERNA (ENLIGT DEFINITIONEN I AVSNITT 13) HAR INGET ANSVAR FÖR NÅGOT SOM UPPSTÅR AV ATT DU VÄLJER ATT ANVÄNDA TESTTJÄNSTERNA. OM NÅGON ANSVARSBEFRIELSE AVSEENDE TESTTJÄNSTERNA INTE ÄR VERKSTÄLLBAR ENLIGT GÄLLANDE LAGAR, UPPGÅR ANSVARET FÖR COCA-COLA-PARTERNA I FRÅGA OM TESTTJÄNSTERNA OCH EN DIREKT SKADA SOM DU LIDIT ENDAST TILL DET BELOPP DU HAR BETALAT FÖR TESTTJÄNSTERNA.

Inget i detta avsnitt 4 begränsar Coca‑Colas rätt att avgränsa åtkomsten till vissa delar av tjänsterna eller att avbryta tjänsterna eller innehåll som vi tillhandahåller genom tjänsterna när som helst, utan att meddela dig och utan något ansvar gentemot dig. Vi gör vårt bästa för att se till att tjänsterna alltid ska vara fullt fungerande, men Coca‑Cola har inget ansvar gentemot dig om de av någon anledning inte är tillgängliga.

5. KOMMER COCA-COLA ATT ÄNDRA DESSA VILLKOR?

Ikraftträdandedatum för dessa villkor anges högst upp på den här webbsidan.  

Coca‑Cola kan behöva ändra dessa villkor så att de innefattar uppdateringar, nya funktioner eller ändringar i gällande lagar.  Om Coca‑Cola gör väsentliga ändringar i dessa villkor som innebär minskade juridiska rättigheter kommer vi att publicera meddelanden i tjänsterna och meddela användare via e-post till adressen som finns i deras konton minst trettio (30) dagar i förväg.  Om du inte godkänner de ändrade villkoren måste du avsluta ditt konto och sluta att använda tjänsterna innan uppsägningstiden  är slut.  Om du fortsätter att använda tjänsterna efter  slutet av den uppsägningstid som anges i meddelandet anses du ha godkänt de ändrade villkoren. 

Vi kommer inte att göra ändringar som väsentligen och retroaktivt minskar dina juridiska rättigheter utan att meddela dig, såvida vi inte har en juridisk skyldighet att göra det för att skydda rättigheter för andra användare av tjänsterna.  

De ändrade villkoren ersätter alla tidigare versioner av våra avtal, meddelanden eller uttalanden gällande dessa villkor.

6. ÄR DET NÖDVÄNDIGT MED ETT KONTO?

Du måste inte skapa ett konto för att använda Coca‑Colas offentliga webbplatser. Du kan däremot behöva ett konto för att utnyttja tjänsterna fullt ut, exempelvis för att få tillgång till erbjudanden och andra kampanjer eller för att använda delar av tjänsterna som endast är till för medlemmar.

För att skapa ett konto behöver du ange åtminstone din e-postadress. Coca‑Cola kan även kräva att du anger födelsedatum och hemort, vilket kan behövas för att verifiera att du är juridiskt behörig att ingå ett bindande avtal med Coca‑Cola, eller kräva att din förälder eller målsman godkänner dessa villkor för din räkning.

Coca‑Cola kan även be dig att lämna ytterligare information, till exempel namn, telefonnummer, preferenser, åsikter och andra uppgifter om dig själv som du väljer att dela när du skapar ett konto. Om du vill veta mer om hur vi behandlar personuppgifter som vi samlar in från dig när du skapar ett konto kan du läsa Coca‑Colas integritetspolicy för konsumenter (eller andra integritetspolicyer eller meddelanden som du godkände när du skapade kontot).

Enligt vad som anges i Coca‑Colas policy om ansvarsfull marknadsföring marknadsför vi inte direkt till barn under 13 år (eller den minimiålder som är lagstadgad i ditt land). Därmed är tjänsterna inte riktade till eller avsedda att användas av barn under 13 år (eller den minimiålder som är lagstadgad i ditt land).

Du samtycker till att inte skapa ett konto för någon annan än dig själv, skapa ett konto i syfte att utge dig för att vara en annan person eller förfalska någon del av Coca‑Colas processer för behörighetsverifiering. Coca‑Cola förbehåller sig rätten att när som helst neka registrering eller att avbryta eller inaktivera ett konto om vi upptäcker eller misstänker överträder dessa villkor. Du får inte skapa ett konto om din användning av tjänsterna tidigare har inaktiverats eller sagts upp.

Du lovar att all information som du lämnar till Coca‑Cola är sann, korrekt och fullständig och samtycker till att se till att den alltid är det.

Om du ombes att välja ett lösenord när du skapar ett konto är det lösenordet personligt för dig. Du samtycker till att inte ge en annan person ditt lösenord, annan säkerhetsinformation eller tillgång till tjänsterna. Var särskilt försiktig när du använder ditt konto från en offentlig eller delad dator och när du ger andra personer tillgång till din enhet, så att andra inte kan se eller registrera ditt lösenord eller andra personuppgifter. Du ansvarar för all aktivitet som sker när ditt lösenord används.

Du samtycker till att omedelbart meddela oss på https://www.coca-colacompany.com/contact-us om du upptäcker eller misstänker obehörig åtkomst till, eller användning av, ditt lösenord eller konto, eller andra säkerhetsöverträdelser.

7. TAR COCA-COLA UT AVGIFTER FÖR TJÄNSTERNA?

Tjänsterna är i allmänhet kostnadsfria. Om det någon gång krävs betalning för vissa tjänster kommer Coca‑Cola att ge dig möjlighet att välja om du vill använda betalfunktionerna.

I vissa tjänster får du möjlighet att köpa Coca‑Colas produkter. Köpen regleras av separata användarvillkor som presenteras för dig vid köptillfället – tänk på att läsa dem noggrant.

Du är ensamt ansvarig för alla debiteringar, avgifter och övriga kostnader som är kopplade till användning av tjänsterna, inklusive utrustning och internetuppkoppling eller mobiltjänster som krävs för att komma åt och använda tjänsterna. Om du öppnar och använder tjänsterna i din mobila enhet samtycker du till att du är ensamt ansvarig för allt du debiteras av din leverantör av mobiltjänster.

8. VEM ÄGER TJÄNSTERNA?

Såsom mellan Coca‑Cola och dig, är Coca‑Cola och våra tredjepartslicensgivare de enda och exklusiva ägarna av alla ägande- och förfoganderätter till och intressen i och till tjänsterna, inklusive allt innehåll som är tillgängligt genom tjänsterna samt deras design, urval och arrangemang och alla immateriella rättigheter däri (tjänsternas innehåll). Det betyder att Coca‑Cola äger tjänsterna och äger eller har licens för tjänsternas innehåll, och du äger allt ditt användarinnehåll enligt beskrivningen nedan.

Tjänsternas innehåll innefattar namnet Coca‑Cola och alla relaterade namn, logotyper, produkt- och tjänstnamn, designer och sloganer (Coca‑Cola-märken). Du får inte använda Coca‑Cola-märken utan att först ha fått skriftlig tillåtelse från Coca‑Cola. Alla andra namn, logotyper, produkt- och tjänstnamn, designer, sloganer, taglines eller bylines för Coca‑Cola eller tredjeparter som visas i tjänsterna är varumärken som tillhör respektive ägare.

Du har inga rättigheter, licenser eller behörigheter i fråga om tjänsternas innehåll, utöver de som uttryckligen anges i dessa villkor. Tjänsterna är skyddade av internationella lagar avseende upphovsrätt, varumärken, patent, företagshemligheter och alla andra tillämpliga lagar avseende immateriella rättigheter eller äganderätt. För att tydliggöra – du samtycker till att du inte får göra följande (och du kommer inte att ge någon tredjepart rätt att göra följande):

 • Ta bort meddelanden gällande upphovsrätt, varumärken eller annan äganderätt som finns i tjänsterna.
 • Skapa och/eller publicera en egen databas som innehåller delar av tjänsterna utan att först ha fått skriftlig tillåtelse av Coca‑Cola.
 • Återskapa, distribuera, ändra, skapa härledda verk ur, offentligt visa, offentligt framföra, återpublicera, ladda ned, lagra eller sända något av tjänsternas innehåll utöver det som uttryckligen anges i dessa villkor.
 • Använda robot, spindel, app för sökning/hämtning eller annan automatiserad enhet, process eller metod för att komma åt, hämta, skrapa eller indexera någon del av tjänsterna.
 • Vid någon tidpunkt på annat sätt bryta mot eller överträda den äganderätt som Coca‑Cola och dess tredjepartslicensgivare har i och till tjänsternas innehåll.

Du äger ditt användarinnehåll men ger Coca‑Cola rätt att använda det.

Tjänsterna kan innehålla forum och andra interaktiva funktioner som gör att du och andra användare kan publicera, skicka, visa eller sända innehåll eller material (kallas gemensamt för användarinnehåll). Du äger det användarinnehåll som du skapar såvida inte annat anges i villkoren som gäller för din inlämning av användarinnehåll.

Du förstår och bekräftar att du är ansvarig för ditt användarinnehåll, inklusive att det är lagenligt, tillförlitligt, korrekt och lämpligt.

Oavsett om du lämnar in ditt användarinnehåll genom tjänsterna eller Coca‑Colas sidor i sociala medier, ger du Coca‑Cola (inklusive våra leverantörer som hjälper oss att driva tjänsterna samt var och en av våra respektive efterföljare och ombud) en obegränsad, evig, världsomspännande, icke-exklusiv, royaltyfri, fullt betald rätt och licens (och rätt att underlicensiera genom flera nivåer) att använda, vara värd för, lagra, återskapa, ändra, offentligt visa, framföra, översätta, distribuera och på annat sätt utlämna till tredjepart ditt användarinnehåll, i sin helhet eller delar därav, för något ändamål och i något medium som är känt nu eller som utvecklas i framtiden, i den utsträckning som är tillåten enligt lag (licens för användarinnehåll). Inga ideella rätter överförs genom den licens för användarinnehåll som du ger till Coca‑Cola i dessa villkor. OM DU INTE VILL GE COCA-COLA EN LICENS FÖR ANVÄNDARINNEHÅLL SKA DU INTE LÄMNA IN ANVÄNDARINNEHÅLL.

När du tillhandahåller användarinnehåll intygar och garanterar du följande till Coca‑Cola:

 • Du äger och kontrollerar alla rättigheter i och till ditt användarinnehåll och har rätt att upplåta de rättigheter och licenser som du upplåter till Coca‑Cola i dessa villkor.
 • Ditt användarinnehåll kränker inte några rättigheter som andra personer eller enheter innehar, till exempel rätt till integritet, publicitetsrätt och immateriella rättigheter.
 • Ditt användarinnehåll är sant och korrekt.
 • Allt ditt användarinnehåll efterlever dessa villkor och alla tillämpliga lagar, regler och föreskrifter.

Ditt användarinnehåll måste efterleva alla dessa regler:

 • Användarinnehåll får inte innehålla något material som är ärekränkande, obscent, oanständigt, kränkande, stötande, trakasserande, våldsamt, hatiskt, kontroversiellt eller på annat sätt anstötligt.
 • Användarinnehåll får inte främja sexuellt explicit eller pornografiskt material, våld eller diskriminering utifrån etnicitet, religion, nationalitet, funktionshinder, kön, sexuell läggning, könsidentitet eller ålder.
 • Användarinnehåll får inte vilseleda eller vara avsett att vilseleda en annan person.
 • Användarinnehåll får inte främja olagliga handlingar eller försvara, främja eller bidra till någon olaglig handling.
 • Användarinnehåll får inte ge en felaktig bild av din identitet eller anknytning till någon person eller organisation, eller ge ett intryck av att Coca‑Cola eller någon annan person eller enhet står bakom ditt användarinnehåll om så inte är fallet.

Om du anser att något användarinnehåll bryter mot dessa villkor ber vi dig att meddela oss på https://www.coca-colacompany.com/contact-us, med en beskrivning av det specifika användarinnehållet och var det finns i tjänsterna eller Coca‑Colas sociala medier-närvaro. I den utsträckning som är tillåten enligt lag samtycker du till att gottgöra Coca‑Cola för alla krav som tredjepart riktar mot Coca‑Cola till följd av eller i anslutning till ditt användarinnehåll.

Utöver användarinnehåll kan du från tid till annan välja att lämna idéer, förslag eller annan feedback om tjänsterna (feedback) till Coca‑Cola. Om du vill lämna in en idé kan du besöka vår webbplats på https://www.coca-colacompany.com/contact-us/submit-an-idea och läsa informationen där. Du äger din feedback men genom att lämna den till Coca‑Cola godkänner och upplåter du härmed en fullt betald, royaltyfri, evig, oåterkallelig, världsomspännande, icke-exklusiv och fullt underlicensierbar rätt och licens till Coca‑Cola att använda, återskapa, framföra, visa, distribuera, anpassa, ändra, omformatera och skapa härledda verk ur och på något annat sätt dra nytta av all din feedback. Dessutom godkänner och samtycker du till att Coca‑Cola, utan att först få skriftlig tillåtelse från dig, kan använda feedback i tjänsterna så länge du inte kan identifieras direkt. All din feedback anses vara icke-konfidentiell och icke-äganderättsskyddad.

9. VAD UTGÖR TILLÅTEN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA?

Under förutsättning att du efterlever dessa villkor ger Coca‑Cola dig, enbart för icke-kommersiell användning, en personlig, begränsad, icke-exklusiv, icke-överförbar, återkallelig och inskränkt rätt att öppna och använda tjänsterna samt att ladda ned ett (1) exemplar av varje app.

Du får endast använda tjänsterna för lagliga, privata och icke-kommersiella ändamål och inte för något bedrägligt ändamål eller i anslutning till olagliga handlingar. Utan begränsning av ovanstående får du inte, och samtycker till att inte, försöka att, uppmuntra eller tillåta någon tredjepart att, göra följande:

 • Få (eller försöka att få) obehörig åtkomst till tjänsterna eller Coca‑Colas datorsystem eller -nätverk genom hackning, lösenordsbrytning eller andra medel, eller bryta säkerheten för något dator- eller säkerhetsnätverk.
 • Använda tjänsterna på sätt som du vet, eller borde veta, skulle kunna skada, inaktivera, överbelasta eller störa Coca‑Colas servrar eller nätverk.
 • Diskriminera, trakassera, hota, vilseleda, besvära, skada eller orsaka irritation, olägenheter eller onödig oro för andra, eller på annat sätt störa (eller försöka att störa) andra parters användning och nyttjande av tjänsterna.
 • Använda tjänsterna för någon annans räkning.
 • Kopiera, ändra, anpassa, översätta, bakåtkompilera, avkoda eller på annat sätt försöka att härleda eller få åtkomst till någon del av tjänsterna.
 • Ta bort meddelanden gällande upphovsrätt, varumärken eller annan äganderätt som finns i tjänsterna, eller på annat sätt kränka eller bryta mot någon tredjeparts immateriella rättigheter.
 • Använda robot, spindel, app för sökning/hämtning eller annan automatiserad enhet, process eller metod för att komma åt, hämta, skrapa eller indexera någon del av tjänsterna.
 • Hyra ut, leasa, låna ut, sälja, underlicensiera, tilldela, distribuera, publicera, överföra eller på annat sätt tillgängliggöra tjänsterna eller någon funktion i tjänsterna till någon tredjepart, oavsett anledning.
 • Omformatera eller forma någon del av webbsidorna som är del av tjänsterna, inklusive i avsikt att sälja vidare eller distribuera produkter.
 • Använda tjänsterna för att skicka obehörigt eller oönskat kommersiellt innehåll eller marknadsföringsinnehåll.

Coca‑Cola förbehåller sig rätten att övervaka och registrera aktivitet i tjänsterna så långt det är tillåtet enligt gällande lag och enligt Coca‑Colas integritetspolicy (eller andra integritetspolicyer eller meddelanden som tillhandahålls dig).

Coca‑Cola har rätt att avsluta din åtkomst till tjänsterna (utöver eventuella andra tillgängliga påföljder) utan meddelande om Coca‑Cola har skälig grund att tro att du använder tjänsterna i strid med dessa villkor.

10. GÄLLER NÅGOT AV DESSA VILLKOR SPECIFIKT FÖR ANVÄNDNING AV APPARNA?

Förutom det som uttryckligen anges i detta avsnitt 10 gäller dessa villkor för nedladdning och användning av våra appar.

Till skillnad från en webbplats är en mobilapp en programvara som laddas ned och installeras på din mobila enhet. Även om apparna laddas ned till din mobila enhet licensieras de till dig, de säljs alltså inte till dig. Du erhåller inget ägarintresse i apparna eller någon annan rätt utöver att använda apparna i enlighet med dessa villkor.

Du får ladda ned ett exemplar av en app till en mobil enhet som ägs, eller på annat sätt kontrolleras, av dig för eget privat, icke-kommersiellt bruk. För att du ska kunna använda vissa funktioner behöver vissa appar komma åt olika funktioner och data på din mobila enhet. Du hittar mer information om hur personuppgifter hanteras av apparna i Coca‑Colas integritetspolicy (eller andra integritetspolicyer eller meddelanden som tillgängliggörs för dig när du laddar ned en app).

Apparna och resten av tjänsterna kanske inte har exakt samma innehåll.

Vi kan från tid till annan utveckla och tillhandahålla uppdateringar (enligt definitionen i avsnitt 4) till en app. Baserat på inställningarna i din mobila enhet kan appen automatiskt ladda ned och installera alla tillgängliga uppdateringar när den är ansluten till internet. Annars får du meddelanden eller uppmaningar om att ladda ned och installera tillgängliga uppdateringar. Du samtycker till att ladda ned och installera alla uppdateringar samt bekräftar och godkänner att en app annars kanske inte kommer att fungera som avsett. Alla uppdateringar till en app anses vara en del av appen och tjänsterna och omfattas av dessa villkor.

Coca‑Cola förbehåller sig, och behåller, alla ägande- och förfoganderätter till och intressen i och till apparna, inklusive alla Coca‑Cola-märken (enligt definitionen i avsnitt 8) samt, såsom mellan Coca‑Cola och dig, alla andra upphovsrätter, varumärken och andra immateriella rättigheter som finns i dem eller är kopplade till dem, förutom det som uttryckligen beviljas dig i dessa villkor.

När du laddar ned någon av apparna från Apples App Store eller Google Play (kallas var och en för applattform), bekräftar och godkänner du följande:

 • Precis som mellan Coca‑Cola och applattformen är Coca‑Cola ensamt ansvarig för apparna.
 • Applattformen har ingen skyldighet att erbjuda underhålls- och supporttjänster för appen.
 • Om vår app inte uppfyller någon tillämplig garanti gäller följande: (i) Du kan meddela applattformen och applattformen kan betala tillbaka inköpspriset för en app (i förekommande fall), (ii) så långt det är tillåtet enligt tillämplig lag har applattformen inga andra garantiskyldigheter på något sätt i fråga om apparna, och (iii) andra krav, förluster, skadeståndsansvar, skador, kostnader eller utgifter som uppstår till följd av att en garanti inte uppfylls är Coca‑Colas ansvar, såsom mellan Coca‑Cola och applattformen.
 • Applattformen ansvarar inte för att hantera anspråk du har gällande apparna eller ditt innehav eller din användning av apparna.
 • Om en tredjepart hävdar att en app gör intrång på en annan parts immateriella rättigheter är det, såsom mellan applattformen och Coca‑Cola, Coca‑Cola som ansvarar för att utreda, försvara, göra upp om och hantera anspråk om överträdelser av immateriella rättigheter.
 • Applattformen och dess dotterbolag är tredjepartsmottagare i de tillämpliga användningsvillkoren eftersom de är kopplade till din licens att använda en app. När du godkänner bestämmelserna i våra användningsvillkor får applattformen rätt (och kommer anses ha godkänt rätten) att verkställa användningsvillkoren som är kopplade till din användning av en app mot dig i egenskap av tredjepartsmottagare.
 • När du använder en app måste du även efterleva alla tredjepartsvillkor som är tillämpliga genom applattformen.

Titta i inställningarna på din mobila enhet eller upplysningarna på applattformen där du laddade ned appen om du vill veta mer om vilka specifika data som samlas in av de olika apparna. Om du inte vill att en app ska kunna samla in data behöver du avinstallera den.

Härmed intygar och garanterar du följande: (i) Du befinner dig inte i ett land som omfattas av ett embargo från amerikanska regeringen eller som amerikanska regeringen identifierar som ett ”terroriststödjande” land och (ii) du förekommer inte på någon av den amerikanska regeringens listor över förbjudna eller begränsade parter.

11. NÄR TRÄDER DESSA VILLKOR I KRAFT? NÄR UPPHÖR DE ATT GÄLLA?

Dessa villkor träder i kraft när du godkänner dem som en del av att skapa ett konto, ladda ned en app eller använda någon av tjänsterna där dessa villkor finns länkade (i enlighet med undantaget som anges i avsnitt 2). Dessa villkor gäller till dess att du eller Coca‑Cola säger upp dem.

Du kan sluta att använda tjänsterna när som helst och av vilken anledning som helst. Om du vill radera ditt konto ska du kontakta Coca‑Cola med kontaktuppgifterna i avsnitt 15 och/eller avinstallera någon av apparna eller alla appar.

Om du vill korrigera eller radera de personuppgifter som är kopplade till ditt konto kan du läsa mer i avsnittet om dina val i Coca‑Colas integritetspolicy för konsumenter (eller andra integritetspolicyer eller meddelanden som tillgängliggörs för dig).

Coca‑Cola kan avsluta ditt konto omedelbart och automatiskt utan något meddelande om du bryter mot någon lag som är tillämplig för användning av tjänsterna. Coca‑Cola förbehåller sig rätten att avsluta ett konto och åtkomst till tjänsterna med eller utan meddelanden om Coca‑Cola har skälig grund att tro att användaren kommer åt eller använder tjänsterna i strid med dessa villkor.

Coca‑Cola kan inaktivera din åtkomst till tjänsterna, avsluta ditt konto eller säga upp dessa villkor när som helst utan meddelande om vi upptäcker eller misstänker en säkerhetsöverträdelse eller om Coca‑Cola slutar att tillhandahålla eller erbjuda support för någon av tjänsterna, vilket Coca‑Cola kan göra efter sitt eget gottfinnande.

Vi kommer försöka att meddela dig i förväg om vi säger upp din åtkomst till tjänsterna så att du kan hämta all viktig användarinformation (i den utsträckning som är tillåten enligt lagen och dessa villkor). Vi kan dock välja att inte göra det om vi anser att det vore opraktiskt, olagligt, missgynnande för någons säkerhet eller trygghet eller på annat sätt skadligt för Coca‑Colas rättigheter eller äganderätt.

När dessa villkor sägs upp upphör de rättigheter som beviljats av Coca‑Cola och du måste avsluta all användning av tjänsterna och radera alla kopior av apparna från din mobila enhet.

Alla bestämmelser i dessa villkor som till sin natur har fortsatt giltighet, fortsätter att gälla även då dessa villkor sagts upp. Till exempel kommer alla dessa bestämmelser att fortsätta gälla: samtliga av våra ansvarsfriskrivningar, villkor rörande äganderätt och immateriella rättigheter, samtliga förpliktelser du har att betala oss samt alla villkor gällande tvister mellan oss. Uppsägning begränsar inte, och kommer inte att begränsa, någon av Coca‑Colas eller dina rättigheter och rättsmedel enligt lag eller sedvanerätt.

12. VEM ANSVARAR FÖR LÄNKADE TJÄNSTER?

Tjänsterna innehåller länkar till andra webbplatser och resurser som tillhandahålls av tredjepart (inklusive våra marknadsföringspartner och sociala medier-plattformar), meddelandetjänster från tredjepart (till exempel WhatsApp) samt i annonser (kallas gemensamt för länkade tjänster). Coca‑Cola kan inte kontrollera, och kontrollerar inte, länkade tjänster även om vissa länkade tjänster tillåter att du exporterar din information till dem, till exempel funktioner för att gilla eller dela innehåll på sociala medier. Granska noggrant alla länkade tjänsters integritetspolicyer och andra användningsvillkor. Om du bestämmer dig för att använda någon länkad tjänst gör du det helt på egen risk, och du omfattas då av villkoren som gäller för den länkade tjänsten och inte av dessa villkor.

Tjänsterna kan innehålla tredjepartsprogramvara som finns generellt tillgänglig utan kostnad under öppen källkodslicenser eller liknande licenser (tredjepartsprogramvara). Även om tjänsterna som tillhandahålls omfattas av dessa villkor, kan tredjepartsprogramvara som ingår i tjänsterna omfattas av andra licenser eller användningsvillkor, vilka presenteras för dig i tillämpliga fall.

13. HUR BEGRÄNSAS COCA-COLAS ANSVAR ENLIGT DESSA VILLKOR?

Coca‑Colas garantifriskrivningar

NÄR DET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAG TILLHANDAHÅLLS TJÄNSTERNA ”I BEFINTLIGT SKICK”, MED ALLA FEL OCH DEFEKTER OCH UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER.

SÅ LÅNGT DET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAG FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN COCA-COLA, FÖR EGEN RÄKNING, FÖR SINA DOTTERBOLAGS RÄKNING SAMT FÖR RESPEKTIVE LICENSGIVARE OCH INNEHÅLLSLEVERANTÖRERS RÄKNING (KALLAS GEMENSAMT FÖR COCA-COLA-PARTER) FRÅN ALLA GARANTIER, SÅVÄL UTTRYCKTA, UNDERFÖRSTÅDDA, LAGSTADGADE SOM ÖVRIGA AVSEENDE TJÄNSTERNA. DET GÄLLER ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, ÄGANDERÄTT OCH ICKE-ÖVERTRÄDELSE SAMT GARANTIER SOM KAN UPPSTÅ TILL FÖLJD AV AFFÄRER, VERKSTÄLLANDE, AFFÄRSSED ELLER HANDELSBRUK. UTAN BEGRÄNSNING AV DET FÖREGÅENDE GER INGEN AV COCA-COLA-PARTERNA NÅGRA GARANTIER ELLER ÅTAGANDEN ELLER GÖR NÅGRA UTFÄSTELSER AV NÅGOT SLAG OM ATT TJÄNSTERNA KOMMER ATT UPPFYLLA DINA KRAV, UPPNÅ AVSEDDA RESULTAT, VARA KOMPATIBLA MED ELLER FUNGERA MED ANDRA PROGRAMVAROR, SYSTEM ELLER TJÄNSTER, FUNGERA UTAN AVBROTT, UPPFYLLA STANDARDER GÄLLANDE PRESTANDA ELLER TILLFÖRLITLIGHET ELLER VARA FELFRIA, ELLER ATT FEL OCH DEFEKTER KAN ELLER KOMMER ATT KORRIGERAS.

I VISSA JURISDIKTIONER ÄR DET INTE TILLÅTET ATT UTESLUTA ELLER BEGRÄNSA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER TILLÄMPLIGA LAGSTADGADE KONSUMENTRÄTTIGHETER, SÅ VISSA ELLER ALLA AV UNDANTAGEN ELLER BEGRÄNSNINGARNA OVAN KANSKE INTE GÄLLER FÖR DIG.

Begränsningar av Coca‑Colas ansvar

Coca‑Cola ansvarar för skäliga direkta och förutsägbara skador som beror på att Coca‑Cola begått ett väsentligt brott mot dessa villkor, i enlighet med bestämmelserna i dessa villkor.

Så långt det är tillåtet enligt gällande lag är Coca‑Cola inte, och kommer inte att vara, ansvariga för följande:

 • Skador som inte är förutsägbara, inklusive följdskador.
 • Straffskadestånd.
 • Förlorad vinst, affärsförluster, förlust av avtal, avbrott i verksamheten, förlust av förväntade besparingar, förlorad goodwill eller förluster av affärsmöjligheter i samband med din användning av tjänsterna.
 • Virus eller annan skadlig programvara som kommer från tjänsterna, eller fel, glitcher, fördröjningar eller störningar i tjänsterna.
 • Förluster kopplade till en tredjeparts handlingar, bland annat att använda eller oförmåga att använda länkade tjänster.

FÖRUTOM NÄR DET UTTRYCKLIGEN KRÄVS ENLIGT GÄLLANDE LAG KOMMER COCA-COLA-PARTERNAS TOTALA ANSVAR GENTEMOT DIG UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ATT ÖVERSTIGA ETTHUNDRA AMERIKANSKA DOLLAR (100 USD). DET GÄLLER FÖR ALLA ANSPRÅK SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED ATT TJÄNSTERNA ANVÄNDS ELLER INTE KAN ANVÄNDAS, ELLER SOM PÅ ANNAT SÄTT UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED DESSA VILLKOR, INOMKONTRAKTUELLT, UTOMKONTRAKTUELLT ELLER PÅ ANNAN GRUND.

Inget i dessa villkor är avsett att exkludera eller begränsa ansvaret på något otillåtet sätt, inklusive ansvar för dödsfall eller personskada orsakad av försumlighet eller för falska uppgifter lämnade i bedrägligt syfte eller andra avsiktliga handlingar. OM NÅGON AV DE FÖREGÅENDE BEGRÄNSNINGARNA VISAR SIG VARA OGILTIG SKA COCA-COLA-PARTERNAS TOTALA ANSVAR FÖR ALLA SKADOR, FÖRLUSTER ELLER RÄTTSGRUNDER AV NÅGOT SLAG BEGRÄNSAS SÅ LÅNGT DET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAG.

SOM KONSUMENT OMFATTAS DU AV ALL TVINGANDE LAGSTIFTNING I DEN JURISDIKTION DÄR DU BOR. INGET I DESSA VILLKOR BEGRÄNSAR DIN RÄTT ATT SOM KONSUMENT ÅBEROPA TVINGANDE BESTÄMMELSER I DEN LOKALA LAGSTIFTNINGEN.

14. HUR KOMMUNICERAR COCA-COLA MED KONSUMENTER?

När du använder tjänsterna eller skickar e-post till oss kommunicerar du med oss på elektronisk väg. Beroende på dina val och kontoinställningar kommer vi att kommunicera med dig elektroniskt på flera olika sätt, till exempel via e-post, textmeddelanden eller pushnotiser i en app, eller genom att publicera ett meddelande i appen eller på annat sätt genom tjänsterna. En del av den kommunikationen är automatisk och en del skickas som standard som en del av tjänsterna. Vi kan komma att lägga till eller ta bort vissa kommunikationstyper från tid till annan. I kontoinställningarna kan du anpassa om du ska ta emot viss elektronisk kommunikation. Även om du kan inaktivera viss kommunikation kan vi vid behov fortfarande skicka meddelanden till dig för att tillhandahålla vissa delar av tjänsterna, till exempel informera dig om en säkerhetsincident.

Du samtycker till att alla överenskommelser, meddelanden, upplysningar och annan kommunikation som vi skickar elektroniskt uppfyller alla juridiska krav om att sådan kommunikation ska ske skriftligen, såvida inte tvingande gällande lagstiftning specifikt kräver en annan form av kommunikation. Din operatör eller tjänsteleverantör kan komma att ta ut avgifter eller kostnader för viss elektronisk kommunikation.

Du är skyldig att informera Coca‑Cola om din e-postadress eller andra kontaktuppgifter ändras. Vi kommer att använda den ändrade e-postadressen för all kommunikation från oss.

Viss kommunikation kan innehålla information om ditt konto, till exempel förfrågningar om att återställa lösenordet. Alla med åtkomst till ditt e-postkonto eller din mobila enhet kan se innehållet i sådan kommunikation.

När vi skickar marknadsförings- eller kampanjkommunikation gör vi det med ditt samtycke som grund när detta krävs. Du kan även styra vår marknadsföringskommunikation via e-post genom att klicka på länken för avregistrering som finns längst ned i alla e-postmeddelanden med marknadsföring.

15. HUR KAN JAG KONTAKTA COCA-COLA?

Om du vill kontakta Coca‑Cola angående dessa villkor, Coca‑Colas integritetspolicy för konsumenter eller Coca‑Colas behandling av personuppgifter kan du göra det på https://www.coca-colacompany.com/contact-us/contact-us-form.

Du kan även kontakta oss genom att skriva till The Coca‑Cola Company, P.O. Box 1734, Atlanta, GA 30301, ringa oss på 1-800 GET COKE (1-800 438 2653) eller använda annan information som är specifik för din jurisdiktion och görs tillgänglig genom tjänsterna.

Om du vill kontakta Coca‑Cola angående vår integritetspolicy och hur vi behandlar personuppgifter som vi samlar in från våra användare kan du göra det med de kontaktuppgifter som anges i Coca‑Colas integritetspolicy för konsumenter.

16. ÖVRIGT

 1. Dessa villkor (inklusive Coca‑Colas integritetspolicy för konsumenter eller andra integritetspolicyer eller meddelanden som tillhandahålls dig) innehåller den enda och hela överenskommelsen mellan dig och Coca‑Cola gällande tjänsterna och innehållet i avtalet, och ersätter alla föregående och samtida överenskommelser och avtal, både skriftliga och muntliga, gällande tjänsterna.
 2. Du samtycker till att din användning av en knappsats, mus eller annan enhet för att välja en knapp eller ikon, för att göra något liknande eller för att ge Coca‑Cola din bekräftelse eller ditt samtycke, utgör din elektroniska signatur, vilken är likvärdig en skriftlig signatur. Du samtycker även till att ingen tredjepartsverifiering behövs för att validera din elektroniska signatur. Dessutom godkänner du att du varje gång du använder din elektroniska signatur i anslutning till tjänsterna samtycker till att vara bunden av dessa användarvillkor så som de ser ut på datumet för den elektroniska signaturen.
 3. Dessa villkor gäller till förmån för, och är bindande för, Coca‑Colas respektive dina efterföljare och ombud.
 4. Coca‑Cola kan överföra dessa villkor till en efterföljande intressent (i sin helhet eller delvis), men du kan inte överföra dessa villkor utan att först ha fått skriftlig tillåtelse från Coca‑Cola.
 5. Om en domstol eller annan behörig nämnd fastställer att en bestämmelse i dessa villkor är ogiltig, olaglig eller icke verkställbar, oavsett orsak, ska den bestämmelsen tas bort eller begränsas i minsta möjliga omfattning, så att resterande bestämmelser fortfarande har samma giltighet som om den icke verkställbara eller ogiltiga bestämmelsen inte användes.
 6. Ingen friskrivning som Coca‑Cola gör gällande ett villkor eller en bestämmelse som anges i dessa villkor ska anses utgöra en vidare eller fortsatt friskrivning från villkoret eller bestämmelsen i fråga eller en friskrivning från ett annat villkor. Coca‑Colas underlåtenhet att hävda en rättighet eller bestämmelse enligt dessa villkor utgör inte en friskrivning från rättigheten eller bestämmelsen i fråga.
 7. Inget i dessa villkor innebär att ett samarbete, ett joint venture, en agentur eller annan liknande relation inleds mellan dig och Coca‑Cola.
 8. Om Coca‑Cola eller du förhindras att fullgöra, eller inte kan fullgöra, en förpliktelse i dessa villkor på grund av orsaker som ligger utom rimlig kontroll för parten som åberopar denna bestämmelse, ska den påverkade partens fullgörande förlängas under perioden för dröjsmålet eller oförmågan att fullgöra förpliktelsen som beror på denna orsak.
 9. Rubriker och kapitelrubriker är endast till för att underlätta läsningen. Om inte annat anges eller tydliggörs av sammanhanget ska användningen av orden eller uttrycken inklusive, innehålla, i synnerhet, till exempel, så som eller liknande uttryck tolkas som illustrerande, och de begränsar inte betydelsen av de ord, beskrivningar, definitioner, uttryck eller termer som föregår eller följer dessa ord.

17. TVISTLÖSNING

Coca‑Cola skulle uppskatta möjligheten att lösa eventuella tvister med dig direkt. Om du vill ta upp något med oss kan du kontakta oss på https://www.coca-colacompany.com/contact-us/contact-us-form.

Du samtycker till att lösa tvister, krav och föremål för talan som uppstår ur eller har samband med din användning av tjänsterna (kallas var och en för tvist) enligt beskrivning i avsnitt 17. I enlighet med de jurisdiktionsspecifika bestämmelserna nedan regleras dessa villkor och din användning av tjänsterna av lagarna i delstaten Georgia, USA, utan beaktande av lagvalsprinciperna där.

Tillämpningen av FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor exkluderas uttryckligen.

SÅ LÅNGT DET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAG. DU GODKÄNNER ATT TALAN SOM BEROR PÅ ELLER HAR SAMBAND MED TJÄNSTERNA MÅSTE VÄCKAS INOM ETT (1) ÅR EFTER ATT FÖREMÅLET FÖR TALAN UPPSTÅR, I ANNAT FALL AVSKRIVS FÖREMÅLET FÖR TALAN PERMANENT.

För konsumenter i Kanada: Du och Coca‑Cola godkänner att dessa villkor regleras av och ska tolkas i enlighet med lagarna i provinsen Ontario och Kanadas lagar som är tillämpliga där. Du samtycker till att alla tvister enligt lag eller sedvanerätt som uppstår från eller har samband med dessa villkor endast ska prövas av de regionala eller federala domstolarna i Toronto, Ontario, och härmed samtycker du till att endast väcka talan hos dessa domstolar.

För konsumenter i EU: Om du bor i EU kan du väcka talan för att hävda dina konsumenträttigheter i fråga om dessa villkor i den EU-medlemsstat där du bor. Europeiska kommissionen tillhandahåller även en plattform för tvistlösning online som du kan nå här: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Du kan hitta mer information om dina rättigheter som konsument här.

För konsumenter i Italien: Alla tvister mellan dig och oss gällande dessa villkor kommer endast att hanteras av domstolarna på den plats där du har din hemvist eller är bosatt. Du kan även ansöka om ett utomrättsligt förfarande för att lösa tvister gällande dessa villkor (i enlighet med avsnitt 141–141 d i den italienska konsumentköplagen, 6 september 2005 nr 206). Du kan till exempel använda eller rådfråga den europeiska plattformen för tvistlösning online som vi hänvisar till ovan.

För konsumenter i Bangladesh, Bhutan, Indien, Maldiverna, Nepal och Sri Lanka: Dessa villkor och din användning av tjänsterna regleras av lagarna för din stadigvarande bosättningsort, utan beaktande av lagvalsprinciperna där. Domstolarna med behörig jurisdiktion på din stadigvarande bosättningsort har exklusiv behörighet för alla tvister som uppstår från eller har samband med dessa villkor.

För konsumenter i Storbritannien: Dessa villkor och innehållet i dem regleras av och ska tolkas i enlighet med lagarna i England och Wales. Både vi och du godkänner att domstolarna i England och Wales har exklusiv behörighet (förutom om du är bosatt på Nordirland, då du även kan väcka talan på Nordirland, och om du är bosatt i Skottland, då du även kan väcka talan i Skottland).

För konsumenter i USA:

Val av skiljeman och regler. En tvist får endast hänskjutas till den amerikanska skiljedomssammanslutningen (American Arbitration Association, AAA) för prövning enligt deras regler gällande skiljedomsförfaranden för konsumenter. Om AAA av någon anledning inte kan eller vill genomföra skiljeförfarandet i enlighet med dessa villkor väljer du och vi en annan skiljeman enligt 9 U.S. Code § 5.

Tvingande (individuellt) skiljeförfarande. Du godkänner att tvister mellan oss endast ska lösas i individuellt skiljeförfarande (inte kollektivt). Parterna har för avsikt att vara bundna av Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. § 1 et seq. Ett skiljeförfarande innebär att det inte finns någon jury, och ingen domare.

Omfattning för skiljeförfarande. Skiljemannen ska på egen hand avgöra alla frågor gällande tvisten, i enlighet med dessa villkor. Skiljemannen ska även avgöra alla frågor gällande huruvida en tvist eller ett ärende ska lösas genom skiljeförfarande. Skiljemannen har inte behörighet att pröva en tvist som en grupptalan, masstalan eller kollektiv talan. Skiljemannen har inte behörighet att utfärda dispens till någon annan än oss eller dig.

Undantag från skiljeförfarande (småmålsdomstol). Tvister som kan lösas fullt ut i småmålsdomstol behöver inte hänskjutas till skiljeförfarande.

Val av jurisdiktionsort (Fulton County, Georgia). Du godkänner att alla tvister ska prövas exklusivt i Fulton County, Georgia såvida inte annat överenskommits av parterna eller fastställts av skiljeman. Du samtycker till jurisdiktionen i delstaten Georgia för alla ändamål.

Lagval (Georgia). Dessa villkor och din användning av tjänsterna regleras av lagarna i delstaten Georgia, USA, utan beaktande av lagvalsprinciperna där. Däremot ska alla avgöranden om huruvida en tvist omfattas av skiljeförfarande, eller gällande genomförande av skiljeförfarande regleras exklusivt av Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. § 1 et seq.

Tillgängliga rättsmedel i skiljeförfarande. Skiljemannen kan bevilja rättsmedel, dispens eller utgång som parterna skulle ha tilldelats i domstol, inklusive gällande juristarvoden och -kostnader, i enlighet med de lagar som är tillämpliga för ärendet i fråga, förutom förbudsföreläggande.

Förbudsföreläggande. Skiljemannen kan inte utfärda förelägganden. Om endera parten i en tvist ansöker om förbudsföreläggande ska skiljemannen genomföra skiljeförfarande för tvisten, utfärda ett utslag om ekonomisk ersättning (i förekommande fall). Därefter kan parten som ansöker om förbudsföreläggande på nytt väcka talan hos en delstatlig eller federal domstol i Fulton County, Georgia, endast gällande förbudsföreläggande. Skiljemannens faktiska omständigheter och rättsliga slutsatser ska inte framläggas som bevis eller utgöra prejudikat i den här efterföljande processen.

FRISKRIVNING GÄLLANDE GRUPPTALAN

Där det är tillåtet enligt tillämplig lag och i USA är du och Coca‑Cola överens om att alla tvistlösningsförfaranden endast ska ske på individuell basis och inte genom grupptalan, konsoliderad talan eller kollektiv talan. Vi och du avsäger oss rätten till en juryrättegång.

18. JURISDIKTIONSSPECIFIKA VILLKOR

HÄR FÖLJER INFORMATION OM KONSUMENTERS RÄTTIGHETER OCH ALTERNATIV FÖR SPECIFIKA JURISDIKTIONER. VI UPPMANAR DIG ATT GRANSKA DE RELEVANTA AVSNITTEN.

För konsumenter i Kalifornien: Om du är under 18 år och bosatt i Kalifornien kan du ha rätt att begära borttagning av ditt användarinnehåll som du har valt att göra offentligt i tjänsterna. Om du vill begära borttagning av användarinnehåll ska du kontakta Coca‑Cola på privacy@coca-cola.com med ämnesraden ”California Minor User Content Removal”. Tänk på att rätten till borttagning inte är absolut. Den gäller för den ursprungliga publiceringen av ditt användarinnehåll, men inte för efterföljande delning eller publicering som andra gör och inte för innehåll om dig som delas av andra människor. Rätten till borttagning gäller inte heller om du har tagit emot kompensation eller annan ersättning för att publicera användarinnehållet. Coca‑Cola kan inte garantera att användarinnehållet tas bort helt och hållet från internet.

Läs avsnittet om Kalifornien i Coca‑Colas integritetspolicy om du bor i Kalifornien och vill begära att Coca‑Cola tar bort personuppgifter som vi har om dig.

Om tjänsterna vid något tillfälle anses utgöra en elektronisk kommersiell tjänst (enligt definitionen i California Civil Code Section 1789.3) har invånare i Kalifornien rätt till följande specifika konsumentskyddsinformation:

Den som tillhandahåller tjänsten är: The Coca‑Cola Company, One Coca‑Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313.

Om tjänsterna anses vara en elektronisk kommersiell tjänst kan du lämna in ett klagomål gällande tjänsterna, eller få ytterligare information om användningen av tjänsterna genom att skicka ett e-postmeddelande till https://www.coca-colacompany.com/contact-us/contact-us-form. Du kan även kontakta oss genom att skriva till The Coca‑Cola Company, P.O. Box 1734, Atlanta, GA 30301, eller ringa oss på 1-800 GET COKE (1-800 438 2653).

För alla konsumenter i USA: Du kan hitta information om hur du lämnar in ett klagomål gällande upphovsrättsintrång enligt Digital Millennium Copyright Act från 1998 (”DMCA”) i vår DMCA-policy.

För konsumenter i Tyskland: Inget i dessa villkor begränsar eller utesluter Coca‑Colas ansvar för grov vårdslöshet gällande användare baserade i Tyskland. I enlighet med reglerna från German Advertising Federation (Deutscher Werberat, ZAW) riktar Coca‑Cola inte annonser eller marknadsföring direkt till konsumenter under 14 år. Därmed är tjänsterna inte riktade till eller avsedda för någon under 14 år.