Always On tävlingar 2024

Du Vill du vinna biobiljetter?

Vi samarbetar med Filmstaden för att ge dig fina filmupplevelser under 2024. Njut av Coca‑Cola och delta i våra tävlingar!

TA CHANSEN ATT VINNA

Ladda ner Coca‑Cola Appen

 

Tre smartphones visar innehållet i Coca-Cola-appen

Coca‑Cola Always On 2024-kampanj 

Regler och villkor 

Öppen för svenska medborgare över 13 år. Internet och registrering erfordras. Kampanjen pågår mellan 2/1/2024–31/10/2024. Priserna inkluderar 50 vinster á 2 (två) biobiljetter till Filmstaden. Välj den Vinst direkt-tävling (instant win) du önskar delta i. Fullständiga regler och villkor finns på coke.se/app. 

© 2024 The Coca‑Cola Company.

Regler och villkor

Dessa regler och villkor ("Regler och villkor") gäller vid eventuella konflikter eller bristande överensstämmelse mellan denna och annan information, inklusive reklam eller marknadsföringsmaterial. Instruktioner och krav för deltagande räknas som en del av villkoren. Genom att delta anses alla deltagare ha accepterat och vara bundna till dessa regler och villkor. Vänligen behåll en kopia av informationen.

Kampanjen “COCA-COLA MEALS”, arrangeras av COCA-COLA SERVICES SA (“oss” eller “vi”), och samordnas av Coca‑Cola Sverige AB, Dryckesvägen 2C, 136 89 Haninge, Sverige. Dessa Villkor beskriver hur du kan delta i tävlingen.  

DU MÅSTE LÄSA OCH SAMTYCKA TILL DESSA VILLKOR INNAN DU DELTAR I TÄVLINGEN. GÅ INTE IN PÅ, ELLER ANVÄND, VÅRA TJÄNSTER OM DU INTE SAMTYCKER TILL DESSA VILLKOR. 

Kvalificering

 • Kampanjen är endast öppen för svenska medborgare. Anställda och deras närmaste familj, på Coca‑Cola Sverige, Coca‑Cola Europacific Partners, deras dotterbolag, agenturer eller andra med yrkesmässig förbindelse till kampanjen, får inte delta. 

 • Deltagare måste vara 13 år eller äldre. Deltagare under 18 år måste ha målsmans tillstånd för att delta i kampanjen. 

 • Tillgång till internet och registrering i applikation (Coca‑Colas app) erfordras. 

 • Deltagartillträde är endast giltigt via Coca‑Colas Applikation.

 • Maximalt 5 försök per dag per deltagare per 'vinst direkt’ (=instant win). 

 • Samma pris kan inte lösas in mer än en (1) gång per privat hushåll (inklusive alla personer som bor på samma adress).

 • Inget deltagande från ombud, tredje part, organiserade grupper eller fackföreningar kommer att godtas. Inga ofullständiga, felaktiga eller multipla försök från samma person utöver vad dagsgränsen tillåter kommer att godtas. 

Kampanjperiod

Kampanjen öppnar den 2/1 2024 och stänger kl. 23.59 den 31/10 2024.

Försök gjorda före och efter denna kampanjperiod kommer inte att räknas med i tävlingen. 

Så här deltar du: 

 • Scanna QR-koden på Coca‑Cola eller Coca‑Cola Zero Sugar flaskor eller burkar för att ladda ner Coca‑Cola applikationen, eller ladda ner den via coke.se/app.  

 • Logga in eller skapa ett konto för att använda Coca‑Colas applikation. Du måste ange ett användarnamn, födelsedatum, hemland och giltig e-postadress för att skapa ett användarkonto. 

 • Spela Coca‑Cola-spelet i appen för att samla Gems i din plånbok i Coca‑Colas applikation. 

När du laddar ner appen för första gången får du en välkomstgåva bestående av 50 gems. 
 

 • Delta i Instant Win-tävlingar som du hittar i ”Prizes”- sektionen av applikationen genom att använda det antal Gems som behövs. Det antal Gems som behövs för varje aktivitet anges tydligt i applikationens ”Prizes”-sektion.
 • I Instant Win-tävlingarna ser deltagarna direkt om deras deltagande ledde till vinst. Om de vann får de en bekräftelse på det i ”My prizes”-sektionen under ”Profile”.   

QR-koder finns på majoriteten av Coca‑Cola och Coca‑Cola Zero Sugar flaskor och burkar.  

Endast giltiga försök i tävlingen inom kampanjperioden kommer att godtas. All registrerad information verifieras.

I händelse av misstänkt aktivitet förbehåller sig arrangören rätten att utkräva bevis på deltagarens/vinnarens legitimitet.

Registreringen måste göras omedelbart av den person som deltar i tävlingen. Förfalskade registreringar, multipla registreringar eller registreringar via konton som har använt metoder som datamakron, skript eller automatiserade enheter eller processer kommer inte att tillåtas, och alla sådana registreringar diskvalificeras. 

Alla vinnare förbinder sig att delta i rimliga publicitetsärenden i relation till utdelandet av priser inom denna tävling utan ytterligare kompensation.  

Arrangören förbehåller sig rätten att lägga till fler priser till huvudtävlingen. 

Premiedetaljer

Det finns totalt 50 priser á 2 biobiljetter tillgängliga att vinna. 

 • Filmstaden-presentkort: värde 150 SEK, Giltiga fram till 30.1.2025. Antal gems att samla för att kunna delta i Instant Win: 200 gems. Dessa koder kan du vinna mellan 2/1/2024 och 31/10/2024.

Priserna är inte återbetalningsbara och får inte säljas, auktioneras eller marknadsföras för försäljning, varken på internet, i tidningar eller på andra platser. Om en person överträder detta kommer personen att bli diskvalificerad från deltagande. Inga alternativa priser, hela eller delar av, kommer att finnas tillgängliga, förutom i fall som är utom rimlig påverkan från Arrangören. Premieleverantören förbehåller sig rätten att erbjuda ett passande alternativ med samma eller högre värde. Om inget annat överenskommits skriftligen av Arrangören, kommer priset att delas ut direkt till vinnaren. 

Vinnarval och underrättelse 

Instant Win-tävlingar

 • I Instant Win-tävlingarna har priserna fördelats slumpvis och är kopplade till ”vinsttider” som i förväg har utvalts slumpvis av ett säkert, oberoende kontrollerat datorprogram. Det finns totalt 50 vinsttider tillgängliga under kampanjen. Den första person som deltar under eller efter den bestämda vinsttiden utses till vinnare. Alla priser kan vinnas, men de kan inte vinnas under kampanjperioden om inte alla vinsttider matchar. 

 • Vinnare kommer att underrättas på internet direkt efter vinsten, och en bekräftelse kommer att synas i “My prizes”-sektionen under “Profile”. Bekräftelsen inkluderar instruktioner för hur priserna kan begäras ut, samt utgångsdatum.  

 • När en vinnare vinner ett fysiskt pris, klickar de på ”redeem” i “My Prizes”-sektionen. De skickas då vidare till vår fullgörandepartners hemsida där de behöver ange den begärda informationen på det skyddade formuläret, inklusive namn, adress, e-post, telefonnummer, voucher code och detaljer som behövs för verifikationen. Inkorrekta detaljer kan medföra att priset förloras eller inte kan levereras i avsedd form eller tid. Om en vinnare inte har svarat på underrättelsen inom 7 dagar, eller om en utsedd vinnare inte är kvalificerad, eller på annat sätt motstrider dessa villkor, eller inte kan ta emot priset av andra orsaker, förbehåller sig arrangören rätten att återta priset, och om tiden medger, låta priset gå tillbaka till kampanjen. 

 • När en vinnare vinner ett digitalt pris (voucher), klickar de på ”redeem” i ”My Prizes”-sektionen. Vinnaren kommer direkt att se en voucherkod på skärmen. Spara koden/ta en skärmdump för att kunna använda den hos den tredje part som presentkortet är giltigt hos. Notera alltid voucherns giltighetstid. Vouchern kommer inte att ersättas av en ny voucher om vinnaren inte använder den inom giltighetsperioden.

Arrangören tar inte ansvar för misslyckad leverans som orsakats av inkorrekt information. Pris som returneras utan att ha levererats antas vara oönskat, och arrangören förbehåller sig rätten att dela ut det till någon annan, om tiden tillåter, genom samma förfarande som beskrivs i villkoren ovan. 

Inga priser kommer att skickas utanför Sverige.

Allmän information

Genom att delta i tävlingen accepterar deltagaren dessa regler och villkor, inklusive ytterligare beslut som arrangören kan tänkas ta för att se till att tävlingen förflyter på ett smidigt sätt. Arrangören har rätt att justera tävlingens vinstmekanik. Arrangören tar inget ansvar för kostnader som deltagaren ådragit sig. 

De personliga data som samlas in vid nedladdning av appen, användningen av den och/eller deltagande i denna tävling hanteras och kontrolleras av Coca‑Cola Services sa/nv i enlighet med tillämpliga bestämmelser om dataskydd och vår integritetspolicy: https://www.coca-cola.com/se/sv/legal/privacy-policy. Arrangören, dess företrädare och prispartners kommer endast att använda personlig information från deltagarna i den här kampanjen i syfte att administrera kampanjen, såvida inte samtycke har getts till att använda sådan information i andra syften. Genom att delta i tävlingen godkänner du användandet av dina persondata så som det beskrivs här. Du kan när som helst dra tillbaka ditt godkännande. All annan kommunikation eller material som du skickar till Hemsidan, Facebook och/eller mobilappen, så som frågor, kommentarer, förslag eller liknande, behandlas som icke-konfidentiell och icke-privat och får användas av arrangören i andra syften. Deltagaren har rätt att granska sina data och kan, om nödvändigt, begära att få den rättad eller raderad genom att skriva till https://www.coca-cola.com/se/sv/about-us/contact-us.

För omständigheter utanför arrangörens kontroll, där bedrägeri, missbruk och/eller ett misstag (av en person eller dator) påverkar eller kan påverka kampanjens funktion eller utdelandet av priser, förbehåller sig arrangören rätten att avsluta eller förändra tävlingen eller dessa villkor, under vilken tidpunkt som helst, men kommer alltid att försöka minimera följderna för deltagarna för att undvika onödig besvikelse. Arrangören förbehåller sig rätten att kontrollera alla försök och vinnare, så väl som att vägra att dela ut ett pris/återta ett pris och/eller vägra deltagaren fortsatt deltagande i tävlingen om det finns rimliga skäl att tro att regler och villkor har brutits eller där man försökt manipulera deltagandeprocessen eller agera på något sätt som stör Kampanjen. Arrangörens beslut är slutgiltigt i alla frågor som rör kampanjen. 

I vissa fall, beroende på orsaker utanför arrangörens kontroll kan webbsidan (liksom alla webbsidor) eller ansökan vara oåtkomlig. Arrangören kan inte garantera kontinuerlig, oavbruten åtkomst till tävlingen. Inget ansvar kommer att accepteras för eventuella tekniska svårigheter med att ladda ner, installera eller använda applikationen eller göra en registrering. Arrangören är inte ansvarig för förluster som uppstår till följd av en sådan händelse. 

Ansvarsbegränsning: I den utsträckning lagen tillåter är varken arrangören eller deras Kampanjpartners ansvariga för:  
 
a. Felaktigt inskriven kod, eller inkorrekt eller misslyckad elektronisk dataöverföring. 
 
b. Otillåten tillgång till, stöld, skadegörelse eller förvanskning av koder under Kampanjperioden. 

c. Kommunikationslinjefel, av vilket skäl som helst, beroende på utrustning, system, nätverk, linjer, satelliter, servrar, datorer eller återförsäljare i någon del av den här kampanjen.

d. Hinder eller otillgänglighet för Internet, Applikationen eller Webbsidan eller en kombination av det.

e. Skada på deltagarens eller någon annans dator som kan ha påverkat eller blivit resultatet av försök att delta i tävlingen.

f. Olyckor, sena leveranser, kostnader och alla former av skada, oavsett deras beskaffenhet eller orsak, som uppstår på grund av deltagande i den här kampanjen, tilldelning av priset, kvittot eller användandet av priset i någon form.

g. Någon form av force majeure som hindrar vinnaren från att dra nytta av priset. 

Den här klausulen gäller inte I händelse av allvarlig eller medvetet fel i yrkesutövningen av arrangören eller deras representanter. 

Om någon av dessa klausuler befinns vara olagliga, icke giltiga eller på annat sätt inte kan anses godtagbara ska de tas bort från dessa regler och villkor. Kvarvarande klausuler är fortfarande giltiga och i kraft. 

Dessa villkor är underkastade svensk lag. De lokala domstolarna kommer att ha exklusiv behörighet i alla tvister som uppkommer i samband med dessa villkor.

Har du fortfarande frågor?