Cathrine Westerlind

“Hållbarhet har nog alltid legat i vårt DNA”

2022-05-26

Cathrine Westerlind ansvarar för hållbarhetsfrågor och är stolt över alla milstolpar på området, men tänker inte stanna upp och känna sig nöjd.

Cathrine är hållbarhetsansvarig och har bland annat jobbat mot att certifiera anläggningen i Jordbro klimatneutral. Certifieringen var en viktig milstolpe i hållbarhetsarbetet för Coca‑Cola i Sverige, men det omfattande arbetet varken börjar eller slutar där.   
 
– Coca‑Cola i Sverige är ganska moget när det gäller hållbarhetsarbete jämfört med många andra länder. Hållbarhet har nog alltid legat i vårt DNA och vi jobbar hårt i hela värdekedjan med en holistisk hållbarhetsstrategi för att uppnå våra mål, säger Cathrine Westerlind. 
 
Som utbildad civilingenjör har Cathrine alltid varit intresserad av hur saker tillverkas och i Jordbro får hon tillfälle att arbeta med det på nära håll. Närheten till produktionen gör att hon och hennes kollegor kan arbeta tätt tillsammans, och ta fler steg mot en ännu mer hållbar verksamhet. 
 
– Vi jobbar hårt med att reducera våra förpackningars klimatavtryck. Vi har bland annat en lokalproducerad portfölj av 100 procent återvunnen PET och fortsätter att utveckla våra påfyllningsbara lösningar. Vi har kommit långt på många områden men det handlar om att aldrig stanna upp. Vi kan vara loket för andra i det gemensamma hållbarhetsarbetet.

Men det som i slutändan är viktigast för att lyckas nå företagets hållbarhetsmål att nå netto noll utsläpp i hela värdekedjan till 2040, säger Cathrine är samarbetet med leverantörerna.

– Över 90 procent av våra utsläpp är så kallade indirekta utsläpp som uppstår i vår värdekedja, till exempel genom förpackningar och ingredienser. För att nå våra klimatmål och reducera dessa utsläpp måste vi ha en långsiktig samverkan med våra leverantörer, kunder och partners. Det är genom samverkan som vi möjliggör en snabbare omställning till en grönare och mer hållbar verksamhet. Som marknadsledande aktör kan vi vara i framkant och göra skillnad, avslutar Cathrine.

Cathrine Westerlind

Hållbarhetsstrateg