Christoffer Levak

“Det är en häftig känsla att få arbeta med några av de bästa i Sverige”

2022-05-26

Kunniga och ambitiösa kollegor som arbetar på ett nytt och intressant sätt – så beskriver Christoffer Levak arbetet på Coca‑Cola i Sverige. Det är kollegorna och det utvecklande arbetet med starka varumärken som gör att han trivs

Christoffer är ansvarig för Learning and Development, vilket betyder att han stöttar och sätter strategier för kompetensutveckling och lärande för kollegor på företaget, exempelvis säljare. Han planerar, utvärderar och ser över utbildningar samt försäkrar sig om att organisationen och de anställda har de rätta verktygen för att lyckas. 
 
Efter att ha jobbat med kaffe kände Christoffer sig redo för nästa steg, och landade då på Coca‑Cola i Sverige. Det började med ett föräldravikariat, sedan blev det fast anställning och planen var att stanna i tre år. Det har blivit betydligt längre än så. 
 
– Det är ett fruktansvärt roligt företag att jobba på. Arbetssättet här skiljer sig också något mot en del andra företag. Jag upplever att vi jobbar mer integrerat med kunderna och sätter deras agenda först, säger Christoffer Levak. 
 
Kollegorna och de många varumärkena lyfter han fram som de största anledningarna till att han trivs med det han gör. 
 
– Starka varumärken drar till sig drivna och kapabla människor. Att få jobba med sådana personer har jag haft som långsiktigt mål och det är en riktigt häftig känsla att få arbeta med några av de bästa i Sverige. 

Christoffer Levak

Learning and Development