Immanuel Fröjd

”Han blev en av mina bästa rekryteringar”

2022-05-26

Immanuel Fröjd möter varje dag människor med en mängd olika bakgrunder, erfarenheter och personliga egenskaper. En välutformad rekryteringsprocess menar han möjliggör att se bortom förutfattade meningar och i stället se varje individs potential.

Immanuel jobbar på People & Culture, och hjälper bland annat till med att stötta lager och produktion med personalrelaterade frågor. Immanuel tror att det krävs en transparant dialog mellan chefer och medarbetare och en öppen inställning till olika bakgrunder och erfarenheter för att alla ska trivas på företaget.

– Ett exempel är när vi skulle rekrytera en ny tekniker. Vi träffade en person på en intervju som själv sa att han hade haft det svårt att hitta ett jobb efter sina praktikperioder. Vi uppfattade honom initialt som blyg och ofta är det lätt att dra snabba slutsatser baserat på ett första intryck, säger Immanuel Fröjd.

För att undvika att personliga fördomar ska ha en inverkan vid rekrytering används en egenutformad process. I just det fallet resulterade det i att personen, som tidigare haft svårt att komma till sin rätt i rekryteringsprocesser, fick jobbet. Det visade sig vara ett väldigt bra val.

– Han blev en av mina bästa rekryteringar och har gjort en spännande karriär inom företaget. Nu jobbar han på en av våra fabriker i England. Våra processer möjliggör för fler att få chansen. Jag tycker att det är roligt att vi faktiskt gör något och inte bara pratar om det.

Immanuel Fröjd

People&Culture Business Partner